fbpx
วิกิพีเดีย

กิลเดอร์ดัตช์

กิลเดอร์ดัตช์ (อังกฤษ: Dutch guilder) หรือ คึลเดิน (ดัตช์: gulden) ใช้สัญลักษณ์ ƒ หรือ fl. เป็นสกุลเงินที่ใช้กันในประเทศเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2002 เมื่อมาแทนที่ด้วยยูโร ระหว่างปี ค.ศ. 1999 ถึงปี ค.ศ. 2002 กิลเดอร์เป็น "หน่วยย่อยของชาติ" (national subunit) ของเงินยูโร แต่การจ่ายเงินจริงยังต้องทำกันเป็นกิลเดอร์เพราะเงินและเหรียญยูโรยังไม่มีในขณะนั้น แต่เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีสยังคงใช้เงินตราดัตช์กิลเดอร์แอนทิลลีสอยู่ ในปี ค.ศ. 2004 กิลเดอร์ซูรินาม (เนเธอร์แลนด์เกียนา) ก็ถูกแทนที่ด้วยเงินสกุลดอลลาร์ซูรินาม

กิลเดอร์ดัตช์
Nederlandse gulden (ดัตช์)
ISO 4217
รหัสNLG
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100เซ็นต์
พหูพจน์guilders
 เซ็นต์cents
สัญลักษณ์ƒ หรือ fl.
ธนบัตรƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
เหรียญ
 ใช้บ่อย5c, 10c, 25c, ƒ1, ƒ2½, ƒ5
 ไม่ค่อยใช้1c (เลิก 1 มีนาคม ค.ศ. 1983
½c, 2½c เลิก ค.ศ. 1948)
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ เบลเยียม (ถึง ค.ศ. 1832)
 เนเธอร์แลนด์ (ถึง ค.ศ. 2002)
 เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส (ถึง ค.ศ. 1940)
 ซูรินาม (ถึง ค.ศ. 1962)
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารแห่งเนเธอร์แลนด์
 เว็บไซต์www.dnb.nl
เจ้าของโรงพิมพ์Joh. Enschedé
 เว็บไซต์www.joh-enschede.nl
โรงพิมพ์ธนบัตรโรงกษาปณ์หลวงแห่งเนเธอร์แลนด์
 เว็บไซต์www.knm.nl
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ2.6%
 ที่มาworldpress.org, ประมาณ ค.ศ. 2000
ERM
 ตั้งแต่13 มีนาคม ค.ศ. 1979
 อัตราคงตัวตั้งแต่31 ธันวาคม ค.ศ. 1998
 แทนที่โดย € (นอกจากเงินสด)1 มกราคม ค.ศ. 1999
 แทนที่โดย € (เงินสด)1 มกราคม ค.ศ. 2002
=ƒ2.20371
กล่องข้อมูลนี้แสดงสถานะก่อนการยกเลิกใช้

"คึลเดิน" เป็นคำคุณศัพท์ของภาษาดัตช์กลางที่แปลว่า "ที่เป็นทอง"[1] ซึ่งเป็นชื่อที่บ่งถึงโลหะที่เดิมใช้ในการตีเงิน แต่สัญลักษณ์ ƒ หรือ fl. ที่ใช้แทนคำว่าคึลเดินมิได้ส่วนเกี่ยวข้องกับคำนี้แต่อย่างใด แต่มาจากอักษรย่อของสกุลเงินเดิมที่เรียกว่าโฟลไรน์ (florijn)

อ้างอิง

  1. J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, The Hague 1932 (reprint of 1994). In modern Dutch, the adjective still exists in certain fossilised forms such as het Gulden Vlies ("the Golden Fleece"). The modern equivalent is gouden.

ดูเพิ่ม

กิลเดอร์ดัตช์
ลเดอร, ตช, งกฤษ, dutch, guilder, หร, ลเด, ตช, gulden, ใช, ญล, กษณ, หร, เป, นสก, ลเง, นท, ใช, นในประเทศเนเธอร, แลนด, มาต, งแต, คร, สต, ศตวรรษท, จนกระท, งถ, งป, 2002, เม, อมาแทนท, วยย, โร, ระหว, างป, 1999, งป, 2002, ลเดอร, เป, หน, วยย, อยของชาต, national, subuni. kiledxrdtch xngkvs Dutch guilder hrux khuledin dtch gulden ichsylksn ƒ hrux fl epnskulenginthiichkninpraethsenethxraelndmatngaetkhriststwrrsthi 17 cnkrathngthungpi kh s 2002 emuxmaaethnthidwyyuor rahwangpi kh s 1999 thungpi kh s 2002 kiledxrepn hnwyyxykhxngchati national subunit khxngenginyuor aetkarcayengincringyngtxngthaknepnkiledxrephraaenginaelaehriyyyuoryngimmiinkhnann aetenethxraelndaexnthillisyngkhngichengintradtchkiledxraexnthillisxyu inpi kh s 2004 kiledxrsurinam enethxraelndekiyna kthukaethnthidwyenginskuldxllarsurinamkiledxrdtchNederlandse gulden dtch ISO 4217rhsNLGkartngchuxhnwyyxy 1 100esntphhuphcnguilders esntcentssylksnƒ hrux fl thnbtrƒ10 ƒ25 ƒ50 ƒ100 ƒ250 ƒ1000ehriyy ichbxy5c 10c 25c ƒ1 ƒ2 ƒ5 imkhxyich1c elik 1 minakhm kh s 1983 c 2 c elik kh s 1948 khxmulkarichphuich ebleyiym thung kh s 1832 enethxraelnd thung kh s 2002 enethxraelndaexnthillis thung kh s 1940 surinam thung kh s 1962 kartiphimphthnakharklangthnakharaehngenethxraelnd ewbistwww dnb nlecakhxngorngphimphJoh Enschede ewbistwww joh enschede nlorngphimphthnbtrorngksapnhlwngaehngenethxraelnd ewbistwww knm nlkarpraeminkhaxtraenginefx2 6 thimaworldpress org praman kh s 2000ERM tngaet13 minakhm kh s 1979 xtrakhngtwtngaet31 thnwakhm kh s 1998 aethnthiody nxkcakenginsd 1 mkrakhm kh s 1999 aethnthiody enginsd 1 mkrakhm kh s 2002 ƒ2 20371klxngkhxmulniaesdngsthanakxnkarykelikich kiledxrdtch kh s 1897 smedcphrarachininathwilehlminaaehngenethxraelnd engin khuledin epnkhakhunsphthkhxngphasadtchklangthiaeplwa thiepnthxng 1 sungepnchuxthibngthungolhathiedimichinkartiengin aetsylksn ƒ hrux fl thiichaethnkhawakhuledinmiidswnekiywkhxngkbkhaniaetxyangid aetmacakxksryxkhxngskulenginedimthieriykwaoflirn florijn xangxing aekikh J Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek The Hague 1932 reprint of 1994 In modern Dutch the adjective still exists in certain fossilised forms such as het Gulden Vlies the Golden Fleece The modern equivalent is gouden duephim aekikhskulengin bthkhwamniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title kiledxrdtch amp oldid 9374529, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม