fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลดงแดง

ตำบลดงแดง เป็นตำบลแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี 16 หมู่ 7 หมู่บ้านในตำบลประกอบด้วย บ้านดงแดง บ้านผือฮี บ้านเขวา บ้านกอก บ้านงูเหลือม บ้านหนองเพียขันธ์ บ้านเหล่าจั่น จำนวนประชากรจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 16 หมู่ จำนวนครัวเรือน 2,275 ครัวเรือน จำนวประชากร 8,827 คน

ตำบลดงแดง
คำขวัญ: 
ดงแดงถิ่นคนดี หลากสีธูปหอม พร้อมกันพัฒนา งามตาเฟอร์นิเจอร์ ยาสูบเตอร์กิ๊ชหลากหลาย มากมายผลผลิตเศษผ้า ต้มหอมล้ำค่าพีชเศรษฐกิจใหม่ สิ่งรวมใจ หอไตรพุทธศาสน์
อักษรไทยตำบลดงแดง
อักษรโรมันTambon Dong Dang
จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด8,811 คน
รหัสไปรษณีย์ 45180
รหัสภูมิศาสตร์450406
เว็บไซต์www.dongdang.go.th
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลดงแดงตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทางห่างจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน 7,200 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 26,025 ไร่ มีสภาพพื้นที่เป็นที่เนิน

หมู่บ้าน

 • หมู่บ้านดงแดง มี 5 หมู่
 1. หมู่ที่ 1
 2. หมู่ที่ 8
 3. หมู่ที่ 13
 4. หมู่ที่ 14
 5. หมู่ที่ 16

ตั้งอยู่กลางเทศบาลตำบลดงแดง หรือที่ตั้งเทศบาลตำบลดงแดงเนื้อที่โดยประมาณ 2,395 ไร่

 • หมู่บ้านผือฮี มี 2 หมู่
 1. หมู่ที่ 2
 2. หมู่ที่ 11

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาลตำบลดงแดงระยะห่างจากเทศบาลตำบลประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ 2,311 ไร่

 • บ้านเขวา มี 2 หมู่
 1. หมู่ที่ 3
 2. หมู่ที่ 10

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเทศบาลตำบลดงแดงระยะห่างจากเทศบาลตำบลประมาณ 3.5 กิโลเมตร เนื้อที่ 945 ไร่

 • บ้านกอก มี 1 หมู่
 1. หมู่ที่ 4
 2. หมู่ที่ 15

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลดงแดงระยะห่างจากเทศบาลตำบลประมาณ 4 กิโลเมตร เนื้อที่ 2,531 ไร่

 • บ้านงูเหลือม มี 2 หมู่
 1. หมู่ที่ 5
 2. หมู่ที่12

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลดงแดงระยะห่างจากเทศบาลตำบลประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ 2,100 ไร่

 • บ้านหนองเพียขันธ์ มี 1 หมู่
 1. หมู่ที่ 6

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเทศบาลตำบลดงแดงระยะห่างจากเทศบาลตำบลประมาณ 0.5 กิโลเมตร เนื้อที่ 1,820 ไร่

 • บ้านเหล่าจั่น มี 2 หมู่
 1. หมู่ที่ 7
 2. หมู่ที่ 9

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลตำบลดงแดงระยะห่างจากเทศบาลตำบลประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อที่ 2,905 ไร่

ประวัติ

ตำบลดงแดงเดิมตั้งอยู่ อำเภอศรีภูมิ มณฑลร้อยเอ็ด เนื่องจากสถานที่ตั้งเดิมของหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วย สัตว์ป่าดุร้ายมากมายโดยเฉพาะเสือเหลือง ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน และเกิดมีความแห้งแล้ง ชาวบ้านขาดน้ำที่จะกินน้ำใช้ ต่อมาประมาณปี 2446 จึงย้ายไปตั้งบ้านหมู่ใหม่ ที่บริเวณเนินทุ่งติดกับป่าแดงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้าน "ดงแดง"

ต่อมา มณฑลร้อยเอ็ดได้แบ่งแยกเขตการปกครองใหม่ และแต่งตั้งให้บ้านดงแดงเป็นตำบล ชื่อว่า ตำบลดงแดง อำเภอหัวช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด และเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2456 ต่อมาจนกระทั่งถึงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 ทางราชการ ได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ ได้แบ่งตำบลดงแดงออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดงแดง และตำบลน้ำใส ตำบลดงแดงได้รับการประกาศจัดตั้งจากสภาตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2537 ต่อมาได้รับประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมือปี พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านใน องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 9,010 คนมีพื้นที่ 41.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,025 ไร่ และได้รับประกาศเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมือปี พ.ศ. 2550 และในปัจจุบัน ได้รับการเลื่อนฐานะ เป็นเทศบาลตำบลดงแดง เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน

อ้างอิง

 1. "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2562". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เทศบาลตำบลดงแดง
 • กำเนิดและพัฒนาการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 2013-06-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ตำบลดงแดง
ตำบลดงแดง, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, เป, นตำบลแห, งหน, งท, งอย,. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir tabldngaedng epntablaehnghnungthitngxyuinxanaekhtxaephxcturphktrphimancnghwdrxyexd mi 16 hmu 7 hmubanintablprakxbdwy bandngaedng banphuxhi banekhwa bankxk bannguehluxm banhnxngephiykhnth banehlacn canwnprachakrcanwnhmubaninekhtxngkhkarbriharswntabl thng 16 hmu canwnkhrweruxn 2 275 khrweruxn canwprachakr 8 827 khntabldngaedngtablkhakhwy dngaedngthinkhndi hlaksithuphxm phrxmknphthna ngamtaefxrniecxr yasubetxrkichhlakhlay makmayphlphlitesspha tmhxmlakhaphichesrsthkicihm singrwmic hxitrphuththsasnxksrithytabldngaedngxksrormnTambon Dong Dangcnghwdrxyexdxaephxcturphktrphimanprachakr 2562 1 thnghmd8 811 khnrhsiprsniy 45180rhsphumisastr450406ewbistwww wbr dongdang wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 hmuban 3 prawti 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunthitngaelaxanaekht aekikhtabldngaedngtngxyuthistawnxxkechiyngehnuxkhxngxaephxcturphktrphiman rayathanghangcakxaephxcturphktrphiman 7 200 emtr mienuxthipraman 26 025 ir misphaphphunthiepnthienin thisehnux txkb tablnais xaephxcturphktrphiman cnghwdrxyexd thisittxkb tabldngklang Archived 2010 02 15 thi ewyaebkaemchchin xaephxcturphktrphiman cnghwdrxyexd thistawnxxk txkb xaephxemuxngsrwngaela xaephxxacsamarth cnghwdrxyexd thistawntk txkb tablhwchang xaephxcturphktrphiman cnghwdrxyexdhmuban aekikhhmubandngaedng mi 5 hmuhmuthi 1 hmuthi 8 hmuthi 13 hmuthi 14 hmuthi 16tngxyuklangethsbaltabldngaedng hruxthitngethsbaltabldngaedngenuxthiodypraman 2 395 ir hmubanphuxhi mi 2 hmuhmuthi 2 hmuthi 11tngxyuthangdanthistawnxxkechiyngehnuxkhxngethsbaltabldngaedngrayahangcakethsbaltablpraman 3 kiolemtr enuxthi 2 311 ir banekhwa mi 2 hmuhmuthi 3 hmuthi 10tngxyuthangdanthistawnxxkechiyngehnuxkhxngethsbaltabldngaedngrayahangcakethsbaltablpraman 3 5 kiolemtr enuxthi 945 ir bankxk mi 1 hmuhmuthi 4 hmuthi 15tngxyuthangdanthistawnxxkkhxngethsbaltabldngaedngrayahangcakethsbaltablpraman 4 kiolemtr enuxthi 2 531 ir bannguehluxm mi 2 hmuhmuthi 5 hmuthi12tngxyuthangdanthistawnxxkkhxngethsbaltabldngaedngrayahangcakethsbaltablpraman 5 kiolemtr enuxthi 2 100 ir banhnxngephiykhnth mi 1 hmuhmuthi 6tngxyuthangdanthistawntkkhxngethsbaltabldngaedngrayahangcakethsbaltablpraman 0 5 kiolemtr enuxthi 1 820 ir banehlacn mi 2 hmuhmuthi 7 hmuthi 9tngxyuthangdanthistawnxxkkhxngethsbaltabldngaedngrayahangcakethsbaltablpraman 2 kiolemtr enuxthi 2 905 irprawti aekikhtabldngaedngedimtngxyu xaephxsriphumi mnthlrxyexd enuxngcaksthanthitngedimkhxnghmubanlxmrxbipdwy stwpaduraymakmayodyechphaaesuxehluxng sungepnxntraytxkhnaelastweliyngkhxngchawban aelaekidmikhwamaehngaelng chawbankhadnathicakinnaich txmapramanpi 2446 cungyayiptngbanhmuihm thibriewneninthungtidkbpaaedngthixudmsmburnipdwythrphyakrthrrmchati cungidtngchuxwaban dngaedng txma mnthlrxyexdidaebngaeykekhtkarpkkhrxngihm aelaaetngtngihbandngaedngepntabl chuxwa tabldngaedng xaephxhwchang cnghwdrxyexd aelaemuxpraman pi ph s 2456 txmacnkrathngthungemuxpramanpi ph s 2505 thangrachkar idaebngekhtkarpkkhrxngihm idaebngtabldngaedngxxkepn 2 tabl khux tabldngaedng aelatablnais tabldngaedngidrbkarprakascdtngcaksphatabl emuxpi ph s 2537 txmaidrbprakasepnxngkhkarbriharswntabl emuxpi ph s 2539 tngxyuthangthistawnxxkkhxngxaephxcturphktrphiman rayathangpraman 7 kiolemtr micanwnhmubanin xngkhkarbriharswntabl canwn 16 hmuban prachakrcanwn 9 010 khnmiphunthi 41 64 tarangkiolemtr hrux 26 025 ir aelaidrbprakasepnxngkhkarbriharswntablkhnadklangemuxpi ph s 2550 aelainpccubn idrbkareluxnthana epnethsbaltabldngaedng emuxwnthi 17 eduxnkrkdakhm ph s 2551 cnpccubnxangxing aekikh rabbsthitithangkarthaebiyn rayngansthiticanwnprachakraelabanpracapi ph s 2562 sankbriharkarthaebiyn krmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy subkhnemux 7 mithunayn 2563 Check date values in accessdate help aehlngkhxmulxun aekikhkhxmulcanwnxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin ethsbaltabldngaedng kaenidaelaphthnakarxngkhkarbriharswntabl phrb sphatablaelaxngkhkarbriharswntabl ph s 2537 Archived 2013 06 03 thi ewyaebkaemchchinekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabldngaedng amp oldid 9643777, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม