fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลดอนเกาะกา

ดอนเกาะกา เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบต่อเนื่องมาจากตำบลสิงโตทอง ตำบลดอนฉิมพลี และตำบลโยธะกา โครงสร้างภายในประกอบด้วยคลองหลายสาย เช่น คลองยี่สิบ คลองยี่สิบเอ็ด คลองหกวา บึงไผ่ บึงขุนรักษ์ บึงตาหอม เป็นต้น คลองเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การระบายน้ำ และช่วยในการขนส่งผลผลิตด้วย

ตำบลดอนเกาะกา
อักษรไทยตำบลดอนเกาะกา
อักษรโรมันTambon Don Ko Ka
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
พื้นที่
 • ทั้งหมด67.353 ตร.กม. (26.005 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด8,607 คน
 • ความหนาแน่น127.78 คน/ตร.กม. (330.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 24170
รหัสภูมิศาสตร์240306
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเกาะกาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°55′20.1″N 101°01′53.3″E / 13.922250°N 101.031472°E / 13.922250; 101.031472พิกัดภูมิศาสตร์: 13°55′20.1″N 101°01′53.3″E / 13.922250°N 101.031472°E / 13.922250; 101.031472
จัดตั้ง23 สิงหาคม 2550 (เทศบาลตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีกิตติ เก่งการพานิช
รหัส อปท.05240305
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 1/12 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
โทรศัพท์0 3808 8210
เว็บไซต์donkoaka.go.th
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อ

บริเวณที่เป็นตำบลดอนเกาะกาในอดีตมีสภาพเป็นดอนที่ถูกปกคลุมด้วยป่าทึบ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่ารวมทั้งนกต่าง ๆ โดยเฉพาะนกกาที่ลงมาหากินอาหารเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า "ดอนเกาะกา"[2]

ประวัติ

ตำบลดอนเกาะกาอยู่ในเขตของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เป็นตำบลเก่าแก่ ในปี พ.ศ. 2449 ทางราชการได้ยุบรวมตำบลหลายตำบลเนื่องจากมีจำนวนมากเกินไป โดยได้ยุบรวมพื้นที่ตำบลย่านนาคา ตำบลคลอง 20 และตำบลคลอง 6 วา แล้วจัดตั้งเป็น ตำบลดอนเกาะกา ตาม พระบรมราชโองการ ประกาศแก้ไขอัตราชั้นที่นาและเปลี่ยนชื่อตำบลในมณฑลปราจิณบุรี ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449[3]

ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบลดอนเกาะกาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยมีผลในวันเดียวกัน[4] ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดอนเกาะกาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลดอนเกาะกาตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3481 เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลพระอาจารย์และตำบลบางสมบูรณ์ (อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโยธะกา (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสิงโตทอง (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดอนฉิมพลี (อำเภอบางน้ำเปรี้ยว)

การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลดอนเกาะกาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 2 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 3 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลอง 20
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 6 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลอง 21
 • หมู่ที่ 9 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 10 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 11 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 12 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 13 บ้านคลองหกวา
 • หมู่ที่ 14 บ้านบึงตาหอม

ประชากร

ตำบลดอนเกาะกามีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,607 คน โดยแยกได้ดังนี้

บ้าน ตำบล หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[6] (หลัง)
คลอง 20 ดอนเกาะกา 1 686 612 1,298 338
คลอง 20 ดอนเกาะกา 2 266 265 531 169
คลอง 20 ดอนเกาะกา 3 382 361 743 196
คลอง 20 ดอนเกาะกา 4 152 150 302 95
คลอง 21 ดอนเกาะกา 5 580 585 1,165 300
คลอง 21 ดอนเกาะกา 6 346 315 661 167
คลอง 21 ดอนเกาะกา 7 221 217 438 134
คลอง 21 ดอนเกาะกา 8 355 358 713 219
คลองหกวา ดอนเกาะกา 9 214 199 413 137
คลองหกวา ดอนเกาะกา 10 271 313 584 149
คลองหกวา ดอนเกาะกา 11 234 227 461 80
คลองหกวา ดอนเกาะกา 12 189 186 375 76
คลองหกวา ดอนเกาะกา 13 219 217 436 109
บึงตาหอม ดอนเกาะกา 14 257 230 487 120
รวม - - 4,372 4,235 8,607 2,289

อ้างอิง

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลดอนเกาะกา พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://donkoaka.go.th/index.php/2019-06-09-12-44-34 2562. สืบค้น 25 กันยายน 2563.
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศแก้ไขอัตราชั้นที่นาและเปลี่ยนชื่อตำบลในมณฑลปราจิณบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 23 (49): 1234–1236. 3 มีนาคม 2449. Check date values in: |date= (help)
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (ตอนพิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538. Check date values in: |date= (help)
 5. [1]เทศบาลตำบลดอนเกาะกา - สภาพโดยทั่วไป
 6. [2]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนเกาะกา (ตำบลดอนเกาะกา) พ.ศ. 2562

ตำบลดอนเกาะกา
ตำบลดอนเกาะกา, ดอนเกาะกา, เป, นตำบลแห, งหน, งในอำเภอบางน, ำเปร, ยว, งอย, ทางด, านเหน, อของจ, งหว, ดฉะเช, งเทรา, สภาพพ, นท, โดยท, วไปของตำบลเป, นท, ราบต, อเน, องมาจากตำบลส, งโตทอง, ตำบลดอนฉ, มพล, และตำบลโยธะกา, โครงสร, างภายในประกอบด, วยคลองหลายสาย, เช, คลองย, . dxnekaaka epntablaehnghnunginxaephxbangnaepriyw tngxyuthangdanehnuxkhxngcnghwdchaechingethra sphaphphunthiodythwipkhxngtablepnthirabtxenuxngmacaktablsingotthxng tabldxnchimphli aelatabloythaka okhrngsrangphayinprakxbdwykhlxnghlaysay echn khlxngyisib khlxngyisibexd khlxnghkwa bungiph bungkhunrks bungtahxm epntn khlxngehlaniepnaehlngnaephuxkarekstr karrabayna aelachwyinkarkhnsngphlphlitdwytabldxnekaakatablxksrithytabldxnekaakaxksrormnTambon Don Ko Kacnghwdchaechingethraxaephxbangnaepriywphunthi thnghmd67 353 tr km 26 005 tr iml prachakr 2562 1 thnghmd8 607 khn khwamhnaaenn127 78 khn tr km 330 9 khn tr iml rhsiprsniy 24170rhsphumisastr240306swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithyethsbaltabldxnekaakaethsbaltablethsbaltabldxnekaakathitngsanknganethsbaltabldxnekaakaincnghwdchaechingethraphikdphumisastr 13 55 20 1 N 101 01 53 3 E 13 922250 N 101 031472 E 13 922250 101 031472 phikdphumisastr 13 55 20 1 N 101 01 53 3 E 13 922250 N 101 031472 E 13 922250 101 031472cdtng23 singhakhm 2550 ethsbaltabl karpkkhrxng naykethsmntrikitti ekngkarphanichrhs xpth 05240305thixyusanknganelkhthi 1 12 hmuthi 2 tabldxnekaaka xaephxbangnaepriyw cnghwdchaechingethra 24170othrsphth0 3808 8210ewbistdonkoaka wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thimakhxngchux 2 prawti 3 thitngaelaxanaekht 4 karaebngekhtkarpkkhrxng 5 prachakr 6 xangxingthimakhxngchux aekikhbriewnthiepntabldxnekaakainxditmisphaphepndxnthithukpkkhlumdwypathub epnthixasykhxngstwparwmthngnktang odyechphaankkathilngmahakinxaharepncanwnmak chawbancungeriykphunthiaethbniwa dxnekaaka 2 prawti aekikhtabldxnekaakaxyuinekhtkhxngxaephxbangnaepriyw epntablekaaek inpi ph s 2449 thangrachkaridyubrwmtablhlaytablenuxngcakmicanwnmakekinip odyidyubrwmphunthitablyannakha tablkhlxng 20 aelatablkhlxng 6 wa aelwcdtngepn tabldxnekaaka tam phrabrmrachoxngkar prakasaekikhxtrachnthinaaelaepliynchuxtablinmnthlpracinburi lngwnthi 26 kumphaphnth ph s 2449 3 indankarpkkhrxngswnthxngthin sphatabldxnekaakaidrbkarcdtngepnxngkhkarbriharswntabldxnekaakatamprakaskrathrwngmhadithy lngwnthi 2 minakhm ph s 2538 odymiphlinwnediywkn 4 txmaxngkhkarbriharswntabldxnekaakaidrbkarcdtngepnethsbaltabldxnekaakatamprakaskrathrwngmhadithy emuxwnthi 23 singhakhm ph s 2550 5 thitngaelaxanaekht aekikhtabldxnekaakatngxyuhangcakthiwakarxaephxpraman 12 kiolemtr hangcaksalaklangcnghwdiptamthanghlwnghmayelkh 3481 epnrayathangpraman 32 kiolemtr mixanaekhttidtxkbtablkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbtablphraxacaryaelatablbangsmburn xaephxxngkhrks cnghwdnkhrnayk thistawnxxk tidtxkbtabloythaka xaephxbangnaepriyw thisit tidtxkbtablsingotthxng xaephxbangnaepriyw thistawntk tidtxkbtabldxnchimphli xaephxbangnaepriyw karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhtabldxnekaakaaebngekhtkarpkkhrxngxxkepn 14 hmuban idaek hmuthi 1 bankhlxng 20 hmuthi 2 bankhlxng 20 hmuthi 3 bankhlxng 20 hmuthi 4 bankhlxng 20 hmuthi 5 bankhlxng 21 hmuthi 6 bankhlxng 21 hmuthi 7 bankhlxng 21 hmuthi 8 bankhlxng 21 hmuthi 9 bankhlxnghkwa hmuthi 10 bankhlxnghkwa hmuthi 11 bankhlxnghkwa hmuthi 12 bankhlxnghkwa hmuthi 13 bankhlxnghkwa hmuthi 14 banbungtahxmprachakr aekikhtabldxnekaakamicanwnprachakrthnghmd 8 607 khn odyaeykiddngni ban tabl hmuthi chay hying prachakr khrweruxn khn khn khn ph s 2562 6 hlng khlxng 20 dxnekaaka 1 686 612 1 298 338khlxng 20 dxnekaaka 2 266 265 531 169khlxng 20 dxnekaaka 3 382 361 743 196khlxng 20 dxnekaaka 4 152 150 302 95khlxng 21 dxnekaaka 5 580 585 1 165 300khlxng 21 dxnekaaka 6 346 315 661 167khlxng 21 dxnekaaka 7 221 217 438 134khlxng 21 dxnekaaka 8 355 358 713 219khlxnghkwa dxnekaaka 9 214 199 413 137khlxnghkwa dxnekaaka 10 271 313 584 149khlxnghkwa dxnekaaka 11 234 227 461 80khlxnghkwa dxnekaaka 12 189 186 375 76khlxnghkwa dxnekaaka 13 219 217 436 109bungtahxm dxnekaaka 14 257 230 487 120rwm 4 372 4 235 8 607 2 289xangxing aekikh prachakrinethsbaltabldxnekaaka ph s 2562 odykrmkarpkkhrxng krathrwngmhadithy ethsbaltabldxnekaaka prawtikhwamepnma xxniln ekhathungidcak http donkoaka go th index php 2019 06 09 12 44 34 2562 subkhn 25 knyayn 2563 phrabrmrachoxngkar prakasaekikhxtrachnthinaaelaepliynchuxtablinmnthlpracinburi PDF rachkiccanuebksa 23 49 1234 1236 3 minakhm 2449 Check date values in date help prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngxngkhkarbriharswntabl PDF rachkiccanuebksa 112 txnphiess 6 ng 1 63 3 minakhm 2538 Check date values in date help 1 ethsbaltabldxnekaaka sphaphodythwip 2 prachakrrayhmuban ekhtthxngthinethsbaltabldxnekaaka tabldxnekaaka ph s 2562 bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabldxnekaaka amp oldid 9307289, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม