fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลตาชี

ตาชี หรือภาษามลายูปัตตานีว่า โต๊ะยี[1] เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ตำบลตาชี
อักษรไทยตำบลตาชี
อักษรโรมันTambon Ta Chi
จังหวัดยะลา
อำเภอยะหา
พื้นที่
 • ทั้งหมด32 ตร.กม. (12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด1,822 คน
 • ความหนาแน่น57 คน/ตร.กม. (150 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 95120
รหัสภูมิศาสตร์950506
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

ราวปี พ.ศ. 2310-2340 หรือราว 200 ปีก่อน มีชีปะขาวคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าแล้วพบท้องที่อันเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การอยู่อาศัย ทั้งยังมีภูเขาโอบล้อมรอบอาณาบริเวณเสมือนกำแพงธรรมชาติ ตาชีปะขาวจึงได้ชี้ชวนให้ผู้คนจากจังหวัดสงขลาและปัตตานีเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรียกว่า "บ้านตาชี้" ภายหลังเรียกเป็น "ตาชี"[2][3] ส่วนภาษามลายูปัตตานีเรียก "โต๊ะยี"[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตาชีอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยะหา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[2][4]

ประชากร

ตำบลตาชีมีประชากรทั้งหมด 1,822 คน แบ่งเป็นเพศชาย 888 คน และเพศหญิง 934 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56 คนต่อตารางกิโลเมตร[4] ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ[1] มีวัดแห่งเดียวคือวัดวงกตบรรพต (วัดตาชี)[5][6] ซึ่งได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2555[7] ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนยางพารา[8]

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาหนึ่งแห่งคือโรงเรียนบ้านตาชี[9]

ภูมิศาสตร์

ตำบลตาชีห่างจากอำเภอยะหาราว 10 กิโลเมตร และอำเภอเมืองยะลา 20 กิโลเมตร[2] พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและเป็นสวนผลไม้[4] มีลำห้วยต่าง ๆ ไหลรวมกันเป็นคลองตาชีผ่านตำบลตาชีและมีแก่งนางรำ[10] ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีที่ตำบลท่าสาปในอำเภอเมืองยะลา[11]

เขตการปกครอง

ตำบลตาชีแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่[4]

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร
1 บ้านแค่ 152 635
2 บ้านนอก 116 378
3 บ้านออก 45 170
4 บ้านไร่ 45 170
5 บ้านเหมืองล่าง 123 421
รวม 481 1,774

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 1.2 อับดุลเลาะ หวังหนิ และอิบรอเฮ็ม มะโซะ (8 เมษายน 2549). ""ตาชี" ชุมชนคนรักรถจี๊บแห่งเมืองยะหา". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 "ข้อมูลตำบลตาชี อำเภอยะหา ยะลา". ไทยตำบลดอตคอม. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. "ประวัติความเป็นมา". องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "สภาพทั่วไป". องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. ""วัดสวนแก้ว" ที่ยะหา...ในวันร้างผ้าเหลือง". อิศรา. 20 พฤษภาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ (13 เมษายน 2560). "ชาวบ้านตำบลตาชี อำเภอยะหา จ.ยะลา ร่วมสืบสานประเพณี "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. "สสจ.ยะลา มอบรางวัลประกวดวัด/มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ". สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 30 พฤศจิกายน 2555. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 8. "ชาวบ้านตาชี.....หวังรัฐบาลใหม่ช่วงยางทั้งระบบ". เนชั่น. 22 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 9. "สภาพทางเศรษฐกิจ". องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 10. "อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำฝายแก่งนางรำ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา". ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
 11. วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และอื่น ๆ. ยาลอเป็นยะลา ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553, หน้า 117

ตำบลตาชี
ตำบลตาช, ตาช, หร, อภาษามลาย, ตตาน, โต, ะย, เป, นตำบลหน, งในอำเภอยะหา, งหว, ดยะลาตำบลอ, กษรไทยอ, กษรโรม, นtambon, chiจ, งหว, ดยะลาอำเภอยะหาพ, นท, งหมด32, ตร, กม, ตร, ไมล, ประชากร, งหมด1, คน, ความหนาแน, น57, คน, ตร, กม, คน, ตร, ไมล, รห, สไปรษณ, 95120รห, สภ, ศาสต. tachi hruxphasamlayupttaniwa otayi 1 epntablhnunginxaephxyaha cnghwdyalatabltachitablxksrithytabltachixksrormnTambon Ta Chicnghwdyalaxaephxyahaphunthi thnghmd32 tr km 12 tr iml prachakr thnghmd1 822 khn khwamhnaaenn57 khn tr km 150 khn tr iml rhsiprsniy 95120rhsphumisastr950506swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 thitngaelaxanaekht 3 prachakr 4 phumisastr 5 ekhtkarpkkhrxng 6 xangxingprawti aekikhrawpi ph s 2310 2340 hruxraw 200 pikxn michipakhawkhnhnungedinthangekhaipinpaaelwphbthxngthixnehmaaaekkartngthinthanephraaepnthirabxudmsmburnehmaaaekkarxyuxasy thngyngmiphuekhaoxblxmrxbxanabriewnesmuxnkaaephngthrrmchati tachipakhawcungidchichwnihphukhncakcnghwdsngkhlaaelapttaniekhaiptngthinthaneriykwa bantachi phayhlngeriykepn tachi 2 3 swnphasamlayupttanieriyk otayi 1 thitngaelaxanaekht aekikhtabltachixyuthangthisehnuxkhxngxaephxyaha mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngni 2 4 thisehnux tidtxkbtabllaphaya xaephxemuxngyala cnghwdyala thisit tidtxkbtablyaha xaephxyaha cnghwdyala thistawnxxk tidtxkbtablbaongysiaen xaephxyaha cnghwdyala thistawntk tidtxkbtabltharkhiri xaephxsabayxy cnghwdsngkhla prachakr aekikhtabltachimiprachakrthnghmd 1 822 khn aebngepnephschay 888 khn aelaephshying 934 khn mikhwamhnaaennechliy 56 khntxtarangkiolemtr 4 prachakrthnghmdnbthuxsasnaphuthth 1 miwdaehngediywkhuxwdwngktbrrpht wdtachi 5 6 sungidrbrangwlwdsngesrimsukhphaphpracapi 2555 7 prachakrswnihyepnekstrkrswnyangphara 8 dankarsuksa miorngeriynradbprathmsuksahnungaehngkhuxorngeriynbantachi 9 phumisastr aekikhtabltachihangcakxaephxyaharaw 10 kiolemtr aelaxaephxemuxngyala 20 kiolemtr 2 phunthiswnihyepnthirabaelamiphuekhalxmrxb swnihyepnswnyangpharaaelaepnswnphlim 4 milahwytang ihlrwmknepnkhlxngtachiphantabltachiaelamiaekngnangra 10 kxnihllngsuaemnapttanithitablthasapinxaephxemuxngyala 11 ekhtkarpkkhrxng aekikhtabltachiaebngekhtkarpkkhrxngepn 5 hmuban idaek 4 hmuthi chuxhmuban canwnkhrweruxn prachakr1 banaekh 152 6352 bannxk 116 3783 banxxk 45 1704 banir 45 1705 banehmuxnglang 123 421rwm 481 1 774xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 xbdulelaa hwnghni aelaxibrxehm maosa 8 emsayn 2549 tachi chumchnkhnrkrthcibaehngemuxngyaha phucdkarxxniln subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate date help 2 0 2 1 2 2 khxmultabltachi xaephxyaha yala ithytabldxtkhxm subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate help prawtikhwamepnma xngkhkarbriharswntabltachi subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate help 4 0 4 1 4 2 4 3 sphaphthwip xngkhkarbriharswntabltachi subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate help wdswnaekw thiyaha inwnrangphaehluxng xisra 20 phvsphakhm 2554 subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate date help rungsuriy kittikulswsdi 13 emsayn 2560 chawbantabltachi xaephxyaha c yala rwmsubsanpraephni rdnadahwphusungxayu sankkhaw krmprachasmphnth subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate date help ssc yala mxbrangwlprakwdwd msyidsngesrimsukhphaph sanksarnieths sanknganpldkrathrwngsatharnsukh 30 phvscikayn 2555 subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate date help chawbantachi hwngrthbalihmchwngyangthngrabb enchn 22 mithunayn 2562 subkhnemux 22 mithunayn 2562 Check date values in accessdate date help sphaphthangesrsthkic xngkhkarbriharswntabltachi subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate help xnurksaehlngtnnafayaekngnangra tabltachi xaephxyaha cnghwdyala sunyefarawngsthankarnphakhit subkhnemux 8 knyayn 2560 Check date values in accessdate help wlylksn thrngsiri aelaxun yalxepnyala khwamepliynaeplngkhxngbanemuxngaelakhnrunihminemuxngaelaprimnthlemuxngyala krungethph sankngankxngthunsnbsnunkarwicy skw 2553 hna 117 bthkhwamekiywkbphumisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phumisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabltachi amp oldid 8361413, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม