fbpx
วิกิพีเดีย

ยุทธเวหาที่เบอร์ลิน (การทัพของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร)

ยุทธเวหาที่เบอร์ลิน เป็นการทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรบนเหนือน่านฟ้ากรุงเบอร์ลิน ของนาซีเยอรมนี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1944 ไม่ได้จำกัดเพียงแค่นครเบอร์ลินอย่างเดียว การทัพครั้งนี้ได้มีการวางเป้าหมายไปยังเมืองอื่น ๆ ของเยอรมัน เพื่อเป็นการป้องกันในการปกป้องนครเบอร์ลินอย่างเข้มงวด การทัพได้ถูกเริ่มปฏิบัติการโดยพลอากาศเอกเซอร์ อาเธอร์ แฮร์ริส การรับรองการบิน (AOC) แห่งกองบัญชาการการทิ้งระเบิดแห่งกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร (RAF Bomber Command) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 แฮร์ริสเชื่อว่านี้อาจเป็นผลการทิ้งระเบิดในการหยุดยั้งการต่อต้านเยอรมัน: "เราสามารถก่อวินาศกรรมนครเบอร์ลินได้ตลอดทาง ถ้ากองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ (USAAF) ได้เข้าร่วมมากับเรา เราจะสูญเสียเครื่องบินไประหว่าง 400-500 ลำ.มันจะสร้างความเสียหายต่อเยอรมนีในสงคราม"[4][5]

ยุทธเวหาที่เบอร์ลิน
ส่วนหนึ่งของ การทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

ซากของโบสถ์อนุสรณ์ไคเซอร์วิลเฮลม์
วันที่18 พฤศจิกายน 1943 – 31 มีนาคม 1944
สถานที่เบอร์ลิน, นาซีเยอรมนี
ผล เยอรมนีชนะ[1][2]
คู่สงคราม
 สหราชอาณาจักร
 แคนาดา
 ออสเตรเลีย
 นิวซีแลนด์
 โปแลนด์
 ไรช์เยอรมัน
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
Arthur Harris
Ralph Cochrane
Don Bennett
Roderick Carr
แฮร์มันน์ เกอริง
ฮันส์-เยือร์เกิน ชตุมพฟ์
Joseph Schmid
Günther Lützow
Max Ibel
Walter Grabmann
Gotthard Handrick
ความสูญเสีย
 • Bomber Command
 • 2,690 crewmen KIA "over Berlin"
 • nearly 1,000 POW
 • 500 aircraft[3] a 5.8% loss rate
 • ~4,000 killed
 • 10,000 injured
 • 450,000 homeless

แฮร์ริสคาดหวังว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักที่สามารถใช้งานได้จำนวน 800 ลำ สำหรับการตีโฉบฉวยได้แต่ละครั้ง ติดตั้งด้วยอุปกรณ์นำทางเครื่องบินแบบใหม่และซับซ้อนอย่างเรดาร์ เอชทูเอส (H2S radar) กองทัพอากาศทหารบกสหรัฐที่เพิ่งสูญเสียเครื่องบินรบจำนวนมากในการโจมตีต่อเมืองชไวน์ฟวร์ท ไม่ได้เข้าร่วมด้วย กองกำลังหลักของกองบัญชาการทิ้งระเบิดได้ออกคำสั่งโจมตีกรุงเบอร์ลินตั้งสิบหกครั้งแต่กลับล้มเหลวในเป้าหมายที่อาจจะก่อให้เกิดความพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดต่อเยอรมนี ลุฟท์วัฟเฟอได้ตอบโต้ด้วยปฏิบัติการสเตียนบล็อก (Operation Steinbock, Unternehmen Steinbock, ปฏิบัติการมังกร) โจมตีใส่กรุงลอนดอน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ค.ศ. 1944 ในทุก ๆ รอบเที่ยวของสเตียนบล็อก ลุฟท์วัฟเฟอได้รับความสูญเสียอย่างหนัก มากกว่ากองทัพสหราชอาณาจักรโจมตีบนเหนือน่านฟ้าเยอรมนี[6]

กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรได้สูญเสียนักบินมากกว่า 7,000 นาย และเครื่องบินทิ้งระเบิด 1,047 ลำ 5.1 เปอร์เซ็นของรอบเที่ยวบิน และเครื่องบินรบ 1,682 ลำได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตัดออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1944 กองบัญชาการการทิ้งระเบิดได้เข้าโจมตีเนือร์นแบร์คด้วยเครื่องบินรบ 795 ลำ, 94 ลำซึ่งถูกยิงตกและ 71 ลำ ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้มีการโจมตีโฉบฉวยทางอากาศอื่น ๆ อีกมากต่อกรุงเบอร์ลินโดยกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร, กองทัพอากาศที่ 8 ของกองทัพอากาศทหารบกสหรัฐ และเครื่องบินทิ้งระเบิดโซเวียต กองทัพอากาศสหราชอาณาจักรได้มอบให้เป็นการรบแห่งเกียรติยศ (battle honour) สำหรับการทิ้งระเบิดที่เบอร์ลินโดยเครื่องบินรบของกองบัญชาการทิ้งระเบิด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 ถึง ค.ศ. 1945

อ้างอิง

 1. Guilmartin 2001, p. 8.
 2. Murray 1985, p. 211.
 3. Oakman 2004.
 4. Brown 1999, p. 309.
 5. Grayling 2006, p. 62.
 6. Hinsley 1994, pp. 414–415.

ยุทธเวหาที่เบอร์ลิน (การทัพของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร)
ทธเวหาท, เบอร, การท, พของกองท, พอากาศสหราชอาณาจ, กร, ทธเวหาท, เบอร, เป, นการท, งระเบ, ดเช, งย, ทธศาสตร, ของกองท, พอากาศสหราชอาณาจ, กรบนเหน, อน, านฟ, ากร, งเบอร, ของนาซ, เยอรมน, งแต, เด, อนพฤศจ, กายน, 1943, งเด, อนม, นาคม, 1944, ไม, ได, จำก, ดเพ, ยงแค, นครเบอร,. yuththewhathiebxrlin epnkarthingraebidechingyuththsastrkhxngkxngthphxakasshrachxanackrbnehnuxnanfakrungebxrlin khxngnasieyxrmni tngaeteduxnphvscikayn kh s 1943 thungeduxnminakhm kh s 1944 imidcakdephiyngaekhnkhrebxrlinxyangediyw karthphkhrngniidmikarwangepahmayipyngemuxngxun khxngeyxrmn ephuxepnkarpxngkninkarpkpxngnkhrebxrlinxyangekhmngwd karthphidthukerimptibtikarodyphlxakasexkesxr xaethxr aehrris karrbrxngkarbin AOC aehngkxngbychakarkarthingraebidaehngkxngthphxakasshrachxanackr RAF Bomber Command ineduxnphvscikayn kh s 1943 aehrrisechuxwanixacepnphlkarthingraebidinkarhyudyngkartxtaneyxrmn erasamarthkxwinaskrrmnkhrebxrlinidtlxdthang thakxngthphxakasthharbkshrth USAAF idekharwmmakbera eracasuyesiyekhruxngbiniprahwang 400 500 la mncasrangkhwamesiyhaytxeyxrmniinsngkhram 4 5 yuththewhathiebxrlinswnhnungkhxng karthingraebidthangyuththsastrrahwangsngkhramolkkhrngthisxngsakkhxngobsthxnusrnikhesxrwilehlmwnthi18 phvscikayn 1943 31 minakhm 1944sthanthiebxrlin nasieyxrmniphleyxrmnichna 1 2 khusngkhram shrachxanackr aekhnada xxsetreliy niwsiaelnd opaelnd ircheyxrmnphubngkhbbychaaelaphunaArthur Harris Ralph Cochrane Don Bennett Roderick Carraehrmnn ekxring hns eyuxrekin chtumphf Joseph Schmid Gunther Lutzow Max Ibel Walter Grabmann Gotthard HandrickkhwamsuyesiyBomber Command 2 690 crewmen KIA over Berlin nearly 1 000 POW 500 aircraft 3 a 5 8 loss rate 4 000 killed 10 000 injured 450 000 homelessaehrriskhadhwngwaekhruxngbinthingraebidhnkthisamarthichnganidcanwn 800 la sahrbkartiochbchwyidaetlakhrng tidtngdwyxupkrnnathangekhruxngbinaebbihmaelasbsxnxyangerdar exchthuexs H2S radar kxngthphxakasthharbkshrththiephingsuyesiyekhruxngbinrbcanwnmakinkarocmtitxemuxngchiwnfwrth imidekharwmdwy kxngkalnghlkkhxngkxngbychakarthingraebididxxkkhasngocmtikrungebxrlintngsibhkkhrngaetklblmehlwinepahmaythixaccakxihekidkhwamphayaephxyangeddkhadtxeyxrmni lufthwfefxidtxbotdwyptibtikarsetiynblxk Operation Steinbock Unternehmen Steinbock ptibtikarmngkr ocmtiiskrunglxndxn tngaeteduxnmkrakhmthungphvsphakhm kh s 1944 inthuk rxbethiywkhxngsetiynblxk lufthwfefxidrbkhwamsuyesiyxyanghnk makkwakxngthphshrachxanackrocmtibnehnuxnanfaeyxrmni 6 kxngthphxakasshrachxanackridsuyesiynkbinmakkwa 7 000 nay aelaekhruxngbinthingraebid 1 047 la 5 1 epxresnkhxngrxbethiywbin aelaekhruxngbinrb 1 682 laidrbkhwamesiyhayhruximktdxxk emuxwnthi 30 minakhm kh s 1944 kxngbychakarkarthingraebididekhaocmtienuxrnaebrkhdwyekhruxngbinrb 795 la 94 lasungthukyingtkaela 71 la idrbkhwamesiyhay nxkcaknimikarocmtiochbchwythangxakasxun xikmaktxkrungebxrlinodykxngthphxakasshrachxanackr kxngthphxakasthi 8 khxngkxngthphxakasthharbkshrth aelaekhruxngbinthingraebidosewiyt kxngthphxakasshrachxanackridmxbihepnkarrbaehngekiyrtiys battle honour sahrbkarthingraebidthiebxrlinodyekhruxngbinrbkhxngkxngbychakarthingraebid tngaetpi kh s 1940 thung kh s 1945xangxing aekikh Guilmartin 2001 p 8 sfn error no target CITEREFGuilmartin2001 help Murray 1985 p 211 sfn error no target CITEREFMurray1985 help Oakman 2004 sfn error no target CITEREFOakman2004 help Brown 1999 p 309 sfn error no target CITEREFBrown1999 help Grayling 2006 p 62 sfn error no target CITEREFGrayling2006 help Hinsley 1994 pp 414 415 sfn error no target CITEREFHinsley1994 help bthkhwamekiywkbthhar karthhar hruxxawuthniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodykarephimetimkhxmulduephimthi sthaniyxy karthhar ekhathungcak https th wikipedia org w index php title yuththewhathiebxrlin karthphkhxngkxngthphxakasshrachxanackr amp oldid 10166110, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม