fbpx
วิกิพีเดีย

รถตุ๊ก ๆ หัวกบ

รถตุ๊ก ๆ หัวกบ เป็นรถบรรทุกสามล้อขนาดเล็ก ที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กจากประเทศญี่ปุ่น ถูกดัดแปลงมาจากรถบรรทุกสามล้อขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะสามล้อขนส่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสมัยก่อน โดยเน้นการออกแบบตัวรถและสีของรถให้เป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะตัวรถในรูปแบบของกระบะสามล้อขนาดเล็ก ไม่มีหลังคาครอบด้านหลัง อีกทั้งหัวรถยังมีลักษณะคล้ายกับหัวกบ จึงทำให้รถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กคันนี้ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทย

รถตุ๊ก ๆ หัวกบในปัจจุบัน

ปัจจุบัน รถตุ๊ก ๆ หัวกบ กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอำเภอเมืองตรัง แม้จะมีอายุที่มากกว่าครึ่งศตวรรษแล้วก็ตาม แต่ในปัจจุบันชาวตรังยังคงใช้รถตุ๊ก ๆหัวกบเป็นรถโดยสารบริเวณรอบอำเภอเมืองตรัง จึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจนักถ้าหากจะเห็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดตรังส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มักจะไม่พลาดโปรแกรมนั่งรถตุ๊ก ๆ หัวกบตระเวนรอบเมืองตรัง

ประวัติ

 
รุ่นมิดเจ็ท เอ็มพี4 (MP4 Midget)

บริษัท ไดฮัทสุ (Daihatsu Motor Co., Ltd.) เริ่มทำการผลิตรถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2500 สำหรับรถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กที่มีลักษณะด้านหน้าคล้ายกบนั้น มีชื่อเรียกว่า ไดฮัตสุ มิดเจ็ต (Daihatsu Midget) โดยมีการผลิตออกมาทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่นมิดเจ็ต เอ็มพี4 (MP4 Midget)
  2. รุ่นมิดเจ็ต เอ็มพี5 (MP5 Midget)

รถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กทั้งสองรุ่นนี้ ใช้เครื่องยนต์เป็นแบบสองจังหวะ 350 cc. ระบายความร้อนด้วยอากาศธรรมดา กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ 12 แรงม้า ระบบเกียร์ธรรมดา 3 ระดับ น้ำหนักบรรทุกโดยรวมประมาณ 350 Kg. ความแตกต่างของรถทั้งสองรุ่นนี้คือ ช่องระบายอากาศที่อยู่ใต้ไฟหน้ารถรุ่น MP5 จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่น MP4ลักษณะเด่นอยู่ที่ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบพวงมาลัย ห้องคนขับมีประตูเปิด-ปิด อีกทั้งผู้โดยสารยังสามารถนั่งคู่กับคนขับได้ แตกต่างจากรถบรรทุกสามล้อขนาดเล็กรุ่นแรก ๆ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบแฮนด์รถจักรยานยนต์

สำหรับประเทศไทยนั้น เริ่มมีการนำเข้ารถตุ๊ก ๆ หัวกบจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งขณะนั้นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

จากแดนอาทิตย์อุทัยสู่ถิ่นใต้เมืองสยาม

ในปี พ.ศ. 2509 ได้มีการนำเข้ารถตุ๊ก ๆ หัวกบมายังจังหวัดตรังโดยทำการขนส่งลงเรือจากญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยแล้วส่งต่อมาทางเรือสำเภาโดยรุ่นแรกที่นำเข้ามาคือ รุ่นมิดเจ็ท เอ็มพี4 (MP4 Midget) นับว่าเป็นรุ่นที่หาค่อนข้างยากในปัจจุบัน เพราะมีเหลืออยู่ให้เห็นจำนวนไม่มากนัก ต่างจากรุ่นมิดเจ็ท เอ็มพี5 (MP5 Midget) ซึ่งถูกส่งเข้ามาในภายหลัง จึงมีจำนวนมากและใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมหลังคาให้กับรถ เพื่อป้องกันฝนและแสงแดดให้กับผู้โดยสาร

ทำไมต้องเป็นจังหวัดตรัง

พื้นที่ในเขตจังหวัดตรัง มีส่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นลอนลูกฟูก หรือที่ชาวท้องถิ่นในจังหวัดตรังเรียกว่า "ควน" ซึ่งแปลว่า "เนิน" การใช้รถบรรทุกสามล้อขนาดเล็ก หรือ รถตุ๊ก ๆ ในการขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสาร จึงมีความเหมาะสมและสะดวก เพราะนอกจากจะช่วยทุ่นแรงแล้ว ยังสามารถเข้า-ออก ภายในซอยที่คับแคบได้โดยง่ายอีกด้วย จึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจหากปัจจุบันในอำเภอเมืองตรัง มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับรถตุ๊ก ๆ หัวกบชื่อว่า "ชมรมสามล้อเครื่อง" เพื่อเป็นการอนุรักษ์รถตุ๊ก ๆ หน้าตาประหลาด ที่ยังคงเหลือให้ได้เห็นกว่า 300 คัน ให้คงอยู่คู่กับชาวเมืองตรังต่อไป เพราะ "รถตุ๊ก ๆ หัวกบ" ได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งประจำจังหวัดตรัง

อ้างอิง

  • น้องโนเนะ. “แรกมีที่เมืองไทย : รถตุ๊ก ๆ ”. Update 25,268 (ม.ค. 2553) : 105. รถตุ๊ก ๆ . [ออนไลน์] 2553

แหล่งข้อมูลอื่น

  • รถตุ๊ก ๆ หัวกบเมืองตรัง
  • บทความท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
  • ตุ๊ก ๆ เมืองตรัง
  • วิถีชีวิตท้องถิ่น

รถต, วกบ, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออก, เป, นรถบรรท, กสามล, อขนาดเล, ใช, ในการขนส, งส, งของสำหร, บอ, ตสาหกรรมขนาดเล, กจากประ. bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkrthtuk hwkb epnrthbrrthuksamlxkhnadelk thiichinkarkhnsngsingkhxngsahrbxutsahkrrmkhnadelkcakpraethsyipun thukddaeplngmacakrthbrrthuksamlxkhnadihy ephuxichepnyanphahnasamlxkhnsngsahrbthurkickhnadelkinsmykxn odyennkarxxkaebbtwrthaelasikhxngrthihepnexklksn milksnatwrthinrupaebbkhxngkrabasamlxkhnadelk immihlngkhakhrxbdanhlng xikthnghwrthyngmilksnakhlaykbhwkb cungthaihrthbrrthuksamlxkhnadelkkhnni epnthiniymxyangaephrhlayinpraethsaethbexechiyrwmthngpraethsithyrthtuk hwkbinpccubn pccubn rthtuk hwkb klayepnesnhxyanghnungkhxngxaephxemuxngtrng aemcamixayuthimakkwakhrungstwrrsaelwktam aetinpccubnchawtrngyngkhngichrthtuk hwkbepnrthodysarbriewnrxbxaephxemuxngtrng cungepneruxngimnaaeplkicnkthahakcaehnnkthxngethiywthiipethiywcnghwdtrngswnihy odyechphaaklumnkthxngethiywchawtangchati mkcaimphladopraekrmnngrthtuk hwkbtraewnrxbemuxngtrng enuxha 1 prawti 2 cakaednxathityxuthysuthinitemuxngsyam 2 1 thaimtxngepncnghwdtrng 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunprawti aekikh runmidecth exmphi4 MP4 Midget bristh idhthsu Daihatsu Motor Co Ltd erimthakarphlitrthbrrthuksamlxkhnadelkinpi ph s 2500 sahrbrthbrrthuksamlxkhnadelkthimilksnadanhnakhlaykbnn michuxeriykwa idhtsu midect Daihatsu Midget odymikarphlitxxkmathnghmd 2 run idaekrunmidect exmphi4 MP4 Midget runmidect exmphi5 MP5 Midget rthbrrthuksamlxkhnadelkthngsxngrunni ichekhruxngyntepnaebbsxngcnghwa 350 cc rabaykhwamrxndwyxakasthrrmda kalngekhruxngyntxyuthi 12 aerngma rabbekiyrthrrmda 3 radb nahnkbrrthukodyrwmpraman 350 Kg khwamaetktangkhxngrththngsxngrunnikhux chxngrabayxakasthixyuitifhnarthrun MP5 camikhnadihykwarun MP4lksnaednxyuthirabbbngkhbeliywepnaebbphwngmaly hxngkhnkhbmipratuepid pid xikthngphuodysaryngsamarthnngkhukbkhnkhbid aetktangcakrthbrrthuksamlxkhnadelkrunaerk nksuphuyingihy thimirabbbngkhbeliywepnaebbaehndrthckryanyntsahrbpraethsithynn erimmikarnaekharthtuk hwkbcakpraethsyipunmaichkhrngaerkinpi ph s 2502 sungkhnanncxmphlsvsdi thnarcht darngtaaehnngnaykrthmntricakaednxathityxuthysuthinitemuxngsyam aekikhinpi ph s 2509 idmikarnaekharthtuk hwkbmayngcnghwdtrngodythakarkhnsnglngeruxcakyipunekhasupraethsithyaelwsngtxmathangeruxsaephaodyrunaerkthinaekhamakhux runmidecth exmphi4 MP4 Midget nbwaepnrunthihakhxnkhangyakinpccubn ephraamiehluxxyuihehncanwnimmaknk tangcakrunmidecth exmphi5 MP5 Midget sungthuksngekhamainphayhlng cungmicanwnmakaelaichknmacnthungpccubn odyidmikarprbaetngephimetimhlngkhaihkbrth ephuxpxngknfnaelaaesngaeddihkbphuodysar thaimtxngepncnghwdtrng aekikh phunthiinekhtcnghwdtrng mislksnathangphumisastrswnihyepnlxnlukfuk hruxthichawthxngthinincnghwdtrngeriykwa khwn sungaeplwa enin karichrthbrrthuksamlxkhnadelk hrux rthtuk inkarkhnsngthngsinkhaaelaphuodysar cungmikhwamehmaasmaelasadwk ephraanxkcakcachwythunaerngaelw yngsamarthekha xxk phayinsxythikhbaekhbidodyngayxikdwy cungepneruxngimnaaeplkichakpccubninxaephxemuxngtrng mikarrwmklumkncdtngchmrmekiywkbrthtuk hwkbchuxwa chmrmsamlxekhruxng ephuxepnkarxnurksrthtuk hnataprahlad thiyngkhngehluxihidehnkwa 300 khn ihkhngxyukhukbchawemuxngtrngtxip ephraa rthtuk hwkb idklayepnsylksnsakhyxyanghnungpracacnghwdtrngxangxing aekikhnxngonena aerkmithiemuxngithy rthtuk Update 25 268 m kh 2553 105 rthtuk xxniln 2553aehlngkhxmulxun aekikhrthtuk hwkbemuxngtrng bthkhwamthxngethiywcnghwdtrng tuk emuxngtrng withichiwitthxngthinekhathungcak https th wikipedia org w index php title rthtuk hwkb amp oldid 9246005, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม