fbpx
วิกิพีเดีย

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ริมคลองแสนแสบ ตั้งอยู่ในแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพระครูเกษมธรรมมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโก) เป็นเจ้าอาวาส

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
ชื่อสามัญวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม, วัดทรัพย์, วัดคู้
ที่ตั้งถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูเกษมธรรมมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโก)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมหรือ วัดคู้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2340 ก่อตั้งก่อนที่จะมีการขุดคลองแสนแสบ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบ บันทึกไว้ว่า "สมเด็จพระพุทธโฆษาจาริย์ ออกมาผูกสีมาตั้งชื่อว่า วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม เพราะผู้ที่สร้างนั้นเป็นยายทรัพย์คนหนึ่ง ใบวิสุงคามปลวกกินยับเยิน ได้รับว่า จะทำให้ใหม่ ใบเดิมลงวันที่ 19 สิงหาคม ร.ศ. 118" และยังมีการบันทึกไว้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสคลองแสนแสบ ได้ทรงแวะที่ท่าน้ำวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมและมีพระราชดำรัสถามเจ้าอาวาสว่าทางวัดต้องการสิ่งใดไหม เจ้าอาวาสตอบว่าไม่ต้องการสิ่งใด พระองค์จึงพระราชทานปิ่นโตที่เสวยอาหารแล้วให้แก่วัด ทางวัดยังเก็บรักษาปิ่นโตเถานั้นไว้จนถึงทุกวันนี้ บนปิ่นโตมีตราเขียนไว้ว่า "ร.ศ. 128 อนุสรณ์งานพระศพพระองค์เจ้าอุรุพงศ์"[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2513[2] วัดมีเจดีย์ทองทรงระฆัง ด้านหน้าประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม

อ้างอิง

  1. "ล่องแสนแสบ สำรวจวิถีริมคลอง เล็งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ". สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร.
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF).

วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
ดทร, พย, สโมสรน, กรเกษม, เป, นว, ดราษฎร, งก, ดคณะสงฆ, ายมหาน, กาย, มคลองแสนแสบ, งอย, ในแขวงโคกแฝด, เขตหนองจอก, กร, งเทพมหานคร, จจ, นม, พระคร, เกษมธรรมมาร, กษ, โกมล, ตลาโก, เป, นเจ, าอาวาสช, อสาม, ดทร, พย, ดค, งถนนเล, ยบวาร, แขวงโคกแฝด, เขตหนองจอก, กร, งเทพมหาน. wdthrphysomsrnikreksm epnwdrasdrsngkdkhnasngkhfaymhanikay rimkhlxngaesnaesb tngxyuinaekhwngokhkaefd ekhthnxngcxk krungethphmhankhr pccubnmiphrakhrueksmthrrmmarks okml thitlaok epnecaxawaswdthrphysomsrnikreksmchuxsamywdthrphysomsrnikreksm wdthrphy wdkhuthitngthnneliybwari aekhwngokhkaefd ekhthnxngcxk krungethphmhankhr 10530praephthwdrasdrnikaymhanikayecaxawasphrakhrueksmthrrmmarks okml thitlaok swnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasnawdthrphysomsrnikreksmhrux wdkhu srangemuxpi ph s 2340 kxtngkxnthicamikarkhudkhlxngaesnaesb phrarachniphnthinphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw eruxngesdcpraphaskhlxngaesnaesb bnthukiwwa smedcphraphuththokhsacariy xxkmaphuksimatngchuxwa wdthrphysomsrnikreksm ephraaphuthisrangnnepnyaythrphykhnhnung ibwisungkhamplwkkinybeyin idrbwa cathaihihm ibedimlngwnthi 19 singhakhm r s 118 aelayngmikarbnthukiwwaemuxphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwesdcpraphaskhlxngaesnaesb idthrngaewathithanawdthrphysomsrnikreksmaelamiphrarachdarsthamecaxawaswathangwdtxngkarsingidihm ecaxawastxbwaimtxngkarsingid phraxngkhcungphrarachthanpinotthieswyxaharaelwihaekwd thangwdyngekbrksapinotethanniwcnthungthukwnni bnpinotmitraekhiyniwwa r s 128 xnusrnnganphrasphphraxngkhecaxuruphngs 1 wdidrbphrarachthanwisungkhamsimaemuxwnthi 22 tulakhm ph s 2513 2 wdmiecdiythxngthrngrakhng danhnapradisthansmedcxngkhpthmxangxing aekikh lxngaesnaesb sarwcwithirimkhlxng elngphthnaepnaehlngthxngethiywthangna sanknganprachasmphnth sankpldkrungethphmhankhr raynganthaebiynwd PDF ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthrphysomsrnikreksm amp oldid 9188293, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม