fbpx
วิกิพีเดีย

วัดทุ่งกระพังโหม

วัดทุ่งกระพังโหม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วัดทุ่งกระพังโหม
ชื่อสามัญวัดทุ่งกระพังโหม, วัดสาขา
ที่ตั้งตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทุ่งกระพังโหม เดิมชาวบ้านมักเรียกว่า วัดสาขา[1] เหตุการสร้างวัดเนื่องจากชาวบ้านละแวกนั้นต้องไปบำเพ็ญบุญที่วัดดอนเตาอิฐซึ่งมีความยากลำบากและมีระยะไกล ดังนั้นพระอธิการสนิท เจ้าอาวาสวัดดอนเตาอิฐและชาวบ้านทุ่งกระพังโหมจึงได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้นที่หมู่บ้านทุ่งกระพังโหม โดยนางสุ่ม พิมสาร, นางหมา โล่เรียง, นายเกิด ธนานนท์, นางแป๊ว จุ้ยวัน และนายอยู่ อินทร์ปัญญา ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน 16 ไร่ จนเมื่อ พ.ศ. 2518 นายมี พิมสาร ได้ขออนุญาตสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีนามว่า "วัดทุ่งกระพังโหม" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โดยมีพระใบฎีกาตอง อภินันโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นรูปแรก หลังจากนั้นก็มีเจ้าอาวาสปกครองมาตลอด ปัจจุบัน มีพระครูวิธานธรรมนาถ วิทยฐานะ นักธรรมเอก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งกระพังโหม

อุโบสถวัดทุ่งกระพังโหม ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เขตวิสงุคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557[2] วัดมีหลวงพ่อมงคลจักรพรรดิ องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 20 เมตร 9 เซนติเมตร

อ้างอิง

  1. "วัดทุ่งกระพังโหม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิตวัดทุ่งกระพังโหม จังหวัดนครปฐม". สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

วัดทุ่งกระพังโหม
ดท, งกระพ, งโหม, เป, นว, ดราษฎร, งก, ดคณะสงฆ, ายมหาน, กาย, งอย, ในตำบลกำแพงแสน, อำเภอกำแพงแสน, งหว, ดนครปฐมช, อสาม, ดสาขาท, งตำบลกำแพงแสน, อำเภอกำแพงแสน, งหว, ดนครปฐมประเภทว, ดราษฎร, กายมหาน, กายเจ, าอาวาสพระคร, ธานธรรมนาถ, อน, กด, วนหน, งของสาราน, กรมพระพ, ทธ. wdthungkraphngohm epnwdrasdrsngkdkhnasngkhfaymhanikay tngxyuintablkaaephngaesn xaephxkaaephngaesn cnghwdnkhrpthmwdthungkraphngohmchuxsamywdthungkraphngohm wdsakhathitngtablkaaephngaesn xaephxkaaephngaesn cnghwdnkhrpthmpraephthwdrasdrnikaymhanikayecaxawasphrakhruwithanthrrmnath xnuskdi swnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasnawdthungkraphngohm edimchawbanmkeriykwa wdsakha 1 ehtukarsrangwdenuxngcakchawbanlaaewknntxngipbaephybuythiwddxnetaxithsungmikhwamyaklabakaelamirayaikl dngnnphraxthikarsnith ecaxawaswddxnetaxithaelachawbanthungkraphngohmcungidsrangthiphksngkhkhunthihmubanthungkraphngohm odynangsum phimsar nanghma oleriyng nayekid thnannth nangaepw cuywn aelanayxyu xinthrpyya rwmknbricakhthidinephuxsrangwd canwn 16 ir cnemux ph s 2518 naymi phimsar idkhxxnuyatsrangwd krathrwngsuksathikarprakastngwdthithuktxngtamkdhmayminamwa wdthungkraphngohm emuxwnthi 30 mithunayn ph s 2519 odymiphraibdikatxng xphinnoth darngtaaehnngecaxawasepnrupaerk hlngcaknnkmiecaxawaspkkhrxngmatlxd pccubn miphrakhruwithanthrrmnath withythana nkthrrmexk darngtaaehnngecaxawaswdthungkraphngohmxuobsthwdthungkraphngohm idwangsilavkskxsrangemuxwnthi 27 kumphaphnth ph s 2545 idkhxphrarachthanwisungkhamsimaemuxwnthi 7 thnwakhm ph s 2549 ekhtwisngukhamsimakwang 40 emtr yaw 80 emtr phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinathesdcmathrngtdhwayluknimitxuobsthemuxwnthi 9 mithunayn ph s 2557 2 wdmihlwngphxmngkhlckrphrrdi xngkhihy khnadhnatkkwang 20 emtr 9 esntiemtrxangxing aekikh wdthungkraphngohm sunykhxmulklangthangwthnthrrm phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli esdcmathrngtdhwayluknimitwdthungkraphngohm cnghwdnkhrpthm sankngansngesrimkarpkkhrxngthxngthin ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthungkraphngohm amp oldid 9320087, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม