fbpx
วิกิพีเดีย

วิกิพีเดียภาษาไทย

วิกิพีเดียภาษาไทย คือรุ่นภาษาไทยของวิกิพีเดีย เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์เนื้อหาเสรีและเปิดให้ทุกคนสามารถแก้ไขได้ เว็บไซต์ดำเนินการโดยมูลนิธิวิกิมีเดียและเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ในเดือนสิงหาคม 2564 วิกิพีเดียภาษาไทยมี 138,507 บทความ เป็นวิกิพีเดียขนาดใหญ่สุดอันดับที่ 56

วิกิพีเดียภาษาไทย
โฮมเพจวิกิพีเดียภาษาไทย
ประเภทโครงการสารานุกรมอินเทอร์เน็ต
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาไทย
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
สร้างโดยชุมชนวิกิภาษาไทย
ยูอาร์แอลth.wikipedia.org
เชิงพาณิชย์ไม่ใช่
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

วิกิพีเดียภาษาไทยมีการย่อหน้าให้สอดคล้องกับลักษณะเอกสารภาษาไทย ซึ่งแตกต่างจากวิกิพีเดียภาษาอื่น[ต้องการอ้างอิง]

ข่าว

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 มีข่าวว่า จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า มอบหมายให้กสท โทรคมนาคมนำเงิน 10.7 ล้านบาทจ้างแปลบทความวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ 3 ล้านบทความเป็นภาษาไทย โดยใช้เทคโนโลยี Statistical Machine Translation เนื้อหาที่แปลแล้วจะอยู่บน www.asiaonline.com

วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ดีแทคเปิดบริการวิกิพีเดียซีโร่ (Wikipedia Zero) ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (Educa 2012)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ดีแทคเปิดตัวกิจกรรม "เพิ่มพูนความรู้ให้สังคมไทยกับวิกิพีเดีย" เชิญชวนให้พนักงานแปลบทความวิกิพีเดียภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยตั้งเป้าช่วยสร้างบทความภาษาไทย 5,000 เรื่อง จำนวนชั่วโมงอาสารวมกว่า 10,000 ชั่วโมง ด้านทวีธรรม ลิมปานุภาพ ผู้ประสานงานอาสาสมัครวิกิพีเดียในประเทศไทย กล่าวว่า วิกิพีเดียภาษาไทยยังมีบทความน้อยมากเมื่อเทียบกับวิกิพีเดียภาษาอื่น และบทความส่วนใหญ่ยังสั้นและข้อมูลไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ การที่มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นจะทำให้วิกิพีเดียภาษาไทยสามารถบริหารเนื้อหาให้มีคุณภาพทัดเทียมวิกิพีเดียในประเทศที่พัฒนาแล้ว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ช่วงบ่าย มีรายงานว่าเมื่อเข้ายูอาร์แอลวิกิพีเดียภาษาไทยแล้ว หน้าจอปรากฏข้อความจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบุว่า "มีเนื้อหาและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม" เครือข่ายที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มี 3BB และทรู แต่ยังสามารถเข้าได้ทางยูอาร์แอล https ตลอดจนรุ่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในปี 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีการจัดการแข่งขันในหัวข้อ "โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia)"

เนื้อหา

ในปี 2552 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการลงว่าในบทความประเทศไทยระบุระบอบการปกครองผิดเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

เดือนธันวาคม 2556 สื่อรายงานว่า มีผู้เข้าไปแก้ไขเนื้อหาบทความกรมสอบสวนคดีพิเศษ อ้างว่า ธาริต เพ็งดิษฐ์ ถึงแก่กรรมแล้ว และแก้ไขชื่อเป็น "ธาริตสีดวง" มีผลงาน "เป่านกหวีด" ฝ่ายธาริตกล่าวว่าจะไม่ฟ้องร้อง

เดือนสิงหาคม 2557 มีข่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกระบุชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเลือก

ในปี 2563 มีการสอบถามถึงไอพีที่เข้ามาแก้ไขในบทความแก้วสรร อติโพธิ และทวงถามผู้รับผิดชอบ ไพศาล พืชมงคลโพสต์ว่า มีผู้ไม่หวังดีแก้ไขบทความโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระบุชื่อจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นผู้ก่อตั้ง และลบชื่อหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ในปี 2564 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ดำเนินการสืบสวนและจับกุมผู้ที่ได้แก้ไขในบทความยง ภู่วรวรรณโดยเพิ่มข้อมูลว่า "เป็นเชลล์ขาย Sinovac ให้กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา" ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำข้อมูลที่เป็นเท็จมาเผยแพร่และก่อให้เกิดความเสียหาย

สถิติ

ดูเพิ่มเติมที่: วิกิพีเดีย:สถิติ
สถิติวิกิพีเดียภาษาไทย
จำนวนบัญชีผู้ใช้ จำนวนบทความ จำนวนไฟล์ จำนวนผู้ดูแลระบบ
406,294 138,507 27,755 16
ขนาดบทความทั้งหมด ขนาดบทความเฉลี่ย บทความที่ใหญ่กว่า 2KB ค่าเฉลี่ยการเข้าถึงบทความ
350.2 MB 35.1 KB 47% 42.4 ครั้ง/บทความ/เดือน
 

การเข้าใช้

แหล่งของการเข้าชม (ตุลาคม 2561)
ที่มา
  ไทย
  
94.6%
  สหรัฐ
  
1.1%
  ลาว
  
0.8%
  จีน
  
0.7%
อื่น ๆ
  
2.8%
อันดับการเข้าชมเว็บไซต์
เทียบกับ
วิกิพีเดียภาษาอื่น
เทียบกับเว็บไซต์
ในประเทศไทย
23 12
(  ตุลาคม 2563) (  3 อันดับ ตุลาคม 2563)
สูงสุด 15 เมื่อ
กรกฎาคม 2556
สูงสุด 7 เมื่อ
มกราคม 2556
ข้อมูลเมื่อ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2020 (2020 -10-30)

เว็บไซต์วิกิพีเดีย (รวมทุกภาษา) เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้จากประเทศไทยเข้ามากเป็นอันดับที่ 8 โดยการจัดอับดับของอเล็กซา และเมื่อเทียบกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ๆ วิกิพีเดียภาษาไทยมีผู้ใช้ทั่วโลกเข้ามากเป็นอันดับที่ 19 จากฐานข้อมูลสถิติของวิกิมีเดีย

จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามโดย มนัสชล หิรัญรัตน์ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในราว พ.ศ. 2549-2550 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้วิกิพีเดียภาษาไทยและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทย 400 คน ร้อยละ 80 เปิดดูวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และร้อยละ 48 เปิดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยร้อยละ 54 เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรง (ผ่านทางที่อยู่ th.wikipedia.org) และร้อยละ 51 เข้าผ่านทางเสิร์ชเอนจิน (หนึ่งคนสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง) และมีประมาณร้อยละ 27 ที่ตอบว่าเคยมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทย

ใน พ.ศ. 2555 มีการเปิดเผยคำค้นที่มีผู้ค้นหามากที่สุด พบว่าคำค้นสามอันดับแรกที่มีผู้ค้นหาในวิกิพีเดียภาษาไทยมากที่สุด ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เศรษฐกิจพอเพียงและประเทศไทยตามลำดับ

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 มี 5,704 บัญชีที่มีการแก้ไขอย่างน้อย 10 ครั้ง มีบัญชีที่แก้ไขมากกว่า 5 ครั้งในเดือนนั้น 347 บัญชี และแก้ไขมากกว่า 100 ครั้ง 52 บัญชี

ขนาด

จำนวนบทความ

ดูเพิ่มเติมที่: วิกิพีเดีย:จำนวนบทความ

ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาไทยมีทั้งหมด 897,282 หน้า โดยเป็นบทความ 138,507 หน้า ส่วนที่เหลือเป็นหน้าโครงการ แม่แบบ วิธีใช้ หน้าพิเศษ และหน้าอภิปราย

จำนวนผู้ลงทะเบียน

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว 406,294 บัญชี เป็นผู้ดูแล 16 บัญชี อัตราส่วนผู้ใช้ต่อผู้ดูแลเท่ากับประมาณ 25,392 : 1

 • 30 พฤศจิกายน 2548 - 2,000 บัญชี
 • 7 กุมภาพันธ์ 2549 - 3,000 บัญชี
 • 6 เมษายน 2549 - 4,000 บัญชี
 • 15 พฤษภาคม 2549 - 5,000 บัญชี
 • 2 กันยายน 2549 - 10,000 บัญชี
 • 3 ธันวาคม 2549 - 15,000 บัญชี
 • 3 มีนาคม 2550 - 20,000 บัญชี
 • 9 มิถุนายน 2550 - 25,000 บัญชี
 • 2 กันยายน 2550 - 30,000 บัญชี
 • 4 ธันวาคม 2550 - 35,000 บัญชี
 • 4 มีนาคม 2551 - 40,000 บัญชี
 • 14 มิถุนายน 2551 - 45,000 บัญชี
 • 30 สิงหาคม 2551 - 50,000 บัญชี
 • 18 กุมภาพันธ์ 2552 - 60,000 บัญชี

จำนวนสื่อภาพและเสียง

ปัจจุบันมีจำนวนไฟล์ภาพและสื่อทั้งหมด 27,755 ไฟล์ ไม่รวมภาพที่เชื่อมโยงมาจากวิกิมีเดียคอมมอนส์

 • 25 มีนาคม 2550 - 10,000 ไฟล์
 • 30 ธันวาคม 2551 - 20,000 ไฟล์

จำนวนการแก้ไข

ปัจจุบันมีการแก้ไขทั้งหมดรวม 9,517,822 ครั้ง หรือ 10.607 ครั้งต่อหนึ่งหน้าโดยเฉลี่ย

 • 8 เมษายน 2550 - 500,000 ครั้ง
 • 1 มิถุนายน 2550 - 600,000 ครั้ง
 • 12 สิงหาคม 2550 - 700,000 ครั้ง
 • 15 ตุลาคม 2550 - 800,000 ครั้ง
 • 20 ธันวาคม 2550 - 900,000 ครั้ง
 • 22 กุมภาพันธ์ 2551 - 1,000,000 ครั้ง
 • 13 เมษายน 2551 - 1,100,000 ครั้ง
 • 27 พฤษภาคม 2551 - 1,200,000 ครั้ง
 • 28 มิถุนายน 2551 - 1,300,000 ครั้ง
 • 28 สิงหาคม 2551 - 1,400,000 ครั้ง
 • 27 มิถุนายน 2552 - 2,000,000 ครั้ง
 • พ.ศ. 2555 - 4,000,000 ครั้ง

การประเมินคุณภาพภายใน

โดยรวมวิกิพีเดียใช้การควบคุมคุณภาพภายในซึ่งใช้จัดระเบียบการสนับสนุนและพัฒนาเนื้อหาแก่ผู้ใช้ พิสัยการประเมินควบคุมคุณภาพเริ่มจากการประเมินขั้น "โครง" ซึ่งจากนั้นจะมีการขัดเกลาและพัฒนาเป็น "พอใช้" และ "ดี" ตามลำดับ กระทั่งถึงมาตรฐานคุณภาพที่ประเมินภายในสูงสุดในขั้น "บทความคัดสรร" ในบรรดา 80,000 กว่าบทความในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 มี 110 บทความที่เป็นบทความคัดสรร (ประมาณ 0.0013% ของทั้งหมด)

คู่แข่ง

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคือเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ภาษาไทยภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิ​โครงการ​สารานุกรม​ไทย​สำหรับ​เยาวชน​ โดย​พระราช​ป​ระ​สง​ค์ใน​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความแตกต่างระหว่างสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและวิกิพีเดียคือเนื้อหาในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนถูกสร้างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาและได้รับการสงวนลิขสิทธิ์ ขณะที่เนื้อหาในวิกิพีเดียถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้หลายคนแจกจ่ายได้อย่างเสรีภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0

การล้อเลียน

ไร้สาระนุกรมภาษาไทยเปิดใช้งานในเดือนมกราคม 2549 โดยมีการจัดรูปแบบเว็บไซต์คล้ายกับวิกิพีเดียภาษาไทยแต่มุ่งเน้นไปที่บทความในลักษณะตลกขบขันและไร้สาระ

อ้างอิง

 1. List of Wikipedias
 2. "ไอซีทีรับลูกบรอดแบนด์นายกฯ ลั่น 8ม.ค.เว็บไทยติดเบอร์2โลก". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 2014-06-25.
 3. "ดีแทคผุด 'วิกิพีเดียซีโร่' สืบค้นข้อมูลผ่านมือถือ หนุน นร.-ครูใช้". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 2015-12-14.
 4. "อาสาสมัครต่อยอดคลังความรู้ เพิ่มบทความภาษาไทยบนวิกิพีเดีย". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 2014-06-06.
 5. ICT บล็อกเว็บสารานุกรมเสรี 'วิกิพีเดียภาษาไทย' ระบุ “เนื้อหาไม่เหมาะสม"
 6. ชาวเน็ตงง เปิดเว็บวิกิพีเดียไทย เจอโดนบล็อก
 7. NSC 21 ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน
 8. "มือบอน! เปลี่ยนข้อมูล "ประเทศไทย" ในวิกิพีเดีย ทะลึ่งระบุปกครองด้วย "ระบอบราชาธิปไตย"". ผู้จัดการออนไลน์.
 9. "มือดีแก้เนื้อหา'ดีเอสไอ'ในวิกิพีเดีย อ้าง'ธาริต'ตายแล้ว". ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 2014-06-06.
 10. "Thai Wikipedia jumps gun to name Prayuth 29th PM of Thailand". The Nation (ภาษาอังกฤษ). 21 สิงหาคม 2557. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 22 สิงหาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2557. Unknown parameter |deadurl= ignored (help); Check date values in: |accessdate=, |publicationdate=, |archivedate= (help)
 11. "ใครคือ ผู้ใช้นิรนาม 14.14.4.230 เพิ่มเติมประวัติ 'แก้วสรร' ทำแผน19 ก.ย.63 ในวิกิพีเดีย". สำนักข่าวอิศรา. 16 September 2020. สืบค้นเมื่อ 16 September 2020.
 12. "ซัดอุบาทว์! ไพศาลแฉไอ้โม่งกุข้อมูล"ไอดอลแก๊งล้มเจ้า"ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดม". สยามรัฐ. 12 November 2020. สืบค้นเมื่อ 13 November 2020.
 13. "เตรียมดำเนินคดี 50 ราย เฟกนิวส์วัคซีนโควิด ปลอมแปลงข้อมูลวิกิพีเดีย". ผู้จัดการออนไลน์. 12 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 July 2020.
 14. "รวบหนุ่มวิศวะป้ายแดง ม.ดัง แก้ไขโปรไฟล์ "หมอยง" ในวิกิพีเดีย ใส่ร้ายเป็นเซลล์ขายวัคซีนชิโนแวคให้รัฐบาล". ผู้จัดการออนไลน์. 12 July 2020. สืบค้นเมื่อ 12 July 2020.
 15. Dthwiki dump progress on 20200801
 16. อเล็กซา Top Sites in Thailand, เรียกดู 11 มีนาคม 2555
 17. อเล็กซา Wikipedia Statistics, เรียกดู 29 มาราคม 2013
 18. มนัสชล หิรัญรัตน์. สารานุกรมวิกิพีเดียภาษาไทยและการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต วารสารสนเทศ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 19. "วิกิพีเดีย"เผยท็อป 10 คำค้นแห่งปี "เฟซบุ๊ก"แชมป์ภาษาอังกฤษ "อาเซียน"อันดับ1ภาษาไทย
 20. "Wikipedia Statistics - Chart Thai". Stats.wikimedia.org. สืบค้นเมื่อ 2014-07-04.
 21. มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. "ความเป็นมาโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว". สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2020.
 22. ไร้สาระนุกรมภาษาไทย. "หน้าหลัก". สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2020.
 23. สนุก.คอม (14 กุมภาพันธ์ 2009). "พบเว็บไซต์ "ไร้สาระนุกรมเสรี" ฮิตในหมู่วัยรุ่น ดัดแปลงศัพท์ "ใหม่" โพสต์ข้อความผิดเพี้ยนจากพจนานุกรม". สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2020.

แหล่งข้อมูลอื่น

 • วิกิพีเดียภาษาไทย
 • Wikipedia.org เว็บท่ารวมวิกิพีเดียทุกภาษา


เด, ยภาษาไทย, อร, นภาษาไทยของว, เด, เว, บไซต, สาราน, กรมออนไลน, เน, อหาเสร, และเป, ดให, กคนสามารถแก, ไขได, เว, บไซต, ดำเน, นการโดยม, ลน, เด, ยและเป, ดใช, งานเม, อว, นท, นวาคม, 2546, ในเด, อนส, งหาคม, 2564, บทความ, เป, นว, เด, ยขนาดใหญ, ดอ, นด, บท, โฮมเพจประเภท. wikiphiediyphasaithy khuxrunphasaithykhxngwikiphiediy ewbistsaranukrmxxnilnenuxhaesriaelaepidihthukkhnsamarthaekikhid ewbistdaeninkarodymulnithiwikimiediyaelaepidichnganemuxwnthi 25 thnwakhm 2546 ineduxnsinghakhm 2564 wikiphiediyphasaithymi 138 507 bthkhwam epnwikiphiediykhnadihysudxndbthi 56 1 wikiphiediyphasaithyohmephcwikiphiediyphasaithypraephthokhrngkarsaranukrmxinethxrentphasathiichidphasaithyecakhxngmulnithiwikimiediysrangodychumchnwikiphasaithyyuxaraexlth wikipedia orgechingphanichyimichlngthaebiynimcaepnwikiphiediyphasaithymikaryxhnaihsxdkhlxngkblksnaexksarphasaithy sungaetktangcakwikiphiediyphasaxun txngkarxangxing enuxha 1 khaw 1 1 kickrrm 1 2 enuxha 2 sthiti 2 1 karekhaich 2 2 khnad 2 2 1 canwnbthkhwam 2 2 2 canwnphulngthaebiyn 2 2 3 canwnsuxphaphaelaesiyng 2 2 4 canwnkaraekikh 3 karpraeminkhunphaphphayin 4 khuaekhng 5 karlxeliyn 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunkhawkickrrm emuxwnthi 7 mkrakhm 2554 mikhawwa cuti ikrvks rthmntriwakarkrathrwngethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar klawwa mxbhmayihksth othrkhmnakhmnaengin 10 7 lanbathcangaeplbthkhwamwikiphiediyphasaxngkvs 3 lanbthkhwamepnphasaithy odyichethkhonolyi Statistical Machine Translation enuxhathiaeplaelwcaxyubn www asiaonline com 2 wnthi 11 tulakhm 2555 diaethkhepidbrikarwikiphiediysior Wikipedia Zero sungimesiykhaichcay odyepidtwkhrngaerkinnganmhkrrmthangkarsuksaephuxphthnawichachiphkhru Educa 2012 3 emuxwnthi 27 emsayn 2557 diaethkhepidtwkickrrm ephimphunkhwamruihsngkhmithykbwikiphiediy echiychwnihphnknganaeplbthkhwamwikiphiediyphasaxngkvsepnphasaithy odytngepachwysrangbthkhwamphasaithy 5 000 eruxng canwnchwomngxasarwmkwa 10 000 chwomng danthwithrrm limpanuphaph phuprasannganxasasmkhrwikiphiediyinpraethsithy klawwa wikiphiediyphasaithyyngmibthkhwamnxymakemuxethiybkbwikiphiediyphasaxun aelabthkhwamswnihyyngsnaelakhxmulimkhrbthwn nxkcakni yngmixasasmkhrnxymakemuxethiybkbprachakrthiekhathungxinethxrentid karthimixasasmkhrephimkhuncathaihwikiphiediyphasaithysamarthbriharenuxhaihmikhunphaphthdethiymwikiphiediyinpraethsthiphthnaaelw 4 emuxwnthi 19 knyayn 2557 chwngbay miraynganwaemuxekhayuxaraexlwikiphiediyphasaithyaelw hnacxpraktkhxkhwamcakkrathrwngethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsarrabuwa mienuxhaaelakhxmulthiimehmaasm ekhruxkhaythiimsamarthekhathungidmi 3BB aelathru aetyngsamarthekhaidthangyuxaraexl https tlxdcnrunsahrbothrsphthekhluxnthi 5 6 inpi 2562 sunyethkhonolyixielkthrxniksaelakhxmphiwetxraehngchati NECTEC mikarcdkaraekhngkhninhwkhx opraekrmthamtxbcakkhlngkhxmulwikiphiediyphasaithy Question answering program from Thai Wikipedia 7 enuxha inpi 2552 hnngsuxphimphphucdkarlngwainbthkhwampraethsithyraburabxbkarpkkhrxngphidepnrachathipityphayitrththrrmnuy 8 eduxnthnwakhm 2556 suxraynganwa miphuekhaipaekikhenuxhabthkhwamkrmsxbswnkhdiphiess xangwa tharit ephngdisth thungaekkrrmaelw aelaaekikhchuxepn tharitsidwng miphlngan epankhwid faytharitklawwacaimfxngrxng 9 eduxnsinghakhm 2557 mikhawwa phlexk prayuthth cnthroxcha thukrabuchuxepnnaykrthmntrikxnhnasphanitibyytiaehngchatilngmtieluxk 10 inpi 2563 mikarsxbthamthungixphithiekhamaaekikhinbthkhwamaekwsrr xtiophthi aelathwngthamphurbphidchxb 11 iphsal phuchmngkhlophstwa miphuimhwngdiaekikhbthkhwamorngeriynetriymxudmsuksarabuchuxcxmphl p phibulsngkhramepnphukxtng aelalbchuxhmxmhlwngpin malakul 12 inpi 2564 kxngbychakartarwcsubswnsxbswnxachyakrrmthangethkhonolyiiddaeninkarsubswnaelacbkumphuthiidaekikhinbthkhwamyng phuwrwrrnodyephimkhxmulwa epnechllkhay Sinovac ihkbrthbal phl x prayuthth cnthroxcha tamthiidrbaecngwamikarnakhxmulthiepnethcmaephyaephraelakxihekidkhwamesiyhay 13 14 sthitiduephimetimthi wikiphiediy sthiti sthitiwikiphiediyphasaithy canwnbychiphuich canwnbthkhwam canwnifl canwnphuduaelrabb406 294 138 507 27 755 16khnadbthkhwamthnghmd khnadbthkhwamechliy bthkhwamthiihykwa 2KB khaechliykarekhathungbthkhwam350 2 MB 15 35 1 KB 47 42 4 khrng bthkhwam eduxn karekhaich aehlngkhxngkarekhachm tulakhm 2561 thima ithy 94 6 shrth 1 1 law 0 8 cin 0 7 xun 2 8 xndbkarekhachmewbistethiybkbwikiphiediyphasaxun ethiybkbewbistinpraethsithy23 12 tulakhm 2563 3 xndb tulakhm 2563 sungsud 15 emuxkrkdakhm 2556 sungsud 7 emuxmkrakhm 2556khxmulemux 30 tulakhm kh s 2020 2020 10 30 update ewbistwikiphiediy rwmthukphasa epnewbistthimiphuichcakpraethsithyekhamakepnxndbthi 8 16 odykarcdxbdbkhxngxelksa aelaemuxethiybkbwikiphiediyphasaxun wikiphiediyphasaithymiphuichthwolkekhamakepnxndbthi 19 17 cakthankhxmulsthitikhxngwikimiediycakkarsarwcdwyaebbsxbthamody mnschl hiryrtn niethssastrmhabnthit culalngkrnmhawithyalyinraw ph s 2549 2550 cakklumtwxyangphuichwikiphiediyphasaithyaelaphuichxinethxrentchawithy 400 khn rxyla 80 epidduwikiphiediyphasaithyxyangnxyeduxnlahnungkhrng aelarxyla 48 epidxyangnxyspdahlahnungkhrng odyrxyla 54 ekhasuewbistodytrng phanthangthixyu th wikipedia org aelarxyla 51 ekhaphanthangesirchexncin hnungkhnsamarthtxbidmakkwahnungchxngthang aelamipramanrxyla 27 thitxbwaekhymiswnrwminkarprbprungenuxhainwikiphiediyphasaithy 18 in ph s 2555 mikarepidephykhakhnthimiphukhnhamakthisud phbwakhakhnsamxndbaerkthimiphukhnhainwikiphiediyphasaithymakthisud idaek smakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit esrsthkicphxephiyngaelapraethsithytamladb 19 ineduxnemsayn ph s 2557 mi 5 704 bychithimikaraekikhxyangnxy 10 khrng mibychithiaekikhmakkwa 5 khrngineduxnnn 347 bychi aelaaekikhmakkwa 100 khrng 52 bychi 20 khnad canwnbthkhwam duephimetimthi wikiphiediy canwnbthkhwam pccubnwikiphiediyphasaithymithnghmd 897 282 hna odyepnbthkhwam 138 507 hna swnthiehluxepnhnaokhrngkar aemaebb withiich hnaphiess aelahnaxphipray canwnphulngthaebiyn pccubnmicanwnphuichthilngthaebiynaelw 406 294 bychi epnphuduael 16 bychi xtraswnphuichtxphuduaelethakbpraman 25 392 1 30 phvscikayn 2548 2 000 bychi 7 kumphaphnth 2549 3 000 bychi 6 emsayn 2549 4 000 bychi 15 phvsphakhm 2549 5 000 bychi 2 knyayn 2549 10 000 bychi 3 thnwakhm 2549 15 000 bychi 3 minakhm 2550 20 000 bychi 9 mithunayn 2550 25 000 bychi 2 knyayn 2550 30 000 bychi 4 thnwakhm 2550 35 000 bychi 4 minakhm 2551 40 000 bychi 14 mithunayn 2551 45 000 bychi 30 singhakhm 2551 50 000 bychi 18 kumphaphnth 2552 60 000 bychicanwnsuxphaphaelaesiyng pccubnmicanwniflphaphaelasuxthnghmd 27 755 ifl imrwmphaphthiechuxmoyngmacakwikimiediykhxmmxns 25 minakhm 2550 10 000 ifl 30 thnwakhm 2551 20 000 iflcanwnkaraekikh pccubnmikaraekikhthnghmdrwm 9 517 822 khrng hrux 10 607 khrngtxhnunghnaodyechliy 8 emsayn 2550 500 000 khrng 1 mithunayn 2550 600 000 khrng 12 singhakhm 2550 700 000 khrng 15 tulakhm 2550 800 000 khrng 20 thnwakhm 2550 900 000 khrng 22 kumphaphnth 2551 1 000 000 khrng 13 emsayn 2551 1 100 000 khrng 27 phvsphakhm 2551 1 200 000 khrng 28 mithunayn 2551 1 300 000 khrng 28 singhakhm 2551 1 400 000 khrng 27 mithunayn 2552 2 000 000 khrng ph s 2555 4 000 000 khrngkarpraeminkhunphaphphayinodyrwmwikiphiediyichkarkhwbkhumkhunphaphphayinsungichcdraebiybkarsnbsnunaelaphthnaenuxhaaekphuich phisykarpraeminkhwbkhumkhunphapherimcakkarpraeminkhn okhrng sungcaknncamikarkhdeklaaelaphthnaepn phxich aela di tamladb krathngthungmatrthankhunphaphthipraeminphayinsungsudinkhn bthkhwamkhdsrr inbrrda 80 000 kwabthkhwamineduxnmithunayn ph s 2557 mi 110 bthkhwamthiepnbthkhwamkhdsrr praman 0 0013 khxngthnghmd khuaekhngsaranukrmithysahrbeyawchnkhuxewbistsaranukrmxxnilnphasaithyphayitkardaeninngankhxngmulnithi okhrngkar saranukrm ithy sahrb eyawchn ody phrarach p ra sng khin phrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr khwamaetktangrahwangsaranukrmithysahrbeyawchnaelawikiphiediykhuxenuxhainsaranukrmithysahrbeyawchnthuksrangkhunodyphuthrngkhunwuthiaelaphuechiywchaycakhlaysakhaaelaidrbkarsngwnlikhsiththi khnathienuxhainwikiphiediythuksrangkhunodyphuichhlaykhnaeckcayidxyangesriphayitsyyaxnuyatkhriexthifkhxmmxns aebbaesdngthima xnuyataebbediywkn 3 0 21 karlxeliynirsaranukrmphasaithyepidichnganineduxnmkrakhm 2549 22 odymikarcdrupaebbewbistkhlaykbwikiphiediyphasaithyaetmungennipthibthkhwaminlksnatlkkhbkhnaelairsara 23 xangxing List of Wikipedias ixsithirblukbrxdaebndnayk ln 8m kh ewbithytidebxr2olk ithyrth subkhnemux 2014 06 25 diaethkhphud wikiphiediysior subkhnkhxmulphanmuxthux hnun nr khruich ithyrth subkhnemux 2015 12 14 xasasmkhrtxyxdkhlngkhwamru ephimbthkhwamphasaithybnwikiphiediy ithyrth subkhnemux 2014 06 06 ICT blxkewbsaranukrmesri wikiphiediyphasaithy rabu enuxhaimehmaasm chawentngng epidewbwikiphiediyithy ecxodnblxk NSC 21 khxmulraylaexiydkaraekhngkhn muxbxn epliynkhxmul praethsithy inwikiphiediy thalungrabupkkhrxngdwy rabxbrachathipity phucdkarxxniln muxdiaekenuxha diexsix inwikiphiediy xang tharit tayaelw ithyrth subkhnemux 2014 06 06 Thai Wikipedia jumps gun to name Prayuth 29th PM of Thailand The Nation phasaxngkvs 21 singhakhm 2557 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 22 singhakhm 2557 subkhnemux 22 singhakhm 2557 Unknown parameter deadurl ignored help Check date values in accessdate publicationdate archivedate help ikhrkhux phuichnirnam 14 14 4 230 ephimetimprawti aekwsrr thaaephn19 k y 63 inwikiphiediy sankkhawxisra 16 September 2020 subkhnemux 16 September 2020 sdxubathw iphsalaechixomngkukhxmul ixdxlaeknglmeca tngorngeriynetriymxudm syamrth 12 November 2020 subkhnemux 13 November 2020 etriymdaeninkhdi 50 ray efkniwswkhsinokhwid plxmaeplngkhxmulwikiphiediy phucdkarxxniln 12 July 2020 subkhnemux 12 July 2020 rwbhnumwiswapayaedng m dng aekikhoprifl hmxyng inwikiphiediy israyepnesllkhaywkhsinchionaewkhihrthbal phucdkarxxniln 12 July 2020 subkhnemux 12 July 2020 Dthwiki dump progress on 20200801 xelksa Top Sites in Thailand eriykdu 11 minakhm 2555 xelksa Wikipedia Statistics eriykdu 29 marakhm 2013 mnschl hiryrtn saranukrmwikiphiediyphasaithyaelakarsuxsarkhwamrususatharna withyaniphnth ns m niethssastrmhabnthit warsarsneths krungethph culalngkrnmhawithyaly wikiphiediy ephythxp 10 khakhnaehngpi efsbuk aechmpphasaxngkvs xaesiyn xndb1phasaithy Wikipedia Statistics Chart Thai Stats wikimedia org subkhnemux 2014 07 04 mulnithiokhrngkarsaranukrmithysahrbeyawchn khwamepnmaokhrngkarsaranukrmithysahrbeyawchn odyphrarachprasngkhinphrabathsmedcphraecaxyuhw subkhnemux 16 krkdakhm 2020 irsaranukrmphasaithy hnahlk subkhnemux 16 krkdakhm 2020 snuk khxm 14 kumphaphnth 2009 phbewbist irsaranukrmesri hitinhmuwyrun ddaeplngsphth ihm ophstkhxkhwamphidephiyncakphcnanukrm subkhnemux 16 krkdakhm 2020 aehlngkhxmulxunwikiphiediyphasaithy Wikipedia org ewbtharwmwikiphiediythukphasaekhathungcak https th wikipedia org w index php title wikiphiediyphasaithy amp oldid 9506094, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม