fbpx
วิกิพีเดีย

อาสนวิหารตูล

อาสนวิหารตูล (ฝรั่งเศส: Cathédrale de Toul) เรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญสเทเฟนแห่งตูล (Cathédrale Saint-Étienne de Toul) เป็นอาสนวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญสเทเฟน (ปฐมมรณสักขี) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของตูล จังหวัดเมอร์เตมอแซล ในแคว้นกร็องแต็สต์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของมุขนายกประจำมุขมณฑลน็องซี-ตูลร่วมกับอาสนวิหารแม่พระรับสารและนักบุญซีฌแบร์แห่งน็องซี

อาสนวิหารตูล

อาสนวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของอาคารกอทิกที่สวยงามและสมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้าบันทางเข้าทิศตะวันตก อีกทั้งยังเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกแบบกอทิกแบบฟล็องบัวย็องซึ่งรวมถึงระเบียงคดแบบกอทิก ซึ่งถือว่าเป็นระเบียงคดแห่งที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังมีชาเปลแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยาอีก 2 แห่งด้วย

อาสนวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1840[2] (รายชื่อครั้งที่ 1)

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

หอคู่บริเวณหน้าบันหลักนั้นสูง 65 เมตร[3] บริเวณกลางโบสถ์ยาว 98 เมตร สูงถึงระดับเพดานโค้ง 32 เมตร และแขนกางเขนกว้าง 56 เมตร

ถึงแม้ว่าการก่อสร้างของอาสนวิหารจะกินเวลารวมกว่า 3 ศตวรรษ แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนทางสถาปัตยกรรม (ยกเว้นส่วนหน้าบันทางเข้า) งานก่อสร้างที่เสร็จในช่วงแรก (คริสต์ศตวรรษที่ 13) ได้แก่บริเวณร้องเพลงสวด แขนกางเขน บริเวณกลางโบสถ์ช่วงเสาสุดท้าย (ก่อนถึงจุดตัดกลางโบสถ์) บริเวณซุ้มทางเดินข้างช่วงแรก และวิหารคด ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากเป็นอันดับแรกในการก่อสร้างแขนกางเขน ได้แก่การประดับประดาหน้าต่างด้วยงานกระจกสีและหน้าต่างกุหลาบ ซึ่งช่วยยกระดับของความสูงของผนังบริเวณแขนกางเขนให้สูงและโอ่อ่าขึ้น ซึ่งงานกระจกสีแบบนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างในส่วนของบริเวณหน้าบันฝั่งทางเข้าหลัก (ทิศตะวันตก) ของอาสนวิหารแม็สในอีกหนึ่งราวร้อยปีต่อมา ซึ่งเหมือนกันกับในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มีการปรับปรุงส่วนแขนกางเขนให้เหมือนกับที่มหาวิหารนักบุญบิเซนเตแห่งแม็ส

ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 บริเวณกลางโบสถ์อีกสี่ช่วงเสาที่เหลือได้เสร็จสิ้นลง ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 15 หน้าบันหลักแบบกอทิกฟล็อมบัวย็องอันวิจิตรตระการตาได้เสร็จพร้อมกันกับบริเวณกลางโบสถ์สองช่วงเสาแรกที่ต่อกัน

ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้มีการต่อเติมชาเปลแบบฟื้นฟูศิลปวิทยาบริเวณทางเดินข้างฝั่งทิศเหนือ และอีกแห่งทางทิศใต้ ได้แก่ "ชาเปลแห่งนักบุญ" (la chapelle de Tous-les-Saints) ซึ่งกลายเป็นที่ฝังศพของฌ็อง ฟอร์แฌ นักบวชผู้เป็นอนุศาสนาจารย์และผู้นำร้องเพลงสวดประจำเคนัน อีกหนึ่งแห่งได้แก่ "ชาเปลแห่งมุขนายก" (la chapelle des Évêques) ที่ประกอบด้วยเพดานเรียบแบบมีหลุม และคานโค้งแบบเรียบ ๆ ซึ่งถูกปิดมานานกว่า 50 ปีเพื่อรอการบูรณะซ่อมแซม

สถิติสำคัญ

 
ระเบียงทางเดินทิศตะวันออก (ระเบียงคด)
 • ความยาวรวม (จากบริเวณร้องเพลงสวดจนถึงหน้าบันหลักฝั่งทิศตะวันตก) 89.81 เมตร (294.7 ฟุต)
 • บริเวณทางเดินข้างสูง 16.77 เมตร (55.0 ฟุต)
 • บริเวณแขนกางเขนยาว 47.78 เมตร (156.8 ฟุต) และกว้าง 16.45 เมตร (54.0 ฟุต) (บริเวณทิศเหนือ)
 • บริเวณหน้าบันหลักกว้าง 37 เมตร (121 ฟุต) และสูง 40 เมตร (130 ฟุต)
 • หอคู่สูง 62 เมตร (203 ฟุต) และปลายยอดหลังคาที่ไม่เคยสร้างเสร็จ (ตามแผนจะมีความสูงถึง 90 เมตร (300 ฟุต))
 • บริเวณร้องเพลงสวดสูงสุด 28.23 เมตร (92.6 ฟุต)

ประวัติ

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าอาสนวิหารนี้ถูกสร้างบนที่เดิมที่เคยเป็นบริเวณวัดในสมัยโรมโบราณ ซึ่งต่อมาถูกทำลายลงโดยกองทัพชาวฮัน

กลุ่มอาสนวิหาร

อาสนวิหารแห่งแรกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญสเทเฟนและพระแม่มารีย์ คาดว่าสร้างช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 5 มีลักษณะเป็นหมู่วิหารจำนวน 3 แห่ง แห่งหนึ่งอุทิศให้แก่พระแม่มารี อีกแห่งให้แก่นักบุญสเทเฟน และแห่งที่สามแก่นักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมาซึ่งใช้เป็นหอล้างบาป

อาสนวิหารโรมาเนสก์

ระหว่างปี ค.ศ. 963–967 มุขนายกเฌราร์แห่งตูล ดำเนินการสร้างอาสนวิหารแบบโรมาเนสก์บนบริเวณที่ตั้งของกลุ่มอาสนวิหารทั้งสามเดิม ซึ่งครานี้จะสร้างเหลือเพียงแค่อาคารเดียว ซึ่งต่อมาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 และ 12 ก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงตามอย่างวิหารแบบโรมันแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ (ตัวอย่างสำคัญได้แก่ บริเวณร้องเพลงสวด 2 แห่งตรงข้ามกันซึ่งขนาบข้างด้วยหอทั้งสอง)

งานบูรณะเป็นแบบกอทิก

การบูรณะเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมเริ่มในปี ค.ศ. 1221 เริ่มในสมัยของมุขนายกเอิดที่ 2 แห่งซอร์ซี (ค.ศ. 1219–1228) โดยดำเนินการทั้งหมดกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลากว่า 300 ปี โดยเริ่มจากการรื้อถอนอาสนวิหารแบบโรมาเนสก์หลังเดิมทีละส่วนเพื่อการต่อเติมกลับในแบบสถาปัตยกรรมกอทิก เริ่มจากบริเวณร้องเพลงสวดก่อน และขนาบด้วยหอสูงทั้งสองด้านผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกันตามแบบสถาปัตยกรรมกอทิกบนฐานเดิมแบบโรมาเนสก์ (คล้ายกับที่อาสนวิหารแวร์เดิง) บริเวณร้องเพลงสวดบูรณะเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1235 การก่อสร้างบริเวณแขนกางเขนและบริเวณกลางโบสถ์ห้าช่วงเสาสุดท้ายกินเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1331–1400 พร้อมกับการรื้อถอนของบริเวณกลางโบสถ์เดิมแบบโรมาเนสก์

บริเวณระเบียงคดสร้างโดยปีแยร์ แปรา พร้อมกับซุ้มประตูทางเข้าหลักฝั่งทิศตะวันตก และถูกระงับการก่อสร้างอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างดัชชีบูร์กอญกับดัชชีลอแรน

ระเบียงคด

 
ระเบียงคดมองจากหอฝั่งทิศใต้

งานก่อสร้างเริ่มขึ้นราวปี ค.ศ. 1240 โดยเริ่มจากซุ้มทางเดินด้านทิศตะวันออก ในแบบสถาปัตยกรรมกอทิกแบบแรยอน็อง ซึ่งประกอบด้วยบานหน้าต่างที่กว้าง เปิดโล่ง และตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีการระบายน้ำฝนจากหลังคาผ่านทางระบบรางระบายน้ำจากหลังคาลงไปที่รูปปั้นการ์กอยล์ ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาก ซึ่งได้ถูกศึกษาโดยเออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก งานก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นลงในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 13 และต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ห้องสวดมนต์ก็ได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณทางเดินฝั่งทิศเหนือของระเบียงคด ซึ่งเป็นส่วนที่ตรงกันข้ามกับบริเวณกลางโบสถ์ของอาสนวิหาร และปิดกั้นด้วยบานกระจกสีขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นทะลุถึงสวนตรงกลางได้

ระเบียงคดแห่งนี้เป็นระเบียงคดแบบกอทิกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศฝรั่งเศส ด้วยความยาวถึง 65 เมตร ในบริเวณซุ้มทางเดินฝั่งทิศตะวันออกที่มี 10 ช่วงหน้าต่าง (วัดจากทางเข้าหลักจากด้านนอกมาจรดกับซุ้มประตูที่เชื่อมเข้ามาบริเวณตัวอาคารอาสนวิหาร) บริเวณซุ้มทางเดินฝั่งทิศใต้มีความยาว 40 เมตร แบ่งเป็น 6 ช่วงหน้าต่าง และฝั่งทิศตะวันตก 52 เมตร 8 ช่วงหน้าต่าง ซึ่งโดยปกติแล้วระเบียงคดแบบกอทิกจะมีขนาดเล็กกว่าแบบโรมาเนสก์ ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นการปรับตัวของสถาปัตยกรรมตามแบบกอทิกที่ลงตัวบนฐานแบบโรมาเนสก์อย่างกลมกลืน ซึ่งขนาดความใหญ่โตของระเบียงคดแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงขนาดและความสำคัญของมุขนายกในมุขมณฑลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลาง

อ้างอิง

 1. [1] Base Merimée ref. PA00106374 กระทรวงวัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส
 2. [2] Base Merimée ref. PA00106374 กระทรวงวัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส
 3. (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2008-11-14. สืบค้นเมื่อ 2013-03-31.

บรรณานุกรม

 • Marie-Claire Burnand, La Lorraine gothique, Paris, 1989 (Les monuments de la France gothique), p.310-321.
 • Jacques Choux, La cathédrale de Toul avant le XIII siècle, Annales de l'Est, No.6, 1955, p.99-143.
 • Alain Villes, La Cathédrale de Toul : histoire d'un grand édifice gothique en Lorraine, Toul, 1983.
 • Michel Hérold, Les vitraux de la cathédrale de Toul, dans Congrès archéologique de France. 149eme session. Les Trois-Évêchés et l'ancien duché de Bar. 1991, p. 363-374, Société Française d'Archéologie, Paris, 1995
 
สถานีย่อยประเทศฝรั่งเศส


อาสนวิหารตูล
อาสนว, หารต, ฝร, งเศส, cathédrale, toul, เร, ยกช, อเต, มว, อาสนว, หารน, กบ, ญสเทเฟนแห, งต, cathédrale, saint, Étienne, toul, เป, นอาสนว, หารในน, กายโรม, นคาทอล, สร, างข, นเพ, ออ, ศแด, กบ, ญสเทเฟน, ปฐมมรณส, กข, งอย, ในเขตเม, องเก, าของต, งหว, ดเมอร, เตมอแซล, ใน. xasnwihartul frngess Cathedrale de Toul eriykchuxetmwa xasnwiharnkbuysethefnaehngtul Cathedrale Saint Etienne de Toul epnxasnwiharinnikayormnkhathxlik srangkhunephuxxuthisaednkbuysethefn pthmmrnskkhi tngxyuinekhtemuxngekakhxngtul cnghwdemxretmxaesl inaekhwnkrxngaetst praethsfrngess epnthitngkhxngmukhnaykpracamukhmnthlnxngsi tulrwmkbxasnwiharaemphrarbsaraelankbuysichaebraehngnxngsixasnwihartulxasnwiharaehngniepnhnungtwxyangkhxngxakharkxthikthiswyngamaelasmburn odyechphaahnabnthangekhathistawntk xikthngyngepnngansthaptykrrmchinexkaebbkxthikaebbflxngbwyxngsungrwmthungraebiyngkhdaebbkxthik sungthuxwaepnraebiyngkhdaehngthiihythisudxndbsxnginpraethsfrngess nxkcaknnyngmichaeplaebbsthaptykrrmfunfusilpwithyaxik 2 aehngdwyxasnwiharaehngniidkhunthaebiynepnxnusrnsthanthangprawtisastremuxpi kh s 1840 2 raychuxkhrngthi 1 enuxha 1 lksnathangsthaptykrrm 2 sthitisakhy 3 prawti 3 1 klumxasnwihar 3 2 xasnwiharormaensk 3 3 nganburnaepnaebbkxthik 3 4 raebiyngkhd 4 xangxing 5 brrnanukrmlksnathangsthaptykrrm aekikhhxkhubriewnhnabnhlknnsung 65 emtr 3 briewnklangobsthyaw 98 emtr sungthungradbephdanokhng 32 emtr aelaaekhnkangekhnkwang 56 emtrthungaemwakarkxsrangkhxngxasnwiharcakinewlarwmkwa 3 stwrrs aetkyngaesdngihehnthungkhwamklmklunthangsthaptykrrm ykewnswnhnabnthangekha ngankxsrangthiesrcinchwngaerk khriststwrrsthi 13 idaekbriewnrxngephlngswd aekhnkangekhn briewnklangobsthchwngesasudthay kxnthungcudtdklangobsth briewnsumthangedinkhangchwngaerk aelawiharkhd sungxngkhprakxbhnungthisakhymakepnxndbaerkinkarkxsrangaekhnkangekhn idaekkarpradbpradahnatangdwyngankracksiaelahnatangkuhlab sungchwyykradbkhxngkhwamsungkhxngphnngbriewnaekhnkangekhnihsungaelaoxxakhun sungngankracksiaebbniidthuknaipichinkarkxsranginswnkhxngbriewnhnabnfngthangekhahlk thistawntk khxngxasnwiharaemsinxikhnungrawrxypitxma sungehmuxnknkbinkhriststwrrsthi 16 thimikarprbprungswnaekhnkangekhnihehmuxnkbthimhawiharnkbuybiesnetaehngaemsinkhriststwrrsthi 14 briewnklangobsthxiksichwngesathiehluxidesrcsinlng txmainkhriststwrrsthi 15 hnabnhlkaebbkxthikflxmbwyxngxnwicitrtrakartaidesrcphrxmknkbbriewnklangobsthsxngchwngesaaerkthitxkntxmainkhriststwrrsthi 16 idmikartxetimchaeplaebbfunfusilpwithyabriewnthangedinkhangfngthisehnux aelaxikaehngthangthisit idaek chaeplaehngnkbuy la chapelle de Tous les Saints sungklayepnthifngsphkhxngchxng fxraech nkbwchphuepnxnusasnacaryaelaphunarxngephlngswdpracaekhnn xikhnungaehngidaek chaeplaehngmukhnayk la chapelle des Eveques thiprakxbdwyephdaneriybaebbmihlum aelakhanokhngaebberiyb sungthukpidmanankwa 50 piephuxrxkarburnasxmaesmsthitisakhy aekikh raebiyngthangedinthistawnxxk raebiyngkhd khwamyawrwm cakbriewnrxngephlngswdcnthunghnabnhlkfngthistawntk 89 81 emtr 294 7 fut thangedinklangyaw 52 58 emtr 172 5 fut briewnklangobsthmikhwamsungtangkn tngaet 29 23 emtr 95 9 fut briewnchwngesaaerk cnthung29 60 emtr 97 1 fut briewnthangedinkhangsung 16 77 emtr 55 0 fut briewnaekhnkangekhnyaw 47 78 emtr 156 8 fut aelakwang 16 45 emtr 54 0 fut briewnthisehnux briewnhnabnhlkkwang 37 emtr 121 fut aelasung 40 emtr 130 fut hxkhusung 62 emtr 203 fut aelaplayyxdhlngkhathiimekhysrangesrc tamaephncamikhwamsungthung 90 emtr 300 fut briewnrxngephlngswdsungsud 28 23 emtr 92 6 fut prawti aekikhnkprawtisastrsnnisthanwaxasnwiharnithuksrangbnthiedimthiekhyepnbriewnwdinsmyormobran sungtxmathukthalaylngodykxngthphchawhn klumxasnwihar aekikh ephdaneriybaebbmihlumaebbfunfusilpwithya xasnwiharaehngaerksrangkhunephuxxuthisihaeknkbuysethefnaelaphraaemmariy khadwasrangchwngklangkhriststwrrsthi 5 milksnaepnhmuwiharcanwn 3 aehng aehnghnungxuthisihaekphraaemmari xikaehngihaeknkbuysethefn aelaaehngthisamaeknkbuyyxhnphuihbphtismasungichepnhxlangbap xasnwiharormaensk aekikh rahwangpi kh s 963 967 mukhnaykechraraehngtul daeninkarsrangxasnwiharaebbormaenskbnbriewnthitngkhxngklumxasnwiharthngsamedim sungkhranicasrangehluxephiyngaekhxakharediyw sungtxmarahwangkhriststwrrsthi 11 aela 12 kidmikarburnaprbprungtamxyangwiharaebbormnaethblumaemnairn twxyangsakhyidaek briewnrxngephlngswd 2 aehngtrngkhamknsungkhnabkhangdwyhxthngsxng nganburnaepnaebbkxthik aekikh karburnaepliynaeplngthangsthaptykrrmeriminpi kh s 1221 eriminsmykhxngmukhnaykexidthi 2 aehngsxrsi kh s 1219 1228 odydaeninkarthnghmdkwacaesrcsmburnichewlakwa 300 pi odyerimcakkarruxthxnxasnwiharaebbormaenskhlngedimthilaswnephuxkartxetimklbinaebbsthaptykrrmkxthik erimcakbriewnrxngephlngswdkxn aelakhnabdwyhxsungthngsxngdanphsmphsanknxyangklmklunkntamaebbsthaptykrrmkxthikbnthanedimaebbormaensk khlaykbthixasnwiharaewreding briewnrxngephlngswdburnaesrcsininpi kh s 1235 karkxsrangbriewnaekhnkangekhnaelabriewnklangobsthhachwngesasudthaykinewlarahwangpi kh s 1331 1400 phrxmkbkarruxthxnkhxngbriewnklangobsthedimaebbormaenskbriewnraebiyngkhdsrangodypiaeyr aepra phrxmkbsumpratuthangekhahlkfngthistawntk aelathukrangbkarkxsrangxnenuxngmacaksngkhramrahwangdchchiburkxykbdchchilxaern raebiyngkhd aekikh raebiyngkhdmxngcakhxfngthisit ngankxsrangerimkhunrawpi kh s 1240 odyerimcaksumthangedindanthistawnxxk inaebbsthaptykrrmkxthikaebbaeryxnxng sungprakxbdwybanhnatangthikwang epidolng aelatkaetngxyangeriybngay mikarrabaynafncakhlngkhaphanthangrabbrangrabaynacakhlngkhalngipthiruppnkarkxyl sunginsmynnthuxwaepnethkhonolyithilasmymak sungidthuksuksaodyexxaechn wiyxael elx duk ngankxsrangthnghmdesrcsinlnginchwngkxnkhriststwrrsthi 13 aelatxmainkhriststwrrsthi 14 hxngswdmntkidthukyayipxyubriewnthangedinfngthisehnuxkhxngraebiyngkhd sungepnswnthitrngknkhamkbbriewnklangobsthkhxngxasnwihar aelapidkndwybankracksikhnadihysungsamarthmxngehnthaluthungswntrngklangidraebiyngkhdaehngniepnraebiyngkhdaebbkxthikthimikhnadihyepnxndbsxnginpraethsfrngess dwykhwamyawthung 65 emtr inbriewnsumthangedinfngthistawnxxkthimi 10 chwnghnatang wdcakthangekhahlkcakdannxkmacrdkbsumpratuthiechuxmekhamabriewntwxakharxasnwihar briewnsumthangedinfngthisitmikhwamyaw 40 emtr aebngepn 6 chwnghnatang aelafngthistawntk 52 emtr 8 chwnghnatang sungodypktiaelwraebiyngkhdaebbkxthikcamikhnadelkkwaaebbormaensk sunginkrninithuxepnkarprbtwkhxngsthaptykrrmtamaebbkxthikthilngtwbnthanaebbormaenskxyangklmklun sungkhnadkhwamihyotkhxngraebiyngkhdaehngniidaesdngihehnthungkhnadaelakhwamsakhykhxngmukhnaykinmukhmnthlthiihythisudaehnghnunginyukhklangxangxing aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb xasnwiharnkbuysethefnaehngtul 1 Base Merimee ref PA00106374 krathrwngwthnthrrmaehngfrngess 2 Base Merimee ref PA00106374 krathrwngwthnthrrmaehngfrngess saenathiekbthawr PDF khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 2008 11 14 subkhnemux 2013 03 31 brrnanukrm aekikhMarie Claire Burnand La Lorraine gothique Paris 1989 Les monuments de la France gothique p 310 321 Jacques Choux La cathedrale de Toul avant le XIII siecle Annales de l Est No 6 1955 p 99 143 Alain Villes La Cathedrale de Toul histoire d un grand edifice gothique en Lorraine Toul 1983 Michel Herold Les vitraux de la cathedrale de Toul dans Congres archeologique de France 149eme session Les Trois Eveches et l ancien duche de Bar 1991 p 363 374 Societe Francaise d Archeologie Paris 1995 sthaniyxypraethsfrngessekhathungcak https th wikipedia org w index php title xasnwihartul amp oldid 9545736, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม