fbpx
วิกิพีเดีย

โป่มะยุง่วน

โปมะยุง่วน (ဗိုလ်မြို့ဝန်) มังมะยุง่วน (မင်းမြို့ဝန်) หรือสะโตมังถาง (သတိုးမင်းထင်) เป็นชาวพม่าที่ได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้ามังระแห่งกรุงอังวะให้ไปครองเมืองเชียงใหม่ ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าครั้งที่สองไม่นานนัก ในเอกสารล้านนาเรียกโป่หัวขาว

โป่มะยุง่วน
เจ้าเมืองเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2311 – พ.ศ. 2317
กษัตริย์ พระเจ้ามังระ
ก่อนหน้า โป่อภัยคามินี
ถัดไป พระยาวิเชียรปราการ (บุญมา)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่ปรากฏ
เสียชีวิต ไม่ปรากฏ

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกกองทัพไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางที่เมืองสวางคบุรี พวกเจ้าพระฝางหนีไปพึ่งพม่าที่เมืองเชียงใหม่ โปมะยุง่วนเห็นเป็นโอกาส จึงยกกองทัพลงมาตีเมืองสวรรคโลก เมื่อปี พ.ศ. 2313[1] ฝ่ายไทยรักษาเมืองไว้ได้ และตีกระหนาบกองทัพพม่าแตกพ่ายกลับไป

สมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อทรงทราบข่าวศึกก็ยกทัพขึ้นไปช่วย แต่เมื่อเสด็จไปถึงกลางทางทรงทราบว่า พวกเจ้าเมืองภาคเหนือช่วยกันตีพม่าแตกกลับไปแล้ว[2] จึงทรงตัดสินพระทัยยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่เสียเลย เมื่อตอนต้นปี พ.ศ. 2314 พวกเมืองเหนือในอาณาจักรล้านนาไทยได้มาสวามิภักดิ์ต่อฝ่ายไทย โปมะยุง่วนตั้งรับอยู่ในเมืองเชียงใหม่ กองทัพไทยมีกำลัง และเสบียงไม่เพียงพอต้องถอยทัพกลับพระนครหลังจากล้อมเชียงใหม่อยู่เก้าวัน โปมะยุง่วนถือโอกาสส่งกองทัพเข้าตามตีแต่ถูกทัพไทยตีกอบหนีไป

สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้ทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2317 กองทัพไทยตีค่ายพม่าด้านใต้ ด้านตะวันตกและด้านตะวันออกได้ โปมะยุง่วนและโปสุพลาต้องทิ้งเมืองเชียงใหม่ออกไปทางประตูช้างเผือกทางด้านเหนือ กรุงธนบุรีจึงได้เมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูน เมืองลำปาง เมืองแพร่และเมืองน่าน เข้ามาอยู่ในพระราชอาณาเขตไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2317 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2318 อะแซหวุ่นกี้มีคำสั่งให้โปมะยุง่วน และโปสุพลาที่คอยหนีไปตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสน ให้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ให้ได้ในฤดูฝน เพื่อเตรียมเรือรบ เรือลำเลียง รวมทั้งเสบียงอาหารส่งมายังกองทัพอะแซหวุ่นกี้ที่จะเข้ามาตีเมืองไทยในต้นฤดูแล้ง แต่ต้องถอยกลับไปเชียงแสน เมื่อทราบว่ากองทัพไทยยกขึ้นไปป้องกันเมืองเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2318 พระเจ้าจิงกูจา ราชโอรสพระเจ้ามังระขึ้นครองราชย์ต้องการได้แว่นแคว้นล้านนาไทย 57 หัวเมืองไว้ในอำนาจ[3] จึงแต่งกองทัพมาสมทบ กับกองทัพของโปมะยุง่วนที่เมืองเชียงแสน เข้าตีเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2319 เจ้าเมืองเชียงใหม่ต้องทิ้งเมืองอพยพผู้คนมายังเมืองสวรรคโลก เจ้าพระยาสุรสีห์คุมกองทัพเมืองเหนือ ไปสมทบกับพระยากาวิละ เจ้าเมืองลำปาง ยกไปตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่า โปมะยุง่วนต้องถอยทัพกลับไปเมืองเชียงแสนอีก

ในปี พ.ศ. 2347 สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พร้อมด้วยพระยายมราช นายทัพนายกองไทยและลาว (ทั้งฝ่ายล้านนาและล้านช้าง) ได้ยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงแสน ต่อมากองทัพของสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ถอยกลับไป กองทัพที่เหลือตีเมืองเชียงแสนแตก โปมะยุง่วนผู้เป็นแม่ทัพถูกปืนตายในที่รบ[4]

โป่มะยุง่วนครองเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2311 - พ.ศ. 2317[5] รวมระยะเวลาได้ 5 ปี แต่นั้นมาพม่าก็สิ้นอำนาจในล้านนาโดยสิ้นเชิง

อ้างอิง

  1. _________________. (ม.ป.ป.). พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ระหว่างจลาจล จุลศักราช ๑๑๒๙-๑๑๓๐. กรุงเทพฯ : (ม.ป.ท.).
  2. พม่าตีเมืองสวรรคโลก (หอมมรดกไทย) จากบล็อก โอเคเนชั่น
  3. สงครามเก้าทัพ ศึกชี้ชะตาแห่งสยามประเทศ | KomKid.com
  4. โปมะยุง่วนผู้เป็นแม่ทัพถูกปืนตายในที่รบ
  5. Thailand's World Thai :อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 06-06-57.
ก่อนหน้า โป่มะยุง่วน ถัดไป
โป่อภัยคามินี   เจ้าเมืองเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพม่า
(พ.ศ. 2311 - พ.ศ. 2317)
  พระยาวิเชียรปราการ (บุญมา)


โป่มะยุง่วน
โป, มะย, วน, โปมะย, วน, ဝန, งมะย, วน, မင, ဝန, หร, อสะโตม, งถาง, သတ, မင, ထင, เป, นชาวพม, าท, ได, บแต, งต, งจากพระเจ, าม, งระแห, งกร, งอ, งวะให, ไปครองเม, องเช, ยงใหม, อนท, กร, งศร, อย, ธยาจะเส, ยแก, พม, าคร, งท, สองไม, นานน, ในเอกสารล, านนาเร, ยกโป, วขาวเจ, าเม. opmayungwn ဗ လ မ ဝန mngmayungwn မင မ ဝန hruxsaotmngthang သတ မင ထင epnchawphmathiidrbaetngtngcakphraecamngraaehngkrungxngwaihipkhrxngemuxngechiyngihm kxnthikrungsrixyuthyacaesiyaekphmakhrngthisxngimnannk inexksarlannaeriykophwkhawopmayungwnecaemuxngechiyngihmdarngtaaehnng ph s 2311 ph s 2317kstriy phraecamngrakxnhna opxphykhaminithdip phrayawiechiyrprakar buyma khxmulswnbukhkhlekid impraktesiychiwit impraktemuxsmedcphraecataksinmharach thrngykkxngthphipprabchumnumecaphrafangthiemuxngswangkhburi phwkecaphrafanghniipphungphmathiemuxngechiyngihm opmayungwnehnepnoxkas cungykkxngthphlngmatiemuxngswrrkholk emuxpi ph s 2313 1 fayithyrksaemuxngiwid aelatikrahnabkxngthphphmaaetkphayklbipsmedcphraecataksin emuxthrngthrabkhawsukkykthphkhunipchwy aetemuxesdcipthungklangthangthrngthrabwa phwkecaemuxngphakhehnuxchwykntiphmaaetkklbipaelw 2 cungthrngtdsinphrathyykthphiptiemuxngechiyngihmesiyely emuxtxntnpi ph s 2314 phwkemuxngehnuxinxanackrlannaithyidmaswamiphkditxfayithy opmayungwntngrbxyuinemuxngechiyngihm kxngthphithymikalng aelaesbiyngimephiyngphxtxngthxythphklbphrankhrhlngcaklxmechiyngihmxyuekawn opmayungwnthuxoxkassngkxngthphekhatamtiaetthukthphithytikxbhniipsmedcphraecataksin idthrngykthphiptiechiyngihmxikkhrnginpi ph s 2317 kxngthphithytikhayphmadanit dantawntkaeladantawnxxkid opmayungwnaelaopsuphlatxngthingemuxngechiyngihmxxkipthangpratuchangephuxkthangdanehnux krungthnburicungidemuxngechiyngihm emuxnglaphun emuxnglapang emuxngaephraelaemuxngnan ekhamaxyuinphrarachxanaekhtithytngaetpi ph s 2317 epntnmainpi ph s 2318 xaaeshwunkimikhasngihopmayungwn aelaopsuphlathikhxyhniiptngxyuthiemuxngechiyngaesn ihykthphmatiemuxngechiyngihmihidinvdufn ephuxetriymeruxrb eruxlaeliyng rwmthngesbiyngxaharsngmayngkxngthphxaaeshwunkithicaekhamatiemuxngithyintnvduaelng aettxngthxyklbipechiyngaesn emuxthrabwakxngthphithyykkhunippxngknemuxngechiyngihminpi ph s 2318 phraecacingkuca rachoxrsphraecamngrakhunkhrxngrachytxngkaridaewnaekhwnlannaithy 57 hwemuxngiwinxanac 3 cungaetngkxngthphmasmthb kbkxngthphkhxngopmayungwnthiemuxngechiyngaesn ekhatiemuxngechiyngihminpi ph s 2319 ecaemuxngechiyngihmtxngthingemuxngxphyphphukhnmayngemuxngswrrkholk ecaphrayasursihkhumkxngthphemuxngehnux ipsmthbkbphrayakawila ecaemuxnglapang ykiptiemuxngechiyngihmkhuncakphma opmayungwntxngthxythphklbipemuxngechiyngaesnxikinpi ph s 2347 smedcphrasmphnthwngsethx ecafakrmhlwngethphhrirks phrxmdwyphrayaymrach naythphnaykxngithyaelalaw thngfaylannaaelalanchang idykthphkhuniptiemuxngechiyngaesn txmakxngthphkhxngsmedcphrasmphnthwngsethx ecafakrmhlwngethphhrirksthxyklbip kxngthphthiehluxtiemuxngechiyngaesnaetk opmayungwnphuepnaemthphthukpuntayinthirb 4 opmayungwnkhrxngemuxngechiyngihmtngaet ph s 2311 ph s 2317 5 rwmrayaewlaid 5 pi aetnnmaphmaksinxanacinlannaodysinechingxangxing aekikh m p p phrarachphngsawdar chbbphrarachhtthelkha rahwangclacl culskrach 1129 1130 krungethph m p th phmatiemuxngswrrkholk hxmmrdkithy cakblxk oxekhenchn sngkhramekathph sukchichataaehngsyampraeths KomKid com opmayungwnphuepnaemthphthukpuntayinthirb Thailand s World Thai xanackrlanna xanackrlannainphakhehnuxkhxngpraethsithy subkhnemux 06 06 57 kxnhna opmayungwn thdipopxphykhamini ecaemuxngechiyngihmphayitkarpkkhrxngkhxngphma ph s 2311 ph s 2317 phrayawiechiyrprakar buyma ekhathungcak https th wikipedia org w index php title opmayungwn amp oldid 9462690, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม