fbpx
วิกิพีเดีย

เทอร์มินอล21โคราช

เทอร์มินอล21โคราช.jpg(600 × 450 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 142 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

คำอธิบายโดยย่อ

ส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับเนื้อหาไม่เสรี
คำอธิบาย ไม่มีคำอธิบายไฟล์
ผู้ทรงลิขสิทธิ์ Travel Truelife
แหล่งที่มา Travel Truelife
เหตุผล ใช้ประกอบบทความ(ใช้เพื่อการศึกษา)

การอนุญาตใช้สิทธิ

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน15:29, 19 มีนาคม 2560600 × 450 (142 กิโลไบต์)Tanawatzaa (คุย | ส่วนร่วม){{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = | เจ้าของลิขสิทธิ์ = Travel Truelife | เว็บไซต์ที่มา = Travel Truelife | เหตุผ...

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

ไฟล, เทอร, นอล21โคราช, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, อม, ลเก, ยวก, บภาพไม, ภาพท, รายละเอ, ยดส, งกว, าน, เทอร, นอล21โคราช, กเซล, ขนาดไฟล, โลไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, คำอธ, บายโดยย, แก, ไข, วนน, เป, นข, อม, ลสำหร, บเน, อหาไม, เสร, คำอธ, บาย, ไม, คำอธ, บายไฟล, . ifl prawtiifl hnathimiphaphni khxmulekiywkbphaphimmiphaphthimiraylaexiydsungkwani ethxrminxl21okhrach jpg 600 450 phikesl khnadifl 142 kiolibt chnidimm image jpeg khaxthibayodyyx aekikh swnniepnkhxmulsahrbenuxhaimesrikhaxthibay immikhaxthibayiflphuthrnglikhsiththi Travel Truelifeaehlngthima Travel Truelifeehtuphl ichprakxbbthkhwam ichephuxkarsuksa khaetuxn cakkarxphiprayinwikiphiediyphasaithy hlngwnthi 22 kumphaphnth 2561 karrabukhxmulifltamaemaebbnithuxwaimephiyngphxtamnoybayenuxhaimesrikhxngwikiphiediy ihrabuodyich non free use rationale aethn hakimrabukhxmulihkhrbthwntamaemaebbdngklawthuxwaphidnoybayaelacalbphaph rwmthnghakkrathaphidsa xacepnehtuihthukblxkidhakkhunphbehniflekaidichaemaebbni krunaepliyndwykarxnuyatichsiththi aekikh phaphnimilksnaepnphaphkhaw sunglikhsiththinacaepnkhxng changphaph aela hrux sankkhawphuphimph aela hrux sankkhawecakhxngewbistkhaw odyechuxwa karichphaphthimikhwamlaexiydta ephuxepnphaphprakxbehtukarnhruxpraednthikalngklawthung odymichuxsankkhawpraktxyubnphaphhruxrabuiwinkhaxthibayodyyxkhxngphaphdanbn bnwikiphiediyphasaithy sungdaeninkarbnesirfewxrinshrthxemrika odymulnithiwikimiediy sungimaeswnghaphlkairepnkarichnganodychxbthrrm phayitkdhmaylikhsiththishrthxemrika karichphaphniephuxcudprasngkhxunbnwikiphiediyhruxthixunidxacthuxepnkarlaemidlikhsiththi duraylaexiydephimetimidthi wikiphiediy likhsiththihmayehtu hakphaphniepnphaphkhxngbukhkhlhruxklumbukhkhlbnpkhnakhxngsingtiphimph phaphnithuxwaichimidinbthkhwamkhxngbukhkhlhruxklumbukhkhlthipraktxyubnpkhnann nxkehnuxipcakkarichephuxprakxbbthkhwamekiywkbsankkhawecakhxnglikhsiththikhxngphaph karichphaphephuxprakxbbthkhwamekiywkbbukhkhlhruxklumbukhkhlinphaphcathuknaxxksahrbphuxpohld oprdisaehlngthimakhxngphaphaelakhxmullikhsiththiihkhrbthwn karichnganodychxbthrrm th wikipedia org wiki E0 B9 84 E0 B8 9F E0 B8 A5 E0 B9 8C E0 B9 80 E0 B8 97 E0 B8 AD E0 B8 A3 E0 B9 8C E0 B8 A1 E0 B8 B4 E0 B8 99 E0 B8 AD E0 B8 A521 E0 B9 82 E0 B8 84 E0 B8 A3 E0 B8 B2 E0 B8 8A jpgprawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn15 29 19 minakhm 2560600 450 142 kiolibt Tanawatzaa khuy swnrwm klxngkhxmul phaphchxbthrrm khaxthibayphaph ecakhxnglikhsiththi Travel Truelife ewbistthima Travel Truelife ehtuph khunimsamarthbnthukthbiflnihnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni ekahli ithy oprwxlelybxlxxlstarsuepxraemtch khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnphuphlitklxngPanasonicrunkhxngklxngDMC GH4ewlaepidhnaklxng1 2 winathi 0 5 khaexff 13xtrakhwamerw ISO200ewlathibnthukphaph17 48 11 thnwakhm 2559khwamyawofkselns9 mm khwamlaexiydaenwnxn80 dpikhwamlaexiydaenwtng80 dpisxftaewrthiichAdobe Photoshop Lightroom 5 5 Windows aekikhphaphlasud14 55 23 thnwakhm 2559opraekrmexksophechxrtngkhaexngrunexksif Exif 2 3ewlathiaeplngepndicithl17 48 11 thnwakhm 2559khwamerwchtetxr1kharurbaesng A 7 400879karchdechyaesng0rurbaesngkwangsud4 APEX f 4 ohmdkarwdaesngaephtethirnaesngimthrabaeflchimichaeflch rangbichaeflchesiywwinathi wnthi ewlatnchbb22esiywwinathi wnthi ewlathidiciiths220withikarwdesnesxrcudediywtnchbbiflklxngthayphaphningdicithlchnidsinphaphthayodytrngkarpramwlphaphophlessstngkhaohmdexksophechxrexksophechxrtngkhaexngiwtbalansiwtbalansxtonmtidicithlsum0rayaofksinfilm 35 mm 18 mm chnidsinaekhpecxrpktisinkhxnothrlekn ta khunkhwamepribbtangpktikhwamximsipktikhwamkhmpktielnsthiichOLYMPUS M 9 18mm F4 0 5 6wnthiaekikhkhxmulemtalasud21 55 23 thnwakhm 2559ID echphaakhxngexksartnchbb0EFE78944E8ED25669BFB456A97687DArun IIM4 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ifl ethxrminxl21okhrach jpg amp oldid 6898653, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม