fbpx
วิกิพีเดีย

ฟริทซ์ ฮาเบอร์

ฟริทซ์ ฮาเบอร์ (เยอรมัน: Fritz Haber; 9 ตุลาคม ค.ศ. 1868 – 29 มกราคม ค.ศ. 1934) เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 1918 เนื่องจากการพัฒนาการสังเคราะห์แอมโมเนีย ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในปุ๋ยและระเบิด ฮาเบอร์และมัคส์ บอร์น ได้เสนอวัฏจักรบอร์น-ฮาเบอร์ เป็นวิธีการหาค่าพลังงานแลตทิซของของแข็งไอโอนิก นอกจากนี้ เขายังได้ถูกเรียกว่าเป็น "บิดาแห่งสงครามเคมี"[2] เนื่องจากผลงานในการพัฒนาและใช้แก๊สคลอรีนและแก๊สพิษอื่น ๆ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ฟริทซ์ ฮาเบอร์
เกิด9 ธันวาคม ค.ศ. 1868(1868-12-09)
เบร็สเลา ปรัสเซีย[1]
เสียชีวิต29 มกราคม ค.ศ. 1934 (65 ปี)
บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์
สัญชาติเยอรมัน
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค
มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลิน
มหาวิทยาลัยเทคนิคเบอร์ลิน
มีชื่อเสียงจากปุ๋ย ระเบิด กระบวนการฮาเบอร์ ปฏิกิริยาฮาเบอร์-ไวส์ อาวุธเคมี
รางวัลรางวัลโนเบลสาขาเคมี (1918)
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงานสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก
มหาวิทยาลัยคาลส์รูเออ
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกโรแบร์ท บุนเซิน

ฮาเบอร์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาอาวุธเคมีในเยอรมนีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยและนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่[2] ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความกำกวมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ของเขาเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในแง่หนึ่ง ถึงแม้ว่าการสังเคราะห์แอมโมเนียเพื่อผลิตระเบิดหรือกระบวนการทางเทคนิคสำหรับการผลิตและใช้แก๊สพิษในสงครามได้เป็นไปได้ในพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ในอีกแง่หนึ่ง หากไม่มีความรู้นี้ ความสามารถที่จะผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกก็คงจะไม่เกิดขึ้น การผลิตปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ทุกปีมีมากกว่า 100 ล้านตัน พื้นฐานอาหารของประชากรครึ่งโลกในปัจจุบันขึ้นกับกระบวนการฮาเบอร์-บ็อช[3]

อ้างอิง

  1. "Fritz Haber - Biographical". Nobelprize.org.
  2. 2.0 2.1 Between Genius and Genocide: The Tragedy of Fritz Haber, Father of Chemical Warfare by Daniel Charles
  3. Jörg Albrecht: Brot und Kriege aus der Luft. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 41, 2008, S. 77 (Data from "Nature Geosience").

ฟร, ทซ, ฮาเบอร, เยอรม, fritz, haber, ลาคม, 1868, มกราคม, 1934, เป, นน, กเคม, ชาวเยอรม, งได, บรางว, ลโนเบลสาขาเคม, ในป, 1918, เน, องจากการพ, ฒนาการส, งเคราะห, แอมโมเน, งเป, นว, ตถ, บท, สำค, ญในป, ยและระเบ, ฮาเบอร, และม, คส, บอร, ได, เสนอว, ฏจ, กรบอร, ฮาเบอร, เป. friths haebxr eyxrmn Fritz Haber 9 tulakhm kh s 1868 29 mkrakhm kh s 1934 epnnkekhmichaweyxrmn phusungidrbrangwloneblsakhaekhmiinpi kh s 1918 enuxngcakkarphthnakarsngekhraahaexmomeniy sungepnwtthudibthisakhyinpuyaelaraebid haebxraelamkhs bxrn idesnxwtckrbxrn haebxr epnwithikarhakhaphlngnganaeltthiskhxngkhxngaekhngixoxnik nxkcakni ekhayngidthukeriykwaepn bidaaehngsngkhramekhmi 2 enuxngcakphlnganinkarphthnaaelaichaekskhlxrinaelaaeksphisxun rahwangsngkhramolkkhrngthihnungfriths haebxrekid9 thnwakhm kh s 1868 1868 12 09 ebrsela prsesiy 1 esiychiwit29 mkrakhm kh s 1934 65 pi baesil switesxraelndsychatieyxrmnsisyekamhawithyalyihedilaebrkhmhawithyalyhumbxlthaehngebxrlinmhawithyalyethkhnikhebxrlinmichuxesiyngcakpuy raebid krabwnkarhaebxr ptikiriyahaebxr iws xawuthekhmirangwlrangwloneblsakhaekhmi 1918 xachiphthangwithyasastrsakhaekhmiechingfisikssthabnthithangansthabnethkhonolyiaehngshphnthswisinsurikmhawithyalykhalsruexxxacarythipruksainradbpriyyaexkoraebrth bunesinhaebxridrbkarwiphakswicarnxyangmakekiywkbkarmiswnekiywkhxnginkarphthnaxawuthekhmiineyxrmnikxnsngkhramolkkhrngthisxng thngnkwithyasastrrwmsmyaelankwithyasastrsmyihm 2 phlkarwicyaesdngihehnthungkhwamkakwminkickrrmdanwithyasastrkhxngekhaepnxyangmak klawkhux inaenghnung thungaemwakarsngekhraahaexmomeniyephuxphlitraebidhruxkrabwnkarthangethkhnikhsahrbkarphlitaelaichaeksphisinsngkhramidepnipidinphunthanthangxutsahkrrm inxikaenghnung hakimmikhwamruni khwamsamarththicaphlitxaharihephiyngphxtxkhwamtxngkarkhxngprachakrolkkkhngcaimekidkhun karphlitpuyinotrecnsngekhraahthukpimimakkwa 100 lantn phunthanxaharkhxngprachakrkhrungolkinpccubnkhunkbkrabwnkarhaebxr bxch 3 xangxing aekikh Fritz Haber Biographical Nobelprize org 2 0 2 1 Between Genius and Genocide The Tragedy of Fritz Haber Father of Chemical Warfare by Daniel Charles Jorg Albrecht Brot und Kriege aus der Luft In Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 41 2008 S 77 Data from Nature Geosience bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul ekhathungcak https th wikipedia org w index php title friths haebxr amp oldid 7859060, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม