fbpx
วิกิพีเดีย

สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด

สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด (เกาหลี: 제주 유나이티드 FC) เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ในอดีต เคยรู้จักกันในชื่อสโมสรฟุตบอลยูก็องเอเลแฟนส์ หรือ บูช็อนเอสเค

เชจูยูไนเต็ด
제주 유나이티드
ชื่อเต็มสโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด
제주 유나이티드 FC
ก่อตั้งค.ศ. 1982 ในชื่อสโมสรฟุตบอลยูก็อง[1]
สนามเชจูเวิลด์คัพสเตเดียม
Ground ความจุ35,657
เจ้าของเอสเคเอ็นเนอร์จี
ประธานคู จา-ย็อง
ผู้จัดการโจ ซ็อง-ฮวัน
ลีกเคลีก 2
201912 เคลีก 1
เว็บไซต์เว็บไซต์สโมสร
สีชุดทีมเยือน

เกียรติประวัติ

การแข่งขันในประเทศ

ลีก

ชนะเลิศ (1): 1989
รองชนะเลิศ (5): 1984, 1994, 2000, 2010, 2017

ถ้วย

  • เอฟเอคัพ
รองชนะเลิศ (1): 2004
  • ลีกคัพ
ชนะเลิศ (3): 1994, 1996, 2000
รองชนะเลิศ (2): 1998, 1998

การแข่งขันระหว่างประเทศ

กระชับมิตร

อันดับที่สาม (1): 1990

ผู้เล่น

ชุดปัจจุบัน

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

เลข ตำแหน่ง สัญชาติ ผู้เล่น
1 GK   คิม โฮ-จุน
3 DF   แป็ก ดง-เคียว
4 DF   โอ ปัน-ซ็อก
5 DF   คว็อน ฮัน-จิน
6 DF   ปาร์ก จิน-โป
7 MF   ควัน ซุน-ฮย็อง
8 DF   Aleksandar Jovanović
9 FW   จิน ซ็อง-วุค
10 MF   ยุน ปิต-การัม (ยืมตัวจากหยานเปี๋ยน)
11 MF   ริว ซ็อง-วู
13 DF   ช็อง วุน
14 MF   อี ชัง-มิน
16 MF   ช็อย ฮย็อน-แท
17 FW   อฮัน ฮย็อน-ปอม
18 MF   แป แจ-วู
19 FW   แป อิล-ฮวัน
20 DF   โช ย็อง-ฮย็อง
21 GK   อี ชัง-เคือน
เลข ตำแหน่ง สัญชาติ ผู้เล่น
22 MF   Magno Cruz
23 DF   Kim Soo-beom
24 MF   Moon Sang-yun
25 GK   Lee Ki-hyun
26 MF   Lee Dong-soo
27 FW   Lee Joon-hyeok
28 FW   Lee Geon-cheol
29 FW   Kim Do-yeop
30 MF   Kim Hyeon-wook
31 GK   Park Ha-ram
33 FW   Kim Moo-geon
37 DF   Kim Won-il
40 MF   Lee Chan-dong
43 DF   Kim Ho-seung
44 MF   Jwa Joon-hyup
47 FW   Lee Eun-beom
90 FW   Mailson

ปล่อยยืมตัว

หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เล่นคนนั้นสามารถเล่นให้กับชาติใดตามกฎของฟีฟ่าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

เลข ตำแหน่ง สัญชาติ ผู้เล่น
GK   Kim Kyeong-min (→ ปูซานไอปาร์ก)
DF   Lee Kwang-seon (→ ซังจูซังมู เนื่องจากรับราชการทหาร)
DF   Kim Bong-rae (→ โซลอีแลนด์)
DF   Jung Da-hwon (→ อะซานมูกุงฮวา เนื่องจากรับราชการทหาร)
DF   Hwang Do-yeon (→ ซังจูซังมู เนื่องจากรับราชการทหาร)
MF   Park Su-chang (→ ซังจูซังมู เนื่องจากรับราชการทหาร)
เลข ตำแหน่ง สัญชาติ ผู้เล่น
MF   Jang Eun-kyu (→ ซองนัม)
MF   Heo Beom-san (→ ปูซานไอปาร์ก)
FW   Jin Dae-sung (→ ซังจูซังมู เนื่องจากรับราชการทหาร)
FW   Kim Hyun (→ อะซานมูกุงฮวา เนื่องจากรับราชการทหาร)
FW   Kim Ho-nam (→ ซังจูซังมู เนื่องจากรับราชการทหาร)

แม่แบบ:Fs blank column

อ้างอิง

  1. Official Club Profile at K League Website

แหล่งข้อมูลอื่น

  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (เกาหลี)

สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด
สโมสรฟ, ตบอลเชจ, ไนเต, เกาหล, 제주, 유나이티드, เป, นสโมสรฟ, ตบอลอาช, งอย, งหว, ดเชจ, ประเทศเกาหล, ใต, ในอด, เคยร, กก, นในช, อสโมสรฟ, ตบอลย, องเอเลแฟนส, หร, อนเอสเคเชจ, ไนเต, ด제주, 유나이티드ช, อเต, ม제주, 유나이티드, fcก, อต, งค, 1982, ในช, อสโมสรฟ, ตบอลย, อง, สนามเชจ, เว, ลด, พ. somsrfutbxlechcuyuinetd ekahli 제주 유나이티드 FC epnsomsrfutbxlxachiph tngxyuthicnghwdechcu praethsekahliit inxdit ekhyruckkninchuxsomsrfutbxlyukxngexelaefns hrux buchxnexsekhechcuyuinetd제주 유나이티드chuxetmsomsrfutbxlechcuyuinetd제주 유나이티드 FCkxtngkh s 1982 inchuxsomsrfutbxlyukxng 1 snamechcuewildkhphsetediymGround khwamcu35 657ecakhxngexsekhexnenxrciprathankhu ca yxngphucdkaroc sxng hwnlikekhlik 2201912 ekhlik 1ewbistewbistsomsrsichudthimehyasichudthimeyuxn enuxha 1 ekiyrtiprawti 1 1 karaekhngkhninpraeths 1 1 1 lik 1 1 2 thwy 1 2 karaekhngkhnrahwangpraeths 1 2 1 krachbmitr 2 phueln 2 1 chudpccubn 2 2 plxyyumtw 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunekiyrtiprawti aekikhkaraekhngkhninpraeths aekikh lik aekikh ekhlikkhlassikchnaelis 1 1989 rxngchnaelis 5 1984 1994 2000 2010 2017 dd thwy aekikh exfexkhphrxngchnaelis 1 2004 dd likkhphchnaelis 3 1994 1996 2000 rxngchnaelis 2 1998 1998 dd karaekhngkhnrahwangpraeths aekikh krachbmitr aekikh futbxlchingthwyphrarachthankhingskhphxndbthisam 1 1990 dd phueln aekikhchudpccubn aekikh n wnthi 29 krkdakhm kh s 2017hmayehtu thngchatithipraktbngbxkihthrabwaphuelnkhnnnsamarthelnihkbchatiidtamkdkhxngfifatamkhwamehmaasm ephraaphuelnbangkhnxacthuxsxngsychati elkh taaehnng sychati phueln1 GK khim oh cun3 DF aepk dng ekhiyw4 DF ox pn sxk5 DF khwxn hn cin6 DF park cin op7 MF khwn sun hyxng8 DF Aleksandar Jovanovic9 FW cin sxng wukh10 MF yun pit karm yumtwcakhyanepiyn 11 MF riw sxng wu13 DF chxng wun14 MF xi chng min16 MF chxy hyxn aeth17 FW xhn hyxn pxm18 MF aep aec wu19 FW aep xil hwn20 DF och yxng hyxng21 GK xi chng ekhuxn elkh taaehnng sychati phueln22 MF Magno Cruz23 DF Kim Soo beom24 MF Moon Sang yun25 GK Lee Ki hyun26 MF Lee Dong soo27 FW Lee Joon hyeok28 FW Lee Geon cheol29 FW Kim Do yeop30 MF Kim Hyeon wook31 GK Park Ha ram33 FW Kim Moo geon37 DF Kim Won il40 MF Lee Chan dong43 DF Kim Ho seung44 MF Jwa Joon hyup47 FW Lee Eun beom90 FW Mailsonplxyyumtw aekikh hmayehtu thngchatithipraktbngbxkihthrabwaphuelnkhnnnsamarthelnihkbchatiidtamkdkhxngfifatamkhwamehmaasm ephraaphuelnbangkhnxacthuxsxngsychati elkh taaehnng sychati phueln GK Kim Kyeong min pusanixpark DF Lee Kwang seon sngcusngmu enuxngcakrbrachkarthhar DF Kim Bong rae oslxiaelnd DF Jung Da hwon xasanmukunghwa enuxngcakrbrachkarthhar DF Hwang Do yeon sngcusngmu enuxngcakrbrachkarthhar MF Park Su chang sngcusngmu enuxngcakrbrachkarthhar elkh taaehnng sychati phueln MF Jang Eun kyu sxngnm MF Heo Beom san pusanixpark FW Jin Dae sung sngcusngmu enuxngcakrbrachkarthhar FW Kim Hyun xasanmukunghwa enuxngcakrbrachkarthhar FW Kim Ho nam sngcusngmu enuxngcakrbrachkarthhar aemaebb Fs blank columnxangxing aekikh Official Club Profile at K League Websiteaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb somsrfutbxlechcuyuinetdewbistxyangepnthangkar ekahli bthkhwamekiywkbkila nkkila hruxthimkilaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthiokhrngkarwikikilaekhathungcak https th wikipedia org w index php title somsrfutbxlechcuyuinetd amp oldid 9033963, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม