fbpx
วิกิพีเดีย

เงิน (โลหะ)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เงิน (แก้ความกำกวม)
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม เงิน, Ag, 47
อนุกรมเคมี โลหะทรานซิชัน
หมู่, คาบ, บล็อก 11, 5, d
ลักษณะ สีขาวเป็นประกาย
มวลอะตอม 107.8682 (2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Kr] 4d10 5s1
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 18, 18, 1
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะ ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 10.49 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 9.320 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 1234.93 K
(961.78 °C)
จุดเดือด 2435 K(2162 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 11.28 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 258 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 25.350 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 1283 1413 1575 1782 2055 2433
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก cubic face centered
สถานะออกซิเดชัน 1
(amphoteric oxide)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.93 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน ระดับที่ 1: 731.0 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 2070 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 3361 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 160 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 165 pm
รัศมีโควาเลนต์ 153 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 172 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก diamagnetic
ความต้านทานไฟฟ้า (20 °C) 15.87 nΩ·m
การนำความร้อน (300 K) 429 W/(m·K)
การกระจายความร้อน (300 K) 174 mm²/s
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 18.9 µm/(m·K)
อัตราเร็วของเสียง (แท่งบาง) (r.t.) 2680 m/s
โมดูลัสของยังก์ 83 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน 30 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 100 GPa
อัตราส่วนปัวซอง 0.37
ความแข็งโมห์ส 2.5
ความแข็งวิกเกอร์ส 251 MPa
ความแข็งบริเนล 24.5 MPa
เลขทะเบียน CAS 7440-22-4
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของเงิน
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
105Ag syn 41.2 d ε - 105Pd
γ 0.344, 0.280,
0.644, 0.443
-
106mAg syn 8.28 d ε - 106Pd
γ 0.511, 0.717,
1.045, 0.450
-
107Ag 51.839% Ag เสถียร โดยมี 60 นิวตรอน
108mAg syn 418 y ε - 108Pd
IT 0.109 108Ag
γ 0.433, 0.614,
0.722
-
109Ag 48.161% Ag เสถียร โดยมี 62 นิวตรอน
111Ag syn 7.45 d β- 1.036, 0.694 111Cd
γ 0.342 -
แหล่งอ้างอิง

เงิน (อังกฤษ: silver) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 47 และสัญลักษณ์คือ Ag (กรีก: άργυρος árguros, ละติน: Argentum) เงินเป็นโลหะทรานซิชันสีขาวเงิน มีสมบัติการนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมาก ในธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่อื่นๆ หรืออยู่อิสระ เงินใช้ประโยชน์ในการทำเหรียญ เครื่องประดับ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร และอุตสาหกรรมการถ่ายรูป มีผู้ค้นพบคือ โรเบิร์ต แบนฟอตร์

การนำไปใช้

  1. เงินตรา
  2. อัญมณีและเครื่องเงิน โดยโลหะเงินสามารถใช้ร่วมกับโลหะชนิดอื่น เพื่อประกอบเป็นเครื่องประดับอันสวยงาม เช่น ทองคำ ทองแดง เหล็ก ทองเหลือง นอกจากนี้ เครื่องเงินยังมีประโยชน์มากในด้านใช้สอย เช่น ช้อน ส้อม มีด เป็นต้น
  3. การทำฟัน โดยใช้เงินผสมกับดีบุก และโลหะอื่นๆ เพื่อให้ได้ amalgams ที่ใช้สำหรับอุดฟัน การผสมผงของโลหะเงินเข้ากับโลหะอื่นนั้น จะช่วยให้ amalgams สามารถปรับตัวรับเข้ากับรูของฟันที่ต้องการอุดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังจับตัวแข็งภายในเวลาไม่กี่นาที
  4. การถ่ายภาพและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายภาพจะใช้เงินในรูปแบบของไลด์ไนเตรตและสีเงิน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าบางชนิดก็มีโลหะเงินเป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่นสายเคเบิล สายลำโพง นาฬิกาก็ยังใช้แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นต้น
  5. เลนส์และกระจก กระจกที่ต้องการการสะท้อนเหนือกว่าธรรมดา ส่วนใหญ่ทำมาจากเงิน ในขณะที่กระจกทั่วไปส่วนใหญ่ทำจากอะลูมิเนียม
  6. ใช้ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ โลหะเงินใช้สำหรับสร้างสิ่งที่มีคุณภาพสูง เครื่องดนตรีประเภทเป่าลมต่าง ๆ และเงินที่ใช้ในการทำอัลลอยด์บัดกรีและประสาน
  7. ด้านการแพทย์ เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ อาจถูกใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อภายนอก เงินยังใช้ในการใช้งานทางการแพทย์บางอย่าง เช่น สายสวนปัสสาวะ และท่อช่วยหายใจ เป็นต้น
  8. การลงทุน
  9. เสื้อผ้า เงินสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนเสื้อผ้า เช่น ถุงเท้า เสื้อกีฬา เพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ที่รวมอยู่ในเสื้อผ้าหรือรองเท้า โดยใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนในพอลิเมอจากเส้นด้ายเคลือบด้วยเงิน

แหล่งข้อมูล

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ เงิน

เง, โลหะ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, สำหร, บความหมายอ, เง, แก, ค. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir sahrbkhwamhmayxun duthi engin aekkhwamkakwm enginaephlelediym aekhdemiymCu Ag Authwipchux sylksn elkhxatxm engin Ag 47xnukrmekhmi olhathransichnhmu khab blxk 11 5 dlksna sikhawepnprakaymwlxatxm 107 8682 2 krm omlkarcderiyngxielktrxn Kr 4d10 5s1xielktrxntxradbphlngngan 2 8 18 18 1khunsmbtithangkayphaphsthana khxngaekhngkhwamhnaaenn ikl r t 10 49 k sm khwamhnaaennkhxngkhxngehlwthim p 9 320 k sm cudhlxmehlw 1234 93 K 961 78 C cudeduxd 2435 K 2162 C khwamrxnkhxngkarhlxmehlw 11 28 kiolcul omlkhwamrxnkhxngkarklayepnix 258 kiolcul omlkhwamrxncaephaa 25 C 25 350 J mol K khwamdnix P Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 kthi T K 1283 1413 1575 1782 2055 2433khunsmbtikhxngxatxmokhrngsrangphluk cubic face centeredsthanaxxksiedchn 1 amphoteric oxide xielkotrenkatiwiti 1 93 phxlingsekl phlngnganixxxineschn radbthi 1 731 0 kiolcul omlradbthi 2 2070 kiolcul omlradbthi 3 3361 kiolcul omlrsmixatxm 160 pmrsmixatxm khanwn 165 pmrsmiokhwaelnt 153 pmrsmiwanedxrwals 172 pmxun karcderiyngthangaemehlk diamagnetickhwamtanthaniffa 20 C 15 87 nW mkarnakhwamrxn 300 K 429 W m K karkracaykhwamrxn 300 K 174 mm skarkhyaytwcakkhwamrxn 25 C 18 9 µm m K xtraerwkhxngesiyng aethngbang r t 2680 m somdulskhxngyngk 83 GPaomdulskhxngaerngechuxn 30 GPaomdulskhxngaerngbibxd 100 GPaxtraswnpwsxng 0 37khwamaekhngomhs 2 5khwamaekhngwikekxrs 251 MPakhwamaekhngbrienl 24 5 MPaelkhthaebiyn CAS 7440 22 4ixosothpesthiyrthisudbthkhwamhlk ixosothpkhxngengin iso NA khrungchiwit DM DE MeV DP105Ag syn 41 2 d e 105Pdg 0 344 0 280 0 644 0 443 106mAg syn 8 28 d e 106Pdg 0 511 0 717 1 045 0 450 107Ag 51 839 Ag esthiyr odymi 60 niwtrxn108mAg syn 418 y e 108PdIT 0 109 108Agg 0 433 0 614 0 722 109Ag 48 161 Ag esthiyr odymi 62 niwtrxn111Ag syn 7 45 d b 1 036 0 694 111Cdg 0 342 aehlngxangxingengin xngkvs silver khuxthatuthimihmayelkhxatxm 47 aelasylksnkhux Ag krik argyros arguros latin Argentum enginepnolhathransichnsikhawengin mismbtikarnakhwamrxnaelaiffaiddimak inthrrmchatixacrwmxyuinaerxun hruxxyuxisra enginichpraoychninkarthaehriyy ekhruxngpradb phachnabnotaxahar aelaxutsahkrrmkarthayrup miphukhnphbkhux orebirt aebnfxtrkarnaipich aekikhengintra xymniaelaekhruxngengin odyolhaenginsamarthichrwmkbolhachnidxun ephuxprakxbepnekhruxngpradbxnswyngam echn thxngkha thxngaedng ehlk thxngehluxng nxkcakni ekhruxngenginyngmipraoychnmakindanichsxy echn chxn sxm mid epntn karthafn odyichenginphsmkbdibuk aelaolhaxun ephuxihid amalgams thiichsahrbxudfn karphsmphngkhxngolhaenginekhakbolhaxunnn cachwyih amalgams samarthprbtwrbekhakbrukhxngfnthitxngkarxudidepnxyangdi xikthngyngcbtwaekhngphayinewlaimkinathi karthayphaphaelaxupkrnxielkthrxniks karthayphaphcaichengininrupaebbkhxngildinetrtaelasiengin xikthngphlitphnthiffabangchnidkmiolhaenginepnswnprakxbsakhy echnsayekhebil saylaophng nalikakyngichaebtetxrisilewxrxxkisd enuxngcakmixayukarichnganthiyawnan epntn elnsaelakrack krackthitxngkarkarsathxnehnuxkwathrrmda swnihythamacakengin inkhnathikrackthwipswnihythacakxalumieniym ichinxutsahkrrmaelakarphanichy olhaenginichsahrbsrangsingthimikhunphaphsung ekhruxngdntripraephthepalmtang aelaenginthiichinkarthaxllxydbdkriaelaprasan dankaraephthy epnswnprakxbkhxngxupkrnkaraephthytang xacthukichephuxrksaorkhtidechuxphaynxk enginyngichinkarichnganthangkaraephthybangxyang echn sayswnpssawa aelathxchwyhayic epntn karlngthun esuxpha enginsamarthybyngkarecriyetibotkhxngechuxaebkhthieriyaelaechuxrabnesuxpha echn thungetha esuxkila ephuxldklinxnimphungprasngkhaelakhwamesiyngkhxngkartidechuxaebkhthieriyaelaechuxra thirwmxyuinesuxphahruxrxngetha odyichxnuphakhsilewxrnaoninphxliemxcakesndayekhluxbdwyenginaehlngkhxmul aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb engin bthkhwamekiywkbekhminiyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy ekhmiekhathungcak https th wikipedia org w index php title engin olha amp oldid 9311322, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม