fbpx
วิกิพีเดีย

อาสนวิหารเวสเตโรส

อาสนวิหารเวสเตโรส (สวีเดน: Västerås domkyrka) เป็นอาสนวิหารประจำสังฆมณฑลเวสเตโรส ตั้งอยู่ในเวสเตโรส จังหวัดเวสต์มันลันด์ ประเทศสวีเดน สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมกอธิกอิฐแบบสแกนดิเนเวีย

อาสนวิหารเวสเตโรส
Västerås domkyrka
อาสนวิหารเวสเตโรส
พิกัดภูมิศาสตร์: 59°36′45″N 16°32′28″E / 59.61250°N 16.54111°E / 59.61250; 16.54111
ที่ตั้งเวสเตโรส
ประเทศสวีเดน
นิกายคริสต์ขักรสวีเดน
นิกายเดิมโรมันคาทอลิก
ประวัติ
สถานะอาสนวิหาร
อุทิศแก่พระมารดาพระเจ้า และ ยอห์นผู้ให้บัพติศมา
เสกเมื่อ16 สิงหาคม 1271
สถาปัตยกรรม
สถานะการใช้งานเปิด
โครงสร้าง
ความจุ1,100 (ที่นั่ง)
อาคารยาว93.2 m (305 ft 9 in)
อาคารกว้าง34.4 m (112 ft 10 in)
ความสูงอาคาร91.8 m (301 ft 2 in)
การปกครอง
มุขมณฑลสังฆมณฑลเวสเตโรส
นักบวช
มุขนายกมิกาเอล โมเกริน

โบสถ์หลังปัจจุบันเริ่มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เป็นมหาวิหาร ประกอบพิธีเสกในวันที่ 16 สิงหาคม 1271 อุทิศแด่พระมารดาพระเจ้าและยอห์นผู้ให้บัพติศมา นับจากนั้นอาสนวิหารได้มีการขยับขยายเรื่อยมาอีกหลายครั้ง มีการขยายทางทิศตะวันตกในสมัยของบิชอป Lydeke Abelsson ในทศวรรษ 1460s และมีการสร้างโบสถ์น้อยที่มุมทางตะวันตกเฉียงใต้ของโบสถ์ในปี 1517 ซึ่งถือเป็นจุดที่โบสถ์มีขนาดเท่ากับปัจจุบัน มีการเสริมหลังคาทองแดงในศตวรรษที่ 17 ส่วนยอดทรงบาโรกสร้างขึ้นมาในปี 1694 ผลงานออกแบบโดย Nicodemus Tessin the Younger (1654–1728) นอกจากนี้ตลอดยุค 1500s, 1600s และ 1700s ได้มีการเติมแต่งต่อเติมภายในโบสถ์เรื่อยมา ออร์แกนได้สร้างเข้ามาในโบสถ์เมื่อปี 1940 โดย Marcussen & Sön และเป็นออร์แกนชนิดลมไฟฟ้า (electropneumatic organ)

อาสนวิหารนี้เป็นที่ตั้งของโลงหุ่นพยนต์ (sarcophagus) ของกษัตริย์เอริกที่สิบสี่แห่งสวีเดน ครองราชย์ปี 1560 ถึง 1568

อ้างอิง

  1. "Västerås domkyrka" (ภาษาสวีเดน). Church of Sweden. จากแหล่งเดิมเมื่อ 3 November 2012. สืบค้นเมื่อ 26 August 2011.
  2. "Nicodemus Tessin d.y." Svenskt biografiskt handlexikon. สืบค้นเมื่อ 1 January 2020.
  3. "Marcussen & Søn". Marcussen & Søn Orgelbyggeri A/S. สืบค้นเมื่อ 1 January 2020.
  4. "Rudbeckius, Johannes". Svenskt biografiskt handlexikon. สืบค้นเมื่อ 1 January 2020.

อาสนว, หารเวสเตโรส, สว, เดน, västerås, domkyrka, เป, นอาสนว, หารประจำส, งฆมณฑลเวสเตโรส, งอย, ในเวสเตโรส, งหว, ดเวสต, นล, นด, ประเทศสว, เดน, สร, างข, นด, วยสถาป, ตยกรรมกอธ, กอ, ฐแบบสแกนด, เนเว, ยvästerås, domkyrkaพ, ดภ, ศาสตร, 61250, 54111, 61250, 54111ท, งเวสเ. xasnwiharewsetors swiedn Vasteras domkyrka epnxasnwiharpracasngkhmnthlewsetors tngxyuinewsetors cnghwdewstmnlnd praethsswiedn srangkhundwysthaptykrrmkxthikxithaebbsaekndienewiyxasnwiharewsetorsVasteras domkyrkaxasnwiharewsetorsphikdphumisastr 59 36 45 N 16 32 28 E 59 61250 N 16 54111 E 59 61250 16 54111thitngewsetorspraethsswiednnikaykhristkhkrswiednnikayedimormnkhathxlikprawtisthanaxasnwiharxuthisaekphramardaphraeca aela yxhnphuihbphtismaeskemux16 singhakhm 1271 1 sthaptykrrmsthanakarichnganepidokhrngsrangkhwamcu1 100 thinng 1 xakharyaw93 2 m 305 ft 9 in 1 xakharkwang34 4 m 112 ft 10 in 1 khwamsungxakhar91 8 m 301 ft 2 in 1 karpkkhrxngmukhmnthlsngkhmnthlewsetorsnkbwchmukhnaykmikaexl omekrinbthkhwamnixackhyaykhwamidodykaraeplbthkhwamthitrngkninphasaswiedn thnwakhm 2009 khlikthi khyay ephuxsuksaaenwthangkaraeplkhunsamarthdukaraepldwykhxmphiwetxrcakbthkhwaminphasaswiedn ekhruxngmuxchwyaeplxyang diphaexl hrux kuekilthranselth epncuderimtnthidisahrbkaraepl xyangirktam phuaeplcatxngtrwcsxbkhxphidphladcakkaraepldwykhxmphiwetxraelayunynwakaraeplnnthuktxng erakhxptiesthenuxhathikhdlxkcakekhruxngmuxaeplthiimmikartrwcthankxnephyaephr krunaxyaaeplswnkhxngkhxkhwamthiduaelwechuxthuximidhruxmikhunphaphta thaepnipid oprdchwyyunyndwykartrwcsxbaehlngxangxingthipraktinbthkhwamphasann oprdrabuiwinkhwamyxkaraekikhwakhunaeplenuxhamacakphasaid khunkhwrephimaemaebb Translated sv Vasteras domkyrka iwinhnaphudkhuy sahrbkhaaenanaaelaaenwthangephimetim oprdsuksaidthi wikiphiediy karaeplobsthhlngpccubnerimsrangkhuninstwrrsthi 13 epnmhawihar prakxbphithieskinwnthi 16 singhakhm 1271 xuthisaedphramardaphraecaaelayxhnphuihbphtisma nbcaknnxasnwiharidmikarkhybkhyayeruxymaxikhlaykhrng mikarkhyaythangthistawntkinsmykhxngbichxp Lydeke Abelsson inthswrrs 1460s aelamikarsrangobsthnxythimumthangtawntkechiyngitkhxngobsthinpi 1517 sungthuxepncudthiobsthmikhnadethakbpccubn mikaresrimhlngkhathxngaednginstwrrsthi 17 swnyxdthrngbaorksrangkhunmainpi 1694 phlnganxxkaebbody Nicodemus Tessin the Younger 1654 1728 nxkcaknitlxdyukh 1500s 1600s aela 1700s idmikaretimaetngtxetimphayinobstheruxyma xxraeknidsrangekhamainobsthemuxpi 1940 ody Marcussen amp Son aelaepnxxraeknchnidlmiffa electropneumatic organ 2 3 xasnwiharniepnthitngkhxngolnghunphynt sarcophagus khxngkstriyexrikthisibsiaehngswiedn khrxngrachypi 1560 thung 1568 4 xangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Vasteras domkyrka phasaswiedn Church of Sweden ekbcakaehlngedimemux 3 November 2012 subkhnemux 26 August 2011 Nicodemus Tessin d y Svenskt biografiskt handlexikon subkhnemux 1 January 2020 Marcussen amp Son Marcussen amp Son Orgelbyggeri A S subkhnemux 1 January 2020 Rudbeckius Johannes Svenskt biografiskt handlexikon subkhnemux 1 January 2020 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xasnwiharewsetors amp oldid 10292369, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม