fbpx
วิกิพีเดีย

กิลกาเมช

กิลกาเมช เป็นกษัตริย์ในตำนาน แห่งนครอุรุค ในอาณาจักรบาบิโลน หรือบาบีโลเนีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรทีส ในประเทศอิรักปัจจุบัน เชื่อว่าเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล

กิลกาเมช
รูปปั้นของกิลกาเมช ผู้เป็นนายแห่งสัตว์ โดยถือสิงโตที่ข้างซ้าย และถืองูข้างขวา ตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์[1]
สืบทอดตำแหน่งจากDumuzid, the Fisherman (as Ensi แห่ง Uruk)
Aga of Kish (as King of Sumer)
สืบทอดตำแหน่งโดยUr-Nungal
วิมานโลก
สัญลักษณ์วัวตัวผู้, สิงโต
ข้อมูลส่วนบุคคล
บุตร - ธิดาUr-Nungal
บิดา-มารดาLugalbanda กับ Ninsun
รูปปั้นกิลกาเมช ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์

มีเรื่องเล่าและปกรณัมมากมายที่เขียนเกี่ยวกับกิลกาเมช บางเรื่องเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยจารึกบนแผ่นดินเหนียวเป็นภาษาของพวกซูเมอร์ เรียกว่าภาษาซูเมอร์ ซึ่งยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ภาษาดังกล่าวนี้นักโบราณคดีเชื่อว่าไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับภาษาอื่น ๆ ที่เราเคยรู้จักเลย[ต้องการอ้างอิง]

เรื่องกิลกาเมชของพวกซูเมอร์นั้น ถูกรวบรวมขึ้นเป็นบทกวีเรื่องยาว เรียกว่า มหากาพย์กิลกาเมช (Epic of Gilgamesh) หลงเหลืออยู่เป็นวรรณกรรมในหลายภาษา เช่น ของชาวอัคคาเดีย (กลุ่มภาษาเซมิติก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาษาฮีบรู, เป็นภาษาที่พูดกันในอาณาจักรบาบิโลน) นอกจากนี้ยังมีปรากฏบนแผ่นจารึกดินเหนียว เป็นภาษาฮูร์เรีย และภาษาฮิตไตต์ (ภาษาหนึ่งในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน ซึ่งพูดกันในเขตรอยต่อยุโรปและเอเชีย นับเป็นหนึ่งในบรรดาภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก) ภาษาทั้งหมดที่พูดมานี้ จารด้วยอักษรรูปลิ่ม หรือที่เราคุ้นเคยกันด้วยชื่อ คูเนฟอร์ม

ตำนานฉบับเต็มเกี่ยวกับกิลกาเมชนั้น ได้มาจากศิลาจารึก 12 แท่ง จารเป็นภาษาอัคคาเดียน พบในซากปรักหักพังของหอพระสมุด พระเจ้าอะชูรบานิปัล แห่งอัสซีเรีย เมื่อราว 669-633 ปีก่อนคริสตกาล ที่เมืองนิเนเวห์ (Nineveh) หอสมุดแห่งนี้ถูกพวกเปอร์เซียทำลายเมื่อ 612 ปีก่อนคริสตกาล และจารึกทั้งหมดก็พินาศไปด้วย จารึกนี้ระบุชื่อผู้แต่งไว้ด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่แปลกมาก เนื่องจากในสมัยโบราณ แทบจะไม่มีการจารึกชื่อผู้แต่งเรื่องใด ๆ (จารึกไทยในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาก็ไม่มีการจารึกชื่อผู้แต่งเช่นกัน) ผู้แต่งจารึกนี้คือ ชิเนฆิอุนนินนิ (Shin-eqi-unninni) อาจกล่าวได้ว่า บุคคลผู้นี้เป็นนักเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกวรรณกรรม ที่เราสามารถระบุชื่อได้

ตำนานของกิลกาเมชนั้นกล่าวโดยย่อ คงเทียบได้กับเรื่องของโนอาห์ ในคัมภีร์ไบเบิ้ลหรือนูห์ ในคัมภีร์อัลกุรอาน นั่นเอง นับเป็นตำนานน้ำท่วมโลกที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก

อ้างอิง

  • Damrosch, David (2007). The Buried Book: The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh. Henry Holt and Co.. ISBN 0-805-08029-5.
  • George, Andrew [1999], The Epic of Gilgamesh: the Babylonian Epic Poem and Other Texts in Akkadian and Sumerian, Harmondsworth: Allen Lane The Penguin Press, 1999 (published in Penguin Classics 2000, reprinted with minor revisions, 2003. ISBN 0-14-044919-1
  1. Delorme 1981, p. 55.

กิลกาเมช
ลกาเมช, เป, นกษ, ตร, ในตำนาน, แห, งนครอ, ในอาณาจ, กรบาบ, โลน, หร, อบาบ, โลเน, งอย, มฝ, งแม, ำย, เฟรท, ในประเทศอ, กป, จจ, เช, อว, าเคยม, ตอย, เม, อประมาณ, อนคร, สตกาลร, ปป, นของ, เป, นนายแห, งส, ตว, โดยถ, อส, งโตท, างซ, าย, และถ, อง, างขวา, ตอนน, อย, ธภ, ณฑ, ฟว. kilkaemch epnkstriyintanan aehngnkhrxurukh inxanackrbabioln hruxbabioleniy sungxyurimfngaemnayuefrthis inpraethsxirkpccubn echuxwaekhymichiwitxyuemuxpraman 2 700 pikxnkhristkalkilkaemchruppnkhxngkilkaemch phuepnnayaehngstw odythuxsingotthikhangsay aelathuxngukhangkhwa txnnixyuthiphiphithphnthlufwr 1 subthxdtaaehnngcakDumuzid the Fisherman as Ensi aehng Uruk Aga of Kish as King of Sumer subthxdtaaehnngodyUr Nungalwimanolksylksnwwtwphu singotkhxmulswnbukhkhlbutr thidaUr Nungalbida mardaLugalbanda kb Ninsunruppnkilkaemch thimhawithyalysidniy mieruxngelaaelapkrnmmakmaythiekhiynekiywkbkilkaemch bangeruxngekhiyniwtngaetemuxpraman 2 000 pikxnkhristkal odycarukbnaephndinehniywepnphasakhxngphwksuemxr eriykwaphasasuemxr sungynghlngehluxmacnthungpccubn phasadngklawninkobrankhdiechuxwaimmikhwamsmphnthid kbphasaxun thieraekhyruckely txngkarxangxing eruxngkilkaemchkhxngphwksuemxrnn thukrwbrwmkhunepnbthkwieruxngyaw eriykwa mhakaphykilkaemch Epic of Gilgamesh hlngehluxxyuepnwrrnkrrminhlayphasa echn khxngchawxkhkhaediy klumphasaesmitik sungmikhwamsmphnthkbphasahibru epnphasathiphudkninxanackrbabioln nxkcakniyngmipraktbnaephncarukdinehniyw epnphasahureriy aelaphasahititt phasahnungintrakulxinod yuorepiyn sungphudkninekhtrxytxyuorpaelaexechiy nbepnhnunginbrrdaphasathiekaaekthisudinolk phasathnghmdthiphudmani cardwyxksrruplim hruxthierakhunekhykndwychux khuenfxrmtananchbbetmekiywkbkilkaemchnn idmacaksilacaruk 12 aethng carepnphasaxkhkhaediyn phbinsakprkhkphngkhxnghxphrasmud phraecaxachurbanipl aehngxssieriy emuxraw 669 633 pikxnkhristkal thiemuxngnienewh Nineveh hxsmudaehngnithukphwkepxresiythalayemux 612 pikxnkhristkal aelacarukthnghmdkphinasipdwy caruknirabuchuxphuaetngiwdwy sungnbepneruxngthiaeplkmak enuxngcakinsmyobran aethbcaimmikarcarukchuxphuaetngeruxngid carukithyinsmysuokhthyhruxxyuthyakimmikarcarukchuxphuaetngechnkn phuaetngcaruknikhux chienkhixunninni Shin eqi unninni xacklawidwa bukhkhlphuniepnnkekhiynthiekaaekthisudinolkwrrnkrrm thierasamarthrabuchuxidtanankhxngkilkaemchnnklawodyyx khngethiybidkberuxngkhxngonxah inkhmphiribebilhruxnuh inkhmphirxlkurxan nnexng nbepntanannathwmolkthiekaaekthisuderuxnghnungkhxngolkxangxing aekikhDamrosch David 2007 The Buried Book The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh Henry Holt and Co ISBN 0 805 08029 5 George Andrew 1999 The Epic of Gilgamesh the Babylonian Epic Poem and Other Texts in Akkadian and Sumerian Harmondsworth Allen Lane The Penguin Press 1999 published in Penguin Classics 2000 reprinted with minor revisions 2003 ISBN 0 14 044919 1khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb kilkaemch Delorme 1981 p 55 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title kilkaemch amp oldid 8278294, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม