fbpx
วิกิพีเดีย

ฌอร์ฌ เดอ ลา ตูร์

ฌอร์ฌ เดอ ลา ตูร์ (ฝรั่งเศส: Georges de La Tour; 13 มีนาคม พ.ศ. 2136 - 30 มกราคม พ.ศ. 2195) จิตรกรสมัยบาโรกคนสำคัญของประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีความเชี่ยวชาญทางการเขียนภาพสีน้ำมัน โดยการเน้นการใช้ "ค่าต่างแสง" (Chiaroscuro) หรือการใช้ความตัดกันอย่างชัดเจนของแสงและเงา

นักบุญแมรี แม็กดาเลน” โดยฌอร์ฌ เดอ ลา ตูร์

ชีวิต

ฌอร์ฌ เดอ ลา ตูร์เกิดที่เมืองวิก-ซูร์-แซย์ในแคว้นลอแรนซึ่งถูกผนวกเข้ากับฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1641 ในระหว่างที่เดอ ลา ตูร์ยังมีชีวิตอยู่ จากใบรับศีลจุ่มเดอ ลา ตูร์เป็นลูกของฌ็อง เดอ ลา ตูร์ คนอบขนมปัง และซีบีย์ เดอ ลา ตูร์ ชื่อเดิม มอลีย็อง กล่าวกันว่าซีบีย์มาจากครอบครัวที่มียศศักดิ์ เดอ ลา ตูร์เป็นลูกคนที่สองในบรรดาพี่น้องเจ็ดคน

เราไม่ทราบรายละเอียดการศึกษาเบื้องต้นของเดอ ลา ตูร์ แต่สรุปได้ว่าได้เดินทางไปอิตาลีหรือเนเธอร์แลนด์เมื่อเริ่มงานใหม่ ๆ งานของเดอ ลา ตูร์มีลักษณะเป็นบาโรกแบบธรรมชาติของคาราวัจโจ แต่เดอ ลา ตูร์คงได้ลักษณะนี้มาจาก “การเขียนแบบคาราวัจโจ” จิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ ตระกูลการเขียนภาพแบบอูเทรคท์ (Utrecht School) และจิตรกรทางยุโรปตอนเหนือ เดอ ลา ตูร์มักจะเปรียบกับเฮ็นดริค เทอร์บรุกเก็น (Hendrick Terbrugghen)

ในปี ค.ศ. 1617 เดอ ลา ตูร์ก็แต่งงานกับเลอ แนร์ฟ จากครอบครัวขุนนางย่อย ๆ และในปี ค.ศ. 1620 ก็ได้สร้างสตูดิโอที่เมืองเล็ก ๆ ชื่อ ลูว์เนวีล ระหว่างนี้เดอ ลา ตูร์ก็เขียนภาพเกี่ยวกับศาสนาและฉากอื่น ๆ ในปี ค.ศ. 1638 ก็ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่ง “จิตรกรของพระเจ้าแผ่นดิน” (แห่งฝรั่งเศส) นอกจากนั้นเดอ ลา ตูร์ก็ยังทำงานให้ดุ๊กแห่งลอแรนระหว่างปี ค.ศ. 1623–1624 แต่ลูกค้าหลักคือชาวเมืองที่มีฐานะทำให้เดอ ลา ตูร์มีฐานะดี ระหว่างปี ค.ศ. 1639–1642 ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงเดอ ลา ตูร์ในลูว์เนวีล ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเดอ ลา ตูร์เดินทาง บลันท์มองเห็นว่าลักษณะงานตั้งแต่จุดนี้เริ่มเปลี่ยนไปมีอิทธิพลของ เจอราร์ด ฟาน โฮนท์ฮอร์สต์ เดอ ลา ตูร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟื้นฟูศาสนาในลอแรนที่นำโดยนักบวชลัทธิฟรานซิสกัน เดอ ลา ตูร์จะเขียนภาพจากเรื่องราวศาสนาเป็นส่วนใหญ่ แต่วิธีการวาดภาพของเดอ ลา ตูร์จะเป็นวิธีของศิลปะร่วมสมัย

เดอ ลา ตูร์และภรรยาเสียชีวิตจากโรคระบาดเมื่อปี ค.ศ. 1652 เอเตียน ลูกชายเป็นลูกศิษย์

ภาพเขียน

 
“คนเล่น Hurdy-gurdy”, น็องต์, ประเทศฝรั่งเศส

งานสมัยต้นของฌอร์ฌ เดอ ลา ตูร์แสดงอิทธิพลของคาราวัจโจซึ่งอาจจะได้รับมาจากจิตรกรเนเธอร์แลนด์ร่วมสมัย ภาพ “โกงไพ่” (Le Tricheur) และขอทานทะเลาะกันมาจากผู้ที่เรียกว่า คาราวัจจิสติ และฌัก แบล็องฌ์ (Jacques Bellange) จิตรกรชาวลอแรนด้วยกัน รูปเขียนกลุ่มนี้เชื่อกันว่าเขึยนเมื่อเดอ ลา ตูร์เพิ่งเริ่มเขียนภาพ

เดอ ลา ตูร์มีชื่อเสียงในการเขียนแสงกลางคืนซี่งคาราวัจจิสตินำมาจากคาราวัจโจและเดอ ลา ตูร์วิวัฒนาการขึ้นอีกมากและนำมาใช้ในการเขียนภาพชีวิตร่วมสมัยและศิลปะศาสนา เดอ ลา ตูร์เริ่มเขียนวิธีนี้ราวต้นคริสต์ทศวรรษ 1640 โดยใช้ความตัดกันอย่างชัดเจนของแสงและเงา ที่เรียกว่า “ค่าต่างแสง” (chiaroscuro), องค์ประกอบที่เป็นเรขาคณิต, และการวางรูปแบบที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน งานของเดอ ลา ตูร์ค่อยวิวัฒนาการมามีลักษณะนิ่งและง่ายขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการนำคุณค่าของคาราวัจโจมาใช้ซึ่งแตกต่างจากคุณค่าที่ใช้โดยจูเซเป เด รีเบรา (Jusepe de Ribera) และผู้ใช้ “ค่าต่างแสงหนัก” (Tenebrism) อึกกลุ่มหนึ่ง

เดอ ลา ตูร์มักจะเขียนภาพต่อเนื่องของหัวข้อเดียวกัน (คล้ายวิธีที่โกลด มอแนใช้) และมีงานเขียนไม่มาก เอเตียนลูกชายผู้เป็นลูกศิษย์และยากที่จะบอกความแตกต่างของงานเขียนของจิตรกรสองคนนี้ เช่น ภาพ “การศึกษาของพระแม่มารี” ที่พิพิธภัณฑ์ฟริค นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หลังจากเดอ ลา ตูร์เสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1652 งานของเดอ ลา ตูร์ก็ลืมกันไปแต่มาพบอีกครั้งโดยเฮอร์มัน ฟอส นักวิชาการชาวเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1915 และเมื่อมีการแสดงภาพของเดอ ลา ตูร์ที่ปารีสก็ยิ่งทำให้มีผู้สนใจมากขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็มีการพบภาพเขียนอื่น ๆ ของเดอ ลา ตูร์ นอกจากนั้นก็มีการลอกเลียนโดยมืออาชีพอีกมากตามความต้องการของสาธารณะ ลักษณะบางแง่ของเดอ ลา ตูร์ยังเป็นที่ถกเถียงกันในบรรดานักประวัติศาสตร์ศิลปะ

สมุดภาพ

อ้างอิง

  1. [1] Crissy Bergeron Thesis - page 7, and note 4, quoting Thuillier p.19
  2. Anthony Blunt, "Art and Architecture in France, 1500–1700", 1953, Penguin

ดูเพิ่ม

ฌอร, เดอ, ลา, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ฝร, งเศส, georges, tour, นาคม, 2136, มกราคม, 2195, ตรกรสม, ยบาโรกคนสำค, ญของ. lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudchxrch edx la tur frngess Georges de La Tour 13 minakhm ph s 2136 30 mkrakhm ph s 2195 citrkrsmybaorkkhnsakhykhxngpraethsfrngessinkhriststwrrsthi 17 mikhwamechiywchaythangkarekhiynphaphsinamn odykarennkarich khatangaesng Chiaroscuro hruxkarichkhwamtdknxyangchdecnkhxngaesngaelaenga nkbuyaemri aemkdaeln odychxrch edx la tur enuxha 1 chiwit 2 phaphekhiyn 3 smudphaph 4 xangxing 5 duephimchiwit aekikhchxrch edx la turekidthiemuxngwik sur aesyinaekhwnlxaernsungthukphnwkekhakbfrngessinpi kh s 1641 inrahwangthiedx la turyngmichiwitxyu cakibrbsilcumedx la turepnlukkhxngchxng edx la tur khnxbkhnmpng aelasibiy edx la tur chuxedim mxliyxng klawknwasibiymacakkhrxbkhrwthimiysskdi 1 edx la turepnlukkhnthisxnginbrrdaphinxngecdkhneraimthrabraylaexiydkarsuksaebuxngtnkhxngedx la tur aetsrupidwaidedinthangipxitalihruxenethxraelndemuxerimnganihm ngankhxngedx la turmilksnaepnbaorkaebbthrrmchatikhxngkharawcoc aetedx la turkhngidlksnanimacak karekhiynaebbkharawcoc citrkrchawenethxraelnd trakulkarekhiynphaphaebbxuethrkhth Utrecht School aelacitrkrthangyuorptxnehnux edx la turmkcaepriybkbehndrikh ethxrbrukekn Hendrick Terbrugghen 2 inpi kh s 1617 edx la turkaetngngankbelx aenrf cakkhrxbkhrwkhunnangyxy aelainpi kh s 1620 kidsrangstudioxthiemuxngelk chux luwenwil rahwangniedx la turkekhiynphaphekiywkbsasnaaelachakxun inpi kh s 1638 kidrbaetngtngintaaehnng citrkrkhxngphraecaaephndin aehngfrngess nxkcaknnedx la turkyngthanganihdukaehnglxaernrahwangpi kh s 1623 1624 aetlukkhahlkkhuxchawemuxngthimithanathaihedx la turmithanadi rahwangpi kh s 1639 1642 immihlkthanklawthungedx la turinluwenwil sungxaccaepnephraaedx la turedinthang blnthmxngehnwalksnangantngaetcudnierimepliynipmixiththiphlkhxng ecxrard fan ohnthhxrst edx la turmiswnekiywkhxngkbkhbwnkarfunfusasnainlxaernthinaodynkbwchlththifransiskn edx la turcaekhiynphaphcakeruxngrawsasnaepnswnihy aetwithikarwadphaphkhxngedx la turcaepnwithikhxngsilparwmsmy 2 edx la turaelaphrryaesiychiwitcakorkhrabademuxpi kh s 1652 exetiyn lukchayepnluksisyphaphekhiyn aekikh khneln Hurdy gurdy nxngt praethsfrngess ngansmytnkhxngchxrch edx la turaesdngxiththiphlkhxngkharawcocsungxaccaidrbmacakcitrkrenethxraelndrwmsmy phaph okngiph Le Tricheur aelakhxthanthaelaaknmacakphuthieriykwa kharawccisti aelachk aeblxngch Jacques Bellange citrkrchawlxaerndwykn rupekhiynklumniechuxknwaekhuynemuxedx la turephingerimekhiynphaphedx la turmichuxesiynginkarekhiynaesngklangkhunsingkharawccistinamacakkharawcocaelaedx la turwiwthnakarkhunxikmakaelanamaichinkarekhiynphaphchiwitrwmsmyaelasilpasasna edx la turerimekhiynwithinirawtnkhristthswrrs 1640 odyichkhwamtdknxyangchdecnkhxngaesngaelaenga thieriykwa khatangaesng chiaroscuro xngkhprakxbthiepnerkhakhnit aelakarwangrupaebbthingay imsbsxn ngankhxngedx la turkhxywiwthnakarmamilksnaningaelangaykhuneruxy sungepnkarnakhunkhakhxngkharawcocmaichsungaetktangcakkhunkhathiichodycuesep ed riebra Jusepe de Ribera aelaphuich khatangaesnghnk Tenebrism xukklumhnung 2 edx la turmkcaekhiynphaphtxenuxngkhxnghwkhxediywkn khlaywithithiokld mxaenich aelaminganekhiynimmak exetiynlukchayphuepnluksisyaelayakthicabxkkhwamaetktangkhxngnganekhiynkhxngcitrkrsxngkhnni echn phaph karsuksakhxngphraaemmari thiphiphithphnthfrikh nkhrniwyxrk shrthxemrika hlngcakedx la turesiychiwitemuxpi kh s 1652 ngankhxngedx la turklumknipaetmaphbxikkhrngodyehxrmn fxs nkwichakarchaweyxrmnemuxpi kh s 1915 aelaemuxmikaraesdngphaphkhxngedx la turthipariskyingthaihmiphusnicmakkhun inkhriststwrrsthi 20 kmikarphbphaphekhiynxun khxngedx la tur nxkcaknnkmikarlxkeliynodymuxxachiphxikmaktamkhwamtxngkarkhxngsatharna lksnabangaengkhxngedx la turyngepnthithkethiyngkninbrrdankprawtisastrsilpasmudphaph aekikh nkbuyecxorm raw kh s 1624 1650 phiphithphnthsilpaekrxnxbl praethsfrngess ocpeyaaeyyodyphrrya Job Mocked by his Wife raw kh s 1625 1650phiphithphnthexphinal praethsfrngess okngiph raw kh s 1633 1639 phiphithphnthlufwr paris praethsfrngess okngiph raylaexiyd raw kh s 1633 1639 phiphithphnthlufwr paris praethsfrngess karprasutikhxngphraeysu raw kh s 1645 1648 phiphithphnthsilpaern praethsfrngess karprasutikhxngphraeysu raylaexiyd raw kh s 1645 1648 phiphithphnthsilpaern praethsfrngess edkepataekiyng Knabe blast in eine Lampe raw kh s 1649 phiphithphnthsilpadicxng praethsfrngess nkbuyixrinphbrangnkbuyesbasetiyn raw kh s 1650 ebxrlin praethseyxrmni nkbuyocesfkbphraeysuemuxyngthrngphraeyaw phiphithphnthlufwr paris praethsfrngess nkbuythxms xangxing aekikh 1 Crissy Bergeron Thesis page 7 and note 4 quoting Thuillier p 19 2 0 2 1 2 2 Anthony Blunt Art and Architecture in France 1500 1700 1953 Penguinduephim aekikhsilpaerxensxngskhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb chxrch edxla turekhathungcak https th wikipedia org w index php title chxrch edx la tur amp oldid 5783461, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม