fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลตลาดขวัญ (อำเภอเมืองนนทบุรี)

ตำบลตลาดขวัญ เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตำบลตลาดขวัญ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม สถานีกระทรวงสาธารณสุข
อักษรไทยตำบลตลาดขวัญ
อักษรโรมันTambon Talat Khwan
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด8.2 ตร.กม. (3.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด47,695 คน
 • ความหนาแน่น5,816.46 คน/ตร.กม. (15,064.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 11000
รหัสภูมิศาสตร์120102
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

ตำบลตลาดขวัญในอดีตยังเป็นชื่อชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีที่เรียกว่า บ้านตลาดขวัญ ซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระองค์ได้ทรงยกฐานะหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าบ้านตลาดขวัญแห่งนี้ให้มีฐานะเป็นเมืองนนทบุรีในปี พ.ศ. 2092[2] เพื่อประโยชน์ต่อการเกณฑ์ไพร่พลหากเกิดสงคราม รวมทั้งให้เป็นเมืองท่าและหน้าด่านทางทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยา

ชุมชนตลาดขวัญตั้งอยู่ในริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศใต้ของวัดท้ายเมือง[3] โดยมีหอทะเบียนที่ดินเก่า (บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนนทบุรี 1) เป็นสิ่งยืนยันความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ ปัจจุบันท้องที่ของตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรีที่มีชื่อว่า "ตลาดขวัญ" นั้น ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา แต่อยู่ลึกเข้ามาตอนใน ส่วนบริเวณชุมชนบ้านตลาดขวัญอันเป็นที่ตั้งเมืองนนทบุรีโบราณนั้น ทุกวันนี้อยู่ในเขตตำบลบางกระสอและตำบลสวนใหญ่

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตลาดขวัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองนนทบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[4]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางกระสอ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองบางซื่อและมีแนวกึ่งกลางซอยติวานนท์ 18 (ปิ่นประภาคม) เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางเขน (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางซอยงามวงศ์วาน 2 (อัคนี) เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางเขน (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวกึ่งกลางคลองบางตะนาวศรีและแนวเขตสมมุติระหว่างสุดซอยประชาราษฎร์ 3 (พันเอกหาญ) กับสุดซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันดร์ 1) เป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสวนใหญ่ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีแนวเขตสมมุติตั้งแต่สุดซอยพิบูลสงคราม 10 (สุขนิรันดร์ 1) ผ่านปากซอยพิบูลสงคราม 13 (บุรีรังสรรค์) ถึงคลองบางแพรกเหนือ รวมทั้งแนวกึ่งกลางคลองบางแพรกเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลตลาดขวัญแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากตำบลตลาดขวัญอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทั้งตำบล แต่ระบบหมู่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิงและยังมีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของราชการ เช่น การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน การระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ การแบ่งเขตเลือกตั้งระดับท้องถิ่น การกำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียน เป็นต้น

อ้างอิง

 1. ฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัดนนทบุรี. รายชื่อตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และขนาดพื้นที่ : อำเภอเมือง.
 2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 40.
 3. รัตนา ศิริพูล. นนทบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ ๑๙๙๙ จำกัด, 2543, หน้า 21.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. 6 พฤษภาคม 2541. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ ตำบลตลาดขวัญ (อำเภอเมืองนนทบุรี)
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′41″N 100°30′25″E / 13.844829°N 100.506856°E / 13.844829; 100.506856

ตำบลตลาดขวัญ (อำเภอเมืองนนทบุรี)
ตำบลตลาดขว, อำเภอเม, องนนทบ, ตำบลตลาดขว, เป, นตำบลหน, งท, อย, ในเขตเทศบาลนครนนทบ, อำเภอเม, องนนทบ, งหว, ดนนทบ, ตำบลตลาดขว, ญตำบลรถไฟฟ, ามหานคร, สายฉลองร, ชธรรม, สถาน, กระทรวงสาธารณส, ขอ, กษรไทยตำบลตลาดขว, ญอ, กษรโรม, นtambon, talat, khwanจ, งหว, ดนนทบ, อำเภอเม. tabltladkhwy epntablhnungthixyuinekhtethsbalnkhrnnthburi xaephxemuxngnnthburi cnghwdnnthburitabltladkhwytablrthiffamhankhr saychlxngrchthrrm sthanikrathrwngsatharnsukhxksrithytabltladkhwyxksrormnTambon Talat Khwancnghwdnnthburixaephxemuxngnnthburiphunthi 1 thnghmd8 2 tr km 3 2 tr iml prachakr 2563 thnghmd47 695 khn khwamhnaaenn5 816 46 khn tr km 15 064 6 khn tr iml rhsiprsniy 11000rhsphumisastr120102swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawti 2 thitngaelaxanaekht 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhtabltladkhwyinxdityngepnchuxchumchnekaaekkhxngcnghwdnnthburithieriykwa bantladkhwy sungmikartngthinthanxyuxasymatngaetsmykrungsrixyuthya txmainrchsmysmedcphramhackrphrrdi phraxngkhidthrngykthanahmubanelk thichuxwabantladkhwyaehngniihmithanaepnemuxngnnthburiinpi ph s 2092 2 ephuxpraoychntxkareknthiphrphlhakekidsngkhram rwmthngihepnemuxngthaaelahnadanthangthisitkhxngkrungsrixyuthyachumchntladkhwytngxyuinrimfngtawnxxkkhxngaemnaecaphraya thangthisitkhxngwdthayemuxng 3 odymihxthaebiynthidineka briewnorngeriynethsbal 1 thnnnnthburi 1 epnsingyunynkhwamekaaekkhxngchumchnaehngni pccubnthxngthikhxngtablinxaephxemuxngnnthburithimichuxwa tladkhwy nn immixanaekhttidtxkbaemnaecaphraya aetxyulukekhamatxnin swnbriewnchumchnbantladkhwyxnepnthitngemuxngnnthburiobrannn thukwnnixyuinekhttablbangkrasxaelatablswnihythitngaelaxanaekht aekikhtabltladkhwytngxyuthangthistawnxxkkhxngxaephxemuxngnnthburi mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni 4 thisehnux tidtxkbtablbangkrasx xaephxemuxngnnthburi miaenwkungklangkhlxngbangsuxaelamiaenwkungklangsxytiwannth 18 pinpraphakhm epnesnaebngekht thistawnxxk tidtxkbtablbangekhn xaephxemuxngnnthburi miaenwkungklangsxyngamwngswan 2 xkhni epnesnaebngekht thisit tidtxkbtablbangekhn xaephxemuxngnnthburi miaenwkungklangkhlxngbangtanawsriaelaaenwekhtsmmutirahwangsudsxypracharasdr 3 phnexkhay kbsudsxyphibulsngkhram 10 sukhnirndr 1 epnesnaebngekht thistawntk tidtxkbtablswnihy xaephxemuxngnnthburi miaenwekhtsmmutitngaetsudsxyphibulsngkhram 10 sukhnirndr 1 phanpaksxyphibulsngkhram 13 burirngsrrkh thungkhlxngbangaephrkehnux rwmthngaenwkungklangkhlxngbangaephrkehnuxepnesnaebngekhtkaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhtabltladkhwyaebngkarpkkhrxngswnphumiphakhxxkepn 11 hmuban pccubntaaehnngkannaelaphuihybanidthukykelikipaelw enuxngcaktabltladkhwyxyuinekhtethsbalnkhrnnthburithngtabl aetrabbhmuyngimidthukykelikipxyangsinechingaelayngmikhwamsakhytxkarichpraoychnindantang khxngrachkar echn karkahndelkhhmaypracaban karrabuthixyuthangiprsniy karaebngekhteluxktngradbthxngthin karkahndphunthibrikarkhxngorngeriyn epntnxangxing aekikh thankhxmulsarsnethscnghwdnnthburi raychuxtabl hmuban ethsbal xbt aelakhnadphunthi xaephxemuxng khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdnnthburi krungethph orngphimphkhuruspha 2543 hna 40 rtna siriphul nnthburi krungethph bristh tnxx 1999 cakd 2543 hna 21 prakaskrathrwngmhadithy eruxng karkahndekhttablinthxngthixaephxemuxngnnthburi cnghwdnnthburi PDF rachkiccanuebksa 115 phiess 34 ng 76 103 6 phvsphakhm 2541 Check date values in date help aehlngkhxmulxun aekikhaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng tabltladkhwy xaephxemuxngnnthburi phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 13 50 41 N 100 30 25 E 13 844829 N 100 506856 E 13 844829 100 506856ekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabltladkhwy xaephxemuxngnnthburi amp oldid 9207604, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม