fbpx
วิกิพีเดีย

อำเภอเมืองนนทบุรี

สำหรับนนทบุรี ในความหมายอื่น ดูที่ นนทบุรี (แก้ความกำกวม)

เมืองนนทบุรี เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ และการสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี

อำเภอเมืองนนทบุรี
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′44″N 100°30′48″E / 13.86222°N 100.51333°E / 13.86222; 100.51333
อักษรไทยอำเภอเมืองนนทบุรี
อักษรโรมันAmphoe Mueang Nonthaburi
จังหวัดนนทบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด77.018 ตร.กม. (29.737 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด365,288 คน
 • ความหนาแน่น4,742.89 คน/ตร.กม. (12,284.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 11000
รหัสภูมิศาสตร์1201
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 (ศูนย์ราชการ) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองนนทบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด มีคลองบางบัวทอง, คลองแม่ร่องกร่าง, คลองวัดแดง, แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางตลาดเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตหลักสี่และเขตจตุจักร (กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร) และอำเภอบางกรวย มีคลองบางเขน, แนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา, คลองบางกรวย, คลองธรรมบาล, ถนนบางไผ่พัฒนา, ซอยบางไผ่ ซอย 3 (วัดรวกบางสีทอง), ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 30 (วัดรวกบางสีทอง), คลองบางสีทอง, คลองวัดสนาม, ถนนบางศรีเมือง 1, แนวรั้วหมู่บ้านเยาวพรรณ, คลองวัดแดง และคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่และอำเภอบางบัวทอง มีคลองวัดยุคันธราวาส, ถนนหลังวัดยุคันธราวาส, ซอยบางกร่าง 25 (หน้าค่าย), ทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ 1-0010 (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ - วัดสวนแก้ว), คลองวัดประชารังสรรค์, คลองอ้อม และคลองบางรักใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติศาสตร์

อำเภอเมืองนนทบุรีในครั้งแรกนั้นมีชื่อว่า อำเภอตลาดขวัญ ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่เมื่อใด แต่ปรากฏชื่ออำเภอนี้ในชื่อเอกสารที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาอย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอนนทบุรี โดยปรากฏชื่อเอกสารเกี่ยวข้องกับชื่ออำเภอนี้ในราชกิจจานุเบกษาอย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตัวอาคารศาลากลางเมืองนนทบุรี ข้างวัดท้ายเมือง ตำบลตลาดขวัญ (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสวนใหญ่)

เนื่องจากอำเภอนนทบุรีมีอาณาเขตกว้างขวาง บางท้องที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก กระทรวงนครบาล (หน่วยงานที่ดูแลหัวเมืองต่าง ๆ ในมณฑลกรุงเทพขณะนั้น) จึงพิจารณาโอนตำบลท่าอิฐซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปขึ้นกับอำเภอปากเกร็ดในปี พ.ศ. 2463 และโอนตำบลบางเลนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของอำเภอไปขึ้นกับกิ่งอำเภอบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ (อำเภอบางกรวยในปัจจุบัน) เพื่อรวมกับอีก 5 ตำบลได้แก่ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง ของกิ่งอำเภอบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ ตั้งขึ้นเป็นอำเภอบางแม่นางในปี พ.ศ. 2464 ณ ปี พ.ศ. 2470 อำเภอนนทบุรีจึงเหลือท้องที่การปกครองอยู่ 12 ตำบล ได้แก่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลลาดโตนด ตำบลบางเขน ตำบลบางตะนาวศรี (สวนใหญ่) ตำบลบางไผ่ ตำบลบางสีเมือง (บางศรีเมือง) ตำบลบางกร่าง ตำบลบางข่า ตำบลบางรักน้อย และตำบลไทรม้า

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ทางราชการได้โอนพื้นที่ตำบลลาดโตนดซึ่งตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของคลองประปาไปขึ้นกับอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร เพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่และความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน เท่ากับว่าแนวเขตการปกครองระหว่างจังหวัดทั้งสองได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เนื่องจากแต่เดิมจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตด้านตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพระนครโดยใช้คลองเปรมประชากรตั้งแต่สี่แยกบางเขนขึ้นไปจนถึงคลองบ้านใหม่ตลาดเนื้อเป็นเส้นแบ่งเขต ในช่วงนี้อำเภอนนทบุรีได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ตำบลบางตะนาวศรีแล้ว (ปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดหลังเก่าบริเวณท่าน้ำนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 และในปี พ.ศ. 2480 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนคร โดยโอนพื้นที่หมู่ 1,3 (ในขณะนั้น) ของตำบลลาดโตนด และหมู่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตหวงห้ามของคลองประปาฝั่งตะวันตก ไปขึ้นกับตำบลสองห้อง อำเภอบางเขน โดยใช้แนวเขตหวงห้ามของคลองประปาฝั่งตะวันตกเป็นเส้นเขต

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอนนทบุรีเป็น อำเภอเมืองนนทบุรี ทั้งนี้ เนื่องมาจากทางราชการมีนโยบายเปลี่ยนชื่ออำเภอที่เป็นที่ตั้งจังหวัดเป็น "อำเภอเมือง..." อย่างไรก็ตามในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 จังหวัดนนทบุรีก็ถูกยุบลงเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณราชการ เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอเมืองนนทบุรีจึงย้ายไปขึ้นกับจังหวัดพระนครและได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอนนทบุรี" จนกระทั่งวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อำเภอนนทบุรีจึงเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น "อำเภอเมืองนนทบุรี" ตั้งแต่นั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงเขตการปกครองระดับตำบลภายในท้องที่อยู่เนือง ๆ เช่น ตำบลบางไผ่ถูกยุบรวมเข้ากับตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางข่าถูกยุบรวมเข้ากับตำบลบางกร่าง เป็นต้น จนกระทั่งในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งตำบลขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งพื้นที่หมู่ 6,7,8,9,10 (ในขณะนั้น) จากตำบลบางศรีเมืองมาจัดตั้งเป็นตำบลบางไผ่ และรวมพื้นที่หมู่ที่ 6,7,8,9,10 (ในขณะนั้น) ของตำบลไทรม้าและหมู่ที่ 11 (ในขณะนั้น) ของตำบลบางกร่างมาจัดตั้งเป็นตำบลบางรักน้อย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปีเดียวกัน อำเภอเมืองนนทบุรีจึงแบ่งออกเป็น 10 ตำบลจนถึงทุกวันนี้ และในวันที่ 2 สิงหาคม 2492 ได้มีการโอนพื้นที่หมู่ 10 บ้านบางประดู่ (ในขณะนั้น) ของตำบลบางกร่าง ไปตั้งเป็นหมู่ 6 ของตำบลไทรม้า

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีได้ย้ายที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งจากบริเวณโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิม ไปอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้สี่แยกแคราย หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการปรับปรุงเขตการปกครองระดับตำบลภายในท้องที่อีกครั้ง โดยกำหนดให้ท้องที่ทั้ง 10 ตำบลต้องกำหนดเขตการปกครองใหม่ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ และวันที่ 24 มีนาคม 2548 ได้ปรับเขตท้องที่ตำบลไทรม้า อีกครั้ง เนื่องจากเพื่อต้องการให้เขตการปกครองเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแผนที่

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 10 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 32 หมู่บ้าน (หรือ 26 หมู่บ้าน หากไม่นับรวมในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองซึ่งไม่มีตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว) ได้แก่

1. สวนใหญ่ (Suan Yai) ยกเลิกระบบหมู่ 6. บางไผ่ (Bang Phai) 05 หมู่บ้าน
2. ตลาดขวัญ (Talat Khwan) ยกเลิกระบบหมู่ 7. บางศรีเมือง (Bang Si Mueang) 05 หมู่บ้าน
3. บางเขน (Bang Khen) ยกเลิกระบบหมู่ 8. บางกร่าง (Bang Krang) 10 หมู่บ้าน
4. บางกระสอ (Bang Kraso) ยกเลิกระบบหมู่ 9. ไทรม้า (Sai Ma) 06 หมู่บ้าน
5. ท่าทราย (Tha Sai) ยกเลิกระบบหมู่ 10. บางรักน้อย (Bang Rak Noi) 06 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทรายทั้งตำบล
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางศรีเมืองทั้งตำบลและตำบลบางกร่าง (เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 3, 9)
 • เทศบาลเมืองบางกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกร่าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง)
 • เทศบาลเมืองไทรม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรม้าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไผ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรักน้อยทั้งตำบล

การคมนาคม

ทางบก

รถยนต์

ถนนสายสำคัญของอำเภอ ได้แก่

 1. ถนนประชาราษฎร์ เริ่มตั้งแต่สี่แยกติวานนท์ ตัดผ่านสี่แยกศรีพรสวรรค์ สิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรี
 2. ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 301) เริ่มตั้งแต่สี่แยกติวานนท์ ตัดผ่านตำบลบางเขน เข้าสู่เขตบางซื่อ (กรุงเทพมหานคร) ตัดผ่านสี่แยกวงศ์สว่าง ไปสิ้นสุดที่สามแยกเตาปูน
 3. ถนนงามวงศ์วาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302) เริ่มตั้งแต่สี่แยกแคราย สี่แยกพงษ์เพชร เข้าสู่เขตหลักสี่และเขตจตุจักร (กรุงเทพมหานคร) ผ่านสี่แยกบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปสิ้นสุดที่สี่แยกเกษตร
 4. ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 302) เริ่มตั้งแต่สี่แยกแคราย ผ่านศูนย์ราชการจังหวัด ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดผ่านสี่แยกบางพลู (อำเภอบางบัวทอง) ไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ (ถนนกาญจนาภิเษก)
 5. ถนนพิบูลสงคราม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306) เริ่มตั้งแต่สี่แยกศรีพรสวรรค์ ตัดผ่านตำบลสวนใหญ่ เข้าสู่เขตบางซื่อ ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สิ้นสุดที่สามแยกพิบูลสงคราม
 6. ถนนติวานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306) เริ่มตั้งแต่สี่แยกติวานนท์ ผ่านสี่แยกแคราย ห้าแยกปากเกร็ด ท้องที่อำเภอปากเกร็ด เข้าสู่อำเภอเมืองปทุมธานี (จังหวัดปทุมธานี) ไปสิ้นสุดที่ถนนรังสิต-ปทุมธานี
 7. ถนนนนทบุรี 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณใกล้ท่าน้ำนนทบุรี ผ่านเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (บางขวาง) วัดท้ายเมือง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สิ้นสุดที่สี่แยกสะพานพระนั่งเกล้า (ถนนรัตนาธิเบศร์)
 8. ถนนสนามบินน้ำ เชื่อมระหว่างสี่แยกสะพานพระนั่งเกล้ากับสามแยกสนามบินน้ำ (ถนนติวานนท์)
 9. ถนนประชาชื่น เริ่มตั้งแต่สามแยกประชาชื่น เลียบคลองประปา ผ่านสี่แยกประชานุกูล (เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร) เข้าสู่อำเภอเมืองนนทบุรีที่ตำบลบางเขน ตัดผ่านสี่แยกพงษ์เพชร สามแยกสามัคคี-ประชาชื่น เข้าสู่อำเภอปากเกร็ด สิ้นสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะ
 10. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3215) เริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 7 ผ่านอำเภอบางกรวย เข้าสู่อำเภอเมืองนนทบุรีที่ตำบลบางกร่าง จากนั้นเข้าท้องที่อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และสิ้นสุดที่อำเภอไทรน้อย
 11. ถนนนครอินทร์ เริ่มตั้งแต่สี่แยกติวานนท์ ผ่านตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง จากนั้นเข้าสู่เขตอำเภอบางกรวย ตัดกับถนนราชพฤกษ์ ไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง (ถนนกาญจนาภิเษก)
 12. ถนนราชพฤกษ์ เริ่มตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) เข้าสู่เขตจอมทอง ตัดผ่านถนนเพชรเกษมที่เขตภาษีเจริญ ตัดผ่านถนนบรมราชชนนีที่เขตตลิ่งชัน ตัดกับถนนนครอินทร์ที่อำเภอบางกรวย เข้าสู่อำเภอเมืองนนทบุรี ตัดผ่านถนนบางกรวย-ไทรน้อยและถนนรัตนาธิเบศร์ เข้าเขตอำเภอปากเกร็ด ไปสิ้นสุดที่ถนนบางบัวทอง-ปทุมธานี
 13. ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี เริ่มตั้งแต่ถนนพิบูลสงครามใต้ตัวจังหวัดเก่า ตัดผ่านถนนประชาราษฎร์ที่ตำบลตลาดขวัญ อ้อมตัวจังหวัดเก่า ไปสิ้นสุดที่ถนนนนทบุรี 1 เหนือตัวจังหวัดเก่า
 14. ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ เริ่มตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีใกล้ตลาด อตก.3 เก่า ตัดผ่านถนนรัตนาธิเบศร์ที่ตำบลบางกระสอ ไปสิ้นสุดที่ถนนสนามบินน้ำที่ตำบลท่าทราย

ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนเรวดี (ตำบลตลาดขวัญ) ถนนสามัคคี (ตำบลท่าทราย) ถนนบางศรีเมือง ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม (ตำบลบางศรีเมืองและตำบลบางกร่าง)

ปัจจุบัน อำเภอเมืองนนทบุรีมีทางพิเศษ 1 สาย คือ ทางพิเศษศรีรัช และมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 4 แห่ง คือ สะพานพระนั่งเกล้า สะพานพระราม 5 สะพานคู่ขนานสะพานพระนั่งเกล้า และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

ทางน้ำ

การสัญจรทางน้ำยังคงมีความสำคัญอยู่มากในอำเภอเมืองนนทบุรี โดยเฉพาะสำหรับผู้คนที่ต้องเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนและต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรทางบกที่ติดขัด ปัจจุบันมีเส้นทางเดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา (เริ่มตั้งแต่อำเภอปากเกร็ด ผ่านอำเภอเมืองนนทบุรี ไปยังกรุงเทพมหานคร) และในคลองอ้อม

ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา

สถานที่สำคัญ

สถานที่ที่น่าสนใจ

ตำบลสวนใหญ่

 • ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ท่าน้ำนนทบุรี สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนนี้ถูกยุบเลิกเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อาคารโรงเรียนจึงได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 เป็นอาคารตึกไม้ 2 ชั้น ทรงไทยประยุกต์ ประดับด้วยงานไม้ลายวิจิตร ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ส่วนราชการทั้งหมดได้ย้ายออกไปตั้งที่ศูนย์ราชการจังหวัดแห่งใหม่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนศาลากลางแห่งนี้เป็นโบราณสถาน
 • พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา ตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซอยประชาราษฎร์ 19 (พิพิธภัณฑ์) ถนนประชาราษฎร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยชั้นล่างจัดแสดงประวัติของโลก พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต ส่วนโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เครื่องลายครามต่าง ๆ เป็นต้น จัดแสดงอยู่บนชั้น 2 นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดประชาชนตั้งอยู่ข้าง ๆ ด้วย

ตำบลตลาดขวัญ

 • พิพิธภัณฑ์บ้านดุริยางคศิลป์ (บ้านครูมนตรี ตราโมท) หรือ "บ้านโสมส่องแสง" ตั้งอยู่ที่ซอยพิชยนันท์ 2 แยกซอยติวานนท์ 3 (พิชยนันท์) ถนนติวานนท์ เป็นบ้านพักของครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2528 ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ทายาทของท่านได้อนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย รวมทั้งจัดแสดงชีวประวัติและผลงานเพลงต่าง ๆ ของครูมนตรีภายในบ้านด้วย (ผู้สนใจเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้า)
 • พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ เป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 27/8 หมู่ที่ 6 ถนนประชาราษฎร์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเขาสัตว์และโบราณวัตถุจำนวนมากซึ่งมีอายุตั้งแต่ 16 ล้านปีถึง 100 ปีมาแล้ว โดยเฉพาะเขาของสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อที่พบในประเทศไทย ชิ้นที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งคือ งาช้างแมมมอทยาว 2 เมตร พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำบลบางเขน

 • พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 4 (โรงพยาบาลศรีธัญญา) ถนนติวานนท์ ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารทรงไทย 3 ชั้นซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดยชั้นที่ 2 แบ่งออกเป็น 7 ห้อง ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ กัน เช่น ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญาการแพทย์แผนไทย และเครื่องยาแผนไทยต่าง ๆ (ผู้สนใจเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้า)

ตำบลท่าทราย

 • วัดชมภูเวก ตั้งอยู่ที่ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ มีชื่อเดิมว่า "วัดชมภูวิเวก" เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความเงียบสงบมาก ชาวมอญเป็นผู้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2300 (สมัยอยุธยาตอนปลาย) ปัจจุบันยังคงมีจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารและพระอุโบสถที่งดงามหลงเหลืออยู่ รวมทั้งซึ่งเป็นหมู่เจดีย์แบบมอญ (เรียกว่า "พระมุเตา") ที่สร้างโดยพระสงฆ์มอญเมื่อปี พ.ศ. 2460

ตำบลบางไผ่

 • วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ซอยวัดสังฆทานแยกถนนนครอินทร์ฝั่งขาออก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย มี "หลวงพ่อโต" พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถของวัด
 • วัดโชติการาม ตั้งอยู่ที่ถนนบางไผ่พัฒนาแยกถนนนครอินทร์ฝั่งขาออก มีชื่อเดิมว่า "วัดสามจีน" สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2350 สิ่งที่สวยงามที่สุดในวัดนี้คือ พระวิหารทรงโรงที่มีจิตรกรรมฝาผนังทั้งสี่ด้าน โดยเขียนภาพตั้งแต่พื้นขึ้นไปจรดเพดาน นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถทรงเรือสำเภาแบบอยุธยาตอนปลายอีกด้วย

ตำบลบางศรีเมือง

 • วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ 4 ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2390 เพื่ออุทิศถวายแด่พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนี (แต่มาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอารามแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมในพระองค์ด้วย กล่าวคือ มีการผสมผสานรูปแบบศิลปะจีนไว้ในการก่อสร้าง เช่น พระอุโบสถหลังคามุงกระเบื้องแบบจีน โดยมีจิตรกรรมฝาผนัง บานประตูและหน้าต่างเขียนลายทองรดน้ำ ส่วนพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ มีพระนามว่า "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา" ประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีอาคารที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น พระวิหารหลวง (วิหารพระศิลาขาว) พระเจดีย์ทรงกลม (แบบลังกา) ศาลาการเปรียญหลวง กำแพงใบเสมาและป้อมปราการทั้งสี่มุมรอบวัด
 • อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ 4 ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ฯ ใกล้วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งอุทยานแห่งนี้นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่มีทั้งร่มเงาและความเงียบสงบให้ผู้ที่ต้องการพักผ่อนแล้ว ยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำนานาชนิดอีกด้วย อาคารที่โดดเด่นที่สุดคือ "วิมานสราญนวมินทร์" เป็นอาคารพลับพลาทรงไทยตั้งอยู่กลางสระน้ำของอุทยาน

ตำบลบางกร่าง

 • วัดปราสาท ตั้งอยู่ในซอยบางกร่าง 57 (วัดปราสาท) ถนนบางกรวย-ไทรน้อย สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จุดเด่นอยู่ที่ผนังพระอุโบสถ ตกแต่งด้วยจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายโดยฝีมือของสกุลช่างศิลปะนนทบุรี ในปัจจุบันถือว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดซึ่งปัจจุบันเลือนหายไปมากแต่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ที่ศาลาการเปรียญยังมีธรรมาสน์ที่มีลวดลายสวยงาม มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกัน ดังนั้น วัดแห่งนี้จึงคุ้มค่าต่อการเข้าเยี่ยมชมและการศึกษาทางโบราณคดีอย่างยิ่ง

ตำบลบางรักน้อย

 • ศูนย์เกษตรบางรักน้อย เป็นสวนผลไม้พื้นเมืองซึ่งยังคงรักษารูปแบบการปลูกและการผลิตแบบดั้งเดิมไว้ เช่น ทุเรียน มังคุด และมะม่วง เปิดให้เข้าชมและชิมผลไม้ได้โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที-1 ชั่วโมง

อ้างอิง

 1. รัตนา ศิริพูล. นนทบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ ๑๙๙๙ จำกัด, 2543, หน้า 49.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 76–103. May 6, 1998.
 3. หวน พินธุพันธ์. ประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547, หน้า 17.
 4. "ประกาศกระทรวงนครบาล เรื่องเปลี่ยนนามตำบลบางบัวทอง เปนตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลพระภิมลเปนตำบลบางบัวทอง แลโอนท้องที่ตำบลบางพลับ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ ไปรวมในท้องที่อำเภอปากเกร็ด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 37 (0 ก): 434. March 13, 1920.
 5. "ประกาศกระทรวงนครบาล เรื่อง ตั้งอำเภอบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 23–24. April 24, 1921.
 6. กระทรวงมหาดไทย. ทำเนียบท้องที่ หัวเมือง กระทรวงมหาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๗๐. พระนคร: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2471, หน้า 11.
 7. "พระบรมราชโองการ ประกาศ โอนตำบลลาดโตนด อำเภอนนทบุรี และตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาขึ้นอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 49 (0 ก): 475–476. October 26, 1932.
 8. กรมแผนที่ทหาร. กองบัญชาการทหารสูงสุด. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431-2474 = Maps of Bangkok, A.D. 1888-1931. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร, 2542.
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ก): 40–54. April 1, 1937.
 10. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัด และอำเภอบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 55 (0 ก): 658–666. November 14, 1938.
 11. "พระราชบัญญัติยุบและรวมการปกครองบางจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 59 (77 ก): 2447–2449. December 10, 1942.
 12. "พระราชกริสดีกาเปลี่ยนชื่ออำเพอบางแห่ง พุทธสักราช ๒๔๘๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 60 (3 ก): 103–105. January 12, 1943.
 13. "พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๘๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (29 ก): 315–317. May 9, 1946.
 14. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอบางแห่ง พ.ศ. ๒๔๘๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 63 (63 ก): 486–488. September 24, 1946.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (42 ง): 3611–3612. August 2, 1949.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (24 ง): 61–63. March 24, 2005.

บรรณานุกรม

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. "ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.tat.or.th/province.asp?prov_id=12 2548. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2551.
 • คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543.
 • รัตนา ศิริพูล. นนทบุรี. กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ ๑๙๙๙ จำกัด, 2543.
 • หวน พินธุพันธ์. ประวัติศาสตร์เมืองนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี
 • เว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรม้า
 • เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
 • เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 • ข้อมูลตำบลสวนใหญ่ จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลตลาดขวัญ จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลบางเขน จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลบางกระสอ จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลท่าทราย จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลบางไผ่ จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลบางศรีเมือง จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลบางกร่าง จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลไทรม้า จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com
 • ข้อมูลตำบลบางรักน้อย จากเว็บไซต์ ThaiTambon.Com

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′44″N 100°30′48″E / 13.862222°N 100.513333°E / 13.862222; 100.513333

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ อำเภอเมืองนนทบุรี
  • แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแผนที่
  • ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์
  • ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

อำเภอเม, องนนทบ, สำหร, บนนทบ, ในความหมายอ, นนทบ, แก, ความกำกวม, เม, องนนทบ, เป, นอำเภอศ, นย, กลางการปกครอง, การศ, กษา, เศรษฐก, และการสาธารณส, ขของจ, งหว, ดนนทบ, อำเภอพ, ดภ, ศาสตร, 86222, 51333, 86222, 51333อ, กษรไทยอ, กษรโรม, นamphoe, mueang, nonthaburiจ, งหว,. sahrbnnthburi inkhwamhmayxun duthi nnthburi aekkhwamkakwm emuxngnnthburi epnxaephxsunyklangkarpkkhrxng karsuksa esrsthkic aelakarsatharnsukhkhxngcnghwdnnthburixaephxemuxngnnthburixaephxphikdphumisastr 13 51 44 N 100 30 48 E 13 86222 N 100 51333 E 13 86222 100 51333xksrithyxaephxemuxngnnthburixksrormnAmphoe Mueang Nonthaburicnghwdnnthburiphunthi 1 thnghmd77 018 tr km 29 737 tr iml prachakr 2563 thnghmd365 288 khn khwamhnaaenn4 742 89 khn tr km 12 284 0 khn tr iml rhsiprsniy 11000rhsphumisastr1201thitngthiwakarthiwakarxaephxemuxngnnthburi sxyrtnathiebsr 6 sunyrachkar thnnrtnathiebsr tablbangkrasx xaephxemuxngnnthburi cnghwdnnthburi 11000swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thitngaelaxanaekht 2 prawtisastr 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 3 1 karpkkhrxngswnphumiphakh 3 2 karpkkhrxngswnthxngthin 4 karkhmnakhm 4 1 thangbk 4 1 1 rthynt 4 2 thangna 4 2 1 thaeruxdwnecaphraya 5 sthanthisakhy 6 sthanthithinasnic 6 1 tablswnihy 6 2 tabltladkhwy 6 3 tablbangekhn 6 4 tablthathray 6 5 tablbangiph 6 6 tablbangsriemuxng 6 7 tablbangkrang 6 8 tablbangrknxy 7 xangxing 8 brrnanukrm 9 aehlngkhxmulxunthitngaelaxanaekht aekikhxaephxemuxngnnthburitngxyuthangthistawnxxkechiyngitkhxngcnghwd mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngni 2 thisehnux tidtxkbxaephxpakekrd mikhlxngbangbwthxng khlxngaemrxngkrang khlxngwdaedng aenwkungklangaemnaecaphraya aelakhlxngbangtladepnesnaebngekht thistawnxxk tidtxkbekhthlksiaelaekhtctuckr krungethphmhankhr mikhlxngprapaepnesnaebngekht thisit tidtxkbekhtbangsux krungethphmhankhr aelaxaephxbangkrwy mikhlxngbangekhn aenwkungklangaemnaecaphraya khlxngbangkrwy khlxngthrrmbal thnnbangiphphthna sxybangiph sxy 3 wdrwkbangsithxng sxybangkrwy ithrnxy 30 wdrwkbangsithxng khlxngbangsithxng khlxngwdsnam thnnbangsriemuxng 1 aenwrwhmubaneyawphrrn khlxngwdaedng aelakhlxngbangkxknxyepnesnaebngekht thistawntk tidtxkbxaephxbangihyaelaxaephxbangbwthxng mikhlxngwdyukhnthrawas thnnhlngwdyukhnthrawas sxybangkrang 25 hnakhay thanghlwngthxngthin nb th 1 0010 orngeriynetriymxudmsuksaphthnakar wdswnaekw khlxngwdpracharngsrrkh khlxngxxm aelakhlxngbangrkihyepnesnaebngekhtprawtisastr aekikhxaephxemuxngnnthburiinkhrngaerknnmichuxwa xaephxtladkhwy imprakthlkthanchdecnwamithanaepnxaephxtngaetemuxid aetpraktchuxxaephxniinchuxexksarthiprakaslngrachkiccanuebksaxyangnxytngaetpi ph s 2445 sungtrngkbrchsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw aelatxmaidepliynchuxepn xaephxnnthburi odypraktchuxexksarekiywkhxngkbchuxxaephxniinrachkiccanuebksaxyangnxytngaetpi ph s 2466 thiwakarxaephxtngxyuintwxakharsalaklangemuxngnnthburi khangwdthayemuxng tabltladkhwy 3 pccubnxyuinekhttablswnihy enuxngcakxaephxnnthburimixanaekhtkwangkhwang bangthxngthixyuhangiklcaktwxaephxmak krathrwngnkhrbal hnwynganthiduaelhwemuxngtang inmnthlkrungethphkhnann cungphicarnaoxntablthaxithsungtngxyuthangthistawntkechiyngehnuxipkhunkbxaephxpakekrdinpi ph s 2463 4 aelaoxntablbangelnsungtngxyuthangdantawntksudkhxngxaephxipkhunkbkingxaephxbangaemnang xaephxbangihy xaephxbangkrwyinpccubn ephuxrwmkbxik 5 tablidaek tablbangaemnang tablbanihm tablesathnghin tablbangihy tablbangmwng khxngkingxaephxbangaemnang xaephxbangihy tngkhunepnxaephxbangaemnanginpi ph s 2464 5 n pi ph s 2470 xaephxnnthburicungehluxthxngthikarpkkhrxngxyu 12 tabl idaek tabltladkhwy tablbangkrasx tablthathray tablladotnd tablbangekhn tablbangtanawsri swnihy tablbangiph tablbangsiemuxng bangsriemuxng tablbangkrang tablbangkha tablbangrknxy aelatablithrma 6 inwnthi 26 tulakhm ph s 2475 thangrachkaridoxnphunthitablladotndsungtngxyuthangfaktawnxxkkhxngkhlxngprapaipkhunkbxaephxbangekhn cnghwdphrankhr ephuxkhwamsadwkinkartrwctrakhxngecahnathiaelakhwamsadwkinkartidtxrachkarkhxngprachachn 7 ethakbwaaenwekhtkarpkkhrxngrahwangcnghwdthngsxngidepliynaeplngtamipdwy enuxngcakaetedimcnghwdnnthburimixanaekhtdantawnxxktidtxkbcnghwdphrankhrodyichkhlxngeprmprachakrtngaetsiaeykbangekhnkhunipcnthungkhlxngbanihmtladenuxepnesnaebngekht 8 inchwngnixaephxnnthburiidyaythiwakarxaephxmaxyuthiorngeriynrachwithyaly banbangkhwang tablbangtanawsriaelw pccubnkhuxsalaklangcnghwdhlngekabriewnthanannthburi tablswnihy tngaetpi ph s 2471 3 aelainpi ph s 2480 idmikarepliynaeplngekhtcnghwdnnthburiaelacnghwdphrankhr odyoxnphunthihmu 1 3 inkhnann khxngtablladotnd aelahmu 1 inkhnann khxngtablthathray xaephxemuxngnnthburi echphaaswnthixyuinekhthwnghamkhxngkhlxngprapafngtawntk ipkhunkbtablsxnghxng xaephxbangekhn odyichaenwekhthwnghamkhxngkhlxngprapafngtawntkepnesnekht 9 inwnthi 14 phvscikayn ph s 2481 idmiphrarachkvsdikaepliynchuxxaephxnnthburiepn xaephxemuxngnnthburi 10 thngni enuxngmacakthangrachkarminoybayepliynchuxxaephxthiepnthitngcnghwdepn xaephxemuxng xyangirktaminwnthi 10 thnwakhm ph s 2485 cnghwdnnthburikthukyublngephuxepnkarprahydngbpramanrachkar 11 enuxngcakkhnannxyuinchwngsngkhramolkkhrngthi 2 sungkxihekidpyhasphawaesrsthkictkta xaephxemuxngnnthburicungyayipkhunkbcnghwdphrankhraelaidmiphrarachkvsdikaepliynchuxepn xaephxnnthburi 12 cnkrathngwnthi 9 phvsphakhm ph s 2489 idmiphrarachbyyticdtngcnghwdnnthburikhunmaxikkhrnghnung 13 xaephxnnthburicungepliynchuxklbmaepn xaephxemuxngnnthburi 14 tngaetnntlxdewlathiphanmaidmikarprbprungekhtkarpkkhrxngradbtablphayinthxngthixyuenuxng echn tablbangiphthukyubrwmekhakbtablbangsriemuxng tablbangkhathukyubrwmekhakbtablbangkrang epntn cnkrathnginwnthi 8 phvsphakhm ph s 2490 idmiprakaskrathrwngmhadithycdtngtablkhunihmxikkhrng odyaebngphunthihmu 6 7 8 9 10 inkhnann caktablbangsriemuxngmacdtngepntablbangiph aelarwmphunthihmuthi 6 7 8 9 10 inkhnann khxngtablithrmaaelahmuthi 11 inkhnann khxngtablbangkrangmacdtngepntablbangrknxy miphlbngkhbichtngaetwnthi 1 mithunayn piediywkn 15 xaephxemuxngnnthburicungaebngxxkepn 10 tablcnthungthukwnni aelainwnthi 2 singhakhm 2492 idmikaroxnphunthihmu 10 banbangpradu inkhnann khxngtablbangkrang iptngepnhmu 6 khxngtablithrma 16 emuxpi ph s 2535 thiwakarxaephxemuxngnnthburiidyaythitngxikkhrnghnungcakbriewnorngeriynrachwithyalyedim ipxyuthisunyrachkarcnghwdnnthburi thnnrtnathiebsr iklsiaeykaekhray hmuthi 8 tablbangkrasx aelatxmainpi ph s 2541 idmikarprbprungekhtkarpkkhrxngradbtablphayinthxngthixikkhrng odykahndihthxngthithng 10 tabltxngkahndekhtkarpkkhrxngihm 2 ihmikhwamthuktxngaemnya aelawnthi 24 minakhm 2548 idprbekhtthxngthitablithrma 17 xikkhrng enuxngcakephuxtxngkarihekhtkarpkkhrxngepniptamkhxethccringthipraktinaephnthikaraebngekhtkarpkkhrxng aekikhkarpkkhrxngswnphumiphakh aekikh xaephxemuxngnnthburiaebngekhtkarpkkhrxngyxyepn 10 tabl aetlatablaebngxxkepnhmuban rwmthnghmd 32 hmuban hrux 26 hmuban hakimnbrwminekhtethsbalemuxngbangsriemuxngsungimmitaaehnngkannaelaphuihybanaelw idaek 1 swnihy Suan Yai ykelikrabbhmu 6 bangiph Bang Phai 0 5 hmuban2 tladkhwy Talat Khwan ykelikrabbhmu 7 bangsriemuxng Bang Si Mueang 0 5 hmuban3 bangekhn Bang Khen ykelikrabbhmu 8 bangkrang Bang Krang 10 hmuban4 bangkrasx Bang Kraso ykelikrabbhmu 9 ithrma Sai Ma 0 6 hmuban5 thathray Tha Sai ykelikrabbhmu 10 bangrknxy Bang Rak Noi 0 6 hmubankarpkkhrxngswnthxngthin aekikh thxngthixaephxemuxngnnthburiprakxbdwyxngkhkrpkkhrxngswnthxngthin 6 aehng idaek ethsbalnkhrnnthburi khrxbkhlumphunthitablinxaephxemuxngnnthburifngtawnxxkkhxngaemnaecaphraya idaek tablswnihy tabltladkhwy tablbangekhn tablbangkrasx aelatablthathraythngtabl ethsbalemuxngbangsriemuxng khrxbkhlumphunthitablbangsriemuxngthngtablaelatablbangkrang echphaahmuthi 1 aelabangswnkhxnghmuthi 2 3 9 ethsbalemuxngbangkrang khrxbkhlumphunthitablbangkrang echphaanxkekhtethsbalemuxngbangsriemuxng ethsbalemuxngithrma khrxbkhlumphunthitablithrmathngtabl xngkhkarbriharswntablbangiph khrxbkhlumphunthitablbangiphthngtabl xngkhkarbriharswntablbangrknxy khrxbkhlumphunthitablbangrknxythngtablkarkhmnakhm aekikhthangbk aekikh rthynt aekikh thnnsaysakhykhxngxaephx idaek thnnpracharasdr erimtngaetsiaeyktiwannth tdphansiaeyksriphrswrrkh sinsudthibriewnhxnalikathanannthburi thnnkrungethph nnthburi thanghlwngaephndinhmayelkh 301 erimtngaetsiaeyktiwannth tdphantablbangekhn ekhasuekhtbangsux krungethphmhankhr tdphansiaeykwngsswang ipsinsudthisamaeyketapun thnnngamwngswan thanghlwngaephndinhmayelkh 302 erimtngaetsiaeykaekhray siaeykphngsephchr ekhasuekhthlksiaelaekhtctuckr krungethphmhankhr phansiaeykbangekhn mhawithyalyekstrsastr ipsinsudthisiaeykekstr thnnrtnathiebsr thanghlwngaephndinhmayelkh 302 erimtngaetsiaeykaekhray phansunyrachkarcnghwd khamaemnaecaphraya tdphansiaeykbangphlu xaephxbangbwthxng ipsinsudthithangaeyktangradbbangihy thnnkaycnaphiesk thnnphibulsngkhram thanghlwngaephndinhmayelkh 306 erimtngaetsiaeyksriphrswrrkh tdphantablswnihy ekhasuekhtbangsux phanmhawithyalyethkhonolyiphracxmeklaphrankhrehnux sinsudthisamaeykphibulsngkhram thnntiwannth thanghlwngaephndinhmayelkh 306 erimtngaetsiaeyktiwannth phansiaeykaekhray haaeykpakekrd thxngthixaephxpakekrd ekhasuxaephxemuxngpthumthani cnghwdpthumthani ipsinsudthithnnrngsit pthumthani thnnnnthburi 1 erimtngaetbriewniklthanannthburi phaneruxncacnghwdnnthburi bangkhwang wdthayemuxng orngphyabalphranngekla sinsudthisiaeyksaphanphranngekla thnnrtnathiebsr thnnsnambinna echuxmrahwangsiaeyksaphanphranngeklakbsamaeyksnambinna thnntiwannth thnnprachachun erimtngaetsamaeykprachachun eliybkhlxngprapa phansiaeykprachanukul ekhtbangsux krungethphmhankhr ekhasuxaephxemuxngnnthburithitablbangekhn tdphansiaeykphngsephchr samaeyksamkhkhi prachachun ekhasuxaephxpakekrd sinsudthithnnaecngwthna thnnbangkrwy ithrnxy thanghlwngaephndinhmayelkh 3215 erimtngaetsaphanphraram 7 phanxaephxbangkrwy ekhasuxaephxemuxngnnthburithitablbangkrang caknnekhathxngthixaephxbangihy xaephxbangbwthxng aelasinsudthixaephxithrnxy thnnnkhrxinthr erimtngaetsiaeyktiwannth phantabltladkhwy tablswnihy khamaemnaecaphraya ekhasutablbangiph tablbangsriemuxng caknnekhasuekhtxaephxbangkrwy tdkbthnnrachphvks ipsinsudthithangaeyktangradbbangkhuewiyng thnnkaycnaphiesk thnnrachphvks erimtngaetthnnsmedcphraecataksin ekhtthnburi krungethphmhankhr ekhasuekhtcxmthxng tdphanthnnephchreksmthiekhtphasiecriy tdphanthnnbrmrachchnnithiekhttlingchn tdkbthnnnkhrxinthrthixaephxbangkrwy ekhasuxaephxemuxngnnthburi tdphanthnnbangkrwy ithrnxyaelathnnrtnathiebsr ekhaekhtxaephxpakekrd ipsinsudthithnnbangbwthxng pthumthani thnneliyngemuxngnnthburi erimtngaetthnnphibulsngkhramittwcnghwdeka tdphanthnnpracharasdrthitabltladkhwy xxmtwcnghwdeka ipsinsudthithnnnnthburi 1 ehnuxtwcnghwdeka thnneliyngemuxngnnthburi snambinna erimtngaetthnneliyngemuxngnnthburiikltlad xtk 3 eka tdphanthnnrtnathiebsrthitablbangkrasx ipsinsudthithnnsnambinnathitablthathraythnnsayrxng idaek thnnerwdi tabltladkhwy thnnsamkhkhi tablthathray thnnbangsriemuxng thnnbangsriemuxng wdobsthdxnphrhm tablbangsriemuxngaelatablbangkrang pccubn xaephxemuxngnnthburimithangphiess 1 say khux thangphiesssrirch aelamisaphankhamaemnaecaphraya 4 aehng khux saphanphranngekla saphanphraram 5 saphankhukhnansaphanphranngekla aelasaphanmhaecsdabdinthranusrn thangna aekikh karsycrthangnayngkhngmikhwamsakhyxyumakinxaephxemuxngnnthburi odyechphaasahrbphukhnthitxngedinthanginchwomngerngdwnaelatxngkarhlikeliyngkarcracrthangbkthitidkhd pccubnmiesnthangedineruxodysarinaemnaecaphraya erimtngaetxaephxpakekrd phanxaephxemuxngnnthburi ipyngkrungethphmhankhr aelainkhlxngxxm thaeruxdwnecaphraya aekikh krathrwngphanichy thanannthburi bangsriemuxng phibulsngkhram 2 wdekhiyn wdtuk wdekhmaphirtaram phibulsngkhram 1sthanthisakhy aekikheruxncaklangbangkhwang sunyrachkarcnghwdnnthburi tngxyurimthnnrtnathiebsr krathrwngphanichyaelahnwynganinsngkd tngxyurimthnnnnthburi 1 krathrwngsatharnsukhaelahnwynganinsngkd tngxyuinsxytiwannth 4 aelasxytiwannth 14 thnntiwannth krmphlathikarthharbk kxngbychakarkxngthphbk kxngbychakarkxngthphithy krathrwngklaohm tngxyurimthnntiwannth aekhwngthanghlwngnnthburi krmthanghlwng tngxyurimthnnrtnathiebsr echingsaphanphranngekla sunyetuxnphyphibtiaehngchati krathrwngdicithlephuxesrsthkicaelasngkhm tngxyurimthnnrtnathiebsr trngkhamsunyrachkarcnghwdnnthburisthanthithinasnic aekikhtablswnihy aekikh salaklangcnghwdnnthburihlngeka tngxyurimfngtawnxxkkhxngaemnaecaphraya iklthanannthburi sranginrchsmyphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhwaelaepnthitngorngeriynrachwithyaly txmainrchsmyphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw orngeriynnithukyubelikenuxngcakprasbpyhaesrsthkictkta xakharorngeriyncungidichepnsalaklangcnghwdnnthburitngaetpi ph s 2471 epnxakhartukim 2 chn thrngithyprayukt pradbdwynganimlaywicitr thadwyimskthnghlng cnkrathnginpi ph s 2535 swnrachkarthnghmdidyayxxkiptngthisunyrachkarcnghwdaehngihmrimthnnrtnathiebsr krmsilpakrcungidkhunthaebiynsalaklangaehngniepnobransthanphiphithphnthmnusychatiwithya tngxyuhlngsalaklangcnghwdhlngeka sxypracharasdr 19 phiphithphnth thnnpracharasdr epnphiphithphnthprawtithrrmchatiaehngaerkkhxngpraethsithy srangkhunemuxpi ph s 2504 odychnlangcdaesdngprawtikhxngolk phuch stw aelasingmichiwit swnobranwtthu echn phraphuththrup ekhruxnglaykhramtang epntn cdaesdngxyubnchn 2 nxkcakniyngmihxngsmudprachachntngxyukhang dwywdekhmaphirtaramrachwrwihar tngxyurimfngtawnxxkkhxngaemnaecaphraya sxyphibulsngkhram 3 wdekhma thnnphibulsngkhram snnisthanwainkhrngaerknnmichuxwa wdekhma srangkhuninrchsmysmedcphraramathibdithi 1 phraecaxuthxng aehngkrungsrixyuthya txmaidrbkarburnptisngkhrninrchsmyphrabathsmedcphraphuththelishlanphalyaelaphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwaehngkrungrtnoksinthr odyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwidthrngsthapnawdniepnphraxaramhlwngchnothaelaphrarachthansrxyphranamtxthayepn wdekhmaphirtaramrachwrwihar singthinasnicinwdni idaek phramhaecdiythibrrcuphrabrmsaririkthatu phraxuobsththipradisthanphraphuththrupsilpaxyuthya tahnkaedng aelaphrathinngmulmnethiyrtabltladkhwy aekikh phiphithphnthbanduriyangkhsilp bankhrumntri traomth hrux banosmsxngaesng tngxyuthisxyphichynnth 2 aeyksxytiwannth 3 phichynnth thnntiwannth epnbanphkkhxngkhrumntri traomth silpinaehngchati sakhaduriyangkhsilp dntriithy pracapi ph s 2528 sungmichiwitxyurahwangsmyrchkalthi 5 thungrchkalthi 9 thayathkhxngthanidxnurksiwepnaehlngsuksakardaeninchiwitthieriybngay rwmthngcdaesdngchiwprawtiaelaphlnganephlngtang khxngkhrumntriphayinbandwy phusnicekhachmtxngtidtxlwnghna phiphithphnthekhastw epnphiphithphnthkhxngexkchn tngxyuelkhthi 27 8 hmuthi 6 thnnpracharasdr phayinphiphithphnthcdaesdngnithrrskarekhastwaelaobranwtthucanwnmaksungmixayutngaet 16 lanpithung 100 pimaaelw odyechphaaekhakhxngstwkinphuchaelastwkinenuxthiphbinpraethsithy chinthioddednthisudchinhnungkhux ngachangaemmmxthyaw 2 emtr phbinphakhtawnxxkechiyngehnuxtablbangekhn aekikh tahnkprathm tngxyuthisxyngamwngswan 2 xkhni thnnngamwngswan srangkhunemuxpi ph s 2462 inrupaebbphsmphsanrahwangsilpaithykbsilpayuorp edimtngxyuthipthumwn krungethphmhankhr briewnsunykarkhaesnthrlewildphlasainpccubn odyepntahnkhnunginwngephchrburnkhxngsmedcphraecabrmwngsethx ecafacuthathuchthradilk krmkhunephchrburnxinthrachy phrarachoxrsxngkhthi 72 inphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw cnkrathnginpi ph s 2527 cungidruxthxnaelachalxbangswnmaplukiwinrupaebbedimthinnthburi inbriewnediywknyngmitahnkihmsungepnthiwangphinfrng harp xayukwa 100 pikhxngsmedcecafacuthathuch dwy phusnicekhachmtxngtidtxlwnghna phiphithphnthaelasunyfukxbrmkaraephthyaephnithy tngxyuinbriewnkrathrwngsatharnsukh sxytiwannth 4 orngphyabalsrithyya thnntiwannth twphiphithphnthepnxakharthrngithy 3 chnsungxxkaebbodysastracary dr phiyoy suwrrnkhiri silpinaehngchati sakhathsnsilp odychnthi 2 aebngxxkepn 7 hxng ichepnsthanthicdaesdngnithrrskartang kn echn prawtiaelawiwthnakarkhxngkaraephthyaephnithy prchyakaraephthyaephnithy aelaekhruxngyaaephnithytang phusnicekhachmtxngtidtxlwnghna tablthathray aekikh wdtahnkit tngxyuthisxynnthburi 27 wdtahnkit thnnsnambinna tamtananelawakxnthicamikarsrangwd phunthibriewnniekhyepnphlbphlathiprathbchwkhrawkhxngsmedcphraecataksinmharachmakxn snnisthanwaphrawiharaelahxrakhngsrangkhuninrawpi ph s 2367 rchsmyphrabathsmedcphraphuththelishlanphalywdchmphuewk tngxyuthisxynnthburi 33 wdchmphuewk thnnsnambinna michuxedimwa wdchmphuwiewk enuxngcakepnbriewnthimikhwamengiybsngbmak chawmxyepnphusrangkhuninpi ph s 2300 smyxyuthyatxnplay pccubnyngkhngmicitrkrrmfaphnngphrawiharaelaphraxuobsththingdngamhlngehluxxyu rwmthngsungepnhmuecdiyaebbmxy eriykwa phramueta thisrangodyphrasngkhmxyemuxpi ph s 2460tablbangiph aekikh wdsngkhthan tngxyuthisxywdsngkhthanaeykthnnnkhrxinthrfngkhaxxk snnisthanwasrangkhuninsmyxyuthyatxnplay mi hlwngphxot phraphuththruppangmarwichyepnphraprathanpradisthaninphraxuobsthkhxngwdwdochtikaram tngxyuthithnnbangiphphthnaaeykthnnnkhrxinthrfngkhaxxk michuxedimwa wdsamcin srangkhunemuxpramanpi ph s 2350 singthiswyngamthisudinwdnikhux phrawiharthrngorngthimicitrkrrmfaphnngthngsidan odyekhiynphaphtngaetphunkhunipcrdephdan nxkcakniyngmiphraxuobsththrngeruxsaephaaebbxyuthyatxnplayxikdwytablbangsriemuxng aekikh wdechlimphraekiyrtiwrwihar tngxyurimfngtawntkkhxngaemnaecaphraya sxybangsriemuxng wdobsth 4 thnnbangsriemuxng wdobsth epnphraxaramhlwngchnoththiphrabathsmedcphranngeklaecaxyuhwoprdekla ihsrangkhuninpi ph s 2390 ephuxxuthisthwayaedphraxyka phraxyki aelasmedcphrarachchnni aetmaaelwesrcinrchsmyphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw lksnathangsthaptykrrmkhxngphraxaramaehngniaesdngihehnthungphrarachniyminphraxngkhdwy klawkhux mikarphsmphsanrupaebbsilpaciniwinkarkxsrang echn phraxuobsthhlngkhamungkraebuxngaebbcin odymicitrkrrmfaphnng banpratuaelahnatangekhiynlaythxngrdna swnphraprathanepnphraphuththruppangmarwichyhlxdwythxngaedngthngxngkh miphranamwa phraphuththmhaolkaphinnthptima pradisthanxyuphayin nxkcakniyngmixakharthinasnicxun echn phrawiharhlwng wiharphrasilakhaw phraecdiythrngklm aebblngka salakarepriyyhlwng kaaephngibesmaaelapxmprakarthngsimumrxbwdxuthyanechlimkaycnaphiesk tngxyurimfngtawntkkhxngaemnaecaphraya sxybangsriemuxng wdobsth 4 thnnbangsriemuxng wdobsth iklwdechlimphraekiyrtiwrwihar mienuxthipraman 100 ir srangkhunephuxechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhwinworkasthithrngkhrxngsirirachsmbtikhrb 50 pi sungxuthyanaehngninxkcakcaepnswnsatharnathimithngrmengaaelakhwamengiybsngbihphuthitxngkarphkphxnaelw yngmisunysuksathrrmchati phuchphrrn stwpik aelastwnananachnidxikdwy xakharthioddednthisudkhux wimansraynwminthr epnxakharphlbphlathrngithytngxyuklangsranakhxngxuthyantablbangkrang aekikh wdprasath tngxyuinsxybangkrang 57 wdprasath thnnbangkrwy ithrnxy srangkhuninrchsmysmedcphranaraynmharach cudednxyuthiphnngphraxuobsth tkaetngdwycitrkrrmsmyxyuthyatxnplayodyfimuxkhxngskulchangsilpannthburi inpccubnthuxwaepnphaphcitrkrrmfaphnngthiekaaekthisudkhxngcnghwdsungpccubneluxnhayipmakaetkidrbkarxnurksiwxyangthukwithi nxkcakni thisalakarepriyyyngmithrrmasnthimilwdlayswyngam mixayutngaetsmyxyuthyatxnplayechnediywkn dngnn wdaehngnicungkhumkhatxkarekhaeyiymchmaelakarsuksathangobrankhdixyangyingtablbangrknxy aekikh sunyekstrbangrknxy epnswnphlimphunemuxngsungyngkhngrksarupaebbkarplukaelakarphlitaebbdngedimiw echn thueriyn mngkhud aelamamwng epidihekhachmaelachimphlimidodyichewlapraman 20 nathi 1 chwomngxangxing aekikh rtna siriphul nnthburi krungethph bristh tnxx 1999 cakd 2543 hna 49 2 0 2 1 prakaskrathrwngmhadithy eruxng karkahndekhttablinthxngthixaephxemuxngnnthburi cnghwdnnthburi PDF rachkiccanuebksa 115 phiess 34 ng 76 103 May 6 1998 3 0 3 1 hwn phinthuphnth prawtisastremuxngnnthburi krungethph oxediynsotr 2547 hna 17 prakaskrathrwngnkhrbal eruxngepliynnamtablbangbwthxng epntablxxmekrd tablphraphimlepntablbangbwthxng aeloxnthxngthitablbangphlb tablxxmekrd tablthaxith iprwminthxngthixaephxpakekrd PDF rachkiccanuebksa 37 0 k 434 March 13 1920 prakaskrathrwngnkhrbal eruxng tngxaephxbangaemnang cnghwdnnthburi PDF rachkiccanuebksa 38 0 k 23 24 April 24 1921 krathrwngmhadithy thaeniybthxngthi hwemuxng krathrwngmhadithy phraphuththskrach 2470 phrankhr orngphimphhnngsuxphimphithy 2471 hna 11 phrabrmrachoxngkar prakas oxntablladotnd xaephxnnthburi aelatablthungsxnghxng xaephxpakekrd cnghwdnnthburi makhunxaephxbangekhn cnghwdphrankhr PDF rachkiccanuebksa 49 0 k 475 476 October 26 1932 krmaephnthithhar kxngbychakarthharsungsud aephnthikrungethph ph s 2431 2474 Maps of Bangkok A D 1888 1931 phimphkhrngthi 3 krungethph krmaephnthithhar 2542 phrarachbyytiepliynaeplngekhtcnghwd phuththskrach 2479 PDF rachkiccanuebksa 54 0 k 40 54 April 1 1937 phrarachkvsdikaepliynnamcnghwd aelaxaephxbangaehng phuththskrach 2481 PDF rachkiccanuebksa 55 0 k 658 666 November 14 1938 phrarachbyytiyubaelarwmkarpkkhrxngbangcnghwd phuththskrach 2485 PDF rachkiccanuebksa 59 77 k 2447 2449 December 10 1942 phrarachkrisdikaepliynchuxxaephxbangaehng phuththskrach 2486 PDF rachkiccanuebksa 60 3 k 103 105 January 12 1943 phrarachbyyticdtngcnghwdsmuthrprakar cnghwdnnthburi cnghwdsmuthrsakhr aelacnghwdnkhrnayk phuththskrach 2489 PDF rachkiccanuebksa 63 29 k 315 317 May 9 1946 phrarachkvsdikaepliynchuxxaephxbangaehng ph s 2489 PDF rachkiccanuebksa 63 63 k 486 488 September 24 1946 prakaskrathrwngmhadithy eruxng tngtablincnghwdtang PDF rachkiccanuebksa 64 26 ng 1114 1433 June 10 1947 prakaskrathrwngmhadithy eruxng epliynaeplngekhttablinthxngthixaephxemuxngnnthburi cnghwdnnthburi PDF rachkiccanuebksa 66 42 ng 3611 3612 August 2 1949 prakaskrathrwngmhadithy eruxng karkahndekhttablinthxngthixaephxemuxngnnthburi cnghwdnnthburi chbbthi 2 ph s 2548 PDF rachkiccanuebksa 122 24 ng 61 63 March 24 2005 brrnanukrm aekikhkarthxngethiywaehngpraethsithy khxmulthxngethiywcnghwdnnthburi xxniln ekhathungidcak http www tat or th province asp prov id 12 2548 subkhn 14 phvsphakhm 2551 khnakrrmkarfaypramwlexksaraelacdhmayehtu inkhnakrrmkarxanwykarcdnganechlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw wthnthrrm phthnakarthangprawtisastr exklksnaelaphumipyya cnghwdnnthburi krungethph orngphimphkhuruspha 2543 rtna siriphul nnthburi krungethph bristh tnxx 1999 cakd 2543 hwn phinthuphnth prawtisastremuxngnnthburi krungethph oxediynsotr 2547 aehlngkhxmulxun aekikhewbistethsbalnkhrnnthburi ewbistethsbaltablithrma ewbistxngkhkarbriharswntablbangiph ewbistxngkhkarbriharswntablbangrknxy khxmultablswnihy cakewbist ThaiTambon Com khxmultabltladkhwy cakewbist ThaiTambon Com khxmultablbangekhn cakewbist ThaiTambon Com khxmultablbangkrasx cakewbist ThaiTambon Com khxmultablthathray cakewbist ThaiTambon Com khxmultablbangiph cakewbist ThaiTambon Com khxmultablbangsriemuxng cakewbist ThaiTambon Com khxmultablbangkrang cakewbist ThaiTambon Com khxmultablithrma cakewbist ThaiTambon Com khxmultablbangrknxy cakewbist ThaiTambon Comphikdphumisastr 13 51 44 N 100 30 48 E 13 862222 N 100 513333 E 13 862222 100 513333 aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng xaephxemuxngnnthburi aephnthi cak mltiaemp oklbxlikd hrux kuekilaephnthi phaphthaythangxakas cak ethxrraesirfewxr phaphthaydawethiym cak wikiaemepiy bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title xaephxemuxngnnthburi amp oldid 9436639, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม