fbpx
วิกิพีเดีย

ทากาโนะ โนะ นีงาซะ

ในชื่อบุคคลญี่ปุ่นนี้ นามสกุลคือทากาโนะ

ทากาโนะ โนะ นีงาซะ (ญี่ปุ่น: 高野新笠 โรมาจิ: Takano no Niigasa; เกิดราว: พ.ศ. 1263 — ตาย: พ.ศ. 1333) หรือ ทากาโนะ โนะ อาโซมิ (ญี่ปุ่น: 高野朝臣 โรมาจิ: Takano no Asomi) เป็นพระสนมในจักรพรรดิโคนิง และเป็นพระราชชนนีในจักรพรรดิคัมมุ[1]

ประวัติ

ทากาโนะ โนะ นีงาซะ เป็นธิดาของยามาโตะ โนะ โอโตสึงุ (ญี่ปุ่น: 和乙継 โรมาจิ: Yamato no Ototsugu) ที่ต่อมาได้เข้าเป็นนางห้ามในเจ้าชายชิรากาเบะ (ญี่ปุ่น: 白壁王 โรมาจิ: Shirakabe-ō)[2] พระราชนัดดาในจักรพรรดิเท็งจิ มีพระโอรส-ธิดาสามพระองค์คือ

  1. เจ้าหญิงโนโตะ (ญี่ปุ่น: 能登内親王 โรมาจิ: Noto Naishinnō; พ.ศ. 1276—1324) เสกสมรสกับเจ้าชายอิชิฮาระ (ญี่ปุ่น: 市原王 โรมาจิ: Ichihara-ō)
  2. เจ้าชายยามาเบะ (ญี่ปุ่น: 山部王 โรมาจิ: Yamabe-ō; พ.ศ. 1280 — 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1349) ต่อมาได้เถลิงราชสมบัติเป็น จักรพรรดิคัมมุ (ญี่ปุ่น: 桓武天皇 โรมาจิ: Kanmu-tennō)
  3. เจ้าชายซาวาระ (ญี่ปุ่น: 早良親王 โรมาจิ: Sawara Shinnō; พ.ศ. 1293 — 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 1328) หลังสิ้นพระชนม์ได้รับการสถาปนาเป็น จักรพรรดิซูโด (ญี่ปุ่น: 崇道天皇 โรมาจิ: Sudō-tennō)

แต่เจ้าชายชิรากาเบะ มีพระชายาเอกคือเจ้าหญิงอิโนเอะ (井上内親王) พระราชธิดาในจักรพรรดิโชมุ ที่เสกสมรสเมื่อปี พ.ศ. 1287 ครั้นจักรพรรดินีโคเก็งสวรรคตในปี พ.ศ. 1313 เจ้าชายชิรากาเบะจึงสืบราชสมบัติเป็น จักรพรรดิโคนิง และตั้งเจ้าชายโอซาเบะ (他戸親王) พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระชายาเอกรั้งตำแหน่งรัชทายาท เจ้าหญิงอิโนเอะจึงเป็นอัครมเหสีด้วยเป็นพระมารดาองค์ยุพราช

สองปีต่อมาหลังการตั้งองค์รัชทายาท พระสนมนีงาซะถูกกล่าวหาว่าสาปแช่งองค์พระจักรพรรดิ ส่งผลให้ผู้สืบสันดานของเธอถูกตัดออกจากการสืบราชบัลลังก์ แต่การกลับกันหลังการทิวงคตขององค์ยุพราช เจ้าชายยามาเบะพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระสนมนีงาซะได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาท[3] และขึ้นครองราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิคัมมุ ในเวลาต่อมา[4]

การกล่าวถึง

ในปี พ.ศ. 2544 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงตรัสว่า "ในส่วนตัวของข้าพเจ้าได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเกาหลี ซึ่งได้บันทึกไว้ในพงศาวดารญี่ปุ่นที่ว่าพระราชชนนีในจักรพรรดิคัมมุ [คือ พระสนมนีงาซะ] เป็นว่านเครือของกษัตริย์มูรย็องแห่งแพ็กเจ" ถือเป็นครั้งแรกที่องค์จักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสต่อสาธารณชนว่ามีเชื้อสายเกาหลีในพระราชวงศ์[5] ตามที่ปรากฏในโชกุ นิฮงงิ (続日本紀) ระบุไว้ว่า พระสนมนีงาซะเป็นผู้สืบสันดานชั้นที่ 10 ของเจ้าชายจุนดา พระราชโอรสในพระเจ้ามูรย็องแห่งแพ็กเจ (เกาหลี무령왕; ฮันจา武寧王) ที่สิ้นพระชนม์ในญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 1056[6]

อ้างอิง

  1. Watts, Jonathan. "The emperor's new roots: The Japanese emperor has finally laid to rest rumours that he has Korean blood, by admitting that it is true," The Guardian (London). December 28, 2001.
  2. Titsingh, p. 86, p. 86, ที่ Google Books; Varley, p. 149.
  3. Brown, p. 277.
  4. Titsingh, Isaac. (1834). Annales des empereurs du Japon, pp. 86–95, p. 86, ที่ Google Books; Brown, Delmer et al. Gukanshō, pp. 277–279; Varley, H. Paul. Jinnō Shōtōki, pp. 148–150.
  5. Jonathan Watts (28 ธันวาคม 2544). "The emperor's new roots". The Guardian. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  6. Yamato (和) and Takano (高野) clans : the descendant of prince Junda, son of Muryeong of Paekche (ญี่ปุ่น)

ทากาโนะ โนะ นีงาซะ
ทากาโนะ, โนะ, งาซะ, ในช, อบ, คคลญ, นน, นามสก, ลค, อทากาโนะ, 高野新笠, โรมาจ, takano, niigasa, เก, ดราว, 1263, ตาย, 1333, หร, ทากาโนะ, โนะ, อาโซม, 高野朝臣, โรมาจ, takano, asomi, เป, นพระสนมในจ, กรพรรด, โคน, และเป, นพระราชชนน, ในจ, กรพรรด, มม, ประว, แก, ไข, เป, นธ, ดาข. inchuxbukhkhlyipunni namskulkhuxthakaona thakaona ona ningasa yipun 高野新笠 ormaci Takano no Niigasa ekidraw ph s 1263 tay ph s 1333 hrux thakaona ona xaosmi yipun 高野朝臣 ormaci Takano no Asomi epnphrasnminckrphrrdiokhning aelaepnphrarachchnniinckrphrrdikhmmu 1 prawti aekikhthakaona ona ningasa epnthidakhxngyamaota ona oxotsungu yipun 和乙継 ormaci Yamato no Ototsugu thitxmaidekhaepnnanghaminecachaychirakaeba yipun 白壁王 ormaci Shirakabe ō 2 phrarachnddainckrphrrdiethngci miphraoxrs thidasamphraxngkhkhux ecahyingonota yipun 能登内親王 ormaci Noto Naishinnō ph s 1276 1324 esksmrskbecachayxichihara yipun 市原王 ormaci Ichihara ō ecachayyamaeba yipun 山部王 ormaci Yamabe ō ph s 1280 5 kumphaphnth ph s 1349 txmaidethlingrachsmbtiepn ckrphrrdikhmmu yipun 桓武天皇 ormaci Kanmu tennō ecachaysawara yipun 早良親王 ormaci Sawara Shinnō ph s 1293 8 phvscikayn ph s 1328 hlngsinphrachnmidrbkarsthapnaepn ckrphrrdisuod yipun 崇道天皇 ormaci Sudō tennō aetecachaychirakaeba miphrachayaexkkhuxecahyingxionexa 井上内親王 phrarachthidainckrphrrdiochmu thiesksmrsemuxpi ph s 1287 khrnckrphrrdiniokhekngswrrkhtinpi ph s 1313 ecachaychirakaebacungsubrachsmbtiepn ckrphrrdiokhning aelatngecachayoxsaeba 他戸親王 phrarachoxrsthiprasutiaetphrachayaexkrngtaaehnngrchthayath ecahyingxionexacungepnxkhrmehsidwyepnphramardaxngkhyuphrachsxngpitxmahlngkartngxngkhrchthayath phrasnmningasathukklawhawasapaechngxngkhphrackrphrrdi sngphlihphusubsndankhxngethxthuktdxxkcakkarsubrachbllngk aetkarklbknhlngkarthiwngkhtkhxngxngkhyuphrach ecachayyamaebaphrarachoxrsthiprasutiaetphrasnmningasaidrbaetngtngepnrchthayath 3 aelakhunkhrxngrachbllngkepn ckrphrrdikhmmu inewlatxma 4 karklawthung aekikhinpi ph s 2544 smedcphrackrphrrdixakihiota thrngtrswa inswntwkhxngkhaphecaidmikhwamsmphnththangekhruxyatikbekahli sungidbnthukiwinphngsawdaryipunthiwaphrarachchnniinckrphrrdikhmmu khux phrasnmningasa epnwanekhruxkhxngkstriymuryxngaehngaephkec thuxepnkhrngaerkthixngkhckrphrrdiaehngyipunthrngmiphrarachdarstxsatharnchnwamiechuxsayekahliinphrarachwngs 5 tamthipraktinochku nihngngi 続日本紀 rabuiwwa phrasnmningasaepnphusubsndanchnthi 10 khxngecachaycunda phrarachoxrsinphraecamuryxngaehngaephkec ekahli 무령왕 hnca 武寧王 thisinphrachnminyipunemuxpi ph s 1056 6 xangxing aekikh Watts Jonathan The emperor s new roots The Japanese emperor has finally laid to rest rumours that he has Korean blood by admitting that it is true The Guardian London December 28 2001 Titsingh p 86 p 86 thi Google Books Varley p 149 Brown p 277 Titsingh Isaac 1834 Annales des empereurs du Japon pp 86 95 p 86 thi Google Books Brown Delmer et al Gukanshō pp 277 279 Varley H Paul Jinnō Shōtōki pp 148 150 Jonathan Watts 28 thnwakhm 2544 The emperor s new roots The Guardian subkhnemux 10 minakhm 2558 Check date values in accessdate date help Yamato 和 and Takano 高野 clans the descendant of prince Junda son of Muryeong of Paekche yipun ekhathungcak https th wikipedia org w index php title thakaona ona ningasa amp oldid 9500649, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม