fbpx
วิกิพีเดีย

ทะเลดำ

ทะเลดำ (อังกฤษ: Black Sea หรือชื่อในสมัยโบราณ​ Euxine Sea) เป็นทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรป (ด้านตะวันออกเฉียงใต้) ,เอเชียไมเนอร์ ,และดินแดนคอเคซัส มีทางออกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ,ทะเลอีเจียน และช่องแคบอีกหลายแห่ง ทางช่องแคบบอสฟอรัสที่เชื่อมต่อกับทะเลมาร์มะรา แล้วผ่านช่องแคบดาร์ดะเนลส์เชื่อมต่อไปยังทะเลอีเจียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลแห่งนี้ได้แยกยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกออกจากกัน นอกจากนี้ทะเลดำยังเชื่อมต่อกับทะเลอะซอฟผ่านทางช่องแคบเคียร์ช

แผนที่บริเวณทะเลดำ
ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทะเลดำ โดยนาซา

ทะเลดำมีเนื้อที่ผิวประมาณ 436,402 ตารางกิโลเมตร (168,500 ตารางไมล์) (ไม่นับรวมทะเลอะซอฟ) ทะเลดำมีความลึกสุด 2,212 เมตร (7,257 ฟุต) และมีปริมาตร 547,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร (131,200 ลูกบาศก์ไมล์)

ประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลดำ ได้แก่ ประเทศตุรกี, บัลแกเรีย, โรมาเนีย, ยูเครน, รัสเซีย และจอร์เจีย ดินแดนของแหลมไครเมียปัจจุบันเป็นของยูเครน ทะเลดำถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาพอนทิกทางทิศใต้ เทือกเขาคอเคซัสทางทิศตะวันออก และมีชะโงกผากว้างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะจากทิศตะวันออกไปจรดทิศตะวันตกยาวสุด 1,175 กิโลเมตร (730 ไมล์)

ทะเลดำมีเมืองสำคัญที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่ง ประกอบด้วย

  • เมืองโซชี (Sochi), โนโวรอสซีสค์ (Novorossiysk) และ เคียร์ช (Kerch) ประเทศรัสเซีย
  • โอเดสซา (Odessa), เซวัสโตปอล (Sevastopol), และ ยัลต้า (Yalta) ประเทศยูเครน
  • เมืองคอนสแตนตา (Constanta), เมืองแมงกาเลีย (Mangalia), และเมืองนาโวดารี (Năvodari) ประเทศโรมาเนีย
  • เมืองวาร์นา (Varna) กับเมืองเบอร์กาส (Burgas) ประเทศบัลแกเรีย
  • เมืองซอนกุลดาก (Zonkuldak), เมืองซัมซุน (Samsum), เมืองกีเรซัน (Giresun), เมืองออร์ดู (Ordu), เมืองไรซ์ (Rize), เมืองแทรบซอน (Trabzon), และเมืองโฮปา (Hopa) ประเทศตุรกี
  • เมืองบาตูมี (Batumi), เมืองปอตี (Poti), และเมืองซักฮูมี (Sukhumi) ประเทศจอร์เจีย

อ้างอิง

  • Deuser, W. G. (1971). "ORGANIC-CARBON BUDGET OF BLACK SEA." Deep-Sea Research 18(10): p995


ทะเลดำ, งกฤษ, black, หร, อช, อในสม, ยโบราณ, euxine, เป, นทะเลท, อย, ระหว, างทว, ปย, โรป, านตะว, นออกเฉ, ยงใต, เอเช, ยไมเนอร, และด, นแดนคอเคซ, ทางออกไปย, งมหาสม, ทรแอตแลนต, านทางทะเลเมด, เตอร, เรเน, ยน, ทะเลอ, เจ, ยน, และช, องแคบอ, กหลายแห, ทางช, องแคบบอสฟอร, ส. thaelda xngkvs Black Sea hruxchuxinsmyobran Euxine Sea epnthaelthixyurahwangthwipyuorp dantawnxxkechiyngit exechiyimenxr aeladinaednkhxekhss mithangxxkipyngmhasmuthraextaelntik phanthangthaelemdietxrereniyn thaelxieciyn aelachxngaekhbxikhlayaehng thangchxngaekhbbxsfxrsthiechuxmtxkbthaelmarmara aelwphanchxngaekhbdardaenlsechuxmtxipyngthaelxieciynsungepnswnhnungkhxngthaelemdietxrereniyn thaelaehngniidaeykyuorptawnxxkkbexechiytawntkxxkcakkn nxkcaknithaeldayngechuxmtxkbthaelxasxfphanthangchxngaekhbekhiyrchaephnthibriewnthaelda phaphthaydawethiymbriewnthaelda odynasa thaeldamienuxthiphiwpraman 436 402 tarangkiolemtr 168 500 tarangiml imnbrwmthaelxasxf thaeldamikhwamluksud 2 212 emtr 7 257 fut aelamiprimatr 547 000 lukbaskkiolemtr 131 200 lukbaskiml praethsthimichayfngtidthaelda idaek praethsturki blaekeriy ormaeniy yuekhrn rsesiy aelacxreciy dinaednkhxngaehlmikhremiypccubnepnkhxngyuekhrn thaeldathuklxmrxbdwyethuxkekhaphxnthikthangthisit ethuxkekhakhxekhssthangthistawnxxk aelamichaongkphakwangthangthistawntkechiyngehnux rayacakthistawnxxkipcrdthistawntkyawsud 1 175 kiolemtr 730 iml thaeldamiemuxngsakhythitngxyutamchayfng prakxbdwy emuxngoschi Sochi onowrxssiskh Novorossiysk aela ekhiyrch Kerch praethsrsesiy oxedssa Odessa eswsotpxl Sevastopol aela ylta Yalta praethsyuekhrn emuxngkhxnsaetnta Constanta emuxngaemngkaeliy Mangalia aelaemuxngnaowdari Năvodari praethsormaeniy emuxngwarna Varna kbemuxngebxrkas Burgas praethsblaekeriy emuxngsxnkuldak Zonkuldak emuxngsmsun Samsum emuxngkiersn Giresun emuxngxxrdu Ordu emuxngirs Rize emuxngaethrbsxn Trabzon aelaemuxngohpa Hopa praethsturki emuxngbatumi Batumi emuxngpxti Poti aelaemuxngskhumi Sukhumi praethscxreciyxangxing aekikhDeuser W G 1971 ORGANIC CARBON BUDGET OF BLACK SEA Deep Sea Research 18 10 p995 bthkhwamekiywkbphumisastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phumisastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title thaelda amp oldid 9049508, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม