fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษาอังกฤษ

ระวังสับสนกับ ภาษาอังกฤษเก่า

ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษใหม่ เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกที่ใช้ครั้งแรกในอังกฤษสมัยต้นยุคกลาง และปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่ในหลายประเทศ รวมทั้ง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และประเทศในแคริบเบียน พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน มักมีผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างกว้างขวาง และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรป หลายประเทศเครือจักรภพแห่งชาติ และสหประชาชาติ ตลอดจนองค์การระดับโลกหลายองค์การ

ภาษาอังกฤษ
English
ออกเสียง/ˈɪŋglɪʃ/ อิงกลิช
/ˈɪŋlɪʃ/ อิงลิช
ประเทศที่มีการพูดดูด้านล่าง
จำนวนผู้พูดภาษาที่หนึ่ง 360 ล้านคน (2553)
ภาษาที่สอง 375 ล้านคน และภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 750 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
อินโด-ยูโรเปียน
 • เจอร์แมนิค
  • เจอร์แมนิคตะวันตก
   • แองโกล-ฟรีเชียน
    • แองกลิค
     • ภาษาอังกฤษ
รูปแบบก่อนหน้า
อังกฤษเก่า
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการ
รหัสภาษา
ISO 639-1en
ISO 639-2eng
ISO 639-3eng
  ประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการหรือเป็นภาษาราชการโดยพฤตินัย หรือเป็นภาษาประจำชาติ และประชากรส่วนใหญ่พูดเป็นภาษาแม่
  ประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่มิใช่ภาษาหลัก

ภาษาอังกฤษเจริญขึ้นในราชอาณาจักรแองโกล-แซ็กซอนอังกฤษ และบริเวณสกอตแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน หลังอิทธิพลอย่างกว้างขวางของบริเทนใหญ่และสหราชอาณาจักรตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผ่านจักรวรรดิอังกฤษ และรวมสหรัฐอเมริกาด้วยตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ภาษาอังกฤษได้แพร่หลายทั่วโลก กลายเป็นภาษาชั้นนำของวจนิพนธ์ระหว่างประเทศและเป็นภาษากลางในหลายภูมิภาค

ในประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษกำเนิดจากการรวมภาษาถิ่นหลายภาษาที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันเรียกรวมว่า ภาษาอังกฤษเก่า ซึ่งผู้ตั้งนิคมนำมายังฝั่งตะวันออกของบริเทนใหญ่เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 5 คำในภาษาอังกฤษจำนวนมากสร้างขึ้นบนพื้นฐานรากศัพท์ภาษาละติน เพราะภาษาละตินบางรูปแบบเป็นภาษากลางของคริสตจักรและชีวิตปัญญาชนยุโรป ภาษาอังกฤษยังได้รับอิทธิพลเพิ่มจากภาษานอร์สเก่าเพราะการบุกครองของไวกิ้งในคริสต์ศตวรรษที่ 9 และ 10

การพิชิตอังกฤษของชาวนอร์มันในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ทำให้ภาษาอังกฤษยืมคำมาจากภาษานอร์มันอย่างมาก และสัญนิยมคำศัพท์และการสะกดเริ่มให้ลักษณะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มภาษาโรมานซ์ แก่ภาษาที่ต่อมากลายเป็นภาษาอังกฤษกลาง การเลื่อนสระครั้งใหญ่ (Great Vowel Shift) ซึ่งเริ่มขึ้นทางตอนใต้ของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการกำเนิดของภาษาอังกฤษใหม่จากภาษาอังกฤษกลาง

เนื่องจากการกลมกลืนคำจากภาษาอื่นมากมายตลอดประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษใหม่จึงมีคำศัพท์ใหญ่มาก โดยมีการสะกดที่ซับซ้อนและไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระ ภาษาอังกฤษใหม่ไม่เพียงแต่กลมกลืนคำจากภาษาอื่นของยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมภาษาอื่นทั่วโลกด้วย พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ดแสดงรายการคำไว้กว่า 250,000 คำ ซึ่งยังไม่รวมศัพท์เท็คนิค วิทยาศาสตร์และสแลง

ความสำคัญ

ภาษาอังกฤษใหม่ ที่บางครั้งมีผู้อธิบายว่าเป็นภาษากลางภาษาแรกของโลก เป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดหรือในบางกรณี เป็นภาษาระหว่างประเทศที่ต้องใช้ในการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ การเดินเรือ การบิน การบันเทิง วิทยุและการทูต ภาษาอังกฤษเริ่มแพร่ออกนอกหมู่เกาะอังกฤษจากการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษ และเมื่อถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภาษาอังกฤษก็ไปทั่วโลกอย่างแท้จริง หลังการยึดอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 19 ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาเด่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนีวซีแลนด์ อิทธิพลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกาและสถานภาพอภิมหาอำนาจตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยิ่งเร่งการแพร่ของภาษาไปทั่วโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเด่นของผู้ได้รับรางวัลโนเบลทางวิทยาศาสตร์แทนภาษาเยอรมันในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเด่นเทียบเท่าและอาจแซงหน้าภาษาฝรั่งเศสในทางการทูตตั้งแต่ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19

ความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานกลายเป็นสิ่งจำเป็นในหลายสาขา อาชีพและวิชาชีพ เช่น แพทยศาสตร์และวิชาการคอมพิวเตอร์ ผลคือ กว่าหนึ่งพันล้านคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน และยังเป็นหนึ่งในหกภาษาราชการของสหประชาชาติ

ผลกระทบหนึ่งของการเติบโตของภาษาอังกฤษ คือ การลดความหลากหลายทางภาษาพื้นเมืองในหลายส่วนของโลก อิทธิพลของภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญในการลดจำนวนภาษา ในทางตรงข้าม ความหลากหลายภายในโดยธรรมชาติของภาษาอังกฤษ ร่วมกับภาษาผสม (creole) และภาษาแก้ขัด (pidgin) มีศักยะผลิตภาษาใหม่ที่แยกกันชัดเจนจากภาษาอังกฤษตามกาล

ประวัติ

การกระจายทางภูมิศาสตร์

มีผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่งราว 360 ล้านคน ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษอาจเป็นภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดเป็นอันดับสาม รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน อย่างไรก็ดี เมื่อรวมผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และมิใช่ภาษาแม่แล้ว ภาษาอังกฤษก็อาจเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลก แม้อาจน้อยกว่าผู้พูดภาษาจีนรวมกัน (ขึ้นอยู่กับว่านับรวมเป็น "ภาษา" หรือนับแยกเป็น "ภาษาถิ่น")

การประมาณซึ่งรวมผู้พูดเป็นภาษาที่สองนั้นแปรผันอย่างมากตั้งแต่ 470 ล้านคน ถึงกว่าหนึ่งพันล้านคน ขึ้นอยู่กับว่านิยามและวัดการรู้หนังสือหรือความชำนาญอย่างไร เดวิด คริสทอล (David Crystal) ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ คำนวณว่าผู้ที่พูดมิใช่ภาษาแม่นั้นมีมากกว่าผู้พูดเป็นภาษาแม่เป็นสัดส่วน 3 ต่อ 1

ประเทศที่มีประชากรผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (226 ล้านคน) สหราชอาณาจักร (61 ล้านคน) แคนาดา (18.2 ล้านคน) ออสเตรเลีย (15.5 ล้านคน) ไนจีเรีย (3-5 ล้านคน) ไอร์แลนด์ (3.8 ล้านคน) แอฟริกาใต้ (3.7 ล้านคน) และนีวซีแลนด์ (3.6 ล้านคน) ตามลำดับ ข้อมูลมาจากสำมะโนปี 2549

หลายประเทศ อย่างฟิลิปปีนส์ จาเมกาและไนจีเรียยังมีผู้พูดภาษาถิ่นต่อเนื่อง (dialect continuum) เป็นภาษาแม่อีกหลายล้านคน ซึ่งมีตั้งแต่ภาษาครีโอล (creole language) อิงภาษาอังกฤษไปจนถึงภาษาอังกฤษรุ่นที่เป็นมาตรฐานมากกว่า ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมากที่สุด คริสทอลอ้างว่า เมื่อรวมผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และไม่เป็นภาษาแม่รวมกัน ปัจจุบัน ประเทศอินเดียมีประชากรที่พูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศใดในโลก

ระเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในแองกวิลลา แอนติกาและบาร์บูดา ออสเตรเลีย บาฮามาส บาร์บาโดส เบลีซ เบอร์มิวดา บริทิชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี หมู่เกาะบริทิชเวอร์จิน แคนาดา หมู่เกาะเคย์แมน ดอมินีกา หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ ยิบรอลตาร์ เกรนาดา กวม เกิร์นซีย์ กายอานา ไอร์แลนด์ เกาะแมน จาไมกา เจอร์ซีย์ มอนต์เซอร์รัต นาอูรู นีวซีแลนด์ หมู่เกาะพิตแคร์น เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ สิงคโปร์ เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ทรินิแดดและโตเบโก หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

ในบางประเทศซึ่งภาษาอังกฤษมิใช่ภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุด แต่เป็นภาษาราชการ ได้แก่ บอตสวานา แคเมอรูน สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ฟิจิ แกมเบีย กานา อินเดีย เคนยา คิริบาส เลโซโท ไลบีเรีย มอลตา หมู่เกาะมาร์แชลล์ มอริเชียส นามิเบีย ไนจีเรีย ปากีสถาน ปาเลา ปาปัวนีวกินี ฟิลิปปีนส์ รวันดา เซนต์ลูเชีย ซามัว เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน หมู่เกาะโซโลมอน ศรีลังกา ซูดาน เซาท์ซูดาน สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ยูกันดา แซมเบียและซิมบับเว นอกจากนี้ยังมีบางประเทศที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมในบางดินแดน เช่น กลุ่มเกาะซันอันเดรส โปรบีเดนเซีย และซันตากาตาลีนาของโคลอมเบีย และมัสคีโทโคสท์ของนิการากัว ซึ่งเป็นผลจากการยึดเป็นอาณานิคมของอังกฤษในพื้นที่

ภาษาอังกฤษยังเป็นหนึ่งใน 11 ภาษาราชการที่ได้รับสถานภาพเท่ากันในแอฟริกาใต้ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาราชการในดินแดนในภาวะพึ่งพิงปัจจุบันของออสเตรเลีย (เกาะนอร์ฟอล์ก เกาะคริสต์มาสและเกาะโคคอส) และสหรัฐอเมริกา (อเมริกันซามัว กวม หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เปอร์โตริโก และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา และอดีตอาณานิคมอังกฤษ ฮ่องกง

แม้รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจะไม่มีภาษาราชการ แต่ภาษาอังกฤษได้รับสถานะราชการโดยรัฐบาลของ 30 จาก 50 รัฐ แม้จะมิได้ระบุสถานะราชการ ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาสำคัญในอดีตอาณานิคมและรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรหลายแห่ง เช่น บาห์เรน บังกลาเทศ บรูไน ไซปรัส มาเลเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล

ภาษาอังกฤษมักถูกเรียกว่าเป็น "ภาษาสากล" เพราะมีการพูดอย่างกว้างขวาง และแม้จะมิใช่ภาษาราชการในประเทศส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบัน มีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุด ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของการสื่อสารการบินและในทะเล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิคสากล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศมากที่สุดในสหภาพยุโรป ถึง 89% ในเด็กวัยเรียน นำหน้าภาษาฝรั่งเศสที่ 32% ขณะที่การรับรู้ประโยชน์ของภาษาต่างประเทศในบรรดาชาวยุโรป คือ 68% สนับสนุนภาษาอังกฤษ มากกว่าภาษาฝรั่งเศสที่ 25% ในบรรดาบางประเทศสหภาพยุโรปที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ ประชากรผู้ใหญ่จำนวนมากอ้างว่าสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวีเดน 85%, เดนมาร์ก 83%, เนเธอร์แลนด์ 79%, ลักเซมเบิร์ก 66% และในฟินแลนด์ สโลวีเนีย ออสเตรเลีย เบลเยียมและเยอรมนี กว่า 50% ในปี 2555 หากไม่นับผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ชาวยุโรป 38% มองว่าตนสามารถพูดภาษาอังกฤษ แต่ชาวญี่ปุ่นเพียง 3% ที่มองเช่นนั้น

หนังสือ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในแวดวงวิทยาศาสตร์ โดยดัชนีการอ้างอิงวิทยาศาสตร์รายงานเมื่อปี 2540 ว่า บทความของดัชนีฯ 95% เขียนในภาษาอังกฤษ แม้เพียงครึ่งหนึ่งจะมาจากผู้ประพันธ์ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษคิดเป็น 28% ของวรรณกรรมทั้งหมดที่ตีพิมพ์ทั่วโลก และคิดเป็น 30% ของเนื้อหาเว็บในปี 2554 (จาก 50% ในปี 2543)

การใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนี้ได้มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อภาษาอื่นจำนวนมาก จนนำไปสู่ภาษาเปลี่ยนหรือกระทั่งภาษาตาย และการอ้างจักรวรรดินิยมทางภาษา ภาษาอังกฤษเองก็เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางภาษามากขึ้น เพราะความหลากหลายในภูมิภาคป้อนกลับไปยังภาษาโดยรวมเช่นกัน

ระบบการเขียน

ดูบทความหลักที่: พยัญชนะอังกฤษ

พยัญชนะอังกฤษสมัยใหม่ประกอบด้วยอักษร 26 ตัว ได้แก่ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z (รูปอักษรใหญ่เป็น A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ตามลำดับ) สัญลักษณ์อื่นซึ่งใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษมีการผูก æ และ œ ซึ่งพบได้น้อย นอกจากนี้ ยังมีการใช้เครื่องหมายเสริมสัทอักษรบ้าง ส่วนใหญ่ในคำยืมจากภาษาต่างประเทศ (เช่น เครื่องหมายลงน้ำหนักเด่นชัดในคำว่า café และ exposé) และในการใช้เครื่องหมายไดเอเรซิส (diaeresis) บางครั้งเพื่อชี้ว่าสระสองตัวนั้นออกเสียงแยกกัน (เช่น ในคำว่า naïve และ Zoë)

ระบบการสะกด หรืออักขรวิธี ของภาษาอังกฤษนั้นมีหลายชั้น โดยมีส่วนการสะกดภาษาฝรั่งเศส ละตินและกรีกบนระบบเจอร์แมนิคพื้นเมือง นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังซับซ้อนขึ้นจากการเปลี่ยนเสียงที่ไม่ไปด้วยกันกับอักขรวิธี จึงหมายความว่า การสะกดภาษาอังกฤษมิใช่ตัวชี้บอกการออกเสียงที่น่าเชื่อถือ หรือกลับกัน เมื่อเทียบกับภาษาอื่นจำนวนมาก (กล่าวโดยทั่วไป ภาษาอังกฤษมิใช่อักขรวิธีเชิงหน่วยเสียง)

แม้อักษรและเสียงอาจไม่สัมพันธ์กันเมื่อแยกกัน แต่กฎการสะกดซึ่งพิจารณาโครงสร้างพยางค์ สัทศาสตร์และการลงน้ำหนักนั้นน่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 75% การสะกดเสียงบางอย่างสนับสนุนข้ออ้างที่ว่าภาษาอังกฤษนั้นสอดคล้องกับการออกเสียงกว่า 80% อย่างไรก็ดี ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างเสียงกับอักษรน้อยกว่าภาษาอื่นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ลำดับอักษร ough สามารถออกเสียงได้ถึง 10 วิธี ผลของประวัติอักขรวิธีซับซ้อนนี้ คือ การอ่านอาจเป็นสิ่งท้าทาย ผู้เรียนต้องใช้เวลานานกว่าภาษาอื่นจึงจะเป็นนักอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงภาษาฝรั่งเศส กรีกและสเปน พบว่า เด็กที่พูดภาษาอังกฤษใช้เวลาเรียนอ่านนานกว่าเด็กในประเทศยุโรปอื่น 12 ประเทศสองปี

สำหรับพยัญชนะ ความสอดคล้องระหว่างการสะกดกับการออกเสียงนั้นค่อนข้างสม่ำเสมอ อักษร b, d, f, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z แทนหน่วยเสียง /b/, /d/, /f/, /h/, /dʒ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /z/ ตามลำดับ อักษร c และ g ปกติจะแทน /k/ และ /g/ แต่ยังมีเสียง c อ่อนที่ออกเสียงเป็น /s/ และเสียง g อ่อนที่ออกเสียงเป็น /dʒ/ บางเสียงนั้นแทนด้วยทวิอักษร ได้แก่ ch แทน /tʃ/, sh แทน /ʃ/, th แทน /θ/ หรือ /ð/, ng แทน /ŋ/ (นอกจากนี้ ph ออกเสียงเป็น /f/ ในคำที่มาจากภาษากรีก) อักษรพยัญชนะซ้อน (และ ck) โดยทั่วไปออกเสียงเป็นพยัญชนะเดี่ยว และ qu และ x ออกเสียงเป็น /kw/ และ /ks/ อักษร y เมื่อใช้เป็นพยัญชนะ แทน /j/ อย่างไรก็ดี ชุดกฎนี้มีข้อยกเว้นเช่นกัน หลายคำมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงหรือออกเสียงพิเศษ

ส่วนสระนั้น ความสอดคล้องระหว่างการสะกดและการออกเสียงยิ่งไม่สม่ำเสมอ ภาษาอังกฤษมีหน่วยเสียงสระมากกว่าอักษรสระ (a, e, i, o, u) มาก ซึ่งหมายความว่า การประสมอักษรมักจำเป็นต้องใช้ระบุสระประสมสองเสียงและสระยาวอื่น ๆ (เช่น oa ในคำว่า boat และ ay ในคำว่า stay) หรือการใช้ e ที่ไม่ออกเสียงหรืออุบายคล้ายกันแทน (เช่นในคำว่า note และ cake) ทว่า อุบายเหล่านี้ก็ยังไม่ใช้คงเส้นคงวา ฉะนั้น การออกเสียงสระจึงยังเป็นแหล่งความไม่สม่ำเสมอหลักในอักขรวิธีภาษาอังกฤษ

สัทวิทยา

สัทวิทยา (ระบบเสียง) ของภาษาอังกฤษแตกต่างกันตามภาษาถิ่น คำอธิบายด้านล่างใช้ได้กับชนิดมาตรฐาน ที่เรียกว่า สำเนียงอังกฤษมาตรฐาน (RP) และสำเนียงอเมริกันมาตรฐาน

พยัญชนะ

ตารางด้านล่างแสดงระบบหน่วยเสียงพยัญชนะซึ่งทำหน้าที่ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาจากสัทอักษรสากล (IPA) และยังใช้ระบุการออกเสียงในพจนานุกรมหลายเล่ม

  โอษฐชะ ริมฝีปาก-
ฟัน
ฟัน ปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน ริมฝีปาก-
เพดานอ่อน
เส้นเสียง
นาสิก m     n     ŋ  
ระเบิด p   b     t   d     k   ɡ  
กักเสียดแทรก         tʃ   dʒ      
เสียดแทรก   f   v θ   ð s   z ʃ   ʒ   (x) h
เปิด       r   j   w  
เปิดข้างลิ้น       l        

หากพยัญชนะมาเป็นคู่ (เช่น "p b") พยัญชนะตัวแรกจะไม่ก้อง ออกเสียงตัวที่สอง สัญลักษณ์ส่วนมากแสดงเสียงเดียวกับตามปกติเมื่อใช้เป็นอักษร แต่ /j/ แทนเสียงแรกของ yacht สัญลักษณ์ /ʃ/ แทนเสียง sh, /ʒ/ แทนเสียงกลางของ vision, /tʃ/ แทนเสียง ch, /dʒ/ แทนเสียง j ใน jump, /θ/ และ /ð/ แทนเสียง th ใน thing และ this ตามลำดับ, และ /ŋ/ แทนเสียง ng ใน sing เสียงเสียดแทรก เพดานอ่อน ไม่ก้อง /x/ มิใช่หน่วยเสียงปกติในภาษาอังกฤษชนิดส่วนใหญ่ แม้ผู้พูดคำภาษาสกอต/เกลิคบางคนใช้ เช่น loch หรือในคำยืมอื่น เช่น chanukah

การแปรผันในการออกเสียงพยัญชนะที่โดดเด่นบางอย่าง ได้แก่

 • ในการลงน้ำหนักไม่รัวลิ้น เช่น สำเนียงอังกฤษมาตรฐานและสำเนียงออสเตรเลีย /r/ สามารถปรากฏก่อนสระเท่านั้น (ฉะนั้นจึงไม่มีเสียง "r" ในคำอย่าง card) การออกเสียง /r/ ตามจริงนั้นแตกต่างกันตามภาษาถิ่น แต่ที่พบมากที่สุด คือ เสียงเปิด ปุ่มเหงือก [ɹ]
 • ในสำเนียงอเมริกาเหนือและสำเนียงออสเตรเลีย /t/ และ /d/ เป็นเสียงลิ้นสะบัด [ɾ] ในหลายตำแหน่งระหว่างสระ ซึ่งหมายความว่า คู่คำอย่าง latter และ ladder อาจเป็นคำพ้องเสียงสำหรับผู้พูดภาษาถิ่นเหล่านี้
 • เสียง th /θ/ และ /ð/ บางครั้งออกเสียงเป็น /f/ และ /v/ ในค็อกนีย์ และเป็นเสียงระเบิด ฟัน (ซึ่งตามปกติเป็นเสียงระเบิด ปุ่มเหงือก) ในบางสำเนียงไอร์แลนด์ ในสำเนียงพื้นเมืองแอฟริกันอเมริกัน /ð/ รวมกับเสียงฟัน /d/
 • เสียง w อโฆษะ [ʍ] บางครั้งเขียนเป็น /hw/ สำหรับ wh ในคำอย่าง when และ which พบในสำเนียงสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ และอื่น ๆ บ้าง
 • เสียงระเบิดอโฆษะ /p/, /t/ และ /k/ นั้นธนิตบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นพยางค์ที่เน้น แต่ไม่ธนิตหลัง /s/ ที่ต้นคำ เช่น spin

สระ

ระบบหน่วยเสียงและการออกเสียงสระนี้แปรผันได้มากตามภาษาถิ่น ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการสระที่พบในสำเนียงอังกฤษมาตรฐานและสำเนียงอเมริกันมาตรฐาน (ซึ่งในที่นี้ย่อเป็น GAm) พร้อมตัวอย่างคำที่หน่วยเสียงปรากฏ สระนั้นแสดงด้วยสัญลักษณ์จากสัทอักษรสากล สัญลักษณ์ซึ่งให้แก่ RP นั้นพบใช้ค่อนข้างเป็นมาตรฐานในพจนานุกรมของอังกฤษและสิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่น

RP GAm คำ
สระเดี่ยว
i need
ɪ ɪ bid
e ɛ bed
æ æ back
ɒ (ɑ) box
ɔː ɔ paw
ɑː ɑ bra
RP GAm คำ
สระเดี่ยว (ต่อ)
ʊ ʊ good
u food
ʌ ʌ but
ɜː ɜr bird
ə ə comma
(ɪ) ɨ roses
RP GAm คำ
สระประสมสองเสียง
bay
əʊ road
cry
cow
ɔɪ ɔɪ boy
ɪə (ɪr) fear
ɛə (ɛr) fair
ʊə (ʊr) lure

หมายเหตุ:

 • สำหรับคำซึ่งในสำเนียงอังกฤษมาตรฐานมี /ɒ/ ภาษาถิ่นอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มี /ɑ/ (เช่นในตัวอย่าง box ด้านบน) หรือ /ɔ/ (เช่นใน cloth) อย่างไรก็ดี ภาษาถิ่นอเมริกาเหนือบางภาษาไม่มีสระ /ɔ/ เลย (ยกเว้นก่อน /r/)
 • ในสำเนียงอังกฤษมาตรฐานปัจจุบัน หน่วยเสียง /æ/ ใกล้เคียงกับ [a] ดังเช่นในการลงน้ำหนักอื่นส่วนใหญ่ในบริเทน เสียง [æ] ปัจจุบันพบเฉพาะในสำเนียงอังกฤษมาตรฐานอนุรักษ์
 • ในสำเนียงอเมริกันมาตรฐานและการลงน้ำหนักรัวลิ้นอื่นบางแบบ การผสมสระ+/r/ มักเข้าใจว่าเป็นสระรัวลิ้น ตัวอย่างเช่น butter /ˈbʌtər/ ออกเสียงด้วยชวารัวลิ้น [ɚ] และทำนองเดียวกัน nurse มีสระรัวลิ้น [ɝ]
 • สระซึ่งเขียนตามสัญนิยมว่า /ʌ/ แท้จริงแล้วออกเสียงเป็นศูนย์กลางกว่า เป็น [ɐ] ในสำเนียงอังกฤษมาตรฐาน ในอังกฤษซีกเหนือ สระนี้แทนที่ด้วย /ʊ/ (ฉะนั้น cut จึงสัมผัสกับ put)
 • ในพยางค์ที่ไม่เน้น อาจมีหรือไม่มีข้อแตกต่างระหว่าง /ə/ (ชวา) และ /ɪ/ (/ɨ/) ก็ได้ ฉะนั้น สำหรับผู้พูดบางคนจึงออกเสียงคำว่า roses และ Rosa's ต่างกัน
 • สระประสมสองเสียง /eɪ/ และ /əʊ/ (/oʊ/) มีแนวโน้มออกเสียงเป็นสระเดี่ยว [eː] และ [oː] ในบางภาษาถิ่น ซึ่งรวมสำเนียงแคนาดา สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์และอังกฤษเหนือ
 • ในทวีปอเมริกาเหนือบางส่วน /aɪ/ จะออกเสียงเป็น [ʌɪ] ก่อนพยัญชนะอโฆษะ ซึ่งพบเป็นพิเศษในแคนาดา เช่นเดียวกับที่ /aʊ/ ออกเสียงเป็น [ʌʊ] ก่อนพยัญชนะอโฆษะเช่นกัน
 • เสียง /ʊə/ กำลังถูกแทนที่ด้วย /ɔː/ ในหลายคำ ตัวอย่างเช่น sure มักออกเสียงคล้าย shore

การเน้น จังหวะและทำนองเสียง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เน้นหนัก ซึ่งกล่าวกันว่าการเน้นพยางค์นั้นเป็นหน่วยเสียง คือ สามารถจำแนกความแตกต่างของคำได้ (เช่น นาม increase เน้นพยางค์แรก และกริยา increase เน้นพยางค์ที่สอง) แทบทุกคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ จะมีพยางค์หนึ่งที่ระบุว่าเน้นมาก (primary stress) และอาจมีอีกพยางค์หนึ่งที่เน้นรองลงมา (secondary stress) เช่นในคำว่า civilization /ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃn̩/ ซึ่งพยางค์แรกเน้นรอง และพยางค์ที่สี่เน้นมาก ส่วนพยางค์อื่นไม่เน้น

กระบวนการที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเน้นพยางค์ในภาษาอังกฤษ คือ การลดการออกเสียงสระ ตัวอย่างเช่น นาม contract เน้นพยางค์แรก และมีสระ /ɒ/ ใน RP ขณะที่กริยา contract ไม่เน้นพยางค์แรก และสระลดเหลือ /ə/ (ชวา) กระบวนการเดียวกันนี้ใช้กับคำที่ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์สามัญบางคำ เช่น of ซึ่งออกเสียงด้วยสระคนละตัวขึ้นอยู่กับว่าเน้นคำเหล่านี้ในประโยคหรือไม่

ภาษาอังกฤษยังมีการเน้นฉันทลักษณ์ที่หนัก คือ การเน้นบางคำในประโยคเพิ่มที่ผู้พูดต้องการดึงความสนใจ ทำนองเดียวกับที่ออกเสียงคำที่สำคัญน้อยเบา สำหรับจังหวะ ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาที่มีการเน้นบางพยางค์ ซึ่งมีแนวโน้มให้เวลาพักระหว่างพยางค์ที่เน้นเท่ากัน โดยออกเสียงกลุ่มพยางค์ที่ไม่เน้นเร็วขึ้น

สำหรับทำนองเสียง มีการใช้ระดับเสียงเชิงวากยสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น เพื่อถ่ายทอดความประหลาดใจหรือประชดประชัน หรือเพื่อเปลี่ยนข้อความเป็นคำถาม ภาษาถิ่นส่วนใหญ่ของภาษาอังกฤษใช้ทำนองเสียงลงสำหรับข้อความบอกเล่า และทำนองเสียงสูงเพื่อแสดงวามไม่แน่ใจ เช่น ในคำถาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามปลายปิด) นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนทำนองเสียงตรงพยางค์ที่เน้นหนักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พยางค์ที่เน้นหนักที่สุดในประโยคหรือกลุ่มทำนองเสียง

ไวยากรณ์

ไวยากรณ์อังกฤษมีการผันคำน้อยเมื่อเทียบกับภาษาอื่นในตระกูลอินโด-ยูโรเปียนส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษใหม่ ซึ่งไม่เหมือนกับภาษาเยอรมันหรือดัตช์ใหม่ และภาษาโรมานซ์ ไม่มีเพศทางไวยากรณ์และความสอดคล้องของคุณศัพท์ เครื่องหมายการกแทบไม่ปรากฏในภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่มีอยู่เฉพาะในสรรพนาม การวางแบบผันกริยาแข็ง (เช่น speak/spoke/spoken) กับผันกริยาอ่อน (เช่น love/loved หรือ kick/kicked) ซึ่งรับมาจากภาษาเยอรมันลดความสำคัญลงในภาษาอังกฤษใหม่ และส่วนที่เหลือของการผันคำ (เช่น เครื่องหมายพหูพจน์) กลายมาพบได้มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ภาษาอังกฤษกลายมาเป็นเชิงวิเคราะห์มากขึ้น และได้พัฒนาลักษณะอย่างกริยาข่วยและลำดับคำเป็นทรัพยากรสำหรับสื่อความหมาย คำช่วยกริยาเป็นการผูกคำถาม สภาพปฏิเสธ กรรมวาจกและภาวะต่อเนื่อง

คำศัพท์

คำเจอร์แมนิค (Germanic, คำจากภาษาอังกฤษเก่าหรือ ในวงแคบกว่า คำที่มีกำเนิดจากภาษานอร์สโบราณโดยทั่วไป) มีแนวโน้มสั้นกว่า คำลาติเนต (Latinate, คำที่มีรากศัพท์หรือเลียนภาษาละติน) และใช้พูดในชีวิตประจำวันมากกว่า ซึ่งรวมสรรพนาม บุพบท สันธาน กริยาช่วย ฯลฯ พื้นฐานแทบทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานของวากยสัมพันธ์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยทั่วไป ความสั้นของคำนั้นมาจากการตัดกลางคำในภาษาอังกฤษกลาง (เช่น อังกฤษเก่า hēafod → อังกฤษใหม่ head, อังกฤษเก่า sāwol → อังกฤษใหม่ soul) และจากการตัดพยางค์สุดท้ายเนื่องจากการเน้นพยางค์ (เช่น อังกฤษเก่า gamen → อังกฤษใหม่ game, อังกฤษเก่า ǣrende → อังกฤษใหม่ errand) มิใช่เพราะคำเจอร์แมนิคสั้นกว่าคำลาติเนตเป็นปกติอยู่แล้ว คำซึ่งมักพิจารณาว่าสละสลวยหรือมีการศึกษาในภาษาอังกฤษใหม่จึงมักเป็นคำลาติเนต

ในหลายกรณี ผู้ใช้ภาษาอังกฤษสามารถเลือกระหว่างไวพจน์เจอร์แมนิคและลาติเนต เช่น come หรือ arrive, sight หรือ vision, freedom หรือ liberty ในบางกรณี มีทางเลือกระหว่างคำที่มีรากศัพท์จากกลุ่มภาษาเจอร์แมนิค

ค (oversee) คำที่มีรากศัพท์จากภาษาละติน (supervise) และคำภาษาฝรั่งเศสที่มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันในภาษาละติน (survey) หรือกระทั่งคำเจอร์แมนิคที่มีรากศัพท์จากภาษานอร์มัน (เช่น warranty) กับภาษาฝรั่งเศสสำเนียงปารีส (guarantee) หรือแม้แต่ทางเลือกระหว่างแหล่งเจอร์แมนิคและลาทิเนทหลายแหล่งก็มี เช่น sickness (อังกฤษเก่า), ill (นอร์สโบราณ), infirmity (ฝรั่งเศส), affliction (ละติน) อย่างไรก็ดี ไวพจน์จำนวนมากนี้มิใช่ผลของอิทธิพลภาษาฝรั่งเศสและละติน เพราะภาษาอังกฤษมีคำหลากหลายอยู่แล้วก่อนยืมคำภาษาฝรั่งเศสและละตินอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ในชื่อสัตว์และเนื้อสัตว์จะใช้ศัพท์แยกจากกัน ชื่อสัตว์มักมีชื่อเจอร์แมนิค และเนื้อมีชื่อที่มีรากศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส ตัวอย่างเช่น deer และ venison, cow และ beef; swine/pig และ pork, และ sheep/lamb และ mutton ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลจากการพิชิตอังกฤษของนอร์มัน ซึ่งชนชั้นสูงที่พูดภาษาแองโกล-นอร์มันเป็นผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ผลิตโดยชนชั้นล่าง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวแองโกล-แซ็กซอน

ภาษาอังกฤษรับศัพท์เท็คนิคมาใช้กันทั่วไปโดยง่ายและมักรับคำและวลีใหม่ ๆ เข้ามา ตัวอย่างปรากฏการณ์นี้ เช่น cookie, Internet และ URL (ศัพท์เท็คนิค) เช่นเดียวกับ genre, über, lingua franca และ amigo ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลีและสเปนตามลำดับ นอกเหนือจากนี้ สแลงมักให้ความหมายใหม่แก่คำและวลีเก่าด้วย

จำนวนคำในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้นมีมหาศาลอย่างไม่ต้องสงสัย แต่การระบุตัวเลขขนาดแน่ชัดนั้นเป็นประเด็นการนิยามมากกว่าการคำนวณ และไม่มีแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการที่จะนิยามคำและการสะกดภาษาอังกฤษที่ยอมรับกัน

บรรณาธิการของพจนานุกรมสากลใหม่ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สามของเว็บสเตอร์ ไม่ย่อ (Webster's Third New International Dictionary, Unabridged) รวมคำหลักสำคัญไว้ 475,000 คำ แต่ในคำนำ พวกเขาประมาณว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้มาก นักภาษาศาสตร์และนักพจนานุกรมโดยทั่วไปไม่ถือการเปรียบเทียบขนาดคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับขนาดคำศัพท์ภาษาอื่นจริงจังนัก และนอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าพจนานุกรมจะมีนโยบายการรวมและนับหน่วยข้อมูลแตกต่างกัน

ในเดือนธันวาคม 2553 การศึกษาร่วมของฮาร์วาร์ด/กูเกิลพบว่า ภาษาอังกฤษมีคำ 1,022,000 คำ และขยายตัวที่อัตรา 8,500 คำต่อปี การค้นพบนี้มีขึ้นหลังการคำนวณโดยคอมพิวเตอร์จากหนังสือที่ถูกแปลงเป็นดิจิทัล 5,195,769 เล่ม ส่วนการค้นพบอื่นประมาณอัตราการเติบโตของคำไว้ 25,000 คำต่อปี

ที่มาของคำ

ในบรรดาหนึ่งพันคำที่ใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ (พิสัยการประมาณตั้งแต่ราว 50% ไปจนถึงกว่า 80%) เป็นคำเจอร์แมนิค อย่างไรก็ดี คำขั้นสูงกว่าในหัวข้ออย่างวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและคณิตศาสตร์มาจากภาษาละตินหรือกรีก และยังมีภาษาอารบิกหลายคำในวิชาดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์และเคมี

ที่มาของคำภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด 7,476 คำ
100 คำแรก 1,000 คำแรก 1,000 คำที่สอง ที่เหลือ
เจอร์แมนิค 97% 57% 39% 36%
อิตาลิค 3% 36% 51% 51%
เฮลเลนิค 0 4% 4% 7%
อื่น ๆ 0 3% 6% 6%
ที่มา: Nation 2001, p. 265

ดูเพิ่ม

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษาอังกฤษ
วิกิตำรา มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ:
ภาษาอังกฤษ

อ้างอิง

 1. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2010" The World's 100 Largest Languages in 2010
 2. "Future of English" (PDF). The British Council. สืบค้นเมื่อ 24 August 2011. (page 10)
 3. Mydans, Seth (14 May 2007) "Across cultures, English is the word" New York Times. Retrieved 21 September 2011
 4. "Ethnologue, 1999". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 29 April 1999. สืบค้นเมื่อ 31 October 2010.
 5. Ammon, pp. 2245–2247.
 6. Schneider, p. 1.
 7. Mazrui, p. 21.
 8. Howatt, pp. 127–133.
 9. Crystal, pp. 87–89.
 10. Wardhaugh, p. 60.
 11. Daniel Weissbort (2006). "Translation: theory and practice : a historical reader". p.100. Oxford University Press, 2006
 12. "Words on the brain: from 1 million years ago?". History of language. สืบค้นเมื่อ 5 September 2010.
 13. Baugh, Albert C. and Cable, Thomas (1978). "Latin Influences on Old English". An excerpt from Foreign Influences on Old English. สืบค้นเมื่อ 5 September 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 14. "How many words are there in the English Language?". Oxforddictionaries.com.
 15. "Vista Worldwide Language Statistics". Vistawide.com. สืบค้นเมื่อ 31 October 2010.
 16. Smith, Ross (2005). "Global English: gift or curse?". English Today. 21 (2): 56. doi:10.1017/S0266078405002075.
 17. David Graddol (1997). "The Future of English?" (PDF). The British Council. สืบค้นเมื่อ 15 April 2007.
 18. "IMO Standard Marine Communication Phrases". International Maritime Organization. สืบค้นเมื่อ 10 December 2019.
 19. "FAQ – Language proficiency requirements for licence holders – In which languages does a licence holder need to demonstrate proficiency?". International Civil Aviation Organization – Air Navigation Bureau. สืบค้นเมื่อ 2 June 2011.
 20. "The triumph of English". The Economist. 20 December 2001. สืบค้นเมื่อ 26 March 2007.
 21. "Lecture 7: World-Wide English". EHistLing. สืบค้นเมื่อ 26 March 2007.
 22. Graphics: English replacing German as language of Science Nobel Prize winners. From J. Schmidhuber (2010), Evolution of National Nobel Prize Shares in the 20th Century at arXiv:1009.2634v1
 23. Crystal, David (2002). Language Death. Cambridge University Press. doi:10.2277/0521012716. ISBN 0-521-01271-6.
 24. Cheshire, Jenny (1991). English Around The World: Sociolinguistic Perspectives. Cambridge University Press. doi:10.2277/0521395658. ISBN 0-521-39565-8.
 25. Languages of the World (Charts), Comrie (1998), Weber (1997), and the Summer Institute for Linguistics (SIL) 1999 Ethnologue Survey. Available at The World's Most Widely Spoken Languages
 26. Mair, Victor H. (1991). "What Is a Chinese "Dialect/Topolect"? Reflections on Some Key Sino-English Linguistic Terms" (PDF). Sino-Platonic Papers.CS1 maint: ref=harv (link)
 27. "English Language". Columbia University Press. 2005. สืบค้นเมื่อ 26 March 2007.
 28. 20,000 ESL Teaching Jobs Oxford Seminars. Retrieved 17 April 2012
 29. Crystal, David (2003). English as a Global Language (2nd ed.). Cambridge University Press. p. 69. ISBN 978-0-521-53032-3., cited in Power, Carla (7 March 2005). "Not the Queen's English". Newsweek.CS1 maint: ref=harv (link)
 30. "U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2003, Section 1 Population" (PDF). U.S. Census Bureau. Table 47 gives the figure of 214,809,000 for those five years old and over who speak exclusively English at home. Based on the American Community Survey, these results exclude those living communally (such as college dormitories, institutions, and group homes), and by definition exclude native English speakers who speak more than one language at home.
 31. Crystal, David (1995). "The Cambridge Encyclopedia of the English Language" (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 32. Population by mother tongue and age groups, 2006 counts, for Canada, provinces and territories–20% sample data, Census 2006, Statistics Canada.
 33. Census Data from Australian Bureau of Statistics Main Language Spoken at Home. The figure is the number of people who only speak English at home.
 34. Ihemere, Kelechukwu Uchechukwu (2006). "A Basic Description and Analytic Treatment of Noun Clauses in Nigerian Pidgin" (PDF). Nordic Journal of African Studies. 15 (3): 296–313.
 35. Census in Brief, page 15 (Table 2.5), 2001 Census, Statistics South Africa
 36. "About people, Language spoken". Statistics New Zealand. 2006 census. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2009-10-15. สืบค้นเมื่อ 28 September 2009. Check date values in: |date= (help) (links to Microsoft Excel files)
 37. Crystal, David (2004-11-19) Subcontinent Raises Its Voice, Guardian Weekly.
 38. Zhao, Yong and Campbell, Keith P. (1995). "English in China". World Englishes. 14 (3): 377–390. doi:10.1111/j.1467-971X.1995.tb00080.x. Hong Kong contributes an additional 2.5 million speakers (1996 by-census)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 39. "ICAO Promotes Aviation Safety by Endorsing English Language Testing". International Civil Aviation Organization. 13 October 2011.
 40. "IMO Standard Marine Communication Phrases". International Maritime Organization. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 27 December 2003.
 41. 2006 survey by Eurobarometer.
 42. "Microsoft Word – SPECIAL NOTE Europeans and languagesEN 20050922.doc" (PDF). สืบค้นเมื่อ 21 April 2010.
 43. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
 44. http://net-lang.net//externDisplayer/displayExtern/_path_/netlang_EN_pdfedition.pdf
 45. David Crystal (2000) Language Death, Preface; viii, Cambridge University Press, Cambridge
 46. Jambor, Paul Z. (April 2007). "English Language Imperialism: Points of View". Journal of English as an International Language. 2: 103–123.
 47. Abbott, M. (2000). "Identifying reliable generalisations for spelling words: The importance of multilevel analysis". The Elementary School Journal. 101 (2): 233–245. doi:10.1086/499666. JSTOR 1002344.
 48. Moats, L. M. (2001). Speech to print: Language essentials for teachers. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Company, ISBN 1598570501.
 49. McGuinness, Diane (1997) Why Our Children Can't Read, New York: Touchstone, pp. 156–169, ISBN 0684853566.
 50. Ziegler, J. C., & Goswami, U. (2005). "Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory". Psychological bulletin. 131 (1): 3–29. doi:10.1037/0033-2909.131.1.3. PMID 15631549.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 51. Seymour, Philip H K, University of Dundee (2001). "Media centre". Spelling Society. สืบค้นเมื่อ 21 April 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 52. Cox, Felicity (2006). "Australian English Pronunciation into the 21st century" (PDF). Prospect. 21: 3–21. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 24 July 2007. สืบค้นเมื่อ 22 July 2007.CS1 maint: ref=harv (link)
 53. Gimson, ed. A. Cruttenden (2008). Pronunciation of English. Hodder. pp. 112–3.
 54. Sheidlower, Jesse (10 April 2006). "How many words are there in English?". สืบค้นเมื่อ 17 September 2010.
 55. English language has doubled in size in the last century, Richard Alleyne, Science Correspondent, The Telegraph, 16 December 2010
 56. Kister, Ken (1992-06-15). "Dictionaries defined". Library Journal. 117 (11): 43, 4p, 2bw.
 57. Nation 2001, p. 265
 58. "Old English Online". Utexas.edu. 20 February 2009. สืบค้นเมื่อ 21 April 2010.
 59. "From Arabic to English", www.america.gov

บรรณานุกรม

 • Ammon, Ulrich (2006). Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society. Walter de Gruyter. ISBN 3-11-018418-4.
 • Baugh, Albert C. (2002). A History of the English Language (5th ed.). Routledge. ISBN 0-415-28099-0. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 • Bragg, Melvyn (2004). The Adventure of English: The Biography of a Language. Arcade Publishing. ISBN 1-55970-710-0.
 • Crystal, David (1997). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-53032-6.
 • Crystal, David (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-53033-4.
 • Crystal, David (2004). The Stories of English. Allen Lane. ISBN 0-7139-9752-4.
 • Dunton-Downer, Leslie (2010). The English Is Coming!: How One Language Is Sweeping the World. New York: Touchstone Books. ISBN 978-1-4391-7665-8.
 • Halliday, MAK (1994). An Introduction to Functional Grammar (2nd ed.). London: Edward Arnold. ISBN 0-340-55782-6.
 • Hayford, Harrison (1954). Reader and Writer. Houghton Mifflin Company. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help) "Internet Archive: Free Download: Reader And Writer". Archive.org. 10 March 2001. สืบค้นเมื่อ 2 January 2010.
 • Howatt, Anthony (2004). A History of English Language Teaching. Oxford University Press. ISBN 0-19-442185-6.
 • Kenyon, John Samuel and Knott, Thomas Albert, A Pronouncing Dictionary of American English, G & C Merriam Company, Springfield, Mass, USA,1953.
 • Mazrui, Alamin (1998). The Power of Babel: Language & Governance in the African Experience. University of Chicago Press. ISBN 0-85255-807-4.
 • McArthur, T. (ed.) (1992). The Oxford Companion to the English Language. Oxford University Press. ISBN 0-19-214183-X.CS1 maint: extra text: authors list (link)
 • McCrum, Robert (1986). The Story of English (1st ed.). New York: Viking. ISBN 0-670-80467-3. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 • Nation, I.S.P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge University Press. p. 477. ISBN 0-521-80498-1.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Plotkin, Vulf (2006). The Language System of English. BrownWalker Press. ISBN 1-58112-993-9.
 • Robinson, Orrin (1992). Old English and Its Closest Relatives. Stanford Univ. Press. ISBN 0-8047-2221-8.
 • Schneider, Edgar (2007). Postcolonial English: Varieties Around the World. Cambridge University Press. ISBN 0-521-83140-7.
 • Wardhaugh, Ronald (2006). An Introduction to Sociolinguistics. Wiley-Blackwell. ISBN 1-4051-3559-X.

ภาษาอ, งกฤษ, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, ดระว, งส, บสนก, เก, หร, ใหม, เป, นภาษาในกล, มภาษาเจอร, แมน, คตะว, นตกท, ใช, ค. lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudrawngsbsnkb phasaxngkvseka phasaxngkvs hrux phasaxngkvsihm epnphasainklumphasaecxraemnikhtawntkthiichkhrngaerkinxngkvssmytnyukhklang aelapccubnepnphasathiichknaephrhlaythisudinolk 3 prachakrswnihyinhlaypraeths rwmthng shrachxanackr shrthxemrika aekhnada xxsetreliy ixraelnd niwsiaelnd aelapraethsinaekhribebiyn phudphasaxngkvsepnphasathihnung phasaxngkvsepnphasaaemthimiphuphudmakthisudepnxndbsamkhxngolk rxngcakphasacinklangaelaphasasepn 4 mkmiphueriynphasaxngkvsepnphasathisxngxyangkwangkhwang aelaphasaxngkvsepnphasarachkarkhxngshphaphyuorp hlaypraethsekhruxckrphphaehngchati aelashprachachati tlxdcnxngkhkarradbolkhlayxngkhkarphasaxngkvsEnglishxxkesiyng ˈɪŋglɪʃ xingklich ˈɪŋlɪʃ xinglichpraethsthimikarphuddudanlangcanwnphuphudphasathihnung 360 lankhn 2553 1 phasathisxng 375 lankhn aelaphasathisxnghruxphasatangpraeths 750 lankhn 2 imphbwnthi trakulphasaxinod yuorepiyn ecxraemnikhecxraemnikhtawntkaexngokl friechiynaexngklikhphasaxngkvsrupaebbkxnhnaxngkvseka xngkvssmyklangxngkvssmytnyukhklangphasaxngkvssthanphaphthangkarphasathangkar61 praeths xxsetreliy niwsiaelnd shrachxanackr shrth aexntikaaelabarbuda bahamas barebods eblis bxtswana burundi aekhemxrun aekhnada hmuekaakhuk dxminika imokhrniesiy fici aekmebiy kana ekrenda kayxana xinediy ixraelnd caemka ekhnya khiribas elosoth ilbieriy malawi mxlta hmuekaamaraechll mxriechiys namiebiy naxuru enpal incieriy niwew pakisthan paela papwniwkini filippins rwnda esntkhitsaelaenwis esntluechiy esntwinesntaelaekrnadins samw esechls esiyrralioxn singkhopr hmuekaaosolmxn aexfrikait esathsudan sudan exswatini aethnsaeniy txngnga triniaeddaelaotebok tuwalu yuknda wanuxatu aesmebiy simbbew 27 rthimmiexkrach aexokhrethiyriaeladiekheliy xemriknsamw aexngkwilla ebxrmiwda hmuekaabritichewxrcin hmuekaaekhyaemn kuxraesa hmuekaafxlkaelnd yibrxltar kwm hxngkng ixlxxfaemn ecxrsiy ekaanxrfxlk hmuekaanxrethirnmaeriyna hmuekaaphitaekhrn pwyrotriok sintmaretin hmuekaaetiksaelaekhkhxs hmuekaaewxrcinkhxngshrth britichxinediynoxechiynethrrithxri ekirnsiy mxntesxrrt esntehelna ekaakhristmas hmuekaaokhokhs othekhxela hlayxngkhkar United Nations European Union Commonwealth of Nations Council of Europe ICC IMF IOC ISO NATO WTO NAFTA OAS OECD OIC OPEC GUAM Organization for Democracy and Economic Development PIF UKUSA Agreement ASEAN ASEAN Economic Community SAARC CARICOM Turkic Council ECOrhsphasaISO 639 1enISO 639 2engISO 639 3eng praethsthiphasaxngkvsepnphasarachkarhruxepnphasarachkarodyphvtiny hruxepnphasapracachati aelaprachakrswnihyphudepnphasaaem praethsthiphasaxngkvsepnphasarachkar aetmiichphasahlkphasaxngkvsecriykhuninrachxanackraexngokl aesksxnxngkvs aelabriewnskxtaelndtawnxxkechiyngitinpccubn hlngxiththiphlxyangkwangkhwangkhxngbriethnihyaelashrachxanackrtngaetkhriststwrrsthi 17 cnthungklangkhriststwrrsthi 20 phanckrwrrdixngkvs aelarwmshrthxemrikadwytngaetklangkhriststwrrsthi 20 5 6 7 8 phasaxngkvsidaephrhlaythwolk klayepnphasachnnakhxngwcniphnthrahwangpraethsaelaepnphasaklanginhlayphumiphakh 9 10 inprawtisastr phasaxngkvskaenidcakkarrwmphasathinhlayphasathismphnthxyangiklchid sungpccubneriykrwmwa phasaxngkvseka sungphutngnikhmnamayngfngtawnxxkkhxngbriethnihyemuxkhriststwrrsthi 5 khainphasaxngkvscanwnmaksrangkhunbnphunthanraksphthphasalatin ephraaphasalatinbangrupaebbepnphasaklangkhxngkhristckraelachiwitpyyachnyuorp 11 phasaxngkvsyngidrbxiththiphlephimcakphasanxrsekaephraakarbukkhrxngkhxngiwkinginkhriststwrrsthi 9 aela 10karphichitxngkvskhxngchawnxrmninkhriststwrrsthi 11 thaihphasaxngkvsyumkhamacakphasanxrmnxyangmak aelasyniymkhasphthaelakarsakderimihlksnakhwamsmphnthiklchidkbklumphasaormans 12 13 aekphasathitxmaklayepnphasaxngkvsklang kareluxnsrakhrngihy Great Vowel Shift sungerimkhunthangtxnitkhxngxngkvsinkhriststwrrsthi 15 epnhnunginehtukarnprawtisastrsungepnekhruxnghmaykhxngkarkaenidkhxngphasaxngkvsihmcakphasaxngkvsklangenuxngcakkarklmklunkhacakphasaxunmakmaytlxdprawtisastr phasaxngkvsihmcungmikhasphthihymak odymikarsakdthisbsxnaelaimsmaesmx odyechphaaxyangyingsra phasaxngkvsihmimephiyngaetklmklunkhacakphasaxunkhxngyuorpethann aetyngrwmphasaxunthwolkdwy phcnanukrmphasaxngkvs chbbxxksfxrdaesdngraykarkhaiwkwa 250 000 kha sungyngimrwmsphthethkhnikh withyasastraelasaelng 14 15 enuxha 1 khwamsakhy 2 prawti 3 karkracaythangphumisastr 3 1 praethsthiphasaxngkvsepnphasahlk 3 2 phasaxngkvsinthanaphasasakl 4 rabbkarekhiyn 5 sthwithya 5 1 phyychna 5 2 sra 5 3 karenn cnghwaaelathanxngesiyng 6 iwyakrn 7 khasphth 7 1 canwnkhainphasaxngkvs 7 2 thimakhxngkha 8 duephim 9 xangxing 10 brrnanukrmkhwamsakhy aekikhphasaxngkvsihm thibangkhrngmiphuxthibaywaepnphasaklangphasaaerkkhxngolk 16 17 epnphasathiichknmakthisudhruxinbangkrni epnphasarahwangpraethsthitxngichinkarsuxsar withyasastr ethkhonolyisarsneths thurkic karedinerux 18 karbin 19 karbnething withyuaelakarthut 20 phasaxngkvserimaephrxxknxkhmuekaaxngkvscakkaretibotkhxngckrwrrdixngkvs aelaemuxthungplaykhriststwrrsthi 19 phasaxngkvskipthwolkxyangaethcring 21 hlngkaryudxananikhmkhxngxngkvstngaetkhriststwrrsthi 16 thung 19 phasaxngkvsidklayepnphasaedninshrthxemrika aekhnada xxsetreliyaelaniwsiaelnd xiththiphlthangesrsthkicaelawthnthrrmthiephimkhunkhxngshrthxemrikaaelasthanphaphxphimhaxanactngaetsngkhramolkkhrngthisxngyingerngkaraephrkhxngphasaipthwolk 17 phasaxngkvsepnphasaednkhxngphuidrbrangwloneblthangwithyasastraethnphasaeyxrmninchwngkhrunghlngkhxngkhriststwrrsthi 20 22 phasaxngkvsepnphasaednethiybethaaelaxacaesnghnaphasafrngessinthangkarthuttngaetkhrunghlngkhxngkhriststwrrsthi 19khwamruphasaxngkvsinkarptibtinganklayepnsingcaepninhlaysakha xachiphaelawichachiph echn aephthysastraelawichakarkhxmphiwetxr phlkhux kwahnungphnlankhnsamarthphudphasaxngkvsidxyangnxyinradbphunthan aelayngepnhnunginhkphasarachkarkhxngshprachachatiphlkrathbhnungkhxngkaretibotkhxngphasaxngkvs khux karldkhwamhlakhlaythangphasaphunemuxnginhlayswnkhxngolk xiththiphlkhxngphasaxngkvsyngmibthbathsakhyinkarldcanwnphasa 23 inthangtrngkham khwamhlakhlayphayinodythrrmchatikhxngphasaxngkvs rwmkbphasaphsm creole aelaphasaaekkhd pidgin miskyaphlitphasaihmthiaeykknchdecncakphasaxngkvstamkal 24 prawti aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkarkracaythangphumisastr aekikhmiphuphudphasaxngkvsepnphasathihnungraw 360 lankhn pccubn phasaxngkvsxacepnphasathimiphuphudepnphasaaemmakthisudepnxndbsam rxngcakphasacinklangaelaphasasepn 4 xyangirkdi emuxrwmphuthiphudphasaxngkvsepnphasaaemaelamiichphasaaemaelw phasaxngkvskxacepnphasathimiphuphudmakthisudinolk aemxacnxykwaphuphudphasacinrwmkn khunxyukbwanbrwmepn phasa hruxnbaeykepn phasathin 25 26 karpramansungrwmphuphudepnphasathisxngnnaeprphnxyangmaktngaet 470 lankhn thungkwahnungphnlankhn khunxyukbwaniyamaelawdkarruhnngsuxhruxkhwamchanayxyangir 27 28 edwid khristhxl David Crystal sastracarydanphasasastr khanwnwaphuthiphudmiichphasaaemnnmimakkwaphuphudepnphasaaemepnsdswn 3 tx 1 29 praethsthimiprachakrphuphudphasaxngkvsepnphasaaemmakthisud idaek shrthxemrika 226 lankhn 30 shrachxanackr 61 lankhn 31 aekhnada 18 2 lankhn 32 xxsetreliy 15 5 lankhn 33 incieriy 3 5 lankhn 34 ixraelnd 3 8 lankhn 31 aexfrikait 3 7 lankhn 35 aelaniwsiaelnd 3 6 lankhn tamladb khxmulmacaksamaonpi 2549 36 hlaypraeths xyangfilippins caemkaaelaincieriyyngmiphuphudphasathintxenuxng dialect continuum epnphasaaemxikhlaylankhn sungmitngaetphasakhrioxl creole language xingphasaxngkvsipcnthungphasaxngkvsrunthiepnmatrthanmakkwa praethsxinediyepnpraethsthimiphuphudphasaxngkvsepnphasathisxngmakthisud khristhxlxangwa emuxrwmphuphudphasaxngkvsepnphasaaemaelaimepnphasaaemrwmkn pccubn praethsxinediymiprachakrthiphudhruxekhaicphasaxngkvsmakkwapraethsidinolk 37 38 praethsthiphasaxngkvsepnphasahlk aekikh phasaxngkvsepnphasahlkinaexngkwilla aexntikaaelabarbuda xxsetreliy bahamas barbaods eblis ebxrmiwda brithichxinediynoxechiynethrrithxri hmuekaabrithichewxrcin aekhnada hmuekaaekhyaemn dxminika hmuekaafxlkhaelnd yibrxltar ekrnada kwm ekirnsiy kayxana ixraelnd ekaaaemn caimka ecxrsiy mxntesxrrt naxuru niwsiaelnd hmuekaaphitaekhrn esntehelna xsesnchn aelatristndakunya esntkhitsaelaenwis esntwinesntaelaekrnadins singkhopr ekaaesathcxreciyaelahmuekaaesathaesndwich thriniaeddaelaotebok hmuekaaetiksaelahmuekaaekhkhxs shrachxanackraelashrthxemrikainbangpraethssungphasaxngkvsmiichphasathimiphuphudmakthisud aetepnphasarachkar idaek bxtswana aekhemxrun shphnthrthimokhrniesiy fici aekmebiy kana xinediy ekhnya khiribas elosoth ilbieriy mxlta hmuekaamaraechll mxriechiys namiebiy incieriy pakisthan paela papwniwkini filippins rwnda esntluechiy samw esechls esiyrralioxn hmuekaaosolmxn srilngka sudan esathsudan swasiaelnd aethnsaeniy yuknda aesmebiyaelasimbbew nxkcakniyngmibangpraethsthiphasaxngkvsepnphasarachkarrwminbangdinaedn echn klumekaasnxnedrs oprbiednesiy aelasntakatalinakhxngokhlxmebiy aelamskhiothokhsthkhxngnikarakw sungepnphlcakkaryudepnxananikhmkhxngxngkvsinphunthiphasaxngkvsyngepnhnungin 11 phasarachkarthiidrbsthanphaphethakninaexfrikait phasaxngkvsyngepnphasarachkarindinaedninphawaphungphingpccubnkhxngxxsetreliy ekaanxrfxlk ekaakhristmasaelaekaaokhkhxs aelashrthxemrika xemriknsamw kwm hmuekaanxrethirnmaeriyna epxrotriok aelahmuekaaewxrcinkhxngshrthxemrika aelaxditxananikhmxngkvs hxngkngaemrthbalklangshrthxemrikacaimmiphasarachkar aetphasaxngkvsidrbsthanarachkarodyrthbalkhxng 30 cak 50 rth aemcamiidrabusthanarachkar phasaxngkvsyngepnphasasakhyinxditxananikhmaelarthinxarkkhakhxngshrachxanackrhlayaehng echn bahern bngklaeths bruin isprs maelesiyaelashrthxahrbexmierts phasaxngkvsinthanaphasasakl aekikh phasaxngkvsmkthukeriykwaepn phasasakl ephraamikarphudxyangkwangkhwang aelaaemcamiichphasarachkarinpraethsswnihy aetpccubn mikarsxnphasaxngkvsepnphasatangpraethsmakthisud tamsnthisyyarahwangpraeths phasaxngkvsepnphasarachkarkhxngkarsuxsarkarbin 39 aelainthael 40 phasaxngkvsepnphasarachkarkhxngshprachachatiaelaxngkhkarrahwangpraethsxikhlayaehng sungrwmthungkhnakrrmkaroxlimpikhsaklphasaxngkvsepnphasathimikarsuksaepnphasatangpraethsmakthisudinshphaphyuorp thung 89 inedkwyeriyn nahnaphasafrngessthi 32 khnathikarrbrupraoychnkhxngphasatangpraethsinbrrdachawyuorp khux 68 snbsnunphasaxngkvs makkwaphasafrngessthi 25 41 inbrrdabangpraethsshphaphyuorpthiimphudphasaxngkvs prachakrphuihycanwnmakxangwasamarthsnthnaphasaxngkvsid odyechphaaxyangying swiedn 85 ednmark 83 enethxraelnd 79 lkesmebirk 66 aelainfinaelnd solwieniy xxsetreliy ebleyiymaelaeyxrmni kwa 50 42 inpi 2555 hakimnbphuphudphasaxngkvsepnphasaaem chawyuorp 38 mxngwatnsamarthphudphasaxngkvs 43 aetchawyipunephiyng 3 thimxngechnnn 44 hnngsux nitysaraelahnngsuxphimphthiekhiynepnphasaxngkvsphbidinhlaypraethsthwolk aelaphasaxngkvsepnphasathiichmakthisudinaewdwngwithyasastr odydchnikarxangxingwithyasastrraynganemuxpi 2540 wa bthkhwamkhxngdchni 95 ekhiyninphasaxngkvs aemephiyngkhrunghnungcamacakphupraphnthinpraethsthiphudphasaxngkvswrrnkrrmphasaxngkvskhidepn 28 khxngwrrnkrrmthnghmdthitiphimphthwolk aelakhidepn 30 khxngenuxhaewbinpi 2554 cak 50 inpi 2543 44 karichphasaxngkvsthiephimkhunthwolkniidmiphlkrathbihyhlwngtxphasaxuncanwnmak cnnaipsuphasaepliynhruxkrathngphasatay 45 aelakarxangckrwrrdiniymthangphasa 46 phasaxngkvsexngkepidrbkarepliynaeplngthangphasamakkhun ephraakhwamhlakhlayinphumiphakhpxnklbipyngphasaodyrwmechnkn 46 rabbkarekhiyn aekikhdubthkhwamhlkthi phyychnaxngkvs phyychnaxngkvssmyihmprakxbdwyxksr 26 tw idaek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z rupxksrihyepn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tamladb sylksnxunsungichinkarekhiynphasaxngkvsmikarphuk ae aela œ sungphbidnxy nxkcakni yngmikarichekhruxnghmayesrimsthxksrbang swnihyinkhayumcakphasatangpraeths echn ekhruxnghmaylngnahnkednchdinkhawa cafe aela expose aelainkarichekhruxnghmayidexersis diaeresis bangkhrngephuxchiwasrasxngtwnnxxkesiyngaeykkn echn inkhawa naive aela Zoe rabbkarsakd hruxxkkhrwithi khxngphasaxngkvsnnmihlaychn odymiswnkarsakdphasafrngess latinaelakrikbnrabbecxraemnikhphunemuxng nxkcakni phasaxngkvsyngsbsxnkhuncakkarepliynesiyngthiimipdwyknkbxkkhrwithi cunghmaykhwamwa karsakdphasaxngkvsmiichtwchibxkkarxxkesiyngthinaechuxthux hruxklbkn emuxethiybkbphasaxuncanwnmak klawodythwip phasaxngkvsmiichxkkhrwithiechinghnwyesiyng aemxksraelaesiyngxacimsmphnthknemuxaeykkn aetkdkarsakdsungphicarnaokhrngsrangphyangkh sthsastraelakarlngnahnknnnaechuxthuximnxykwa 75 47 karsakdesiyngbangxyangsnbsnunkhxxangthiwaphasaxngkvsnnsxdkhlxngkbkarxxkesiyngkwa 80 48 xyangirkdi phasaxngkvsmikhwamsmphnthsxdkhlxngrahwangesiyngkbxksrnxykwaphasaxuncanwnmak twxyangechn ladbxksr ough samarthxxkesiyngidthung 10 withi phlkhxngprawtixkkhrwithisbsxnni khux karxanxacepnsingthathay 49 phueriyntxngichewlanankwaphasaxuncungcaepnnkxanphasaxngkvsidkhlxngxyangsmburn sungrwmthungphasafrngess krikaelasepn 50 phbwa edkthiphudphasaxngkvsichewlaeriynxannankwaedkinpraethsyuorpxun 12 praethssxngpi 51 sahrbphyychna khwamsxdkhlxngrahwangkarsakdkbkarxxkesiyngnnkhxnkhangsmaesmx xksr b d f h j k l m n p r s t v w z aethnhnwyesiyng b d f h dʒ k l m n p r s t v w z tamladb xksr c aela g pkticaaethn k aela g aetyngmiesiyng c xxnthixxkesiyngepn s aelaesiyng g xxnthixxkesiyngepn dʒ bangesiyngnnaethndwythwixksr idaek ch aethn tʃ sh aethn ʃ th aethn 8 hrux d ng aethn ŋ nxkcakni ph xxkesiyngepn f inkhathimacakphasakrik xksrphyychnasxn aela ck odythwipxxkesiyngepnphyychnaediyw aela qu aela x xxkesiyngepn kw aela ks xksr y emuxichepnphyychna aethn j xyangirkdi chudkdnimikhxykewnechnkn hlaykhamiphyychnathiimxxkesiynghruxxxkesiyngphiessswnsrann khwamsxdkhlxngrahwangkarsakdaelakarxxkesiyngyingimsmaesmx phasaxngkvsmihnwyesiyngsramakkwaxksrsra a e i o u mak sunghmaykhwamwa karprasmxksrmkcaepntxngichrabusraprasmsxngesiyngaelasrayawxun echn oa inkhawa boat aela ay inkhawa stay hruxkarich e thiimxxkesiynghruxxubaykhlayknaethn echninkhawa note aela cake thwa xubayehlanikyngimichkhngesnkhngwa chann karxxkesiyngsracungyngepnaehlngkhwamimsmaesmxhlkinxkkhrwithiphasaxngkvssthwithya aekikhsthwithya rabbesiyng khxngphasaxngkvsaetktangkntamphasathin khaxthibaydanlangichidkbchnidmatrthan thieriykwa saeniyngxngkvsmatrthan RP aelasaeniyngxemriknmatrthan phyychna aekikh tarangdanlangaesdngrabbhnwyesiyngphyychnasungthahnathiinphasaxngkvsswnihy sylksntang macaksthxksrsakl IPA aelayngichrabukarxxkesiynginphcnanukrmhlayelm oxsthcha rimfipak fn fn pumehnguxk hlngpumehnguxk ephdanaekhng ephdanxxn rimfipak ephdanxxn esnesiyngnasik m n ŋ raebid p b t d k ɡ kkesiydaethrk tʃ dʒ esiydaethrk f v 8 d s z ʃ ʒ x hepid r j w epidkhanglin l hakphyychnamaepnkhu echn p b phyychnatwaerkcaimkxng xxkesiyngtwthisxng sylksnswnmakaesdngesiyngediywkbtampktiemuxichepnxksr aet j aethnesiyngaerkkhxng yacht sylksn ʃ aethnesiyng sh ʒ aethnesiyngklangkhxng vision tʃ aethnesiyng ch dʒ aethnesiyng j in jump 8 aela d aethnesiyng th in thing aela this tamladb aela ŋ aethnesiyng ng in sing esiyngesiydaethrk ephdanxxn imkxng x miichhnwyesiyngpktiinphasaxngkvschnidswnihy aemphuphudkhaphasaskxt eklikhbangkhnich echn loch hruxinkhayumxun echn chanukahkaraeprphninkarxxkesiyngphyychnathioddednbangxyang idaek inkarlngnahnkimrwlin echn saeniyngxngkvsmatrthanaelasaeniyngxxsetreliy r samarthpraktkxnsraethann channcungimmiesiyng r inkhaxyang card karxxkesiyng r tamcringnnaetktangkntamphasathin aetthiphbmakthisud khux esiyngepid pumehnguxk ɹ insaeniyngxemrikaehnuxaelasaeniyngxxsetreliy t aela d epnesiynglinsabd ɾ inhlaytaaehnngrahwangsra 52 sunghmaykhwamwa khukhaxyang latter aela ladder xacepnkhaphxngesiyngsahrbphuphudphasathinehlani esiyng th 8 aela d bangkhrngxxkesiyngepn f aela v inkhxkniy aelaepnesiyngraebid fn sungtampktiepnesiyngraebid pumehnguxk inbangsaeniyngixraelnd insaeniyngphunemuxngaexfriknxemrikn d rwmkbesiyngfn d esiyng w xokhsa ʍ bangkhrngekhiynepn hw sahrb wh inkhaxyang when aela which phbinsaeniyngskxtaelndaelaixraelnd aelaxun bang esiyngraebidxokhsa p t aela k nnthnitbxykhrng odyechphaaxyangyingtnphyangkhthienn aetimthnithlng s thitnkha echn spinsra aekikh rabbhnwyesiyngaelakarxxkesiyngsraniaeprphnidmaktamphasathin tarangdanlangniaesdngraykarsrathiphbinsaeniyngxngkvsmatrthanaelasaeniyngxemriknmatrthan sunginthiniyxepn GAm phrxmtwxyangkhathihnwyesiyngprakt srannaesdngdwysylksncaksthxksrsakl sylksnsungihaek RP nnphbichkhxnkhangepnmatrthaninphcnanukrmkhxngxngkvsaelasingphimphephyaephrxun RP GAm khasraediywiː i needɪ ɪ bide ɛ bedae ae backɒ ɑ boxɔː ɔ pawɑː ɑ bra RP GAm khasraediyw tx ʊ ʊ gooduː u foodʌ ʌ butɜː ɜr birde e comma ɪ ɨ roses RP GAm khasraprasmsxngesiyngeɪ eɪ bayeʊ oʊ roadaɪ aɪ cryaʊ aʊ cowɔɪ ɔɪ boyɪe ɪr fearɛe ɛr fairʊe ʊr lurehmayehtu sahrbkhasunginsaeniyngxngkvsmatrthanmi ɒ phasathinxemrikaehnuxswnihymi ɑ echnintwxyang box danbn hrux ɔ echnin cloth xyangirkdi phasathinxemrikaehnuxbangphasaimmisra ɔ ely ykewnkxn r insaeniyngxngkvsmatrthanpccubn hnwyesiyng ae iklekhiyngkb a dngechninkarlngnahnkxunswnihyinbriethn esiyng ae pccubnphbechphaainsaeniyngxngkvsmatrthanxnurks 53 insaeniyngxemriknmatrthanaelakarlngnahnkrwlinxunbangaebb karphsmsra r mkekhaicwaepnsrarwlin twxyangechn butter ˈbʌter xxkesiyngdwychwarwlin ɚ aelathanxngediywkn nurse misrarwlin ɝ srasungekhiyntamsyniymwa ʌ aethcringaelwxxkesiyngepnsunyklangkwa epn ɐ insaeniyngxngkvsmatrthan inxngkvssikehnux sraniaethnthidwy ʊ chann cut cungsmphskb put inphyangkhthiimenn xacmihruximmikhxaetktangrahwang e chwa aela ɪ ɨ kid chann sahrbphuphudbangkhncungxxkesiyngkhawa roses aela Rosa s tangkn sraprasmsxngesiyng eɪ aela eʊ oʊ miaenwonmxxkesiyngepnsraediyw eː aela oː inbangphasathin sungrwmsaeniyngaekhnada skxtaelnd ixraelndaelaxngkvsehnux inthwipxemrikaehnuxbangswn aɪ caxxkesiyngepn ʌɪ kxnphyychnaxokhsa sungphbepnphiessinaekhnada echnediywkbthi aʊ xxkesiyngepn ʌʊ kxnphyychnaxokhsaechnkn esiyng ʊe kalngthukaethnthidwy ɔː inhlaykha twxyangechn sure mkxxkesiyngkhlay shorekarenn cnghwaaelathanxngesiyng aekikh phasaxngkvsepnphasathiennhnk sungklawknwakarennphyangkhnnepnhnwyesiyng khux samarthcaaenkkhwamaetktangkhxngkhaid echn nam increase ennphyangkhaerk aelakriya increase ennphyangkhthisxng aethbthukkhathimimakkwahnungphyangkh camiphyangkhhnungthirabuwaennmak primary stress aelaxacmixikphyangkhhnungthiennrxnglngma secondary stress echninkhawa civilization ˌsɪvelaɪˈzeɪʃn sungphyangkhaerkennrxng aelaphyangkhthisiennmak swnphyangkhxunimennkrabwnkarthismphnthiklchidkbkarennphyangkhinphasaxngkvs khux karldkarxxkesiyngsra twxyangechn nam contract ennphyangkhaerk aelamisra ɒ in RP khnathikriya contract imennphyangkhaerk aelasraldehlux e chwa krabwnkarediywknniichkbkhathithahnathithangiwyakrnsamybangkha echn of sungxxkesiyngdwysrakhnlatwkhunxyukbwaennkhaehlaniinpraoykhhruximphasaxngkvsyngmikarennchnthlksnthihnk khux karennbangkhainpraoykhephimthiphuphudtxngkardungkhwamsnic thanxngediywkbthixxkesiyngkhathisakhynxyeba sahrbcnghwa phasaxngkvscdepnphasathimikarennbangphyangkh sungmiaenwonmihewlaphkrahwangphyangkhthiennethakn odyxxkesiyngklumphyangkhthiimennerwkhunsahrbthanxngesiyng mikarichradbesiyngechingwakysmphnthinphasaxngkvs twxyangechn ephuxthaythxdkhwamprahladichruxprachdprachn hruxephuxepliynkhxkhwamepnkhatham phasathinswnihykhxngphasaxngkvsichthanxngesiynglngsahrbkhxkhwambxkela aelathanxngesiyngsungephuxaesdngwamimaenic echn inkhatham odyechphaaxyangyingkhathamplaypid nxkcakni yngmikarepliynthanxngesiyngtrngphyangkhthiennhnkepnphiess odyechphaaxyangying phyangkhthiennhnkthisudinpraoykhhruxklumthanxngesiyngiwyakrn aekikhiwyakrnxngkvsmikarphnkhanxyemuxethiybkbphasaxunintrakulxinod yuorepiynswnihy twxyangechn phasaxngkvsihm sungimehmuxnkbphasaeyxrmnhruxdtchihm aelaphasaormans immiephsthangiwyakrnaelakhwamsxdkhlxngkhxngkhunsphth ekhruxnghmaykarkaethbimpraktinphasaxngkvsaelaswnihymixyuechphaainsrrphnam karwangaebbphnkriyaaekhng echn speak spoke spoken kbphnkriyaxxn echn love loved hrux kick kicked sungrbmacakphasaeyxrmnldkhwamsakhylnginphasaxngkvsihm aelaswnthiehluxkhxngkarphnkha echn ekhruxnghmayphhuphcn klaymaphbidmakkhuninkhnaediywkn phasaxngkvsklaymaepnechingwiekhraahmakkhun aelaidphthnalksnaxyangkriyakhwyaelaladbkhaepnthrphyakrsahrbsuxkhwamhmay khachwykriyaepnkarphukkhatham sphaphptiesth krrmwackaelaphawatxenuxngkhasphth aekikhkhaecxraemnikh Germanic khacakphasaxngkvsekahrux inwngaekhbkwa khathimikaenidcakphasanxrsobranodythwip miaenwonmsnkwa khalatient Latinate khathimiraksphthhruxeliynphasalatin aelaichphudinchiwitpracawnmakkwa sungrwmsrrphnam buphbth snthan kriyachwy l phunthanaethbthnghmd sungepnthankhxngwakysmphnthaelaiwyakrnphasaxngkvs odythwip khwamsnkhxngkhannmacakkartdklangkhainphasaxngkvsklang echn xngkvseka heafod xngkvsihm head xngkvseka sawol xngkvsihm soul aelacakkartdphyangkhsudthayenuxngcakkarennphyangkh echn xngkvseka gamen xngkvsihm game xngkvseka ǣrende xngkvsihm errand miichephraakhaecxraemnikhsnkwakhalatientepnpktixyuaelw khasungmkphicarnawaslaslwyhruxmikarsuksainphasaxngkvsihmcungmkepnkhalatientinhlaykrni phuichphasaxngkvssamartheluxkrahwangiwphcnecxraemnikhaelalatient echn come hrux arrive sight hrux vision freedom hrux liberty inbangkrni mithangeluxkrahwangkhathimiraksphthcakklumphasaecxraemnikhkh oversee khathimiraksphthcakphasalatin supervise aelakhaphasafrngessthimiraksphthmacakkhaediywkninphasalatin survey hruxkrathngkhaecxraemnikhthimiraksphthcakphasanxrmn echn warranty kbphasafrngesssaeniyngparis guarantee hruxaemaetthangeluxkrahwangaehlngecxraemnikhaelalathienthhlayaehlngkmi echn sickness xngkvseka ill nxrsobran infirmity frngess affliction latin xyangirkdi iwphcncanwnmaknimiichphlkhxngxiththiphlphasafrngessaelalatin ephraaphasaxngkvsmikhahlakhlayxyuaelwkxnyumkhaphasafrngessaelalatinxyangkwangkhwangnxkcakniinchuxstwaelaenuxstwcaichsphthaeykcakkn chuxstwmkmichuxecxraemnikh aelaenuxmichuxthimiraksphthcakphasafrngess twxyangechn deer aela venison cow aela beef swine pig aela pork aela sheep lamb aela mutton sungsnnisthanwaepnphlcakkarphichitxngkvskhxngnxrmn sungchnchnsungthiphudphasaaexngokl nxrmnepnphubriophkhenuxstwthiphlitodychnchnlang thiswnihyepnchawaexngokl aesksxnphasaxngkvsrbsphthethkhnikhmaichknthwipodyngayaelamkrbkhaaelawliihm ekhama twxyangpraktkarnni echn cookie Internet aela URL sphthethkhnikh echnediywkb genre uber lingua franca aela amigo sungmacakphasafrngess eyxrmn xitaliaelasepntamladb nxkehnuxcakni saelngmkihkhwamhmayihmaekkhaaelawliekadwy canwnkhainphasaxngkvs aekikh khasphthinphasaxngkvsnnmimhasalxyangimtxngsngsy aetkarrabutwelkhkhnadaenchdnnepnpraednkarniyammakkwakarkhanwn aelaimmiaehlngkhxmulxyangepnthangkarthicaniyamkhaaelakarsakdphasaxngkvsthiyxmrbknbrrnathikarkhxngphcnanukrmsaklihmchbbtiphimphkhrngthisamkhxngewbsetxr imyx Webster s Third New International Dictionary Unabridged rwmkhahlksakhyiw 475 000 kha aetinkhana phwkekhapramanwatwelkhthiaethcringcasungkwanimak nkphasasastraelankphcnanukrmodythwipimthuxkarepriybethiybkhnadkhasphthphasaxngkvskbkhnadkhasphthphasaxuncringcngnk aelanxkcakniyngmikhxethccringthiwaphcnanukrmcaminoybaykarrwmaelanbhnwykhxmulaetktangkn 54 ineduxnthnwakhm 2553 karsuksarwmkhxngharward kuekilphbwa phasaxngkvsmikha 1 022 000 kha aelakhyaytwthixtra 8 500 khatxpi 55 karkhnphbnimikhunhlngkarkhanwnodykhxmphiwetxrcakhnngsuxthithukaeplngepndicithl 5 195 769 elm swnkarkhnphbxunpramanxtrakaretibotkhxngkhaiw 25 000 khatxpi 56 thimakhxngkha aekikh inbrrdahnungphnkhathiichmakthisudinphasaxngkvs swnihy phisykarpramantngaetraw 50 57 ipcnthungkwa 80 58 epnkhaecxraemnikh xyangirkdi khakhnsungkwainhwkhxxyangwithyasastr prchyaaelakhnitsastrmacakphasalatinhruxkrik aelayngmiphasaxarbikhlaykhainwichadarasastr khnitsastraelaekhmi 59 thimakhxngkhaphasaxngkvsthiichbxythisud 7 476 kha 100 khaaerk 1 000 khaaerk 1 000 khathisxng thiehluxecxraemnikh 97 57 39 36 xitalikh 3 36 51 51 ehlelnikh 0 4 4 7 xun 0 3 6 6 thima Nation 2001 p 265duephim aekikh wikiphiediy saranukrmesri inphasaxngkvs khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phasaxngkvs wikitara mikhumux tara hruxwithikarekiywkb phasaxngkvs wikiphcnanukrm mikhwamhmaykhxngkhawa phasaxngkvs karekhiynkhathbsphthphasaxngkvs thinglich khaphasaxngkvsthimkxanphidxangxing aekikh Nationalencyklopedin Varldens 100 storsta sprak 2010 The World s 100 Largest Languages in 2010 Future of English PDF The British Council subkhnemux 24 August 2011 page 10 Mydans Seth 14 May 2007 Across cultures English is the word New York Times Retrieved 21 September 2011 4 0 4 1 Ethnologue 1999 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 29 April 1999 subkhnemux 31 October 2010 Ammon pp 2245 2247 Schneider p 1 Mazrui p 21 Howatt pp 127 133 Crystal pp 87 89 Wardhaugh p 60 Daniel Weissbort 2006 Translation theory and practice a historical reader p 100 Oxford University Press 2006 Words on the brain from 1 million years ago History of language subkhnemux 5 September 2010 Baugh Albert C and Cable Thomas 1978 Latin Influences on Old English An excerpt from Foreign Influences on Old English subkhnemux 5 September 2010 CS1 maint multiple names authors list link How many words are there in the English Language Oxforddictionaries com Vista Worldwide Language Statistics Vistawide com subkhnemux 31 October 2010 Smith Ross 2005 Global English gift or curse English Today 21 2 56 doi 10 1017 S0266078405002075 17 0 17 1 David Graddol 1997 The Future of English PDF The British Council subkhnemux 15 April 2007 IMO Standard Marine Communication Phrases International Maritime Organization subkhnemux 10 December 2019 FAQ Language proficiency requirements for licence holders In which languages does a licence holder need to demonstrate proficiency International Civil Aviation Organization Air Navigation Bureau subkhnemux 2 June 2011 The triumph of English The Economist 20 December 2001 subkhnemux 26 March 2007 Lecture 7 World Wide English EHistLing subkhnemux 26 March 2007 Graphics English replacing German as language of Science Nobel Prize winners From J Schmidhuber 2010 Evolution of National Nobel Prize Shares in the 20th Century at arXiv 1009 2634v1 Crystal David 2002 Language Death Cambridge University Press doi 10 2277 0521012716 ISBN 0 521 01271 6 Cheshire Jenny 1991 English Around The World Sociolinguistic Perspectives Cambridge University Press doi 10 2277 0521395658 ISBN 0 521 39565 8 Languages of the World Charts Comrie 1998 Weber 1997 and the Summer Institute for Linguistics SIL 1999 Ethnologue Survey Available at The World s Most Widely Spoken Languages Mair Victor H 1991 What Is a Chinese Dialect Topolect Reflections on Some Key Sino English Linguistic Terms PDF Sino Platonic Papers CS1 maint ref harv link English Language Columbia University Press 2005 subkhnemux 26 March 2007 20 000 ESL Teaching Jobs Oxford Seminars Retrieved 17 April 2012 Crystal David 2003 English as a Global Language 2nd ed Cambridge University Press p 69 ISBN 978 0 521 53032 3 cited in Power Carla 7 March 2005 Not the Queen s English Newsweek CS1 maint ref harv link U S Census Bureau Statistical Abstract of the United States 2003 Section 1 Population PDF U S Census Bureau Table 47 gives the figure of 214 809 000 for those five years old and over who speak exclusively English at home Based on the American Community Survey these results exclude those living communally such as college dormitories institutions and group homes and by definition exclude native English speakers who speak more than one language at home 31 0 31 1 Crystal David 1995 The Cambridge Encyclopedia of the English Language 2nd ed Cambridge UK Cambridge University Press Population by mother tongue and age groups 2006 counts for Canada provinces and territories 20 sample data Census 2006 Statistics Canada Census Data from Australian Bureau of Statistics Main Language Spoken at Home The figure is the number of people who only speak English at home Ihemere Kelechukwu Uchechukwu 2006 A Basic Description and Analytic Treatment of Noun Clauses in Nigerian Pidgin PDF Nordic Journal of African Studies 15 3 296 313 Census in Brief page 15 Table 2 5 2001 Census Statistics South Africa About people Language spoken Statistics New Zealand 2006 census khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2009 10 15 subkhnemux 28 September 2009 Check date values in date help links to Microsoft Excel files Crystal David 2004 11 19 Subcontinent Raises Its Voice Guardian Weekly Zhao Yong and Campbell Keith P 1995 English in China World Englishes 14 3 377 390 doi 10 1111 j 1467 971X 1995 tb00080 x Hong Kong contributes an additional 2 5 million speakers 1996 by census CS1 maint multiple names authors list link ICAO Promotes Aviation Safety by Endorsing English Language Testing International Civil Aviation Organization 13 October 2011 IMO Standard Marine Communication Phrases International Maritime Organization khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 27 December 2003 2006 survey by Eurobarometer Microsoft Word SPECIAL NOTE Europeans and languagesEN 20050922 doc PDF subkhnemux 21 April 2010 http ec europa eu public opinion archives ebs ebs 386 en pdf 44 0 44 1 http net lang net externDisplayer displayExtern path netlang EN pdfedition pdf David Crystal 2000 Language Death Preface viii Cambridge University Press Cambridge 46 0 46 1 Jambor Paul Z April 2007 English Language Imperialism Points of View Journal of English as an International Language 2 103 123 Abbott M 2000 Identifying reliable generalisations for spelling words The importance of multilevel analysis The Elementary School Journal 101 2 233 245 doi 10 1086 499666 JSTOR 1002344 Moats L M 2001 Speech to print Language essentials for teachers Baltimore MD Paul H Brookes Company ISBN 1598570501 McGuinness Diane 1997 Why Our Children Can t Read New York Touchstone pp 156 169 ISBN 0684853566 Ziegler J C amp Goswami U 2005 Reading acquisition developmental dyslexia and skilled reading across languages A psycholinguistic grain size theory Psychological bulletin 131 1 3 29 doi 10 1037 0033 2909 131 1 3 PMID 15631549 CS1 maint multiple names authors list link Seymour Philip H K University of Dundee 2001 Media centre Spelling Society subkhnemux 21 April 2010 CS1 maint multiple names authors list link Cox Felicity 2006 Australian English Pronunciation into the 21st century PDF Prospect 21 3 21 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 24 July 2007 subkhnemux 22 July 2007 CS1 maint ref harv link Gimson ed A Cruttenden 2008 Pronunciation of English Hodder pp 112 3 Sheidlower Jesse 10 April 2006 How many words are there in English subkhnemux 17 September 2010 English language has doubled in size in the last century Richard Alleyne Science Correspondent The Telegraph 16 December 2010 Kister Ken 1992 06 15 Dictionaries defined Library Journal 117 11 43 4p 2bw Nation 2001 p 265 Old English Online Utexas edu 20 February 2009 subkhnemux 21 April 2010 From Arabic to English www america govbrrnanukrm aekikhAmmon Ulrich 2006 Sociolinguistics An International Handbook of the Science of Language and Society Walter de Gruyter ISBN 3 11 018418 4 Baugh Albert C 2002 A History of the English Language 5th ed Routledge ISBN 0 415 28099 0 Unknown parameter coauthors ignored author suggested help Bragg Melvyn 2004 The Adventure of English The Biography of a Language Arcade Publishing ISBN 1 55970 710 0 Crystal David 1997 English as a Global Language Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 53032 6 Crystal David 2003 The Cambridge Encyclopedia of the English Language 2nd ed Cambridge University Press ISBN 0 521 53033 4 Crystal David 2004 The Stories of English Allen Lane ISBN 0 7139 9752 4 Dunton Downer Leslie 2010 The English Is Coming How One Language Is Sweeping the World New York Touchstone Books ISBN 978 1 4391 7665 8 Halliday MAK 1994 An Introduction to Functional Grammar 2nd ed London Edward Arnold ISBN 0 340 55782 6 Hayford Harrison 1954 Reader and Writer Houghton Mifflin Company Unknown parameter coauthors ignored author suggested help Internet Archive Free Download Reader And Writer Archive org 10 March 2001 subkhnemux 2 January 2010 Howatt Anthony 2004 A History of English Language Teaching Oxford University Press ISBN 0 19 442185 6 Kenyon John Samuel and Knott Thomas Albert A Pronouncing Dictionary of American English G amp C Merriam Company Springfield Mass USA 1953 Mazrui Alamin 1998 The Power of Babel Language amp Governance in the African Experience University of Chicago Press ISBN 0 85255 807 4 McArthur T ed 1992 The Oxford Companion to the English Language Oxford University Press ISBN 0 19 214183 X CS1 maint extra text authors list link McCrum Robert 1986 The Story of English 1st ed New York Viking ISBN 0 670 80467 3 Unknown parameter coauthors ignored author suggested help Nation I S P 2001 Learning Vocabulary in Another Language Cambridge University Press p 477 ISBN 0 521 80498 1 CS1 maint ref harv link Plotkin Vulf 2006 The Language System of English BrownWalker Press ISBN 1 58112 993 9 Robinson Orrin 1992 Old English and Its Closest Relatives Stanford Univ Press ISBN 0 8047 2221 8 Schneider Edgar 2007 Postcolonial English Varieties Around the World Cambridge University Press ISBN 0 521 83140 7 Wardhaugh Ronald 2006 An Introduction to Sociolinguistics Wiley Blackwell ISBN 1 4051 3559 X ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasaxngkvs amp oldid 9530732, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม