fbpx
วิกิพีเดีย

A

A (ตัวใหญ่: A, ตัวเล็ก: a) คืออักษรและสระตัวแรกในอักษรละติน มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า เอ ในขณะที่หลายภาษาเช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี เรียกตามชื่อเดิมของอักษรนี้คือ อา /a/, /aː/ รูปพหูพจน์เขียนเป็น A's, As, as, หรือ a's อักษร A มีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณโดยมีหลักฐานในอักษรภาพไฮโรกลิฟฟิก และมีการหยิบยืมไปใช้โดยวัฒนธรรมอื่นจนกระทั่งปัจจุบัน โดยยังคงไว้ซึ่งจุดเด่นนั่นคือ A เป็นตัวอักษรแรกของชุดตัวอักษรในภาษาเสมอ ใช้แทนเสียงสระ อา เอ หรือ แอ ที่ประกอบกับเสียงพยัญชนะ หรือใช้แทนเสียงสระอย่างเดียวก็ได้ นอกจากนั้นอักษร A ก็มีการเติมเครื่องหมายและถูกดัดแปลงไปหลายรูปแบบเพื่อการนำไปใช้เป็นอักขรวิธีในภาษาหนึ่ง ๆ

ประวัติ

อักษร A มีจุดเริ่มต้นมาจากอักษรภาพ (pictogram) จากรูปหัวของวัวในไฮโรกลิฟ หรืออักษรในยุคสำริด

ไฮโรกลิฟ
หัวของวัว
อักษรยุคสำริด
หัวของวัว
อักษรฟินิเชีย
อะเลฟ
อักษรกรีก
แอลฟา
อักษรอีทรัสคัน
A
อักษรโรมัน
A
           

ในช่วงประมาณ 1600 ปีก่อนคริสตกาล อักษร A ของอักษรฟินิเชียได้พัฒนาเป็นรูปแบบเชิงเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบการเขียน A ในเวลาต่อมา ชื่อของอักษรนี้มีชื่อเหมือนกับ "อะลิฟ" ในอักษรอาหรับ หรือ "อะเลฟ" ในอักษรฮีบรู

เมื่อถึงยุคกรีซโบราณ ชาวกรีกก็ได้รับเอาอักษรฟินิเชียมาดัดแปลง และเนื่องจากชาวกรีกไม่มีการใช้เสียงกัก เส้นเสียง (glottal stop) /ʔ/ เหมือนภาษาฟินิเชียหรือภาษากลุ่มเซมิติกอื่น ๆ ดังนั้นชาวกรีกจึงใช้อักษรนี้แทนเสียงสระ อา /a/ และเรียกชื่อใหม่เป็นแอลฟา (alpha) ในจารึกเริ่มแรกหลังจากยุคมืดของกรีซ (Greek Dark Ages) จนถึงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล อักษร A เขียนโดยตะแคงด้านหนึ่งราบลงไปกับเส้นบรรทัดคล้ายอักษรฟินิเชีย แต่ในภายหลังอักษรกรีกได้พัฒนาให้คล้ายกับอักษรในปัจจุบัน

     
Blackletter A Uncial A Another Capital A
     
Modern Roman A Modern Italic A Modern Script A

ชาวอีทรัสคันได้นำอักษรกรีกไปใช้ในดินแดนคาบสมุทรอิตาลีและยังคงไว้ซึ่งรูปอักษร ต่อมาชาวโรมันนำเอาอักษรอีทรัสคันไปเขียนภาษาละติน ส่งผลให้อักษรนี้ยังคงมีใช้อยู่ในอักษรละตินสมัยใหม่และใช้เขียนภาษาต่าง ๆ ในปัจจุบันรวมทั้งภาษาอังกฤษ

อักษรนี้มีอักษรตัวเล็กสองแบบ แบบหนึ่งประกอบด้วยห่วงคล้ายวงกลมและเส้นตั้งหนึ่งขีด (ɑ) เรียกว่า "ละตินแอลฟา" มักพบในการเขียนด้วยลายมือ ในขณะที่สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ใช้อีกแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยห่วงคล้ายวงกลมและเส้นโค้งที่คลุมด้านบน (a) อักษรทั้งสองแบบต่างก็พัฒนามาจากอักษรตัวใหญ่ตัวเดียวกัน โดยเชื่อมขาข้างซ้ายเข้ากับเส้นขวางตรงกลางให้เป็นห่วงอันเดียว (ดูภาพ Unicial A) แบบอักษรจำนวนมากได้ทำให้ขาข้างขวาตั้งตรง ซึ่งอักษรบางแบบก็ทำให้เซริฟที่อยู่บนขาข้างขวากลายเป็นเส้นโค้งไป ทำให้รูปแบบนี้ใช้สำหรับการพิมพ์ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็ใช้สำหรับการเขียนด้วยลายมือ

การใช้งาน

 
อักษรตัวเล็กของ A ที่มีความแตกต่างกันในการพิมพ์

อักษร A ถูกใช้แทนเสียงสระซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาษา อาทิ เสียงสระ อา /a/, อา-ออ /ɑ/ (ปากกว้างกว่า อา) , เอ /eɪ/, หรือ แอ /æ/ และเพื่อแยกแยะเสียงเหล่านี้ บางภาษาได้กำหนดให้เติมเครื่องหมายเสริมสัทอักษร (diacritics) ลงไปบนอักษร เช่น Á À Å เป็นต้น ส่วนในสัทอักษรสากลก็มีสัญลักษณ์จำนวนหนึ่งที่มาจากอักษร A ในรูปแบบต่าง ๆ แทนเสียงสระที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา

อักษร A เป็นอักษรที่ถูกใช้บ่อยเป็นอันดับสามในภาษาอังกฤษ และเป็นอันดับสองในภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจำนวนอักษร A ในหนังสือภาษาอังกฤษคิดเป็น 8.2% ของตัวอักษรทั้งหมด ในขณะที่ภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสเท่ากับ 6.2% และ 4% ตามลำดับ

วัฒนธรรมของการใช้อักษร A มักจะถูกตีความว่าเป็นอันดับแรกสุด หรือดีที่สุด เช่นการให้เกรดในสถานศึกษา เกรด A หมายถึงได้คะแนนดีที่สุด เป็นต้น มักใช้จัดลำดับความสำคัญซึ่ง A หมายถึงสำคัญที่สุด ดังเช่นการจัดลำดับหัวข้อโดยใช้อักษรละติน หัวข้อ (A) จะขึ้นต้นก่อนเสมอตามลำดับตัวอักษร การศึกษาในปี พ.ศ. 2553 ของสมาคมจิตวิทยาอังกฤษ ได้ข้อสรุปว่า การที่นักเรียนเห็นตัวอักษร A ก่อนหน้าการสอบจะเป็นการเพิ่มผลการสอบของนักเรียนได้

นอกเหนือไปจากนี้อักษร A ที่ไม่ได้ใช้ตีความในทางดังกล่าว สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

อักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็ก

 • A หรือ a ใช้เป็นคำนำหน้านามที่ไม่เฉพาะเจาะจง (indefinite article) ในภาษาอังกฤษ เช่น a cat หมายถึง "แมวตัวหนึ่ง" (ตัวใดก็ได้เพียงตัวเดียว) สำหรับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ จะเปลี่ยนไปใช้ an แทน เช่น an elephant หรือ an hour
 • –a เป็นคำปัจจัยในภาษาเอสเปรันโต ใช้สำหรับเปลี่ยนรากศัพท์ (หรือคำนาม) ให้กลายเป็นคำวิเศษณ์
 • แท็ก <A> หรือ <a> ใช้สำหรับสร้างการเชื่อมโยงหรือกำหนดตำแหน่งคั่นหน้าใน HTML
 • A หรือ a ใช้แทนค่าที่เท่ากับ 10 ในระบบเลขตามฐานตั้งแต่เลขฐานสิบเอ็ดเป็นต้นไป เช่น เลขฐานสิบหก เป็นต้น
 • MS-DOS ใช้สัญลักษณ์ A: หรือ a: แทนไดรฟ์ของฟลอปปีดิสก์เครื่องที่หนึ่ง
 • ในคอมพิวเตอร์บางระบบ ไอคอนรูป A เป็นตัวแทนของฟอนต์ทรูไทป์ ส่วนไอคอนรูป a เป็นตัวแทนของฟอนต์ไทป์วัน

เฉพาะอักษรตัวใหญ่

 
สัญลักษณ์ของลัทธิอนาธิปไตย
 • A เป็นสัญลักษณ์แทนหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า แอมแปร์
 • ในทางดนตรี A คือโน้ตเสียง "ลา" ที่ความถี่ 440 เฮิรตซ์ หรือหมายถึงคอร์ด A major
 • A เป็นหมู่โลหิตหนึ่งจากทั้งหมดสี่หมู่
 • ในทางตรรกศาสตร์ ∀ ใช้แทนความหมายของ "สำหรับค่าของ...ทั้งหมด" เช่น ∀x คือ "สำหรับค่าของ x ทั้งหมด"
 • ในทางเรขาคณิต A ใช้แทนพื้นที่ หรือพื้นที่ของหน้าตัด
 • ฟีลด์ของจำนวนเชิงพีชคณิต เขียนแทนด้วย A หรือ   (อักษรแบล็กบอร์ด)
 • A เป็นชื่อของวิตามินชนิดหนึ่ง
 • ในทางชีววิทยา A หมายถึง อะดีนิน (adenine) ซึ่งเป็นนิวคลีโอไทด์หนึ่งในสี่ชนิดที่เป็นส่วนประกอบของดีเอ็นเอ
 • A เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในเกมไพ่ แทนตัวเอซ (Ace) ไพ่ป๊อกหนึ่งสำรับจะมีตัวเอซสี่ใบ
 • A-Class เป็นรุ่นรถยนต์ของเบนซ์
 • ใช้แทนขนาดของยกทรง วัดโดยความต่างของยอดอกกับฐานอก ซึ่งคัพ A อยู่ระหว่าง 12–14 ซม. และคัพ AA อยู่ระหว่าง 10–12 ซม. ตามมาตรฐาน EN 13402 ของยุโรป
 • หมายเลขไอพีของคลาส A อยู่ระหว่าง 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 และมีช่วงไอพีส่วนตัวคลาส A อยู่ระหว่าง 10.0.0.0 ถึง 10.255.255.255 สำหรับใช้เฉพาะภายในองค์กร
 • ใช้แทนการกำหนดขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO 216 เช่น A0, A1, A4 เป็นต้น โดยอัตราส่วนด้านกว้างต่อด้านยาวเท่ากับ 1:√2
 • (A ภายในวงกลม) เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิอนาธิปไตย

เฉพาะอักษรตัวเล็ก

รหัสคอมพิวเตอร์

รหัสแอสกีของ A และ a คือ 65 (0x41) และ 97 (0x61) ตามลำดับ รหัสเอบซีดิกคือ 193 (0xC1) กับ 129 (0x81) ตามลำดับ ส่วนรหัสยูนิโคดสามารถแจกแจงได้ดังนี้

อักษรละติน A

อักษรตัวใหญ่ อักษรตัวเล็ก
อักขระ โคดเพจ ความหมาย อักขระ โคดเพจ ความหมาย
A U+0041 อักษรละติน A ตัวใหญ่ a U+0061 อักษรละติน A ตัวเล็ก
À U+00C0 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเกรฟ (grave) à U+00E0 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเกรฟ
Á U+00C1 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมอะคิวต์ (acute) á U+00E1 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมอะคิวต์
 U+00C2 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเซอร์คัมเฟลกซ์ (circumflex) â U+00E2 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเซอร์คัมเฟลกซ์
à U+00C3 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมทิลเดอ (tilde) ã U+00E3 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมทิลเดอ
Ä U+00C4 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมไดเอเรซิส (diaeresis) ä U+00E4 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมไดเอเรซิส
Å U+00C5 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมริง (ring) ด้านบน å U+00E5 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมริงด้านบน
Ā U+0100 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมแมครอน (macron) ā U+0101 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมแมครอน
Ă U+0102 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟ (breve) ă U+0103 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟ
Ą U+0104 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมออกอแนก (ogonek) ą U+0105 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมออกอแนก
Ǎ U+01CD อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมแครอน (caron) ǎ U+01CE อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมแครอน
Ǟ U+01DE อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมไดเอเรซิสและแมครอน ǟ U+01DF อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมไดเอเรซิสและแมครอน
Ǡ U+01E0 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมดอต (dot) ด้านบนและแมครอน ǡ U+01E1 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมดอตด้านบนและแมครอน
Ǻ U+01FA อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมริงด้านบนและอะคิวต์ ǻ U+01FB อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมริงด้านบนและอะคิวต์
Ȁ U+0200 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมดับเบิลเกรฟ (double grave) ȁ U+0201 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมดับเบิลเกรฟ
Ȃ U+0202 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟกลับหัว ȃ U+0203 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟกลับหัว
Ȧ U+0226 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมดอตด้านบน ȧ U+0227 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมดอตด้านบน
Ⱥ U+023A อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมขีดเฉียงทับ U+2C65 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมขีดเฉียงทับ
  ◌ͣ U+0363 ตัวผสาน อักษรละติน A ตัวเล็ก
U+2C6F อักษรละติน A ตัวใหญ่ กลับหัว ɐ U+0250 อักษรละติน A ตัวเล็ก กลับหัว
U+1D00 อักษรละติน A ตัวใหญ่ ขนาดเล็ก  
U+1D2C ตัวดัดแปร อักษรละติน A ตัวใหญ่ U+1D43 ตัวดัดแปร อักษรละติน A ตัวเล็ก
  U+1D44 ตัวดัดแปร อักษรละติน A ตัวเล็ก กลับหัว
  U+1D8F อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมฮุกปลายลิ้นม้วน (retroflex hook)
U+1E00 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมริงด้านล่าง U+1E01 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมริงด้านล่าง
  U+1E9A อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมริงครึ่งขวา †
U+1EA0 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมดอตด้านล่าง U+1EA1 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมดอตด้านล่าง
U+1EA2 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมฮุก (hook) ด้านบน U+1EA3 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมฮุกด้านบน
U+1EA4 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และอะคิวต์ U+1EA5 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และอะคิวต์
U+1EA6 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และเกรฟ U+1EA7 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และเกรฟ
U+1EA8 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และฮุกด้านบน U+1EA9 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และฮุกด้านบน
U+1EAA อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และทิลเดอ U+1EAB อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และทิลเดอ
U+1EAC อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และดอตด้านล่าง U+1EAD อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมเซอร์คัมเฟลกซ์และดอตด้านล่าง
U+1EAE อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟและอะคิวต์ U+1EAF อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟและอะคิวต์
U+1EB0 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟและเกรฟ U+1EB1 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟและเกรฟ
U+1EB2 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟและฮุกด้านบน U+1EB3 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟและฮุกด้านบน
U+1EB4 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟและทิลเดอ U+1EB5 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟและทิลเดอ
U+1EB6 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เติมบรีฟและดอตด้านล่าง U+1EB7 อักษรละติน A ตัวเล็ก เติมบรีฟและดอตด้านล่าง
  U+2090 อักษรละติน A ตัวเล็ก ตัวห้อย
U+FF21 อักษรละติน A ตัวใหญ่ เต็มความกว้าง U+FF41 อักษรละติน A ตัวเล็ก เต็มความกว้าง

† ตามมาตรฐานยูนิโคด อักษรนี้ไม่มีรูปอักษรตัวใหญ่ แต่ฟังก์ชันการแปลงเป็นอักษรตัวใหญ่ในภาษาจาวา ได้แปลงอักษรนี้ ẚ ไปเป็น Aʾ ซึ่งประกอบขึ้นจากอักขระสองตัว นอกจากนั้นสัญลักษณ์ครึ่งวงกลมก็ถูกย้ายให้ค่อนไปทางขวาในยูนิโคดรุ่น 5.1.0 หลังจากที่เคยปรับให้อยู่ตรงกลางมาตั้งแต่รุ่น 3.0

อักษรละติน Alpha

อักษรตัวใหญ่ อักษรตัวเล็ก
อักขระ โคดเพจ ความหมาย อักขระ โคดเพจ ความหมาย
U+2C6D อักษรละติน Alpha ตัวใหญ่ ɑ U+0251 อักษรละติน Alpha ตัวเล็ก
U+2C70 อักษรละติน Alpha ตัวใหญ่ กลับหัว ɒ U+0252 อักษรละติน Alpha ตัวเล็ก กลับหัว
  U+1D45 ตัวดัดแปร อักษรละติน Alpha ตัวเล็ก
  U+1D90 อักษรละติน Alpha ตัวเล็ก เติมฮุกปลายลิ้นม้วน (retroflex hook)
  U+1D9B ตัวดัดแปร อักษรละติน Alpha ตัวเล็ก กลับหัว

อักษรรวมที่ประกอบด้วย A

อักษรตัวใหญ่ อักษรตัวเล็ก
อักขระ โคดเพจ ความหมาย อักขระ โคดเพจ ความหมาย
Æ U+00C6 อักษรละติน AE ตัวใหญ่ æ U+00E6 อักษรละติน AE ตัวเล็ก
Ǣ U+01E2 อักษรละติน AE ตัวใหญ่ เติมแมครอน ǣ U+01E3 อักษรละติน AE ตัวเล็ก เติมแมครอน
Ǽ U+01FC อักษรละติน AE ตัวใหญ่ เติมอะคิวต์ ǽ U+01FD อักษรละติน AE ตัวเล็ก เติมอะคิวต์
U+1D01 อักษรละติน AE ตัวใหญ่ ขนาดเล็ก  
  U+1D02 อักษรละติน AE ตัวเล็ก กลับหัว
U+1D2D ตัวดัดแปร อักษรละติน AE ตัวใหญ่  
  U+1D46 ตัวดัดแปร อักษรละติน AE ตัวเล็ก กลับหัว
U+A732 อักษรละติน AA ตัวใหญ่ U+A733 อักษรละติน AA ตัวเล็ก
U+A734 อักษรละติน AO ตัวใหญ่ U+A735 อักษรละติน AO ตัวเล็ก
U+A736 อักษรละติน AU ตัวใหญ่ U+A737 อักษรละติน AU ตัวเล็ก
U+A738 อักษรละติน AV ตัวใหญ่ U+A739 อักษรละติน AV ตัวเล็ก
U+A73A อักษรละติน AV ตัวใหญ่ เติมขีดแนวนอน U+A73B อักษรละติน AV ตัวเล็ก เติมขีดแนวนอน
U+A73C อักษรละติน AY ตัวใหญ่ U+A73D อักษรละติน AY ตัวเล็ก

อักษรตระกูลอื่นและสัญลักษณ์ที่คล้าย A

อ้างอิง

 1. Merriam-Webster's Manual for Writers and Editors p. 61 (1998) ; Chicago Manual of Style, 15th ed. (University of Chicago Press, 2003) p. 281
 2. "A". The World Book Encyclopedia. 1. Field Enterprises, Inc. 1956. p. 1.
 3. "Percentages of Letter frequencies per Thousand words". สืบค้นเมื่อ 2006-05-01.
 4. "a." Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. 28 May. 2008. Dictionary.com.
 5. "Letters affect exam results". British Psychological Society. สืบค้นเมื่อ 5-12-2553.
 6. Unicode 6.0 Character Code Charts
 7. "Unicode Character at FileFormat.info". สืบค้นเมื่อ 2008-05-28.
 8. "Errata Fixed in Unicode 5.1.0". สืบค้นเมื่อ 2008-05-28.

ดูเพิ่ม

อักษร A ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ
AA BA CA DA EA FA GA HA IA JA KA LA MA NA OA PA QA RA SA TA UA VA WA XA YA ZA

วใหญ, วเล, ออ, กษรและสระต, วแรกในอ, กษรละต, อในภาษาอ, งกฤษว, เอ, ในขณะท, หลายภาษาเช, ภาษาเยอรม, ภาษาฝร, งเศส, ภาษาอ, ตาล, เร, ยกตามช, อเด, มของอ, กษรน, อา, ปพห, พจน, เข, ยนเป, หร, กษร, ฒนาการมาต, งแต, คอ, ปต, โบราณโดยม, หล, กฐานในอ, กษรภาพไฮโรกล, ฟฟ, และม, การ. A twihy A twelk a khuxxksraelasratwaerkinxksrlatin michuxinphasaxngkvswa ex inkhnathihlayphasaechn phasaeyxrmn phasafrngess phasaxitali eriyktamchuxedimkhxngxksrnikhux xa a aː rupphhuphcnekhiynepn A s As as hrux a s 1 xksr A miphthnakarmatngaetyukhxiyiptobranodymihlkthaninxksrphaphihorkliffik aelamikarhyibyumipichodywthnthrrmxuncnkrathngpccubn odyyngkhngiwsungcudednnnkhux A epntwxksraerkkhxngchudtwxksrinphasaesmx ichaethnesiyngsra xa ex hrux aex thiprakxbkbesiyngphyychna hruxichaethnesiyngsraxyangediywkid nxkcaknnxksr A kmikaretimekhruxnghmayaelathukddaeplngiphlayrupaebbephuxkarnaipichepnxkkhrwithiinphasahnung xngkvs ex eyxrmn xafrngess xa xitali xasepn xakarnaesnxrupaebbxunrhseriykkhan Alpharhsmxrs rhsthngedinerux rhsthngsxngmuxphasamux xksrebrllxksrlatinAa Bb Cc DdEe Ff Gg Hh Ii JjKk Ll Mm Nn Oo PpQq Rr Ss Tt Uu VvWw Xx Yy Zz enuxha 1 prawti 2 karichngan 2 1 xksrtwihyhruxtwelk 2 2 echphaaxksrtwihy 2 3 echphaaxksrtwelk 3 rhskhxmphiwetxr 3 1 xksrlatin A 3 2 xksrlatin Alpha 3 3 xksrrwmthiprakxbdwy A 3 4 xksrtrakulxunaelasylksnthikhlay A 4 xangxing 5 duephimprawti aekikhxksr A micuderimtnmacakxksrphaph pictogram cakruphwkhxngwwinihorklif hruxxksrinyukhsarid 2 ihorklifhwkhxngww xksryukhsaridhwkhxngww xksrfiniechiyxaelf xksrkrikaexlfa xksrxithrskhnA xksrormnA inchwngpraman 1600 pikxnkhristkal xksr A khxngxksrfiniechiyidphthnaepnrupaebbechingesn sungepnphunthankhxngrupaebbkarekhiyn A inewlatxma chuxkhxngxksrnimichuxehmuxnkb xalif inxksrxahrb hrux xaelf inxksrhibruemuxthungyukhkrisobran chawkrikkidrbexaxksrfiniechiymaddaeplng aelaenuxngcakchawkrikimmikarichesiyngkk esnesiyng glottal stop x ʔ ehmuxnphasafiniechiyhruxphasaklumesmitikxun dngnnchawkrikcungichxksrniaethnesiyngsra xa a aelaeriykchuxihmepnaexlfa alpha incarukerimaerkhlngcakyukhmudkhxngkris Greek Dark Ages cnthungstwrrsthi 8 kxnkhristkal xksr A ekhiynodytaaekhngdanhnungrablngipkbesnbrrthdkhlayxksrfiniechiy aetinphayhlngxksrkrikidphthnaihkhlaykbxksrinpccubn Blackletter A Uncial A Another Capital A Modern Roman A Modern Italic A Modern Script Achawxithrskhnidnaxksrkrikipichindinaednkhabsmuthrxitaliaelayngkhngiwsungrupxksr txmachawormnnaexaxksrxithrskhnipekhiynphasalatin sngphlihxksrniyngkhngmiichxyuinxksrlatinsmyihmaelaichekhiynphasatang inpccubnrwmthngphasaxngkvsxksrnimixksrtwelksxngaebb aebbhnungprakxbdwyhwngkhlaywngklmaelaesntnghnungkhid ɑ eriykwa latinaexlfa mkphbinkarekhiyndwylaymux inkhnathisingphimphtang ichxikaebbhnungsungprakxbdwyhwngkhlaywngklmaelaesnokhngthikhlumdanbn a xksrthngsxngaebbtangkphthnamacakxksrtwihytwediywkn odyechuxmkhakhangsayekhakbesnkhwangtrngklangihepnhwngxnediyw duphaph Unicial A aebbxksrcanwnmakidthaihkhakhangkhwatngtrng sungxksrbangaebbkthaihesrifthixyubnkhakhangkhwaklayepnesnokhngip thaihrupaebbniichsahrbkarphimph swnxikrupaebbhnungkichsahrbkarekhiyndwylaymuxkarichngan aekikh xksrtwelkkhxng A thimikhwamaetktangkninkarphimph xksr A thukichaethnesiyngsrasungaetktangknxxkipinaetlaphasa xathi esiyngsra xa a xa xx ɑ pakkwangkwa xa ex eɪ hrux aex ae aelaephuxaeykaeyaesiyngehlani bangphasaidkahndihetimekhruxnghmayesrimsthxksr diacritics lngipbnxksr echn A A A epntn swninsthxksrsaklkmisylksncanwnhnungthimacakxksr A inrupaebbtang aethnesiyngsrathinxkehnuxcakthiklawmaxksr A epnxksrthithukichbxyepnxndbsaminphasaxngkvs aelaepnxndbsxnginphasasepnaelaphasafrngess sungodyechliyaelwcanwnxksr A inhnngsuxphasaxngkvskhidepn 8 2 khxngtwxksrthnghmd inkhnathiphasasepnaelaphasafrngessethakb 6 2 aela 4 tamladb 3 wthnthrrmkhxngkarichxksr A mkcathuktikhwamwaepnxndbaerksud hruxdithisud echnkarihekrdinsthansuksa ekrd A hmaythungidkhaaenndithisud epntn mkichcdladbkhwamsakhysung A hmaythungsakhythisud dngechnkarcdladbhwkhxodyichxksrlatin hwkhx A cakhuntnkxnesmxtamladbtwxksr 4 karsuksainpi ph s 2553 khxngsmakhmcitwithyaxngkvs idkhxsrupwa karthinkeriynehntwxksr A kxnhnakarsxbcaepnkarephimphlkarsxbkhxngnkeriynid 5 nxkehnuxipcaknixksr A thiimidichtikhwaminthangdngklaw samarthyktwxyangiddngni xksrtwihyhruxtwelk aekikh A hrux a ichepnkhanahnanamthiimechphaaecaacng indefinite article inphasaxngkvs echn a cat hmaythung aemwtwhnung twidkidephiyngtwediyw sahrbkhathikhuntndwyesiyngsra caepliynipich an aethn echn an elephant hrux an hour a epnkhapccyinphasaexseprnot ichsahrbepliynraksphth hruxkhanam ihklayepnkhawiessn aethk lt A gt hrux lt a gt ichsahrbsrangkarechuxmoynghruxkahndtaaehnngkhnhnain HTML A hrux a ichaethnkhathiethakb 10 inrabbelkhtamthantngaetelkhthansibexdepntnip echn elkhthansibhk epntn MS DOS ichsylksn A hrux a aethnidrfkhxngflxppidiskekhruxngthihnung inkhxmphiwetxrbangrabb ixkhxnrup A epntwaethnkhxngfxntthruithp swnixkhxnrup a epntwaethnkhxngfxntithpwnechphaaxksrtwihy aekikh sylksnkhxnglththixnathipity A epnsylksnaethnhnwywdkraaesiffa aexmaepr inthangdntri A khuxontesiyng la thikhwamthi 440 ehirts hruxhmaythungkhxrd A major A epnhmuolhithnungcakthnghmdsihmu inthangtrrksastr ichaethnkhwamhmaykhxng sahrbkhakhxng thnghmd echn x khux sahrbkhakhxng x thnghmd inthangerkhakhnit A ichaethnphunthi hruxphunthikhxnghnatd fildkhxngcanwnechingphichkhnit ekhiynaethndwy A hrux A displaystyle mathbb A xksraeblkbxrd A epnchuxkhxngwitaminchnidhnung inthangchiwwithya A hmaythung xadinin adenine sungepnniwkhlioxithdhnunginsichnidthiepnswnprakxbkhxngdiexnex A epnsylksnthiichinekmiph aethntwexs Ace iphpxkhnungsarbcamitwexssiib A Class epnrunrthyntkhxngebns ichaethnkhnadkhxngykthrng wdodykhwamtangkhxngyxdxkkbthanxk sungkhph A xyurahwang 12 14 sm aelakhph AA xyurahwang 10 12 sm tammatrthan EN 13402 khxngyuorp hmayelkhixphikhxngkhlas A xyurahwang 0 0 0 0 thung 127 255 255 255 aelamichwngixphiswntwkhlas A xyurahwang 10 0 0 0 thung 10 255 255 255 sahrbichechphaaphayinxngkhkr ichaethnkarkahndkhnadkradastammatrthan ISO 216 echn A0 A1 A4 epntn odyxtraswndankwangtxdanyawethakb 1 2 A phayinwngklm epnsylksnkhxnglththixnathipityechphaaxksrtwelk aekikh a yxmacak xtot atto epnkhaxupsrrkhkhahnungsahrbetimhnwywdtang mikhaethakb 10 18 a epnsylksnaethnhnwywdphunthi xar are inthangfisiks a epnsylksnaethnkhwamerng inkhnathi a aexlfa ichaethnkhwamerngechingmum a ichaethnkhwamyawkhxngkungaeknexkinrupwngri innalikaaebbsibsxngchwomng a yxmacak am hmaythungewlakxnethiyngwn a ae ɐ ɑ ɒ ichepnsthxksrsaklsahrbaethnesiyngsra xksr A thimilwdlaywicitraebbhnung ichnakhuntnnganekhiynhnngsux aebbxksrsahrbnganphimph xksr A thukkahnddwyokhrngrangthangerkhakhnit pratimakrrmrupxksr A inbaresolna praethssepnrhskhxmphiwetxr aekikhrhsaexskikhxng A aela a khux 65 0x41 aela 97 0x61 tamladb rhsexbsidikkhux 193 0xC1 kb 129 0x81 tamladb swnrhsyuniokhdsamarthaeckaecngiddngni 6 xksrlatin A aekikh xksrtwihy xksrtwelkxkkhra okhdephc khwamhmay xkkhra okhdephc khwamhmayA U 0041 xksrlatin A twihy a U 0061 xksrlatin A twelkA U 00C0 xksrlatin A twihy etimekrf grave a U 00E0 xksrlatin A twelk etimekrfA U 00C1 xksrlatin A twihy etimxakhiwt acute a U 00E1 xksrlatin A twelk etimxakhiwtA U 00C2 xksrlatin A twihy etimesxrkhmeflks circumflex a U 00E2 xksrlatin A twelk etimesxrkhmeflksA U 00C3 xksrlatin A twihy etimthiledx tilde a U 00E3 xksrlatin A twelk etimthiledxA U 00C4 xksrlatin A twihy etimidexersis diaeresis a U 00E4 xksrlatin A twelk etimidexersisA U 00C5 xksrlatin A twihy etimring ring danbn a U 00E5 xksrlatin A twelk etimringdanbnA U 0100 xksrlatin A twihy etimaemkhrxn macron a U 0101 xksrlatin A twelk etimaemkhrxnĂ U 0102 xksrlatin A twihy etimbrif breve ă U 0103 xksrlatin A twelk etimbrifA U 0104 xksrlatin A twihy etimxxkxaenk ogonek a U 0105 xksrlatin A twelk etimxxkxaenkǍ U 01CD xksrlatin A twihy etimaekhrxn caron ǎ U 01CE xksrlatin A twelk etimaekhrxnǞ U 01DE xksrlatin A twihy etimidexersisaelaaemkhrxn ǟ U 01DF xksrlatin A twelk etimidexersisaelaaemkhrxnǠ U 01E0 xksrlatin A twihy etimdxt dot danbnaelaaemkhrxn ǡ U 01E1 xksrlatin A twelk etimdxtdanbnaelaaemkhrxnǺ U 01FA xksrlatin A twihy etimringdanbnaelaxakhiwt ǻ U 01FB xksrlatin A twelk etimringdanbnaelaxakhiwtȀ U 0200 xksrlatin A twihy etimdbebilekrf double grave ȁ U 0201 xksrlatin A twelk etimdbebilekrfȂ U 0202 xksrlatin A twihy etimbrifklbhw ȃ U 0203 xksrlatin A twelk etimbrifklbhwȦ U 0226 xksrlatin A twihy etimdxtdanbn ȧ U 0227 xksrlatin A twelk etimdxtdanbnȺ U 023A xksrlatin A twihy etimkhidechiyngthb ⱥ U 2C65 xksrlatin A twelk etimkhidechiyngthb U 0363 twphsan xksrlatin A twelkⱯ U 2C6F xksrlatin A twihy klbhw ɐ U 0250 xksrlatin A twelk klbhwᴀ U 1D00 xksrlatin A twihy khnadelk ᴬ U 1D2C twddaepr xksrlatin A twihy ᵃ U 1D43 twddaepr xksrlatin A twelk ᵄ U 1D44 twddaepr xksrlatin A twelk klbhw ᶏ U 1D8F xksrlatin A twelk etimhukplaylinmwn retroflex hook Ḁ U 1E00 xksrlatin A twihy etimringdanlang ḁ U 1E01 xksrlatin A twelk etimringdanlang ẚ U 1E9A xksrlatin A twelk etimringkhrungkhwa Ạ U 1EA0 xksrlatin A twihy etimdxtdanlang ạ U 1EA1 xksrlatin A twelk etimdxtdanlangẢ U 1EA2 xksrlatin A twihy etimhuk hook danbn ả U 1EA3 xksrlatin A twelk etimhukdanbnẤ U 1EA4 xksrlatin A twihy etimesxrkhmeflksaelaxakhiwt ấ U 1EA5 xksrlatin A twelk etimesxrkhmeflksaelaxakhiwtẦ U 1EA6 xksrlatin A twihy etimesxrkhmeflksaelaekrf ầ U 1EA7 xksrlatin A twelk etimesxrkhmeflksaelaekrfẨ U 1EA8 xksrlatin A twihy etimesxrkhmeflksaelahukdanbn ẩ U 1EA9 xksrlatin A twelk etimesxrkhmeflksaelahukdanbnẪ U 1EAA xksrlatin A twihy etimesxrkhmeflksaelathiledx ẫ U 1EAB xksrlatin A twelk etimesxrkhmeflksaelathiledxẬ U 1EAC xksrlatin A twihy etimesxrkhmeflksaeladxtdanlang ậ U 1EAD xksrlatin A twelk etimesxrkhmeflksaeladxtdanlangẮ U 1EAE xksrlatin A twihy etimbrifaelaxakhiwt ắ U 1EAF xksrlatin A twelk etimbrifaelaxakhiwtẰ U 1EB0 xksrlatin A twihy etimbrifaelaekrf ằ U 1EB1 xksrlatin A twelk etimbrifaelaekrfẲ U 1EB2 xksrlatin A twihy etimbrifaelahukdanbn ẳ U 1EB3 xksrlatin A twelk etimbrifaelahukdanbnẴ U 1EB4 xksrlatin A twihy etimbrifaelathiledx ẵ U 1EB5 xksrlatin A twelk etimbrifaelathiledxẶ U 1EB6 xksrlatin A twihy etimbrifaeladxtdanlang ặ U 1EB7 xksrlatin A twelk etimbrifaeladxtdanlang ₐ U 2090 xksrlatin A twelk twhxyA U FF21 xksrlatin A twihy etmkhwamkwang a U FF41 xksrlatin A twelk etmkhwamkwang tammatrthanyuniokhd xksrniimmirupxksrtwihy aetfngkchnkaraeplngepnxksrtwihyinphasacawa idaeplngxksrni ẚ ipepn Aʾ sungprakxbkhuncakxkkhrasxngtw 7 nxkcaknnsylksnkhrungwngklmkthukyayihkhxnipthangkhwainyuniokhdrun 5 1 0 hlngcakthiekhyprbihxyutrngklangmatngaetrun 3 0 8 xksrlatin Alpha aekikh xksrtwihy xksrtwelkxkkhra okhdephc khwamhmay xkkhra okhdephc khwamhmayⱭ U 2C6D xksrlatin Alpha twihy ɑ U 0251 xksrlatin Alpha twelkⱰ U 2C70 xksrlatin Alpha twihy klbhw ɒ U 0252 xksrlatin Alpha twelk klbhw ᵅ U 1D45 twddaepr xksrlatin Alpha twelk ᶐ U 1D90 xksrlatin Alpha twelk etimhukplaylinmwn retroflex hook ᶛ U 1D9B twddaepr xksrlatin Alpha twelk klbhwxksrrwmthiprakxbdwy A aekikh xksrtwihy xksrtwelkxkkhra okhdephc khwamhmay xkkhra okhdephc khwamhmayAE U 00C6 xksrlatin AE twihy ae U 00E6 xksrlatin AE twelkǢ U 01E2 xksrlatin AE twihy etimaemkhrxn ǣ U 01E3 xksrlatin AE twelk etimaemkhrxnǼ U 01FC xksrlatin AE twihy etimxakhiwt ǽ U 01FD xksrlatin AE twelk etimxakhiwtᴁ U 1D01 xksrlatin AE twihy khnadelk ᴂ U 1D02 xksrlatin AE twelk klbhwᴭ U 1D2D twddaepr xksrlatin AE twihy ᵆ U 1D46 twddaepr xksrlatin AE twelk klbhwꜲ U A732 xksrlatin AA twihy ꜳ U A733 xksrlatin AA twelkꜴ U A734 xksrlatin AO twihy ꜵ U A735 xksrlatin AO twelkꜶ U A736 xksrlatin AU twihy ꜷ U A737 xksrlatin AU twelkꜸ U A738 xksrlatin AV twihy ꜹ U A739 xksrlatin AV twelkꜺ U A73A xksrlatin AV twihy etimkhidaenwnxn ꜻ U A73B xksrlatin AV twelk etimkhidaenwnxnꜼ U A73C xksrlatin AY twihy ꜽ U A73D xksrlatin AY twelkxksrtrakulxunaelasylksnthikhlay A aekikh dubthkhwamhlkthi xksrtrakulxunaelasylksnthikhlay Axangxing aekikh Merriam Webster s Manual for Writers and Editors p 61 1998 Chicago Manual of Style 15th ed University of Chicago Press 2003 p 281 A The World Book Encyclopedia 1 Field Enterprises Inc 1956 p 1 Percentages of Letter frequencies per Thousand words subkhnemux 2006 05 01 a Dictionary com Unabridged v 1 1 Random House Inc 28 May 2008 Dictionary com Letters affect exam results British Psychological Society subkhnemux 5 12 2553 Unicode 6 0 Character Code Charts Unicode Character at FileFormat info subkhnemux 2008 05 28 Errata Fixed in Unicode 5 1 0 subkhnemux 2008 05 28 duephim aekikhaexlfa A sirillik xksr A thiprakxbkbxksrlatintwxunAA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZAA BA CA DA EA FA GA HA IA JA KA LA MA NA OA PA QA RA SA TA UA VA WA XA YA ZAekhathungcak https th wikipedia org w index php title A amp oldid 9436585, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม