fbpx
วิกิพีเดีย

ไฮเออโรกลีฟอียิปต์

ไฮเออโรกลีฟอียิปต์ (อังกฤษ: Egyptian hieroglyphs) เป็นระบบการเขียนที่ชาวอียิปต์โบราณใช้อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยอักษร (alphabet) และสัญรูป (logograph) อักขระในระบบไฮเออโรกลีฟอียิปต์นี้ยังสัมพันธ์กับอักขระอียิปต์อีก 2 ชุด คือ อักขระไฮเออแรติก (hieratic) และอักขระดีมอติก (demotic)

ไฮเออโรกลีฟอียิปต์
ไฮเออโรกลีฟอียิปต์จากKV17, หลุมฝังศพของฟาโรห์เซติที่ 1, ศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล
ชนิดใช้ได้กับอักษรไร้สระรูปภาพ
ภาษาพูดภาษาอียิปต์
ช่วงยุคประมาณ 3200 ปีก่อนคริสตกาล[1][2][3] – ค.ศ.400[4]
ระบบแม่
(Proto-writing)
  • ไฮเออโรกลีฟอียิปต์
ระบบลูกHieratic, Demotic, คอปติก, Meroitic, Proto-Sinaitic
ช่วงยูนิโคด
  • U+13000–U+1342F Hieroglyphs
  • U+13430–U+1343F Controls
ISO 15924Egyp
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
พาไพรัสแห่งอานี (Papyrus of Ani) แสดงอักขระไฮเออโรกลีฟอียิปต์แบบหวัด

ไฮเออโรกลีฟแบบตัวเขียนนั้นมักใช้เขียนวรรณกรรมทางศาสนาลงบนแผ่นไม้และแผ่นพาไพรัส ไฮเออโรกลีฟอียิปต์ยุคแรกย้อนหลังไปได้ไกลถึง 3,300 ปีก่อน ค.ศ. และใช้กันมาจนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 4 ก็เลิกใช้ไป เพราะการปิดศาสนสถานนอกศาสนาคริสต์ ทำให้ไม่จำต้องใช้เขียนบันทึกอนุสรณ์อีก

เมื่อไฮเออโรกลีฟอียิปต์หมดการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียนนี้ก็ดับสูญไปด้วย การถอดความหมายของอักขระไฮเออโรกลีฟอียิปต์จึงกลายเป็นปริศนาเรื่อยมา จนไขออกในภายหลังเพราะได้ศิลาโรเซตตาเป็นเครื่องช่วยเหลือ

อ้างอิง

  1. "...The Mesopotamians invented writing around 3200 bc without any precedent to guide them, as did the Egyptians, independently as far as we know, at approximately the same time" The Oxford History of Historical Writing. Vol. 1. To AD 600, page 5
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Mattessich
  3. Allen, James P. (2010). Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (ภาษาอังกฤษ). Cambridge University Press. p. 2. ISBN 9781139486354.
  4. Allen, James P. (2010). Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (ภาษาอังกฤษ). Cambridge University Press. p. 8. ISBN 9781139486354.

แหล่งข้อมูลอื่น

  • omniglot.com (อังกฤษ)

ไฮเออโรกลีฟอียิปต์
ไฮเออโรกล, ฟอ, ปต, งกฤษ, egyptian, hieroglyphs, เป, นระบบการเข, ยนท, ชาวอ, ปต, โบราณใช, อย, างเป, นทางการ, ประกอบด, วยอ, กษร, alphabet, และส, ญร, logograph, กขระในระบบน, งส, มพ, นธ, บอ, กขระอ, ปต, กขระไฮเออแรต, hieratic, และอ, กขระด, มอต, demotic, จากkv17, หล,. ihexxorklifxiyipt xngkvs Egyptian hieroglyphs epnrabbkarekhiynthichawxiyiptobranichxyangepnthangkar prakxbdwyxksr alphabet aelasyrup logograph xkkhrainrabbihexxorklifxiyiptniyngsmphnthkbxkkhraxiyiptxik 2 chud khux xkkhraihexxaertik hieratic aelaxkkhradimxtik demotic ihexxorklifxiyiptihexxorklifxiyiptcakKV17 hlumfngsphkhxngfaorhestithi 1 stwrrsthi 13 kxnkhristkalchnidichidkbxksrirsrarupphaphphasaphudphasaxiyiptchwngyukhpraman 3200 pikxnkhristkal 1 2 3 kh s 400 4 rabbaem Proto writing ihexxorklifxiyiptrabblukHieratic Demotic khxptik Meroitic Proto SinaiticchwngyuniokhdU 13000 U 1342F HieroglyphsU 13430 U 1343F ControlsISO 15924Egypbthkhwamnimisylksnsthsastrsthxksrsakl hakimmikarsnbsnunernedxrthiehmaasm khunxacehnekhruxnghmaykhatham klxng hruxsylksnxunaethnxkkhrayuniokhdphaiphrsaehngxani Papyrus of Ani aesdngxkkhraihexxorklifxiyiptaebbhwd ihexxorklifaebbtwekhiynnnmkichekhiynwrrnkrrmthangsasnalngbnaephnimaelaaephnphaiphrs ihexxorklifxiyiptyukhaerkyxnhlngipidiklthung 3 300 pikxn kh s aelaichknmacnthungplaykhriststwrrsthi 4 kelikichip ephraakarpidsasnsthannxksasnakhrist thaihimcatxngichekhiynbnthukxnusrnxikemuxihexxorklifxiyipthmdkarichngan khwamruekiywkbrabbkarekhiynnikdbsuyipdwy karthxdkhwamhmaykhxngxkkhraihexxorklifxiyiptcungklayepnprisnaeruxyma cnikhxxkinphayhlngephraaidsilaoresttaepnekhruxngchwyehluxxangxing aekikh The Mesopotamians invented writing around 3200 bc without any precedent to guide them as did the Egyptians independently as far as we know at approximately the same time The Oxford History of Historical Writing Vol 1 To AD 600 page 5 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux Mattessich Allen James P 2010 Middle Egyptian An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs phasaxngkvs Cambridge University Press p 2 ISBN 9781139486354 Allen James P 2010 Middle Egyptian An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs phasaxngkvs Cambridge University Press p 8 ISBN 9781139486354 aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ihexxorklifsxiyiptomniglot com xngkvs ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ihexxorklifxiyipt amp oldid 9367294, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม