fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม (อังกฤษ: Proto-Indo-European หรือ PIE) คือภาษาสืบสร้างซึ่งเป็นภาษาจากการสมมุติฐานที่คาดว่าบรรพบุรุษของอินโด-ยูโรเปียนเคยพูดภาษาเดียวกัน

แผนที่ของกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียนในยุโรปในปัจจุบัน

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมคือภาษาดั้งเดิมที่เป็นที่สนใจมากที่สุด รวมถึงเข้าใจมากที่สุดอีกด้วย งานส่วนใหญ่ของนักภาษาศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 19 มักจะเป็นเรื่องบูรณะภาษานี้ และภาษาลูกหลานเช่น ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม และมักจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับที่ปัจจุบันใช้กัน วิธีการนี้ทำให้สามารถเข้าใจภาษาในหลายหลายอย่าง ถึงแม้จะไม่เคยมีการจดบันทึกภาษานี้ในประวัติศาสตร์เลยก็ตาม

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมประมาณว่าเคยพูดเป็นภาษาเดียวกันระหว่าง 4500 ถึง 2500 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคหินใหม่ ถึงแม้จะประมาณไปไกลหลายพันปี แต่ตามสมมติฐานคุร์กัน บ้านเกิดของภาษานี้น่าจะอยู่ในทุ่งหญ้าสเตปป์พอนติก-แคสเปียนในยุโรปตะวันออก การบูรณะภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมยังให้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมของผู้พูดอีกด้วย

ภาษาลูกหลาน

สัณฐานวิทยา

ราก

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมเป็นภาษาที่มีการผัน หมายถึงมีการผันหน่วยคำต่าง ๆ เพื่อแสดงหน้าที่ในภาษาแตกต่างกัน และภาษานี้มีการสร้างหน่วยคำจากการใช้หน่วยคำเติม แสดงว่ารากคำต่าง ๆ ในภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม คือ คำรวมกับหน่วยคำเติมเป็นหัวคำ แล้วนำหัวคำมาผันรุปตามหน้าที่นั้น ๆ ในประโยค

การเปลี่ยนส่วนของคำ

หน่วยคำภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมจำนวนมากมี e เป็นสระแท้ การเปลี่ยนส่วนของคำของภาษานี้มักจะเปลี่ยน e สั้นเป็น o สั้น เปลี่ยน e ยาว (ē) เป็น o ยาว (ō) หรือไม่มีสระเลย การแปลงสระนี้มีความเกี่ยวข้องทั้งการผันคำนามและกริยา

คำนาม

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมมีการผันคำนาม 8-9 รูปแบบคือ

 • กรรตุการก คือการผันที่แสดงถึงประธานของกริยา เช่น They ใน They ate ในภาษาอังกฤษ
 • กรรมการก คือการผันที่แสดงถึงกรรมตรงของกริยา
 • สัมพันธการก คือการผันที่แสดงถึงคำนามที่ไปดัดแปลงคำนามอื่น (เช่นแสดงความเป็นเจ้าของ)
 • สัมปทานการก คือการผันที่แสดงถึงกรรมรองของกริยา เช่น Jacob in Maria gave Jacob a drink ในภาษาอังกฤษ ถ้าเทียบกับภาษาไทย ภาษาไทยจะใช้บุพบท แก่..., เพื่อ..., ให้... หรือ ต่อ... เพื่อแสดงเช่น เขาให้ของแก่แม่ของเขา แม่ของเขาคือกรรมรอง
 • กรณการก คือการผันที่แสดงถึงเครื่องมือ หรือด้วย หรือหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ เช่นในภาษาไทย เขาเดินด้วยขา ขาคือเครื่องมือ
 • อปาทานการก คือการผันที่บ่งชี้การเคลื่อนที่ เคลื่อนย้าย หรือแยกตัวออกจากบางอย่าง ถ้าเทียบกับภาษาไทย ภาษาไทยใช้บุพบท จาก..., ออกจาก... เพื่อแสดงเช่น เขาย้ายบ้านออกจากเมือง เมืองจะมีการผัน
 • สถานการก คือการผันที่บ่งชี้สถานที่ต่าง ๆ ถ้าเทียบกับภาษาไทย คำหลังคำบุพบทที่บอกสถานที่เช่น บน หรือ ใต้ จะมีการผัน เช่น หนังสืออยู่บนโต๊ะ โต๊ะจะมีการผัน
 • สัมโพธนาการก คือการผันสิ่งที่ถูกเรียกขาน เช่น "I don't know, John" "John" จะถูกผัน
 • allative ไม่มีชื่อเป็นภาษาไทย คือการผันที่แสดงการเคลื่อนที่ เคลื่อนย้าย หรือแยกตัวเข้า พบเฉพาะในกลุ่มภาษาอานาโตเลียเท่านั้น

และมีเพศสามเพศได้แก่ เพศชาย เพศหญิง และเพศกลาง

คำสรรพนาม

ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมนั้นสามารถสืมหาคำสรรพนามได้ยาก เนื่องจากภาษาหลัง ๆ ได้มีการแปลงเป็นหลายแบบ ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมมีบุรุษสรรพนาม ในบุรุษที่ 1 และ 2 ในขณะที่บุรุษที่ 3 มีการใช้นิยมสรรพนาม (เช่น นี่ นั่น โน่น) แทน บุรุษสรรพนามของภาษานี้แต่ละอย่างเป็นเอกลักษณ์ตัวมันเอง และบางตัวมีการใช้สองแบบ เป็นเรื่องชัดเจนในบุรุษสรรพนามที่ 1 แบบเอกพจน์ ที่แบบแรกจะเก็บไว้ในขณะแบบที่ 2 มีไว้สำรองซึ่งปรากฎในภาษาอังกฤษทั้งสองแบบคือ I และ me และยังมีการผันกรรมการก สัมพันธการก และสัมปทานการกสองแบบอีกด้วย

บุรุษสรรพนาม
ที่ 1 ที่ 2
เอกพจน์ พหูพจน์ เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก *h₁eǵ(oH/Hom) *wei *tuH *yuH
กรรมการก *h₁mé, *h₁me *nsmé, *nōs *twé *usmé, *wōs
สัมพันธการก *h₁méne, *h₁moi *ns(er)o-, *nos *tewe, *toi *yus(er)o-, *wos
สัมปทานการก *h₁méǵʰio, *h₁moi *nsmei, *ns *tébʰio, *toi *usmei
กรณการก *h₁moí *nsmoí *toí *usmoí
อปาทานการก *h₁med *nsmed *tued *usmed
สถานการก *h₁moí *nsmi *toí *usmi

คำกริยา

คล้ายกับคำนาม ล้วนมีผลกับเสียงสระ การแบ่งกริยาภาษานี้แบ่งตามวิธีพื้นฐานมุมมองทางไวยากรณ์

คำกริยาสามารถแบ่งรูปแบบได้เป็น

 • นามธรรม คือคำกริยาแสดงสภาวะที่เกี่ยวกับ ความรู้สึกนึกคิด, ความสัมพันธ์, ประสาทสัมผัส, สภาวะความเป็นอยู่ และการวัดหรือการประมาณค่าต่าง ๆ
 • ไม่สมบูรณ์ คือคำกริยาที่ยังไม่สมบูรณ์ มีการดำเนินการอยู่ ทำซ้ำ หรือประจำวัน
 • สมบูรณ์ คือคำกริยาที่ยังสมบูรณ์แล้ว สามารถมองได้การกระทำ

คำกริยามีวาจกสองแบบคือ

 • กรรตุวาจก ประโยคที่ประธานกระทำกริยาหลักกับกรรมที่ถูกกระทำ
 • วาจก mediopassive คือวาจกสำหรับวาจกกลางและกรรมวาจก (ประโยคที่ประธานที่ถูกกระทำกับกรรมที่กระทำ)

คำกริยามีบุรุษอยู่สามแบบ (ที่ 1, ที่ 2, ที่ 3)

คำกริยามีจำนวนอยู่สามแบบ

 • เอกพจน์ มีหนึ่งสิ่ง สิ่งคือคำนามหรือคำสรรพนาม
 • ทวิพจน์ มีสองสิ่ง
 • พหูพจน์ มีจำนวนอื่นนอกจากที่บอกมาข้างต้น

ด้านล่างคือการผันคำกริยาตามคำลงท้ายที่เป็นไปได้จาก Sihler ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน

Sihler (1995)
Athematic Thematic
เอกพจน์ ที่ 1 *-mi *-oh₂
ที่ 2 *-si *-esi
ที่ 3 *-ti *-eti
ทวิพจน์ ที่ 1 *-wos *-owos
ที่ 2 *-th₁es *-eth₁es
ที่ 3 *-tes *-etes
พหูพจน์ ที่ 1 *-mos *-omos
ที่ 2 *-te *-ete
ที่ 3 *-nti *-onti

เลข

สามารถบูรณะได้ตามนี้

Sihler
หนึ่ง *Hoi-no-/*Hoi-wo-/*Hoi-k(ʷ)o-; *sem-
สอง *d(u)wo-
สาม *trei- (ระดับเต็ม), *tri- (ระดับศูนย์)
สี่ *kʷetwor- (ระดับ-o), *kʷetur- (ระดับศูนย์)
(ดูเพิ่มเติมที่กฎ kʷetwóres)
ห้า *penkʷe
หก *s(w)eḱs; อาจจะมาจาก *weḱs
เจ็ด *septm̥
แปด *oḱtō, *oḱtou หรือ *h₃eḱtō, *h₃eḱtou
เก้า *(h₁)newn̥
สิบ *deḱm̥(t)

100, *ḱm̥tóm น่าจะมีความหมายเริ่มแรกว่าจำนวนใหญ่

อ้างอิง

 1. https://indo-european.info/indo-european-lexicon.pdf
 2. Powell, Eric A. "Telling Tales in Proto-Indo-European". Archaeology. สืบค้นเมื่อ 2017-07-30.
 3. Fortson, Benjamin W. (2004). Indo-European language and culture: an introduction. Malden, Mass: Blackwell. p. 16. ISBN 1405103159. OCLC 54529041.CS1 maint: ref=harv (link)
 4. Fortson 2004, p. 16.
 5. Fortson 2004, pp. 73–74.
 6. Fortson 2004, p. 102.
 7. Beekes, Robert; Gabriner, Paul (1995). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam: J. Benjamins Publishing Company. pp. 147, 212–217, 233, 243. ISBN 978-1556195044.
 8. Sihler, Andrew L. (1995). New comparative grammar of Greek and Latin. New York u.a.: Oxford Univ. Press. ISBN 0-19-508345-8.
 9. Lehmann, Winfried P (1993), Theoretical Bases of Indo-European Linguistics, London: Routledge, pp. 252–55, ISBN 0-415-08201-3

ภาษาอ, นโด, โรเป, ยนด, งเด, งกฤษ, proto, indo, european, หร, อภาษาส, บสร, างซ, งเป, นภาษาจากการสมม, ฐานท, คาดว, าบรรพบ, ษของอ, นโด, โรเป, ยนเคยพ, ดภาษาเด, ยวก, นแผนท, ของกล, มภาษาอ, นโด, โรเป, ยนในย, โรปในป, จจ, อภาษาด, งเด, มท, เป, นท, สนใจมากท, รวมถ, งเข, าใ. phasaxinod yuorepiyndngedim xngkvs Proto Indo European hrux PIE 1 khuxphasasubsrangsungepnphasacakkarsmmutithanthikhadwabrrphburuskhxngxinod yuorepiynekhyphudphasaediywknaephnthikhxngklumphasaxinod yuorepiyninyuorpinpccubn phasaxinod yuorepiyndngedimkhuxphasadngedimthiepnthisnicmakthisud rwmthungekhaicmakthisudxikdwy nganswnihykhxngnkphasasastrinchwngstwrrsthi 19 mkcaepneruxngburnaphasani aelaphasalukhlanechn phasaecxraemnikdngedim aelamkcaichwithikarepriybethiybechnediywkbthipccubnichkn withikarnithaihsamarthekhaicphasainhlayhlayxyang thungaemcaimekhymikarcdbnthukphasaniinprawtisastrelyktamphasaxinod yuorepiyndngedimpramanwaekhyphudepnphasaediywknrahwang 4500 thung 2500 pikxnkhristkal 2 inyukhhinihm thungaemcapramanipiklhlayphnpi aettamsmmtithankhurkn banekidkhxngphasaninacaxyuinthunghyasetppphxntik aekhsepiyninyuorptawnxxk karburnaphasaxinod yuorepiyndngedimyngihihkhxmulechinglukekiywkbsasnaaelawthnthrrmkhxngphuphudxikdwy 3 enuxha 1 phasalukhlan 2 snthanwithya 2 1 rak 2 2 karepliynswnkhxngkha 2 3 khanam 2 4 khasrrphnam 2 5 khakriya 2 6 elkh 3 xangxingphasalukhlan aekikhphasaxanaoteliydngedim pccubnsuyaelw phasathiednthisudkhuxphasakhxnghititt immiphasalukhlaninpccubn phasaotkhaeriyndngedim epnphasathiphbintawntkechiyngehnuxkhxngcin immiphasalukhlaninpccubn phasaxitalikdngedim milukhlanxikhlayphasa pccubnyngehluxthiphudaetlukhlankhxngphasalatin echn phasasepn phasafrngess phasaxitali phasaormaeniy phasaekhltdngedim khuxphasadngedimkhxngklumphasaekhlt insmykxnmikarphudknepnswnihykhxngyuorp pccubnehluxaekhchwngtawntkechiyngehnuxkhxngyuorpethann phasalukhlaninpccubnechn phasaixrich phasaewls phasaecxraemnikdngedim epnphasadngedimkhxngklumphasaecxraemnik sungaebngaeykepnsamklumyxy klumphasaecxraemniktawntk klumphasaecxraemniktawnxxksungsuyaelw aelaklumphasaecxraemnikehnux phasalukhlaninpccubnechn phasaxngkvs phasaeyxrmn phasanxrewy phasaswiedn phasaednmark phasaixsaelnd phasabxlot slawikdngedim epnphasadngedimkhxngphasaklumbxltikaelaphasaklumslawik phasalukhlaninpccubnechn phasaltewiy phasalithweniy phasarsesiy phasaopaelnd phasabxseniy okhrexechiy mxnetenokr esxrebiy phasaxinod xiereniyndngedim aebngepnklumphasaxinod xaryn klumphasaxihran aelaklumphasanuristhani phasalukhlaninpccubnechn phasahindi phasaebngkxl phasaepxresiy phasaxarmieniydngedim phasalukhlaninpccubnechn phasaxarmieniy phasakrikdngedim phasalukhlaninpccubnechn phasakrikobran phasakrikpccubn phasaaexlebeniydngedim epnphasathimiphasalukhlanthnginxditthungpccubnphasaediywkhux phasaaexlebeniysnthanwithya aekikhrak aekikh phasaxinod yuorepiyndngedimepnphasathimikarphn hmaythungmikarphnhnwykhatang ephuxaesdnghnathiinphasaaetktangkn aelaphasanimikarsranghnwykhacakkarichhnwykhaetim aesdngwarakkhatang inphasaxinod yuorepiyndngedim khux kharwmkbhnwykhaetimepnhwkha aelwnahwkhamaphnruptamhnathinn inpraoykh 4 karepliynswnkhxngkha aekikh hnwykhaphasaxinod yuorepiyndngedimcanwnmakmi e epnsraaeth karepliynswnkhxngkhakhxngphasanimkcaepliyn e snepn o sn epliyn e yaw e epn o yaw ō hruximmisraely karaeplngsranimikhwamekiywkhxngthngkarphnkhanamaelakriya 5 khanam aekikh phasaxinod yuorepiyndngedimmikarphnkhanam 8 9 rupaebbkhux 6 krrtukark khuxkarphnthiaesdngthungprathankhxngkriya echn They in They ate inphasaxngkvs krrmkark khuxkarphnthiaesdngthungkrrmtrngkhxngkriya smphnthkark khuxkarphnthiaesdngthungkhanamthiipddaeplngkhanamxun echnaesdngkhwamepnecakhxng smpthankark khuxkarphnthiaesdngthungkrrmrxngkhxngkriya echn Jacob in Maria gave Jacob a drink inphasaxngkvs thaethiybkbphasaithy phasaithycaichbuphbth aek ephux ih hrux tx ephuxaesdngechn ekhaihkhxngaekaemkhxngekha aemkhxngekhakhuxkrrmrxng krnkark khuxkarphnthiaesdngthungekhruxngmux hruxdwy hruxhmaythung ekhruxngmuxtang echninphasaithy ekhaedindwykha khakhuxekhruxngmux xpathankark khuxkarphnthibngchikarekhluxnthi ekhluxnyay hruxaeyktwxxkcakbangxyang thaethiybkbphasaithy phasaithyichbuphbth cak xxkcak ephuxaesdngechn ekhayaybanxxkcakemuxng emuxngcamikarphn sthankark khuxkarphnthibngchisthanthitang thaethiybkbphasaithy khahlngkhabuphbththibxksthanthiechn bn hrux it camikarphn echn hnngsuxxyubnota otacamikarphn smophthnakark khuxkarphnsingthithukeriykkhan echn I don t know John John cathukphn allative immichuxepnphasaithy khuxkarphnthiaesdngkarekhluxnthi ekhluxnyay hruxaeyktwekha phbechphaainklumphasaxanaoteliyethannaelamiephssamephsidaek ephschay ephshying aelaephsklang khasrrphnam aekikh phasaxinod yuorepiyndngedimnnsamarthsumhakhasrrphnamidyak enuxngcakphasahlng idmikaraeplngepnhlayaebb phasaxinod yuorepiyndngedimmiburussrrphnam inburusthi 1 aela 2 inkhnathiburusthi 3 mikarichniymsrrphnam echn ni nn onn aethn burussrrphnamkhxngphasaniaetlaxyangepnexklksntwmnexng aelabangtwmikarichsxngaebb epneruxngchdecninburussrrphnamthi 1 aebbexkphcn thiaebbaerkcaekbiwinkhnaaebbthi 2 miiwsarxngsungprakdinphasaxngkvsthngsxngaebbkhux I aela me aelayngmikarphnkrrmkark smphnthkark aelasmpthankarksxngaebbxikdwy 7 burussrrphnam 7 thi 1 thi 2exkphcn phhuphcn exkphcn phhuphcnkrrtukark h eǵ oH Hom wei tuH yuHkrrmkark h me h me nsme nōs twe usme wōssmphnthkark h mene h moi ns er o nos tewe toi yus er o wossmpthankark h meǵʰio h moi nsmei ns tebʰio toi usmeikrnkark h moi nsmoi toi usmoixpathankark h med nsmed tued usmedsthankark h moi nsmi toi usmikhakriya aekikh khlaykbkhanam lwnmiphlkbesiyngsra karaebngkriyaphasaniaebngtamwithiphunthanmummxngthangiwyakrnkhakriyasamarthaebngrupaebbidepn namthrrm khuxkhakriyaaesdngsphawathiekiywkb khwamrusuknukkhid khwamsmphnth prasathsmphs sphawakhwamepnxyu aelakarwdhruxkarpramankhatang imsmburn khuxkhakriyathiyngimsmburn mikardaeninkarxyu thasa hruxpracawn smburn khuxkhakriyathiyngsmburnaelw samarthmxngidkarkrathakhakriyamiwacksxngaebbkhux krrtuwack praoykhthiprathankrathakriyahlkkbkrrmthithukkratha wack mediopassive khuxwacksahrbwackklangaelakrrmwack praoykhthiprathanthithukkrathakbkrrmthikratha khakriyamiburusxyusamaebb thi 1 thi 2 thi 3 khakriyamicanwnxyusamaebb exkphcn mihnungsing singkhuxkhanamhruxkhasrrphnam thwiphcn misxngsing phhuphcn micanwnxunnxkcakthibxkmakhangtndanlangkhuxkarphnkhakriyatamkhalngthaythiepnipidcak Sihler sungepnthiyxmrbinpccubn Sihler 1995 8 Athematic Thematicexkphcn thi 1 mi oh thi 2 si esithi 3 ti etithwiphcn thi 1 wos owosthi 2 th es eth esthi 3 tes etesphhuphcn thi 1 mos omosthi 2 te etethi 3 nti ontielkh aekikh samarthburnaidtamni Sihler 8 hnung Hoi no Hoi wo Hoi k ʷ o sem sxng d u wo sam trei radbetm tri radbsuny si kʷetwor radb o kʷetur radbsuny duephimetimthikd kʷetwores ha penkʷehk s w eḱs xaccamacak weḱsecd septm aepd oḱtō oḱtou hrux h eḱtō h eḱtoueka h newn sib deḱm t 100 ḱm tom nacamikhwamhmayerimaerkwacanwnihy 9 xangxing aekikh https indo european info indo european lexicon pdf Powell Eric A Telling Tales in Proto Indo European Archaeology subkhnemux 2017 07 30 Fortson Benjamin W 2004 Indo European language and culture an introduction Malden Mass Blackwell p 16 ISBN 1405103159 OCLC 54529041 CS1 maint ref harv link Fortson 2004 p 16 Fortson 2004 pp 73 74 Fortson 2004 p 102 7 0 7 1 Beekes Robert Gabriner Paul 1995 Comparative Indo European linguistics an introduction Amsterdam J Benjamins Publishing Company pp 147 212 217 233 243 ISBN 978 1556195044 8 0 8 1 Sihler Andrew L 1995 New comparative grammar of Greek and Latin New York u a Oxford Univ Press ISBN 0 19 508345 8 Lehmann Winfried P 1993 Theoretical Bases of Indo European Linguistics London Routledge pp 252 55 ISBN 0 415 08201 3ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasaxinod yuorepiyndngedim amp oldid 9133075, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม