fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษารัสเซีย

สำหรับรัสเซีย ในความหมายอื่น ดูที่ รัสเซีย (แก้ความกำกวม)
ระวังสับสนกับ ภาษารูซึน

ภาษารัสเซีย (รัสเซีย: русский язык, อักษรโรมัน: russkiy yazyk) เป็นภาษากลุ่มสลาวิกตะวันออกที่ชาวรัสเซียใช้พูดในยุโรปตะวันออก โดยเป็นภาษาทางการในประเทศรัสเซีย, เบลารุส, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน และใช้เป็นภาษากลางอย่างแพร่หลายทั่วประเทศยูเครน, ภูมิภาคคอเคซัส, เอเชียกลาง และบางส่วนของรัฐบอลติก ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการโดยพฤตินัยของสหภาพโซเวียตจนกระทั่งสหภาพฯ ล่มสลายในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1991

ภาษารัสเซีย
русский язык
ออกเสียง[ˈruskʲɪj jɪˈzɨk] ( ฟังเสียง)
ประเทศที่มีการพูดประเทศรัสเซีย
ภูมิภาคโลกที่พูดภาษารัสเซีย
ชาติพันธุ์ชาวรัสเซีย
จำนวนผู้พูด150 ล้านคน  (2012)e21
ผู้พูดเป็นภาษาที่ 2: 110 ล้านคน (2012)
ตระกูลภาษา
รูปแบบก่อนหน้า
สลาวิกตะวันออกเก่า
 • ภาษารัสเซีย
ระบบการเขียนซีริลลิก (อักษรรัสเซีย)
อักษรเบรลล์รัสเซีย
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการ
ภาษาชนกลุ่มน้อยที่รับรองใน
ผู้วางระเบียบสถาบันภาษารัสเซีย ที่สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซีย
รหัสภาษา
ISO 639-1ru
ISO 639-2rus
ISO 639-3rus
Linguasphere53-AAA-ea < 53-AAA-e
(varieties: 53-AAA-eaa to 53-AAA-eat)
บริเวณที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาชนกลุ่มใหญ่ (น้ำเงินเข้ม) หรือภาษาชนกลุ่มน้อย (ฟ้า)
รัฐที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการ (น้ำเงินเข้ม) หรือรัฐที่มีประชากรตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาที่หนึ่งหรือสอง

ภาษารัสเซียเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นภาษาที่กระจายตัวตามเขตภูมิศาสตร์มากที่สุดในยูเรเชีย โดยมีผู้พูดมากกว่า 258 ล้านคนทั่วโลก จึงถือเป็นภาษากลุ่มสลาวิกที่มีผู้พูดมากที่สุด ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลกหากเรียงตามจำนวนผู้พูดภาษาแม่ และเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลกหากเรียงตามจำนวนผู้พูดทั้งหมด ภาษานี้เป็นหนึ่งในภาษาทางการ 6 ภาษาของสหประชาชาติ และยังเป็นภาษาที่แพร่หลายในอินเทอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 โดยเป็นรองเพียงภาษาอังกฤษ

ภาษารัสเซียเขียนด้วยอักษรซีริลลิกซึ่งจำแนกความต่างระหว่างหน่วยเสียงพยัญชนะที่มีการออกเสียงรองเป็นเสียงเพดานแข็งกับหน่วยเสียงพยัญชนะที่ไม่มี (ซึ่งเรียกกันว่าเสียง อ่อน และเสียง แข็ง) เสียงพยัญชนะเกือบทุกเสียงมีคู่เสียงอ่อน-แข็ง ลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการกร่อนเสียงสระที่ไม่ได้เน้นหนัก ในอักขรวิธีโดยปกติไม่มีการระบุว่าสระใดเป็นสระที่เน้นเสียงหนัก แต่บางครั้งก็มีการใช้เครื่องหมายอะคิวต์แอกเซนต์แสดงการเน้นหนักเพื่อจำแนกความต่างระหว่างคำพ้องรูป เช่น замо́к (zamók – "แม่กุญแจ") กับ за́мок (zámok – "ปราสาท") หรือเพื่อแสดงการออกเสียงที่ถูกต้องของคำหรือชื่อที่พบไม่บ่อยนัก

การจัดจำแนก

ภาษารัสเซียเป็นภาษากลุ่มสลาฟในตระกูลอินโด-ยุโรเปียน ในแง่ของภาษาพูดมีความใกล้เคียงกับภาษาไบโลรัสเซียและภาษายูเครนที่อยู่ในภาษากลุ่มสลาฟตะวันออกและเป็นลูกหลานของภาษาสลาฟตะวันออกโบราณเช่นเดียวกัน หลายแห่งในไบโลรัสเซียและยูเครน มีผู้พูดภาษาเหล่านี้ได้สองภาษาซึ่งเป็นผลมาจากการปะปนกัน

ลักษณะของศัพท์ในภาษาเขียน หลักการสร้างคำ และการผันคำในภาษารัสเซียได้รับอิทธิพลจากภาษาสลาโวนิกคริสตจักรที่พัฒนามาจากภาษากลุ่มสลาฟใต้ ภาษาสลาโวนิกคริสตจักรโบราณซึ่งใช้ในทางศาสนาของคริสต์ศาสนา นิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ สัทวิทยาและการเรียงประโยคของภาษารัสเซีย (โดยเฉพาะสำเนียงทางเหนือ) ได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มฟินน์ของภาษาตระกูลฟินโน-ยูกริก เช่นภาษาเมอร์ยา ภาษามอกซาภาษามูโรเมียด้วย ภาษาเหล่านี้มักเป็นภาษาที่ตายแล้ว แต่เคยใช้พูดในบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของรัสเซียในยุโรป

การแพร่กระจายในทางภูมิศาสตร์

ภาษารัสเซียใช้พูดในรัสเซียเป็นหลัก ประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษารัสเซียมักเป็นประเทศที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต ซึ่งใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษากลางตั้งแต่ พ.ศ. 2460 จนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายไปเมื่อ พ.ศ. 2534 ประเทศเหล่านั้นจึงกลับไปใช้ภาษาของตนเอง

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ประเทศในกลุ่มกติกาสัญญาวอร์ซอและประเทศที่อยู่ในสหภาพโซเวียต ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาในโรงเรียน เช่นในโปแลนด์ บัลแกเรีย เช็กเกีย สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย แอลเบเนีย และคิวบา แต่คนรุ่นต่อมาเริ่มใช้ภาษารัสเซียน้อยลง นอกจากนั้นมีชาวยิวในอิสราเอลที่พูดภาษารัสเซียอีกราว 750,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพไปจากรัสเซีย ในอเมริกาเหนือ พบผู้พูดภาษารัสเซียแพร่กระจายทั่วไปในช่วงก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ผู้พูดเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวยิวที่อพยพมาจากรัสเซีย ในยุโรปตะวันตกมีผู้พูดภาษารัสเซียซึ่งอพยพออกจากรัสเซียในพุทธศตวรรษที่ 25

สถานะการเป็นภาษาราชการ

ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการของรัสเซีย และเป็นภาษาราชการร่วมในเบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กิซสถาน เป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการของสหประชาชาติ มีการเรียนการสอนเป็นภาษารัสเซียในฐานะภาษาที่สองในหลายประเทศ โดยมากเป็นประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน

สำเนียง

นักภาษาศาสตร์แบ่งภาษารัสเซียเป็นสองกลุ่มหลักคือกลุ่มเหนือและกลุ่มใต้ โดยสำเนียงมอสโกอยู่ระหว่างกลางทั้งสองกลุ่ม (ถือเป็นกลุ่มกลาง) และเป็นสำเนียงมาตรฐาน

ประวัติ

เมื่อประมาณ พ.ศ. 1543 กลุ่มชนส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นประเทศรัสเซีย ยูเครน และไบโลรัสเซียเป็นชาวสลาฟกลุ่มตะวันออกที่พูดภาษาใกล้เคียงกัน การรวมตัวทางการเมืองบริเวณนี้เป็นเคียวาน รุสเมื่อ พ.ศ. 1423 ทำให้เกิดภาษาสลาฟตะวันออกโบราณที่กลายเป็นภาษาทางวรรณคดีและการค้า ตามมาด้วยการรับอิทธิพลของศาสนาคริสต์เมื่อ พ.ศ. 1531 และการเข้ามาของภาษาสลาโวนิกคริสตจักรโบราณที่เป็นภาษากลุ่มสลาฟใต้ และเป็นภาษาราชการและภาษาทางศาสนาในยุคนั้น เริ่มมีการยืมคำจากภาษากรีกยุคไบแซนไทน์ ทำให้ภาษาสลาโวนิกคริสตจักรโบราณเริ่มถูกเปลี่ยนแปลง

เมื่อเคียวาน รุสแตกสลายเมื่อราว พ.ศ. 1643 จึงมีการพัฒนาสำเนียงที่แตกต่างกัน ความแตกต่างอย่างชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 เมื่อมีการตั้งเขตของดยุกแห่งลิทัวเนีย ทางตะวันตกและดินแดนอิสระของสาธารณรัฐฟิวดัลโนฟโกรอดและดินแดนของตาตาร์ทางตะวันออก ภาษาราชการในโนฟโกรอด มอสโก และตาตาร์เป็นภาษาสลาโวนิกคริสตจักร ที่พัฒนามาจากภาษาสลาโวนิกคริสตจักรโบราณ ภาษารัสเซียได้รับอิทธิพลจากภาษาสลาโวนิกคริสตจักรจนถึงพุทธศตวรรษที่ 22 มีการจัดมาตรฐานโดยเมเลเตียส สโมเตรียสกีเมื่อ พ.ศ. 2163 และมีการปรับตัวอักษรในพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ได้รับอิทธิพลด้านคำศัพท์จากยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเยอรมัน

ภาษารัสเซียสมัยใหม่มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 อิทธิพลในยุคของสหภาพโซเวียตทำให้ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีผู้ใช้แพร่หลายมากภาษาหนึ่ง

ภาษาลูกหลาน

ภาษาที่มีพัฒนาการไปจากภาษารัสเซียได้แก่

 • ภาษาเฟนยา ไวยากรณ์มีจุดกำเนิดเดียวกับภาษารัสเซียแต่ใช้คำศัพท์ต่างไป
 • ภาษาซุรเซียก เป็นภาษาที่มีลักษณะของภาษารัสเซียและภาษายูเครน ใช้พูดในบางบริเวณของประเทศยูเครน
 • ภาษาทราเซียนกา เป็นภาษาที่มีลักษณะของภาษารัสเซียและภาษาไบโลรัสเซีย ใช้พูดในเบลารุส
 • สำเนียงบาลัชกา ใช้พูดโดยชาวคอสซักก์ในบริเวณดอน คูบันและเตเรก
 • ภาษากวูเอเลีย เป็นภาษาผสมระหว่างภาษารัสเซียกับภาษาเยอรมัน
 • ภาษารุสเซนอร์ส เป็นภาษาผสมที่ตายแล้วใช้คำศัพท์จากภาษารัสเซียและไวยากรณ์ของภาษานอร์เวย์ ใช้ในการติดต่อทางการค้าระหว่างชาวรัสเซียและนอร์เวย์ในอดีต
 • ภาษารุงลิซ เป็นภาษาผสมระหว่างภาษารัสเซียกับภาษาอังกฤษ ใช้เรียกการพูดภาษาอังกฤษของชาวรัสเซียที่ใช้ลักษณะและการเรียงประโยคแบบภาษารัสเซีย
 • ภาษานักซัต เป็นภาษาในนิยายพูดโดย “A Clockwork Orange” ใช้คำและคำแสลงจากภาษารัสเซียมาก

ระบบการเขียน

เมเลเตียส สโมเตรียสกี นำอักษรซีริลลิกมาใช้เขียนภาษารัสเซียเมื่อราว พ.ศ. 2162 ใช้ตัวอักษร 33 ตัว มีการปรับปรุงตัวสะกดในภาษารัสเซียหลายครั้ง เช่นเมื่อ พ.ศ. 2423, 2461, และครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2533 อักษรที่ใช้เขียนภาษารัสเซียเรียกว่าอักษรซีริลลิก มีอยู่ทั้งหมด 33 ตัวด้วยกัน ดังต่อไปนี้

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф

Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

ในภาษาอื่นที่ใช้อักษรซีริลลิก เช่น ภาษายูเครน ภาษามองโกเลีย ฯลฯ จะมีอักขระพิเศษเพิ่มขึ้นมาตามแต่ละภาษาในประเทศรัสเซีย อักษรซีริลลิกนอกจากจะใช้เขียนภาษารัสเซีย ปัจจุบันยังใช้เขียนภาษาของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในประเทศด้วย

ระบบเสียง

เสียงพยัญชนะ

  ริมฝีปาก ริมฝีปากกับฟัน ฟัน &
ปุ่มเหงือก
หลังปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน
นาสิก หนัก /m/   /n/      
เบา /mʲ/ มฺย   /nʲ/ นฺย      
กัก หนัก /p/   /b/ ป บ   /t/   /d/ ต ด     /k/   /g/ ก กฺง
เบา /pʲ/   /bʲ/ ปฺย บฺย   /tʲ/   /dʲ/ ตฺย ดฺย     /kʲ/*   [gʲ] กฺย งฺย
Affricate หนัก     /t͡s/    จ(ตฺซ)        
เบา         /t͡ɕ/    จ    
เสียดแทรก หนัก   /f/   /v/ ฟฺว /s/   /z/ /ʂ/   /ʐ/ ซ(ม้วนลิ้น)   /x/      ฮฺค
เบา   /fʲ/   /vʲ/ ฟฺย วฺย /sʲ/   /zʲ/ ซฺย - /ɕː/*   /ʑː/* ศ -   [xʲ]      ฮฺย
รัวลิ้น หนัก     /r/      
เบา     /rʲ/ รฺย      
เปิดข้างลิ้น หนัก     /l/      
เบา     /lʲ/ ลฺย   /j/  

ไวยากรณ์

ภาษารัสเซียมีลักษณะคล้ายกับภาษาอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงเพศ พจน์ กาล การก แม้ว่าในหลายภาษาในตระกูลเดียวกันกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้หายไปบ้าง แต่ในภาษารัสเซียรวมทั้งภาษาสลาวิกอื่น ๆ ยังคงมีกฎเหล่านี้อยู่ มีการเปลี่ยนรูปคำมาก การเรียงประโยคเป็นการผสมอิทธิพลระหว่างภาษาสลาโวนิกคริสตจักรกับภาษาในยุโรปตะวันตก

infinitive работать ทำงาน
รูปปัจจุบัน รูปอดีต
Я (สรรพนามบุรุษที่ 1 เอกพจน์) работаю ช работал ญ работала
Ты (สรรพนามบุรุษที่ 2 เอกพจน์) работаешь ช работал ญ работала
Он (สรรพนามเพศชายบุรุษที่ 3 เอกพจน์) работает работал
Она (สรรพนามเพศหญิงบุรุษที่ 3 เอกพจน์) работает работала
Оно (สรรพนามเพศกลางบุรุษที่ 3 เอกพจน์) работает работало
Мы (สรรพนามบุรุษที่ 1 พหูพจน์) работаем работали
Вы (สรรพนามบุรุษที่ 2 พหูพจน์) работаете работали
Они (สรรพนามบุรุษที่ 3 พหูพจน์) работают работали

นอกจากนี้แล้ว กริยาภาษารัสเซีย ยังมีรูปสมบูรณ์ และ ไม่สมบูรณ์ โดยกริยาสมบูรณ์เน้นที่ผลของการกระทำกริยาตัวนั้นๆ ได้แก่ прочитать หมายถึง อ่าน (จบแล้ว)

ประโยคตัวอย่าง

Я прочитал эту книгу. (ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว)

ส่วนกริยาไม่สมบูรณ์เน้นที่ขั้นตอนของการกระทำกริยาตัวนั้นๆ ได้แก่ читать หมายถึง อ่าน

ประโยคตัวอย่าง

Я читаю эту книгу. ฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ (เริ่มอ่านแล้ว และ ยังอ่านไม่จบเล่ม)


อนึ่ง กาลของกริยาสมบูรณ์มีเพียง 2 กาล คือ อดีต และ อนาคต ต่างจากกริยาไม่สมบูรณ์ ที่มี อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (กาลอนาคตใช้ กริยา быть มาขยายข้างหน้ากริยารูป infinitive โดยผันกริยา быть ตามประธาน กาลปัจจุบัน (เช่น Я буду, ты будешь...они будут)

การก

ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีการผันคำนามและคุณศัพท์ตามการกหรือหน้าที่ของคำในประโยคนั้นๆ ภาษารัสเซียมีหกการก ดังนี้

 • กรรตุการก (Именительный падеж: Nominative case)ใช้เป็นประธาน หรือผู้กระทำ
 • สัมพันธการก (Родительный падеж: Genitive case)ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือสิ่งของกับคน
 • สัมปทานการก (Дательный падеж: Dative case)ใช้เป็นกรรมรอง เช่นได้รับของ ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำแนะนำ
 • กรรมการก (Винительный падеж: Accusative case)ใช้เป็นกรรมตรง หรือผู้ถูกกระทำ
 • กรณการก (Творительный падеж: Instrumental case)ใช้เป็นตัวช่วย เป็นเครื่องมือ
 • อธิกรณการก (Предложный падеж: Prepositional case)ใช้แสดงตำแหน่ง หรือสถานที่

หมายเหตุ

 1. ประวัติของการใช้คำว่า "русский" ("russkiy") และ "российский" ("rossiyskiy") ในฐานะคำคุณศัพท์ภาษารัสเซียที่หมายถึง "เกี่ยวกับรัสเซีย" ดู: Oleg Trubachyov. 2005. Русский – Российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации (pp. 216–227). В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси., 2005. РУССКИЙ - РОССИЙСКИЙ. จากแหล่งเดิมเมื่อ 18 February 2014. สืบค้นเมื่อ 25 January 2014.. ส่วนการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกภาษารัสเซียในภาษารัสเซียในคริสต์ทศวรรษ 1830 และสาเหตุ ดู: Tomasz Kamusella. 2012. The Change of the Name of the Russian Language in Russian from Rossiiskii to Russkii: Did Politics Have Anything to Do with It? (pp. 73–96). Acta Slavica Iaponica. Vol 32, "The Change of the Name of the Russian Language in Russian from Rossiiskii to Russkii: Did Politics Have Anything to Do with It?" (PDF). (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 18 May 2013. สืบค้นเมื่อ 7 January 2013.
 2. สถานะของไครเมียและเมืองเซวัสโตปอลอยู่ภายใต้ข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ประเทศยูเครนและประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ถือว่าไครเมียเป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองของยูเครนและถือว่าเซวัสโตปอลเป็นหนึ่งในเมืองที่มีสถานะพิเศษของยูเครน ส่วนประเทศรัสเซียถือว่าไครเมียเป็นหน่วยองค์ประกอบของประเทศรัสเซียและถือว่าเซวัสโตปอลเป็นหนึ่งในสามเมืองสหพันธ์ของรัสเซีย

อ้างอิง

 1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ e21
 2. "Article 68. Constitution of the Russian Federation". Constitution.ru. จากแหล่งเดิมเมื่อ 6 June 2013. สืบค้นเมื่อ 18 June 2013.
 3. . President.gov.by. 11 May 1998. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2 May 2007. สืบค้นเมื่อ 18 June 2013.
 4. Nazarbaev, N. (4 December 2005). . Constcouncil.kz. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 20 October 2007. สืบค้นเมื่อ 18 June 2013.
 5. . Gov.kg. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 22 December 2012. สืบค้นเมื่อ 16 February 2020.
 6. "КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН". prokuratura.tj. Parliament of Tajikistan. สืบค้นเมื่อ 9 January 2020.
 7. Юрий Подпоренко (2001). "Бесправен, но востребован. Русский язык в Узбекистане". Дружба Народов. จากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2016. สืบค้นเมื่อ 27 May 2016.
 8. Шухрат Хуррамов (11 September 2015). "Почему русский язык нужен узбекам?". 365info.kz. จากแหล่งเดิมเมื่อ 1 July 2016. สืบค้นเมื่อ 27 May 2016.
 9. Евгений Абдуллаев (2009). "Русский язык: жизнь после смерти. Язык, политика и общество в современном Узбекистане". Неприкосновенный запас. จากแหล่งเดิมเมื่อ 23 June 2016. สืบค้นเมื่อ 27 May 2016.
 10. "Article 16. Legal code of Gagauzia (Gagauz-Yeri)". Gagauzia.md. 5 August 2008. จากแหล่งเดิมเมื่อ 13 May 2013. สืบค้นเมื่อ 18 June 2013.
 11. Abkhazia and South Ossetia are only partially recognized countries
 12. . 18 January 2009. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 18 January 2009. สืบค้นเมื่อ 16 February 2020.
 13. "Russian Language To Get Official Status In Nagorno-Karabakh". RFERL. Radio Free Europe/Radio Liberty. สืบค้นเมื่อ 26 March 2021.
 14. [CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA]. 11 August 2009. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 11 August 2009. สืบค้นเมื่อ 5 April 2021.
 15. Парламент ЛНР признал русский язык единственным государственным в республике [LPR legislature adopted Russian language as the sole state language of the republic] (ภาษารัสเซีย). Interfax. 3 June 2020. สืบค้นเมื่อ 2020-06-05.
 16. Русский признали в ДНР единственным государственным языком [Russian language became the sole state language in the DPR]. Российская газета (ภาษารัสเซีย). สืบค้นเมื่อ 7 March 2020.
 17. "Charter of Organization for democracy and economic development". GUAM. 22 April 2006. จากแหล่งเดิมเมื่อ 5 March 2016.
 18. "Romania : Languages of Romania". Ethnologue.com. 1999-02-19. สืบค้นเมื่อ 2016-01-28.
 19. "List of declarations made with respect to treaty No. 148 (Status as of: 21/9/2011)". Council of Europe. จากแหล่งเดิมเมื่อ 22 May 2012. สืบค้นเมื่อ 22 May 2012.
 20. "National Minorities Policy of the Government of the Czech Republic". Vlada.cz. จากแหล่งเดิมเมื่อ 7 June 2012. สืบค้นเมื่อ 22 May 2012.
 21. "At home Latvian is spoken by 62% of Latvian population; the majority – in Vidzeme and Lubāna county". Central Statistical Bureau of Latvia. 26 August 2013.
 22. "Președintele CCM: Constituția nu conferă limbii ruse un statut deosebit de cel al altor limbi minoritare". Deschide.md. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 23. [Russian language has become compulsory in Mongolia] (ภาษารัสเซีย). New Region. 21 September 2006. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 9 October 2008. สืบค้นเมื่อ 16 May 2009.
 24. Article 10 May 21, 2011, at the Wayback Machine. of the Constitution says: "The state language of Ukraine is the Ukrainian language. The State ensures the comprehensive development and functioning of the Ukrainian language in all spheres of social life throughout the entire territory of Ukraine. In Ukraine, the free development, use and protection of Russian, and other languages of national minorities of Ukraine, is guaranteed."
 25. "Russian Language Institute". Ruslang.ru. จากแหล่งเดิมเมื่อ 19 July 2010. สืบค้นเมื่อ 16 May 2010.
 26. "Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States". Gallup.com. 1 August 2008. จากแหล่งเดิมเมื่อ 18 May 2010. สืบค้นเมื่อ 16 May 2010.
 27. Арефьев, Александр (2006). Падение статуса русского языка на постсоветском пространстве. Демоскоп Weekly (ภาษารัสเซีย) (251). จากแหล่งเดิมเมื่อ 8 March 2013.
 28. Constitution and Fundamental Law of the Union of Soviet Socialist Republics, 1977: Section II, Chapter 6, Article 36
 29. "Russian: Eurasia's Most Geographically Widespread Language". Day Translations Blog. 4 August 2014.
 30. "Russian". Ethnologue. สืบค้นเมื่อ August 10, 2020.
 31. . Saint Ignatius High School. Cleveland, Ohio. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 27 September 2011. สืบค้นเมื่อ 17 February 2012.
 32. "Usage Statistics and Market Share of Content Languages for Websites, February 2020". w3techs.com. สืบค้นเมื่อ 16 February 2020.
 33. Timberlake 2004, p. 17.

ข้อมูล

แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษารัสเซีย
 • Oxford Dictionaries Russian Dictionary
 • Russian Language ที่เว็บไซต์ Curlie
 • USA Foreign Service Institute Russian basic course
 • Free English to Russian Translation
 • Translation of Russian expressions and phrases
 • Russian – YouTube: playlist of (mostly half-hour-long) video lessons from Dallas Schools Television
 • Free Online Russian Language WikiTranslate Video Course
 • Национальный корпус русского языка National Corpus of the Russian Language (ในภาษารัสเซีย)
 • Russian Language Institute Language regulator of the Russian language (ในภาษารัสเซีย)
 • Top 7 foreign universities where studied Russian language

ภาษาร, สเซ, สำหร, บร, สเซ, ในความหมายอ, สเซ, แก, ความกำกวม, ระว, งส, บสนก, ภาษาร, สเซ, русский, язык, กษรโรม, russkiy, yazyk, เป, นภาษากล, มสลาว, กตะว, นออกท, ชาวร, สเซ, ยใช, ดในย, โรปตะว, นออก, โดยเป, นภาษาทางการในประเทศร, สเซ, เบลาร, คาซ, คสถาน, ซสถาน, และใช. sahrbrsesiy inkhwamhmayxun duthi rsesiy aekkhwamkakwm rawngsbsnkb phasarusun phasarsesiy rsesiy russkij yazyk xksrormn russkiy yazyk epnphasaklumslawiktawnxxkthichawrsesiyichphudinyuorptawnxxk odyepnphasathangkarinpraethsrsesiy eblarus khaskhsthan khirkissthan aelaichepnphasaklangxyangaephrhlaythwpraethsyuekhrn phumiphakhkhxekhss exechiyklang aelabangswnkhxngrthbxltik 26 27 phasarsesiyepnphasathangkarodyphvtinykhxngshphaphosewiytcnkrathngshphaph lmslayinwnthi 26 thnwakhm kh s 1991 28 phasarsesiyrusskij yazyk note 1 xxkesiyng ˈruskʲɪj jɪˈzɨk fngesiyng praethsthimikarphudpraethsrsesiyphumiphakholkthiphudphasarsesiychatiphnthuchawrsesiycanwnphuphud150 lankhn 2012 e21phuphudepnphasathi 2 110 lankhn 2012 1 trakulphasaxinod yuorepiyn bxlot slawikslawikslawiktawnxxkphasarsesiyrupaebbkxnhnaslawiktawnxxkeka phasarsesiyrabbkarekhiynsirillik xksrrsesiy xksrebrllrsesiysthanphaphthangkarphasathangkar11 rth rsesiy pracarth 2 eblarus pracarth 3 khaskhsthan thangkarrwm 4 khirkissthan thangkarrwm 5 thacikisthan rahwangchatiphnthu 6 xusebkisthan rahwangchatiphnthu 7 8 9 yuekhrn Crimea note 2 etirkemnisthan rahwangchatiphnthu mxlodwa aemaebb Country data Gagauzia thangkarrwm 10 thransnisetriy thangkarrwm rththiidrbkaryxmrbbangswn xbhaesiy 11 rwmthangkar 12 nakxron kharabkh thangkarrwm kalngdaeninkar 13 esathxxssiechiy 11 pracarth 14 Luhansk People s Republic 11 pracarth 15 satharnrthprachachnodentskh 11 pracarth 16 xngkhkr shprachachati thbwngkarphlngnganprmanurahwangpraeths xngkhkarkarbinphleruxnrahwangpraeths yuensok xngkhkarxnamyolkekhruxrthexkrachktikasyyawxrsx ykelik prachakhmesrsthkicyuerechiyxngkhkarsnthisyyakhwammnkhngrwmknsphaephuxkhwamchwyehluxsungknaelaknthangesrsthkic ykelik xngkhkarephuxprachathipityaelakarphthnaesrsthkickwam 17 xngkhkarkhwamrwmmuxesiyngih xngkhkarwadwykhwammnkhngaelakhwamrwmmuxinyuorpsankelkhathikarsnthisyyaaexntarktik xngkhkarrahwangpraethswadwykarmatrthanphasachnklumnxythirbrxnginList ormaeniy 18 xarmieniy 19 opaelnd 19 echkekiy 20 solwaekiy 19 ltewiy 21 mxlodwa 22 mxngokeliy 23 yuekhrn 24 phuwangraebiybsthabnphasarsesiy 25 thisthabnwithyasastrrsesiyrhsphasaISO 639 1ruISO 639 2rusISO 639 3rusLinguasphere53 AAA ea lt 53 AAA e varieties 53 AAA eaa to 53 AAA eat briewnthiichphasarsesiyepnphasachnklumihy naenginekhm hruxphasachnklumnxy fa rththiichphasarsesiyepnphasathangkar naenginekhm hruxrththimiprachakrtngaetrxyla 30 khunipphudphasarsesiyepnphasathihnunghruxsxngphasarsesiyepnphasaaemthimiphuphudmakthisudinthwipyuorpaelaepnphasathikracaytwtamekhtphumisastrmakthisudinyuerechiy 29 odymiphuphudmakkwa 258 lankhnthwolk cungthuxepnphasaklumslawikthimiphuphudmakthisud 30 phasarsesiyepnphasathimiphuphudmakthisudepnxndbthi 7 khxngolkhakeriyngtamcanwnphuphudphasaaem aelaepnphasathimiphuphudmakthisudepnxndbthi 8 khxngolkhakeriyngtamcanwnphuphudthnghmd 31 phasaniepnhnunginphasathangkar 6 phasakhxngshprachachati aelayngepnphasathiaephrhlayinxinethxrentmakthisudepnxndbthi 2 odyepnrxngephiyngphasaxngkvs 32 phasarsesiyekhiyndwyxksrsirilliksungcaaenkkhwamtangrahwanghnwyesiyngphyychnathimikarxxkesiyngrxngepnesiyngephdanaekhngkbhnwyesiyngphyychnathiimmi sungeriykknwaesiyng xxn aelaesiyng aekhng esiyngphyychnaekuxbthukesiyngmikhuesiyngxxn aekhng lksnasakhyxikxyanghnungkhuxkarkrxnesiyngsrathiimidennhnk inxkkhrwithiodypktiimmikarrabuwasraidepnsrathiennesiynghnk 33 aetbangkhrngkmikarichekhruxnghmayxakhiwtaexkesntaesdngkarennhnkephuxcaaenkkhwamtangrahwangkhaphxngrup echn zamo k zamok aemkuyaec kb za mok zamok prasath hruxephuxaesdngkarxxkesiyngthithuktxngkhxngkhahruxchuxthiphbimbxynk enuxha 1 karcdcaaenk 2 karaephrkracayinthangphumisastr 3 sthanakarepnphasarachkar 4 saeniyng 5 prawti 6 phasalukhlan 7 rabbkarekhiyn 8 rabbesiyng 8 1 esiyngphyychna 9 iwyakrn 10 kark 11 hmayehtu 12 xangxing 12 1 khxmul 13 aehlngkhxmulxunkarcdcaaenk aekikhphasarsesiyepnphasaklumslafintrakulxinod yuorepiyn inaengkhxngphasaphudmikhwamiklekhiyngkbphasaibolrsesiyaelaphasayuekhrnthixyuinphasaklumslaftawnxxkaelaepnlukhlankhxngphasaslaftawnxxkobranechnediywkn hlayaehnginibolrsesiyaelayuekhrn miphuphudphasaehlaniidsxngphasasungepnphlmacakkarpapnknlksnakhxngsphthinphasaekhiyn hlkkarsrangkha aelakarphnkhainphasarsesiyidrbxiththiphlcakphasaslaownikkhristckrthiphthnamacakphasaklumslafit phasaslaownikkhristckrobransungichinthangsasnakhxngkhristsasna nikayrsesiynxxrothdxks sthwithyaaelakareriyngpraoykhkhxngphasarsesiy odyechphaasaeniyngthangehnux idrbxiththiphlcakphasaklumfinnkhxngphasatrakulfinon yukrik echnphasaemxrya phasamxksaphasamuoremiydwy phasaehlanimkepnphasathitayaelw aetekhyichphudinbriewnphakhklangaelaphakhehnuxkhxngrsesiyinyuorpkaraephrkracayinthangphumisastr aekikhphasarsesiyichphudinrsesiyepnhlk praethsxun thiichphasarsesiymkepnpraethsthiekhyrwmxyuinshphaphosewiyt sungichphasarsesiyepnphasaklangtngaet ph s 2460 cnemuxshphaphosewiytlmslayipemux ph s 2534 praethsehlanncungklbipichphasakhxngtnexnginchwngphuththstwrrsthi 25 praethsinklumktikasyyawxrsxaelapraethsthixyuinshphaphosewiyt ichphasarsesiyepnphasainorngeriyn echninopaelnd blaekeriy echkekiy solwaekiy hngkari ormaeniy aexlebeniy aelakhiwba aetkhnruntxmaerimichphasarsesiynxylng nxkcaknnmichawyiwinxisraexlthiphudphasarsesiyxikraw 750 000 khn sungepnklumthixphyphipcakrsesiy inxemrikaehnux phbphuphudphasarsesiyaephrkracaythwipinchwngkxnkarlmslaykhxngshphaphosewiyt phuphudehlaniswnmakepnchawyiwthixphyphmacakrsesiy inyuorptawntkmiphuphudphasarsesiysungxphyphxxkcakrsesiyinphuththstwrrsthi 25sthanakarepnphasarachkar aekikhphasarsesiyepnphasarachkarkhxngrsesiy aelaepnphasarachkarrwmineblarus khaskhsthan aelakhirkissthan epn 1 in 6 phasarachkarkhxngshprachachati mikareriynkarsxnepnphasarsesiyinthanaphasathisxnginhlaypraeths odymakepnpraethsthiekhyxyuinshphaphosewiytmakxnsaeniyng aekikhnkphasasastraebngphasarsesiyepnsxngklumhlkkhuxklumehnuxaelaklumit odysaeniyngmxsokxyurahwangklangthngsxngklum thuxepnklumklang aelaepnsaeniyngmatrthanprawti aekikhemuxpraman ph s 1543 klumchnswnihyinbriewnthiepnpraethsrsesiy yuekhrn aelaibolrsesiyepnchawslafklumtawnxxkthiphudphasaiklekhiyngkn karrwmtwthangkaremuxngbriewnniepnekhiywan rusemux ph s 1423 thaihekidphasaslaftawnxxkobranthiklayepnphasathangwrrnkhdiaelakarkha tammadwykarrbxiththiphlkhxngsasnakhristemux ph s 1531 aelakarekhamakhxngphasaslaownikkhristckrobranthiepnphasaklumslafit aelaepnphasarachkaraelaphasathangsasnainyukhnn erimmikaryumkhacakphasakrikyukhibaesnithn thaihphasaslaownikkhristckrobranerimthukepliynaeplngemuxekhiywan rusaetkslayemuxraw ph s 1643 cungmikarphthnasaeniyngthiaetktangkn khwamaetktangxyangchdecnekidkhunemuxrawphuththstwrrsthi 18 emuxmikartngekhtkhxngdyukaehnglithweniy thangtawntkaeladinaednxisrakhxngsatharnrthfiwdlonfokrxdaeladinaednkhxngtatarthangtawnxxk phasarachkarinonfokrxd mxsok aelatatarepnphasaslaownikkhristckr thiphthnamacakphasaslaownikkhristckrobran phasarsesiyidrbxiththiphlcakphasaslaownikkhristckrcnthungphuththstwrrsthi 22 mikarcdmatrthanodyemeletiys sometriyskiemux ph s 2163 aelamikarprbtwxksrinphraecapietxrmharach idrbxiththiphldankhasphthcakyuorptawntkodyechphaaphasafrngesskbphasaeyxrmnphasarsesiysmyihmmikarprbepliynxikkhrngemux ph s 2461 xiththiphlinyukhkhxngshphaphosewiytthaihphasarsesiyepnphasathimiphuichaephrhlaymakphasahnungphasalukhlan aekikhphasathimiphthnakaripcakphasarsesiyidaek phasaefnya iwyakrnmicudkaenidediywkbphasarsesiyaetichkhasphthtangip phasasuresiyk epnphasathimilksnakhxngphasarsesiyaelaphasayuekhrn ichphudinbangbriewnkhxngpraethsyuekhrn phasathraesiynka epnphasathimilksnakhxngphasarsesiyaelaphasaibolrsesiy ichphudineblarus saeniyngbalchka ichphudodychawkhxsskkinbriewndxn khubnaelaeterk phasakwuexeliy epnphasaphsmrahwangphasarsesiykbphasaeyxrmn phasarusesnxrs epnphasaphsmthitayaelwichkhasphthcakphasarsesiyaelaiwyakrnkhxngphasanxrewy ichinkartidtxthangkarkharahwangchawrsesiyaelanxrewyinxdit phasarunglis epnphasaphsmrahwangphasarsesiykbphasaxngkvs icheriykkarphudphasaxngkvskhxngchawrsesiythiichlksnaaelakareriyngpraoykhaebbphasarsesiy phasankst epnphasainniyayphudody A Clockwork Orange ichkhaaelakhaaeslngcakphasarsesiymakrabbkarekhiyn aekikhemeletiys sometriyski naxksrsirillikmaichekhiynphasarsesiyemuxraw ph s 2162 ichtwxksr 33 tw mikarprbprungtwsakdinphasarsesiyhlaykhrng echnemux ph s 2423 2461 aelakhrnglasudemux ph s 2533 xksrthiichekhiynphasarsesiyeriykwaxksrsirillik mixyuthnghmd 33 twdwykn dngtxipni Aa Bb Vv Gg Dd Ee Yoyo Zhzh Zz Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ff Hh Cc Chch Shsh Shsh Yy Ee Yuyu Yaya inphasaxunthiichxksrsirillik echn phasayuekhrn phasamxngokeliy l camixkkhraphiessephimkhunmatamaetlaphasainpraethsrsesiy xksrsirilliknxkcakcaichekhiynphasarsesiy pccubnyngichekhiynphasakhxngchnklumnxytang inpraethsdwyrabbesiyng aekikhesiyngphyychna aekikh rimfipak rimfipakkbfn fn amp pumehnguxk hlngpumehnguxk ephdanaekhng ephdanxxnnasik hnk m m n n eba mʲ m y nʲ n y kk hnk p b p b t d t d k g k k ngeba pʲ bʲ p y b y tʲ dʲ t y d y kʲ gʲ k y ng yAffricate hnk t s c t s eba t ɕ c esiydaethrk hnk f v f w s z s ʂ ʐ s mwnlin x h kheba fʲ vʲ f y w y sʲ zʲ s y ɕː ʑː s xʲ h yrwlin hnk r r eba rʲ r y epidkhanglin hnk l l eba lʲ l y j y iwyakrn aekikhphasarsesiymilksnakhlaykbphasaxun intrakulediywkn khuxmikarepliynaeplngrupkhaephuxaesdngephs phcn kal kark aemwainhlayphasaintrakulediywknkdeknthehlaniidhayipbang aetinphasarsesiyrwmthngphasaslawikxun yngkhngmikdehlanixyu mikarepliynrupkhamak kareriyngpraoykhepnkarphsmxiththiphlrahwangphasaslaownikkhristckrkbphasainyuorptawntk infinitive rabotat thanganruppccubn rupxditYa srrphnamburusthi 1 exkphcn rabotayu ch rabotal y rabotalaTy srrphnamburusthi 2 exkphcn rabotaesh ch rabotal y rabotalaOn srrphnamephschayburusthi 3 exkphcn rabotaet rabotalOna srrphnamephshyingburusthi 3 exkphcn rabotaet rabotalaOno srrphnamephsklangburusthi 3 exkphcn rabotaet rabotaloMy srrphnamburusthi 1 phhuphcn rabotaem rabotaliVy srrphnamburusthi 2 phhuphcn rabotaete rabotaliOni srrphnamburusthi 3 phhuphcn rabotayut rabotalinxkcakniaelw kriyaphasarsesiy yngmirupsmburn aela imsmburn odykriyasmburnennthiphlkhxngkarkrathakriyatwnn idaek prochitat hmaythung xan cbaelw praoykhtwxyangYa prochital etu knigu chnxanhnngsuxelmnicbaelw swnkriyaimsmburnennthikhntxnkhxngkarkrathakriyatwnn idaek chitat hmaythung xanpraoykhtwxyangYa chitayu etu knigu chnkalngxanhnngsuxelmnixyu erimxanaelw aela yngxanimcbelm xnung kalkhxngkriyasmburnmiephiyng 2 kal khux xdit aela xnakht tangcakkriyaimsmburn thimi xdit pccubn aela xnakht kalxnakhtich kriya byt makhyaykhanghnakriyarup infinitive odyphnkriya byt tamprathan kalpccubn echn Ya budu ty budesh oni budut kark aekikhphasarsesiyepnphasathimikarphnkhanamaelakhunsphthtamkarkhruxhnathikhxngkhainpraoykhnn phasarsesiymihkkark dngni krrtukark Imenitelnyj padezh Nominative case ichepnprathan hruxphukratha smphnthkark Roditelnyj padezh Genitive case ichaesdngkhwamepnecakhxng ichaesdngkhwamsmphnthrahwangkhnkbkhnhruxsingkhxngkbkhn smpthankark Datelnyj padezh Dative case ichepnkrrmrxng echnidrbkhxng idrbkhwamchwyehlux idrbkhaaenana krrmkark Vinitelnyj padezh Accusative case ichepnkrrmtrng hruxphuthukkratha krnkark Tvoritelnyj padezh Instrumental case ichepntwchwy epnekhruxngmux xthikrnkark Predlozhnyj padezh Prepositional case ichaesdngtaaehnng hruxsthanthihmayehtu aekikh prawtikhxngkarichkhawa russkij russkiy aela rossijskij rossiyskiy inthanakhakhunsphthphasarsesiythihmaythung ekiywkbrsesiy du Oleg Trubachyov 2005 Russkij Rossijskij Istoriya dinamika ideologiya dvuh atributov nacii pp 216 227 V poiskah edinstva Vzglyad filologa na problemu istokov Rusi 2005 RUSSKIJ ROSSIJSKIJ ekb cakaehlngedimemux 18 February 2014 subkhnemux 25 January 2014 swnkarepliynaeplngchuxeriykphasarsesiyinphasarsesiyinkhristthswrrs 1830 aelasaehtu du Tomasz Kamusella 2012 The Change of the Name of the Russian Language in Russian from Rossiiskii to Russkii Did Politics Have Anything to Do with It pp 73 96 Acta Slavica Iaponica Vol 32 The Change of the Name of the Russian Language in Russian from Rossiiskii to Russkii Did Politics Have Anything to Do with It PDF ekb PDF cakaehlngedimemux 18 May 2013 subkhnemux 7 January 2013 sthanakhxngikhremiyaelaemuxngeswsotpxlxyuphayitkhxphiphathrahwangrsesiykbyuekhrntngaeteduxnminakhm kh s 2014 praethsyuekhrnaelaprachakhmrahwangpraethsswnihythuxwaikhremiyepnsatharnrthpkkhrxngtnexngkhxngyuekhrnaelathuxwaeswsotpxlepnhnunginemuxngthimisthanaphiesskhxngyuekhrn swnpraethsrsesiythuxwaikhremiyepnhnwyxngkhprakxbkhxngpraethsrsesiyaelathuxwaeswsotpxlepnhnunginsamemuxngshphnthkhxngrsesiyxangxing aekikh xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux e21 Article 68 Constitution of the Russian Federation Constitution ru ekb cakaehlngedimemux 6 June 2013 subkhnemux 18 June 2013 Article 17 Constitution of the Republic of Belarus President gov by 11 May 1998 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2 May 2007 subkhnemux 18 June 2013 Nazarbaev N 4 December 2005 Article 7 Constitution of the Republic of Kazakhstan Constcouncil kz khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 20 October 2007 subkhnemux 18 June 2013 Oficialnyj sajt Pravitelstva KR Gov kg khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 22 December 2012 subkhnemux 16 February 2020 KONSTITUCIYa RESPUBLIKI TADZhIKISTAN prokuratura tj Parliament of Tajikistan subkhnemux 9 January 2020 Yurij Podporenko 2001 Bespraven no vostrebovan Russkij yazyk v Uzbekistane Druzhba Narodov ekb cakaehlngedimemux 13 May 2016 subkhnemux 27 May 2016 Shuhrat Hurramov 11 September 2015 Pochemu russkij yazyk nuzhen uzbekam 365info kz ekb cakaehlngedimemux 1 July 2016 subkhnemux 27 May 2016 Evgenij Abdullaev 2009 Russkij yazyk zhizn posle smerti Yazyk politika i obshestvo v sovremennom Uzbekistane Neprikosnovennyj zapas ekb cakaehlngedimemux 23 June 2016 subkhnemux 27 May 2016 Article 16 Legal code of Gagauzia Gagauz Yeri Gagauzia md 5 August 2008 ekb cakaehlngedimemux 13 May 2013 subkhnemux 18 June 2013 11 0 11 1 11 2 11 3 Abkhazia and South Ossetia are only partially recognized countries Konstituciya Respubliki Abhaziya 18 January 2009 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 18 January 2009 subkhnemux 16 February 2020 Russian Language To Get Official Status In Nagorno Karabakh RFERL Radio Free Europe Radio Liberty subkhnemux 26 March 2021 KONSTITUCIYa RESPUBLIKI YuZhNAYa OSETIYa CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA 11 August 2009 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 11 August 2009 subkhnemux 5 April 2021 Parlament LNR priznal russkij yazyk edinstvennym gosudarstvennym v respublike LPR legislature adopted Russian language as the sole state language of the republic phasarsesiy Interfax 3 June 2020 subkhnemux 2020 06 05 Russkij priznali v DNR edinstvennym gosudarstvennym yazykom Russian language became the sole state language in the DPR Rossijskaya gazeta phasarsesiy subkhnemux 7 March 2020 Charter of Organization for democracy and economic development GUAM 22 April 2006 ekb cakaehlngedimemux 5 March 2016 Romania Languages of Romania Ethnologue com 1999 02 19 subkhnemux 2016 01 28 19 0 19 1 19 2 List of declarations made with respect to treaty No 148 Status as of 21 9 2011 Council of Europe ekb cakaehlngedimemux 22 May 2012 subkhnemux 22 May 2012 National Minorities Policy of the Government of the Czech Republic Vlada cz ekb cakaehlngedimemux 7 June 2012 subkhnemux 22 May 2012 At home Latvian is spoken by 62 of Latvian population the majority in Vidzeme and Lubana county Central Statistical Bureau of Latvia 26 August 2013 Președintele CCM Constituția nu conferă limbii ruse un statut deosebit de cel al altor limbi minoritare Deschide md subkhnemux 22 January 2021 Russkij yazyk v Mongolii stal obyazatelnym Russian language has become compulsory in Mongolia phasarsesiy New Region 21 September 2006 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 9 October 2008 subkhnemux 16 May 2009 Article 10 Archived May 21 2011 at the Wayback Machine of the Constitution says The state language of Ukraine is the Ukrainian language The State ensures the comprehensive development and functioning of the Ukrainian language in all spheres of social life throughout the entire territory of Ukraine In Ukraine the free development use and protection of Russian and other languages of national minorities of Ukraine is guaranteed Russian Language Institute Ruslang ru ekb cakaehlngedimemux 19 July 2010 subkhnemux 16 May 2010 Russian Language Enjoying a Boost in Post Soviet States Gallup com 1 August 2008 ekb cakaehlngedimemux 18 May 2010 subkhnemux 16 May 2010 Arefev Aleksandr 2006 Padenie statusa russkogo yazyka na postsovetskom prostranstve Demoskop Weekly phasarsesiy 251 ekb cakaehlngedimemux 8 March 2013 Constitution and Fundamental Law of the Union of Soviet Socialist Republics 1977 Section II Chapter 6 Article 36 Russian Eurasia s Most Geographically Widespread Language Day Translations Blog 4 August 2014 Russian Ethnologue subkhnemux August 10 2020 The World s Most Widely Spoken Languages Saint Ignatius High School Cleveland Ohio khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 27 September 2011 subkhnemux 17 February 2012 Usage Statistics and Market Share of Content Languages for Websites February 2020 w3techs com subkhnemux 16 February 2020 Timberlake 2004 p 17 khxmul aekikh inphasaxngkvsM A O Brien New English Russian and Russian English Dictionary New Orthography New York The Language Library 1944 Dover Publications Comrie Bernard S Stone Gerald Polinsky Maria 1996 The Russian Language in the Twentieth Century 2nd ed Oxford England Oxford University Press ISBN 978 0 19 824066 2 Carleton T R 1991 Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages Columbus Ohio Slavica Press Cubberley P 2002 Russian A Linguistic Introduction 1st ed Cambridge England Cambridge University Press ISBN 978 0 521 79641 5 Iliev Iv The Russian Genitive of Negation and Its Japanese Counterpart International Journal of Russian Stidies 1 2018 In Print Sussex Roland Cubberley Paul 2006 The Slavic languages Cambridge England Cambridge University Press ISBN 978 0 521 22315 7 Timberlake Alan 2004 A Reference Grammar of Russian New York NY Cambridge University Press ISBN 978 0 521 77292 1 Timberlake Alan 1993 Russian in Comrie Bernard Corbett Greville G b k The Slavonic languages London England New York NY Routledge pp 827 886 ISBN 978 0 415 04755 5 Wade Terence 2000 Holman Michael b k A Comprehensive Russian Grammar 2nd ed Oxford England Blackwell Publishing ISBN 978 0 631 20757 3 inphasarsesiyzhurnal Demoskop Weekly 571 572 14 31 oktyabrya 2013 A Arefev Tema nomera szhimayusheesya russkoyazychie Demograficheskie izmeneniya ne na polzu russkomu yazyku Russkij yazyk na rubezhe XX XXI vekov M Centr socialnogo prognozirovaniya i marketinga 2012 482 str Annotaciya knigi v RUSSKIJ YaZYK NA RUBEZhE XX XXI VEKOV zhurnal Demoskop Weekly 329 330 14 27 aprelya 2008 K Gavrilov E Kozievskaya E Yacenko Tema nomera russkij yazyk na postsovetskih prostorah Gde est potrebnost v izuchenii russkogo yazyka zhurnal Demoskop Weekly 251 252 19 iyunya 20 avgusta 2006 A Arefev Tema nomera skolko lyudej govoryat i budut govorit po russki Budet li russkij v chisle mirovyh yazykov v budushem Zhukovskaya L P otv red Drevnerusskij literaturnyj yazyk i ego otnoshenie k staroslavyanskomu M Nauka 1987 Ivanov V V Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka M Prosveshenie 1990 Novikov L A Sovremennyj russkij yazyk dlya vysshej shkoly M Lan 2003 Filin F P O slovarnom sostave yazyka Velikorusskogo naroda Voprosy yazykoznaniya M 1982 No 5 S 18 28aehlngkhxmulxun aekikhkhnhaekiywkb phasarsesiy ephimthiokhrngkarphinxngkhxngwikiphiediy bthniyam cakwikiphcnanukrm sux cakkhxmmxns thrphyakrkareriyn cakwikiwithyaly xyphcn cakwikikhakhm khxkhwamtnchbb cakwikisxrs tara cakwikitara wikiphiediy saranukrmesri inphasarsesiy Oxford Dictionaries Russian Dictionary Russian Language thiewbist Curlie USA Foreign Service Institute Russian basic course Free English to Russian Translation Translation of Russian expressions and phrases Russian YouTube playlist of mostly half hour long video lessons from Dallas Schools Television Free Online Russian Language WikiTranslate Video Course Nacionalnyj korpus russkogo yazyka National Corpus of the Russian Language inphasarsesiy Russian Language Institute Language regulator of the Russian language inphasarsesiy Top 7 foreign universities where studied Russian languageekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasarsesiy amp oldid 9469757, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม