fbpx
วิกิพีเดีย

ภาษาโปแลนด์

ภาษาโปแลนด์ (โปแลนด์: język polski, polszczyzna) คือภาษาทางการของประเทศโปแลนด์ ภาษาโปแลนด์เป็นภาษาหลักของแขนงเลกิติกของภาษากลุ่มสลาวิกตะวันตก มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ของโปแลนด์ ในปัจจุบันจากภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะที่พูดใน Greater Poland และ Lesser Poland ภาษาโปแลนด์เคยเป็นภาษากลาง (lingua franca) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการทหารของเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย ในปัจจุบันภาษาโปแลนด์ไม่ได้ใช้กันกว้างขวางเช่นนี้ เนื่องจากอิทธิพลของภาษารัสเซีย อย่างไรก็ดี ยังมีคนพูดหรือเข้าใจภาษาโปแลนด์ในพื้นที่ชายแดนทางตะวันตกของยูเครน เบลารุส และลิทัวเนีย เป็นภาษาที่สอง

ภาษาโปแลนด์
Język polski (แยญซึก ปอลซกี), polszczyzna (ปอลสซต์ซึซนา)
ออกเสียง[ˈpɔlski]
ประเทศที่มีการพูดประเทศโปแลนด์ (38 ล้านคน), และมีคนพูดในสหรัฐอเมริกา ประเทศลิทัวเนีย ประเทศเบลารุส ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศยูเครน และอื่น ๆ
จำนวนผู้พูด50 ล้านคน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
อินโด-ยูโรเปียน
 • บอลโต-สลาวิก
  • สลาวิก
   • สลาวิกตะวันตก
    • เลกิติก
     • ภาษาโปแลนด์
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการประเทศโปแลนด์ สหภาพยุโรป
ผู้วางระเบียบคณะกรรมการภาษาโปแลนด์
(Polish Language Council)
รหัสภาษา
ISO 639-1pl
ISO 639-2pol
ISO 639-3pol
อักษรที่ใช้ในภาษาโปแลนด์ ตัว Q, V และ X ไม่ถูกใช้ในภาษาโปแลนด์

สถิติ

ผู้พูดภาษาโปแลนด์คือประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีจำนวน 38 ล้านคน (สำมะโนประชากร ค.ศ. 2002) การอพยพจากประเทศโปแลนด์ไปยังดินแดนอื่นมีปรากฏในหลายยุคหลายสมัย จึงอาจมีผู้พูดภาษาโปแลนด์นับล้าน ๆ คนในประเทศต่าง ๆ เช่น ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล บราซิล แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ภาษาโปแลนด, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, โปแลนด, język, polski, po. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir phasaopaelnd opaelnd jezyk polski polszczyzna khuxphasathangkarkhxngpraethsopaelnd phasaopaelndepnphasahlkkhxngaekhnngelkitikkhxngphasaklumslawiktawntk mitnkaenidmacakphunthikhxngopaelnd inpccubncakphasathxngthintang odyechphaathiphudin Greater Poland aela Lesser Poland phasaopaelndekhyepnphasaklang lingua franca inphunthitang khxngyuorpklangaelayuorptawnxxk enuxngcakxiththiphlthangkaremuxng wthnthrrm withyasastr aelakarthharkhxngekhruxckrphphopaelnd lithweniy inpccubnphasaopaelndimidichknkwangkhwangechnni enuxngcakxiththiphlkhxngphasarsesiy xyangirkdi yngmikhnphudhruxekhaicphasaopaelndinphunthichayaednthangtawntkkhxngyuekhrn eblarus aelalithweniy epnphasathisxngphasaopaelndJezyk polski aeyysuk pxlski polszczyzna pxlsstsusna xxkesiyng ˈpɔlski praethsthimikarphudpraethsopaelnd 38 lankhn aelamikhnphudinshrthxemrika praethslithweniy praethseblarus praethsfrngess praethseyxrmni praethsyuekhrn aelaxun canwnphuphud50 lankhn imphbwnthi trakulphasaxinod yuorepiyn bxlot slawikslawikslawiktawntkelkitikphasaopaelndsthanphaphthangkarphasathangkarpraethsopaelnd shphaphyuorpphuwangraebiybkhnakrrmkarphasaopaelnd Polish Language Council rhsphasaISO 639 1plISO 639 2polISO 639 3pol xksrthiichinphasaopaelnd tw Q V aela X imthukichinphasaopaelndsthiti aekikhphuphudphasaopaelndkhuxprachakrswnihykhxngpraethsopaelnd sungmicanwn 38 lankhn samaonprachakr kh s 2002 karxphyphcakpraethsopaelndipyngdinaednxunmipraktinhlayyukhhlaysmy cungxacmiphuphudphasaopaelndnblan khninpraethstang echn frngess ixraelnd xxsetreliy niwsiaelnd xisraexl brasil aekhnada shrachxanackr aelashrthxemrika epntn bthkhwamekiywkbphasaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phasaekhathungcak https th wikipedia org w index php title phasaopaelnd amp oldid 9347893, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม