fbpx
วิกิพีเดีย

ทิวเขาผีปันน้ำ

ทิวเขาผีปันน้ำ เป็นแนวทิวเขาขนาดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นสันปันน้ำที่แบ่งน้ำไหลแยกกันไปสองทาง ทางหนึ่งไปสู่อ่าวเจ้าพระยาอีกทางหนึ่งไปสู่อ่าวแม่โขง เขาย่อย ๆ หลายทิวประกอบขึ้นเป็นทิวเขาผีปันน้ำของแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ซึ่งเป็นแควของแม่น้ำเจ้าพระยา ทิวเขาทั้งทิวครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของตอนกลางของภาคเหนือในทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทางตะวันตกของทิวเขานี้เป็นทิวเขา ซึ่งเรียงตัวกันตามแนวเส้นแวง ยอดเขาที่สำคัญคือ ดอยขุนออน ดอยผาโจ้ ดอยผีปันน้ำ ภูชี้ฟ้า และดอยขุนตาล เป็นภูเขาหินแกรนิต ซึ่งตั้งขวางเส้นทางรถไฟสายเหนือ ทำให้ต้องเจาะลอดสันเขาทางใต้ของทิวเขานี้ เป็นอุโมงค์ขุนตาล ในปี พ.ศ. 2450 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2461 โดยมี ดอยหลวง เป็นดอยเขาที่สูงที่สุด ด้วยความสูง 1,694 เมตร (5,558 ฟุต) ในเขตจังหวัดพะเยา เชียงราย และลำปาง

แผนที่แสดงอาณาเขตของทิวเขาผีปันน้ำ

ทิวเขาผีปันน้ำเริ่มจากทิวเขาแดนลาว ตอนแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศพม่า เริ่มจากทางทิศตะวันออกของช่องกิ่วผาวอก ห่าง 2 กิโลเมตร เป็นทิวยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนสายเชียงใหม่-ฝาง ตรงที่สูงที่สุดในถนนสายนี้ เรียกว่า "ปางหัวโต" รวมความยาวทิวเขาผีปันน้ำทั้งสิ้น 412 กิโลเมตร

มุมมองที่กว๊านพะเยา เห็นทิวเขาผีปันน้ำอยู่เป็นฉากหลัง

อ้างอิง

 1. ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง (Phu chi fa & Doi pha tang) (Thai)
 2. อุทยานแห่งชาติ จากธรรมชาติสู่เขตอนุรักษ์, สำนักอุทยานแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, 2545, 48
 3. อุโมงค์รถไฟถ้ำขุนตาน จากเว็บไซต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน]
 4. ผีปันน้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ ทิวเขาผีปันน้ำ
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 18°48′00″N 99°50′30″E / 18.8°N 99.8417°E / 18.8; 99.8417

วเขาผ, นน, เป, นแนวท, วเขาขนาดใหญ, และสำค, ญแห, งหน, งของประเทศไทย, เป, นส, นป, นน, ำท, แบ, งน, ำไหลแยกก, นไปสองทาง, ทางหน, งไปส, าวเจ, าพระยาอ, กทางหน, งไปส, าวแม, โขง, เขาย, อย, หลายท, วประกอบข, นเป, นของแม, ำป, ยม, และน, าน, งเป, นแควของแม, ำเจ, าพระยา, วเข. thiwekhaphipnna epnaenwthiwekhakhnadihyaelasakhyaehnghnungkhxngpraethsithy epnsnpnnathiaebngnaihlaeykknipsxngthang thanghnungipsuxawecaphrayaxikthanghnungipsuxawaemokhng ekhayxy hlaythiwprakxbkhunepnthiwekhaphipnnakhxngaemnaping wng ym aelanan sungepnaekhwkhxngaemnaecaphraya thiwekhathngthiwkhrxbkhlumphunthiekuxbthnghmdkhxngtxnklangkhxngphakhehnuxinthisthangtawnxxkechiyngehnux thangtawntkkhxngthiwekhaniepnthiwekha sungeriyngtwkntamaenwesnaewng yxdekhathisakhykhux dxykhunxxn dxyphaoc dxyphipnna phuchifa 1 aeladxykhuntal epnphuekhahinaekrnit sungtngkhwangesnthangrthifsayehnux thaihtxngecaalxdsnekhathangitkhxngthiwekhani epnxuomngkhkhuntal inpi ph s 2450 aelaesrcsininpi ph s 2461 odymi dxyhlwng epndxyekhathisungthisud dwykhwamsung 1 694 emtr 5 558 fut inekhtcnghwdphaeya echiyngray aelalapang 2 3 aephnthiaesdngxanaekhtkhxngthiwekhaphipnna thiwekhaphipnnaerimcakthiwekhaaednlaw txnaebngekhtaednpraethsithykbpraethsphma erimcakthangthistawnxxkkhxngchxngkiwphawxk hang 2 kiolemtr epnthiwyawipthangthistawnxxkechiyngitphanthnnsayechiyngihm fang trngthisungthisudinthnnsayni eriykwa panghwot rwmkhwamyawthiwekhaphipnnathngsin 412 kiolemtr 4 mummxngthikwanphaeya ehnthiwekhaphipnnaxyuepnchakhlngxangxing aekikh phuchifa dxyphatng Phu chi fa amp Doi pha tang Thai xuthyanaehngchati cakthrrmchatisuekhtxnurks sankxuthyanaehngchati krungethph 2545 48 xuomngkhrthifthakhuntan cakewbistsankngansrrphakrphunthilaphun phipnnaaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb thiwekhaphipnnaaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng thiwekhaphipnna phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 18 48 00 N 99 50 30 E 18 8 N 99 8417 E 18 8 99 8417ekhathungcak https th wikipedia org w index php title thiwekhaphipnna amp oldid 8726736, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม