fbpx
วิกิพีเดีย

พะโล้

พะโล้ เป็นการปรุงอาหารแบบจีนที่แพร่หลายไปทั่วประเทศจีน และได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยด้วย พะโล้ในภาษาไทยเป็นคำยืมจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ผะโล่ว/ผะโล้ว (拍滷)[1] คือขั้นตอนหนึ่งในการทำเนื้อพะโล้ ซึ่งเป็นการเคี่ยวน้ำตาลทรายแดงให้ละลายในกระทะ ใส่เกลือ ซีอิ๊ว เนื้อสัตว์หรือเครื่องปรุงอื่น ๆ ลงไป เคล้าให้ทั่ว พอสีสวยใส่เครื่องเทศ ใส่น้ำ แล้วเคี่ยวจนสุก ถ้าเป็นเป็ดหรือห่านจะเพิ่มตะไคร้และข่าด้วยเพื่อดับกลิ่นสาบ ลวกด้วยน้ำพะโล้ให้สีสวยแล้วจึงนำลงต้มในน้ำพะโล้ต่อ คำว่าโล่วในภาษาจีนแต้จิ๋วตรงกับหลู่ในภาษาจีนกลางซึ่งหมายถึงน้ำแกงสีเข้ม ใส่เครื่องเทศ เกลือ ซีอิ๊ว ใช้ปรุงเนื้อสัตว์ให้มีสีออกน้ำตาลอมแดง[2]

พะโล้
หมูพะโล้ในไทย
จานจานหลัก
แหล่งกำเนิดจีน
อุณหภูมิเสิร์ฟร้อน
ส่วนผสมหลักเนื้อสัตว์ต้มกับเครื่องพะโล้
รูปแบบอื่นห่าน เป็ด หมู ไข่ เต้าหู้
  • ตำราอาหาร:พะโล้
  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Media: พะโล้

พะโล้ในจีนแต่เดิมแบ่งเป็นพะโล้ภาคเหนือและพะโล้ภาคใต้ ส่วนของพะโล้ภาคใต้แบ่งเป็นพะโล้เสฉวน พะโล้กวางตุ้ง พะโล้แต้จิ๋ว พะโล้แคะ ซึ่งในกลุ่มนี้ พะโล้เสฉวนมีชื่อเสียงที่สุดโดยเฉพาะพะโล้ซี่โครงหมู [2] พะโล้ในแต่ละเมืองมีเอกลักษณ์ต่างกันไป เช่น พะโล้ที่เมืองซูโจวรสหวานนำ ของมณฑลซานตงสีออกแดงและเค็มนำ ของเสฉวนหอมและเผ็ด และพะโล้แบบแต้จิ๋วที่เป็นพะโล้แดงและมีกลิ่นหอม[3]

สูตรเครื่องเทศหรือเครื่องพะโล้มีได้หลายแบบ เครื่องพะโล้ที่นิยมใช้ได้แก่ อบเชย กานพลู โป๊ยกั้ก เปลือกส้มแมนดารินตากแห้ง เม็ดผักชี ยี่หร่า ใบเฉาก๊วย หล่อฮังก๊วย พริกไทย พริกเสฉวน ชะเอมเทศ ซังยิ้ง ใบเฮียวเฮียะ นอกจากนั้นจะใส่เครื่องปรุงอื่น ได้แก่ หอมแดง กระเทียม รากผักชี ข่า[3] ขิงแห้ง กระวาน เปราะหอม เร่วหอม พะโล้ที่ดีจะปรุงให้ได้ 5 รสโดยใช้เครื่องเทศจีน 5 ชนิด (en:Five-spice powder) [2] พะโล้ที่ทำโดยคนไทยจะปรับให้ปรุงง่ายขึ้น ใส่เครื่องเทศจีนเพียงไม่กี่อย่าง และใส่ไม่มากนัก โดยมากนิยมใส่โป๋ยกั๋กและอบเชย ในแต้จิ๋วนิยมทำห่านพะโล้และเป็ดพะโล้ โดยจะกินกับน้ำจิ้มที่ทำจากต้นกระเทียมสับใสน้ำส้มสายชู น้ำพะโล้ที่เหลือจากการต้มห่านและเป็ดจะนำไปต้มขาหมู เครื่องใน เลือด และเต้าหู้เป็นอย่างสุดท้าย [3]

อ้างอิง

  1. http://sealang.net/thai/chinese/modern.htm
  2. 2.0 2.1 2.2 อดุลย์ รัตนมั่นเกษม. พะโล้. ครัว. ปีที่ 19 ฉบับที่ 227. พฤษภาคม 2556. หน้า 83 - 89
  3. 3.0 3.1 3.2 สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี. สืบสานตำนานอาหารแต้จิ๋ว. กทม. ตู้กับข้าว. 2556หน้า 27 – 29

พะโล้
พะโล, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให, านและผ, วมแก, ไขบทความศ, กษาเพ, มเต, มโดยสะดวก, เน, องจากว, เด, ยภาษาไทยย, งไม, บทความด, งกล, าว, กระน, ควรร, บสร, างเป, นบทความโดยเร, วท, เป, นการปร, งอาหารแบบจ, นท, แพร, หลายไปท, วประเทศจ, และได, แพร, หลายเข, ามาในประเทศไ. lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisudphaol epnkarprungxaharaebbcinthiaephrhlayipthwpraethscin aelaidaephrhlayekhamainpraethsithydwy phaolinphasaithyepnkhayumcakphasacinhkekiyn phaolw phaolw 拍滷 1 khuxkhntxnhnunginkarthaenuxphaol sungepnkarekhiywnatalthrayaedngihlalayinkratha iseklux sixiw enuxstwhruxekhruxngprungxun lngip ekhlaihthw phxsiswyisekhruxngeths isna aelwekhiywcnsuk thaepnepdhruxhancaephimtaikhraelakhadwyephuxdbklinsab lwkdwynaphaolihsiswyaelwcungnalngtminnaphaoltx khawaolwinphasacinaetciwtrngkbhluinphasacinklangsunghmaythungnaaekngsiekhm isekhruxngeths eklux sixiw ichprungenuxstwihmisixxknatalxmaedng 2 phaolhmuphaolinithycancanhlkaehlngkaenidcinxunhphumiesirfrxnswnphsmhlkenuxstwtmkbekhruxngphaolrupaebbxunhan epd hmu ikh etahutaraxahar phaol wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb Media phaolphaolincinaetedimaebngepnphaolphakhehnuxaelaphaolphakhit swnkhxngphaolphakhitaebngepnphaoleschwn phaolkwangtung phaolaetciw phaolaekha sunginklumni phaoleschwnmichuxesiyngthisudodyechphaaphaolsiokhrnghmu 2 phaolinaetlaemuxngmiexklksntangknip echn phaolthiemuxngsuocwrshwanna khxngmnthlsantngsixxkaedngaelaekhmna khxngeschwnhxmaelaephd aelaphaolaebbaetciwthiepnphaolaedngaelamiklinhxm 3 sutrekhruxngethshruxekhruxngphaolmiidhlayaebb ekhruxngphaolthiniymichidaek xbechy kanphlu opykk epluxksmaemndarintakaehng emdphkchi yihra ibechakwy hlxhngkwy phrikithy phrikeschwn chaexmeths sngying ibehiywehiya nxkcaknncaisekhruxngprungxun idaek hxmaedng kraethiym rakphkchi kha 3 khingaehng krawan epraahxm erwhxm phaolthidicaprungihid 5 rsodyichekhruxngethscin 5 chnid en Five spice powder 2 phaolthithaodykhnithycaprbihprungngaykhun isekhruxngethscinephiyngimkixyang aelaisimmaknk odymakniymisopykkaelaxbechy inaetciwniymthahanphaolaelaepdphaol odycakinkbnacimthithacaktnkraethiymsbisnasmsaychu naphaolthiehluxcakkartmhanaelaepdcanaiptmkhahmu ekhruxngin eluxd aelaetahuepnxyangsudthay 3 xangxing aekikh http sealang net thai chinese modern htm 2 0 2 1 2 2 xduly rtnmneksm phaol khrw pithi 19 chbbthi 227 phvsphakhm 2556 hna 83 89 3 0 3 1 3 2 suthsn suklrtnemthi subsantananxaharaetciw kthm tukbkhaw 2556hna 27 29ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phaol amp oldid 9298670, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม