fbpx
วิกิพีเดีย

การพักรบ

การพักรบ (อังกฤษ: truce) หรือการหยุดยิง (อังกฤษ: ceasefire) ได้แก่การพักการรบพุ่งซึ่งกันในการณรงค์สงครามหรือในเหตุการณ์ขัดแย้งอื่นใดอันมีการใช้อาวุธ ทั้งนี้ การพักรบต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายที่ตกลงจะพักรบ การพักรบอาจกระทำได้โดยการประกาศหรือทำเป็นหนังสือสัญญาอย่างเป็นทางการก็ได้ หรือกระทำโดยประการอื่นใดอันไม่เป็นทางการแต่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปก็ได้

เหตุการณ์ตัวอย่าง

สงครามโลกครั้งที่ 1

วันที่ 24 ธันวาคม 2457 ระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการประกาศพักรบอย่างไม่เป็นทางการระหว่างฝ่ายฝรั่งเศส ฝ่ายอังกฤษ กับฝ่ายเยอรมัน เพื่อเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ สองสามวันหลังจากนั้นก็เริ่มรบพุ่งกันใหม่ การพักรบครั้งนี้รู้จักกันในชื่อ "การพักรบในวันคริสตสมภพ" (อังกฤษ: Christmas Truce) ที่ว่าไม่เป็นทางการนั้นเนื่องจากไม่มีการทำหนังสือลงนามทุกฝ่าย

สงครามเกาหลี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2496 ระหว่างเกิดสงครามเกาหลี ได้มีการพักรบกันเป็นการชั่วคราวเพื่อคู่สงครามต่างฝ่ายต่างจะได้ไปจัดสร้างเขตปลอดทหาร (อังกฤษ: demilitarised zone) อย่างไรก็ดี ไม่มีการจัดทำหนังสือลงนามของแต่ละฝ่าย

ความขัดแย้งอิสราเอล–ปาเลสไตน์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ในเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ได้มีการประกาศพักรบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ โดยนายซาเอ็บ เอเรกาต (โรมัน: Saeb Erekat; อารบิก: صائب عريقات) หัวหน้าคณะผู้เจรจาของฝ่ายปาเลสไตน์ได้แถลงดังต่อไปนี้ "เราทั้งสอง (หมายถึงปาเลสไตน์กับอิสราเอล) ได้ตกลงกัน ณ วันนี้ว่าประธานาธิบดีอับบาสจะได้ประกาศยุติความรุนแรงอันเกิดต่อชาวอิสราเอลทุกแห่งทุกหน และนายกรัฐมนตรีชารอนจะได้ประกาศยุติความรุนแรงและกิจการทางการทหารต่อชาวปาเลสไตน์ทุกแห่งทุกหนดุจกัน"[1] [2]

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

หลังจากที่เกิดความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมายาวนานหลายปีต่อเนื่องกัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2551 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้แพร่ภาพวีดิทัศน์อันมีบุคคลสามคนใช้ชื่อว่า "กลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ของประเทศไทย" อ้างว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารของกลุ่มปฏิบัติการใต้ดินทั้งปวงทางภาคใต้ของประเทศไทย นั่งแถลงการณ์เป็นภาษายาวีและมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย ว่าตนได้สั่งให้กลุ่มปฏิบัติการใต้ดินดังกล่าวทั้งปวงยุติการรบกับทางราชการไทยเป็นการถาวรนับแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ปีเดียวกันนั้น เป็นต้นไปแล้ว นับแต่บัดนั้นจะไม่มีการก่อความรุนแรงคุกคามชีวิต เลือดเนื้อ และทรัพย์สินของชาวไทยอีก โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีความว่า "จากการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 นับได้เวลาเกือบหนึ่งร้อยปีมาแล้ว ทางกลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ของประเทศไทยมีมติประกาศให้ทุกกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารและการเมืองยุติการก่อความไม่สงบทุกชนิดนับจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มใดได้กระทำการขัดขืนหรือขัดคำสั่งทั้งการลอบยิงทำร้ายและลักพาตัว จะถือว่าเป็นอาชญากรของประเทศ นอกจากนั้น การยุติบทบาทเหตุการณ์นองเลือดครั้งนี้เป็นการนำมาซึ่งความสุขและสันติภาพของประเทศ โดยทางกลุ่มพร้อมอยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้องการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเฉลิมฉลองกับการหยุดก่อความไม่สงบในครั้งนี้"[3]

อย่างไรก็ดี ทางราชการไทยปฏิเสธว่าไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกลุ่มใต้ดินรวมภาคใต้ของประเทศไทย และแถลงว่าการดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือได้ กับทั้งมีการแถลงว่าแนวความคิดพื้นฐานสำหรับปัญหาเรื่องนี้คือผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นผู้ทำผิดกฎหมายของประเทศไทย ดังนั้นการจะเจรจากับบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้[4]

อนึ่ง ในวันเดียวกันกับที่มีประกาศพักรบเป็นการถาวรดังข้างต้นนั้น ได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงทหารชุดเฉพาะกิจที่ 15 ระหว่างลาดตระเวนมาตามถนนในหมู่บ้านยือลาแป ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบหารได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายจึงนำส่งสถานพยาบาล ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้แถลงว่าจะจับตามองผลจากการประกาศพักรบดังกล่าวต่อไป และคงจัดกำลังพิทักษ์รักษาภาคใต้อยู่ตามปรกติ[5]

อ้างอิง

  1. "We have agreed that today President Abbas will declare a full cessation of violence against Israelis anywhere and Prime Minister Sharon will declare a full cessation of violence and military activities against Palestinians anywhere."
  2. Wedeman, Ben; Raz, Guy, Koppel, Andrea (2005-02-07). "Mideast cease-fire expected Tuesday", CNN. Retrieved on 2007-01-03.
  3. ไทยรัฐ. (2551, 17 กรกฎาคม). ประกาศหยุดป่วนใต้ระบุเป็นหัวหน้าทหารใต้ดิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=97338. (เข้าถึงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2551).
  4. ไทยรัฐ. (2551, 17 กรกฎาคม). โจรป่วนใต้ผิดกฎหมาย ผบ.ทบ. ชี้ชัดเจรจาไม่ได้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=97369. (เข้าถึงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2551).
  5. ไทยรัฐ. (2551, 17 กรกฎาคม). ยุติป่วนใต้สิ้นหวัง คนร้ายซุ่มยิง ทหารบาดเจ็บ 1. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=97370. (เข้าถึงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2551).

ดูเพิ่ม

การพักรบ
การพ, กรบ, งกฤษ, truce, หร, อการหย, ดย, งกฤษ, ceasefire, ได, แก, การพ, กการรบพ, งซ, งก, นในการณรงค, สงครามหร, อในเหต, การณ, ดแย, งอ, นใดอ, นม, การใช, อาว, งน, องเป, นไปโดยความเห, นชอบของท, กฝ, ายท, ตกลงจะพ, กรบ, อาจกระทำได, โดยการประกาศหร, อทำเป, นหน, งส, อส, . karphkrb xngkvs truce hruxkarhyudying xngkvs ceasefire idaekkarphkkarrbphungsungkninkarnrngkhsngkhramhruxinehtukarnkhdaeyngxunidxnmikarichxawuth thngni karphkrbtxngepnipodykhwamehnchxbkhxngthukfaythitklngcaphkrb karphkrbxackrathaidodykarprakashruxthaepnhnngsuxsyyaxyangepnthangkarkid hruxkrathaodyprakarxunidxnimepnthangkaraetepnthirbruodythwipkid enuxha 1 ehtukarntwxyang 1 1 sngkhramolkkhrngthi 1 1 2 sngkhramekahli 1 3 khwamkhdaeyngxisraexl paelsitn 1 4 khwamimsngbinchayaednphakhitkhxngpraethsithy 2 xangxing 3 duephimehtukarntwxyang aekikhsngkhramolkkhrngthi 1 aekikh wnthi 24 thnwakhm 2457 rahwangekidsngkhramolkkhrngthi 1 mikarprakasphkrbxyangimepnthangkarrahwangfayfrngess fayxngkvs kbfayeyxrmn ephuxechlimchlxngwnkhristsmphph sxngsamwnhlngcaknnkerimrbphungknihm karphkrbkhrngniruckkninchux karphkrbinwnkhristsmphph xngkvs Christmas Truce thiwaimepnthangkarnnenuxngcakimmikarthahnngsuxlngnamthukfay sngkhramekahli aekikh wnthi 27 krkdakhm 2496 rahwangekidsngkhramekahli idmikarphkrbknepnkarchwkhrawephuxkhusngkhramtangfaytangcaidipcdsrangekhtplxdthhar xngkvs demilitarised zone xyangirkdi immikarcdthahnngsuxlngnamkhxngaetlafay khwamkhdaeyngxisraexl paelsitn aekikh wnthi 8 kumphaphnth 2548 inehtukarnkhwamkhdaeyngrahwangxisraexlkbpaelsitn idmikarprakasphkrbrahwangxisraexlkbpaelsitn odynaysaexb exerkat ormn Saeb Erekat xarbik صائب عريقات hwhnakhnaphuecrcakhxngfaypaelsitnidaethlngdngtxipni erathngsxng hmaythungpaelsitnkbxisraexl idtklngkn n wnniwaprathanathibdixbbascaidprakasyutikhwamrunaerngxnekidtxchawxisraexlthukaehngthukhn aelanaykrthmntricharxncaidprakasyutikhwamrunaerngaelakickarthangkarthhartxchawpaelsitnthukaehngthukhnduckn 1 2 khwamimsngbinchayaednphakhitkhxngpraethsithy aekikh hlngcakthiekidkhwamimsngbinchayaednphakhitkhxngpraethsithymayawnanhlaypitxenuxngkn wnthi 17 krkdakhm 2551 sthaniothrthsnkxngthphbkchxng 5 idaephrphaphwidithsnxnmibukhkhlsamkhnichchuxwa klumitdinrwmphakhitkhxngpraethsithy xangwaepnhwhnafaythharkhxngklumptibtikaritdinthngpwngthangphakhitkhxngpraethsithy nngaethlngkarnepnphasayawiaelamilamaeplepnphasaithy watnidsngihklumptibtikaritdindngklawthngpwngyutikarrbkbthangrachkarithyepnkarthawrnbaetwnthi 14 krkdakhm piediywknnn epntnipaelw nbaetbdnncaimmikarkxkhwamrunaerngkhukkhamchiwit eluxdenux aelathrphysinkhxngchawithyxik odyaethlngkarndngklawmikhwamwa cakkarkxkhwamimsngbinphunthiphakhitkhxngithynbtngaetpi ph s 2452 nbidewlaekuxbhnungrxypimaaelw thangklumitdinrwmphakhitkhxngpraethsithymimtiprakasihthukklumhruxhnwynganthiekiywkhxngthngthharaelakaremuxngyutikarkxkhwamimsngbthukchnidnbcakwnthi 14 krkdakhm 2551 xyangirktam hakklumididkrathakarkhdkhunhruxkhdkhasngthngkarlxbyingtharayaelalkphatw cathuxwaepnxachyakrkhxngpraeths nxkcaknn karyutibthbathehtukarnnxngeluxdkhrngniepnkarnamasungkhwamsukhaelasntiphaphkhxngpraeths odythangklumphrxmxyuitfalaxxngthuliphrabathkhxngphrabathsmedcphraecaxyuhw aelatxngkarsnbsnunihthukfaythuksasnaxyurwmknidxyangsntisukhaelaechlimchlxngkbkarhyudkxkhwamimsngbinkhrngni 3 xyangirkdi thangrachkarithyptiesthwaimidrbruthungkarmixyukhxngklumitdinrwmphakhitkhxngpraethsithy aelaaethlngwakardngklawimnaechuxthuxid kbthngmikaraethlngwaaenwkhwamkhidphunthansahrbpyhaeruxngnikhuxphukxkhwamimsngbincnghwdchayaednphakhitthuxwaepnphuthaphidkdhmaykhxngpraethsithy dngnnkarcaecrcakbbukhkhlklumdngklawimsamarthdaeninkarid 4 xnung inwnediywknkbthimiprakasphkrbepnkarthawrdngkhangtnnn idmikhnrayichxawuthpunsngkhramdksumyingthharchudechphaakicthi 15 rahwangladtraewnmatamthnninhmubanyuxlaaep tablkrngpinng xaephxkrngpinng cnghwdyala ecahnathitrwcsxbaelwphbharidrbbadecbhnungnaycungnasngsthanphyabal sungrthbalithykidaethlngwacacbtamxngphlcakkarprakasphkrbdngklawtxip aelakhngcdkalngphithksrksaphakhitxyutamprkti 5 xangxing aekikh We have agreed that today President Abbas will declare a full cessation of violence against Israelis anywhere and Prime Minister Sharon will declare a full cessation of violence and military activities against Palestinians anywhere Wedeman Ben Raz Guy Koppel Andrea 2005 02 07 Mideast cease fire expected Tuesday CNN Retrieved on 2007 01 03 ithyrth 2551 17 krkdakhm prakashyudpwnitrabuepnhwhnathharitdin xxniln ekhathungidcak http www thairath co th online php section newsthairathonline amp content 97338 ekhathungemux 19 krkdakhm 2551 ithyrth 2551 17 krkdakhm ocrpwnitphidkdhmay phb thb chichdecrcaimid xxniln ekhathungidcak http www thairath co th online php section newsthairathonline amp content 97369 ekhathungemux 19 krkdakhm 2551 ithyrth 2551 17 krkdakhm yutipwnitsinhwng khnraysumying thharbadecb 1 xxniln ekhathungidcak http www thairath co th online php section newsthairathonline amp content 97370 ekhathungemux 19 krkdakhm 2551 duephim aekikhsnthisyyasntiphaph karsngbsukchwkhrawekhathungcak https th wikipedia org w index php title karphkrb amp oldid 8073333, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม