fbpx
วิกิพีเดีย

พิเภก

พิเภก เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีเขียว เป็นน้องของทศกัณฐ์และกุมภกรรณ มีความรู้ทางโหราศาสตร์ อดีตชาติเป็นเวสสุญาณเทพบุตร พระอิศวรสั่งให้ไปจุติเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันกับทศกัณฐ์เพื่อเป็นไส้ศึก คอยบอกความลับต่าง ๆ ให้แก่พระราม พร้อมประทานแว่นวิเศษติดที่ดวงตาขวา มองเห็นได้ทั้งสามโลก แม้กระทั่งอดีตและอนาคต พิเภกโดนทศกัณฐ์ขับออกจากกรุงลงกาเพราะไปแนะให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาแก่พระราม จึงเข้าสวามิภักดิ์กับฝ่ายพระราม พิเภกมีส่วนช่วยในกองทัพพระรามเป็นอันมาก เป็นผู้บอกกลศึกและทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายทศกัณฐ์จนชนะ

พิเภก
ตัวละครใน รามเกียรติ์
พิเภกเมื่อครั้งเป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงกา
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศผู้
ตำแหน่งกษัตริย์แห่งกรุงลงกา
คู่สมรสนางตรีชฎา, นางมณโฑ (ภรรยาของทศกัณฐ์)
บุตรนางเบญกาย
ญาติท้าวลัสเตียน (บิดา)
นางรัชฎา (มารดา)
ทศกัณฐ์ (พี่ชาย, พี่ของกุมภกรรณ)
กุมภกรรณ (พี่ชาย)
ขร (น้องชาย)
ทูษณ์ (น้องชาย)
ตรีเศียร (น้องชาย)
นางสำมนักขา (น้องสาว)
หนุมาน (ลูกเขย)
อสุรผัด (หลาน)
มิตรสหายพระราม, พระลักษมณ์, พระพรต, พระสัตรุด, หนุมาน, สุครีพ, องคต, ชมพูพาน, ชามพูวราช, นิลพัท, นางสีดา
ศัตรูพระราม, พระลักษมณ์ (ตอนที่อยู่กับทศกัณฐ์), ทศกัณฐ์ (ตอนเป็นไส้ศึกให้พระราม)

เมื่อทศกัณฐ์ใกล้ตายเพราะถูกศรพรหมาสตร์ของพระราม ทศกัณฐ์สำนึกได้จึงเรียกพิเภกเข้าไปสั่งสอน

    ปากหนึ่งว่าโอ้พิเภกเอ๋ย          ไฉนเลยมาแกล้งฆ่าพี่

ตัวเราก็จะม้วยชีวี                            ในเวลานี้ด้วยศรพิษ

ปากสองว่าเจ้าผู้เป็นน้อง                  ร่วมท้องสืบสานโลหิต

จะได้ผ่านลงกาสมคิด                      เป็นอิสรภาพแก่หมู่มาร

ปากสามขอฝากมณโฑด้วย              ช่วยบำรุงให้เป็นแก่นสาร

ทั้งอัคคีกัลยายุพาพาล                     ฝูงสนมบริวารทั้งนั้น

ปากสี่ว่าเจ้าจะครองยศ                    ปรากฏเป็นจอมไอศวรรย์

จงเอ็นดูสุริย์วงศ์พงศ์พันธุ์                 โดยธรรม์สุจริตประเวณี

ปากห้าจงดำรงทศพิธ                      อย่าทำทุจริตให้เหมือนพี่

ตัดโลภโอบอ้อมอารี                        แก่โยธีไพร่ฟ้าประชากร

ปากหกว่าเจ้าจงอดโทษ                    ซึ่งกริ้วโกรธด่าว่ามาแต่ก่อน

อย่าให้เป็นเวราอาวรณ์                     แก่เราผู้จะจรไปเมิงฟ้า

ปากเจ็ดขอฝากนัคเรศ                     อันทรวงศ์พรหเมศนาถา

สืบมาแต่องค์พระอัยกา                    เมตตาอย่าให้จุลาจล

ปากแปดว่าเราเลี้ยงท่าน                   ก็ประมาณหมายใจให้เป็นผล

ตัวเราชั่วเองจึ่งเสียชนม์                    แล้วได้ร้อนรนทั้งแผ่นภพ

ปากเก้าว่าพี่จะลาตาย                     น้องชายเมตตาช่วยปลงศพ

อย่าให้ค้างราตรีในสนามรบ              ไตรภพจะหมิ่นนินทา

สิบปากสิ้นฝากสิ้นสั่ง                       สิ้นกำลังสิ้นคิดยักษา

พิษศรร้อนรุมทั้งกายา                      อสุรากลิ้งเกลือกเสือกไป ฯ

พิเภกได้รับการสถาปนาเป็นท้าวทศคีรีวงศ์ครองกรุงลงกาต่อจากทศกัณฐ์ ด้วยความที่พิเภกเป็นยักษ์ไม่มีฤทธิ์ พระรามจะแผลงศรไปถามข่าว หากมีข้าศึกประชิดเมืองให้เขียนสารแขวนติดมากับศร อย่างตอนท้าวมหาบาลยกทัพมาแก้แค้นทศกัณฐ์ ต่อมานางมณโฑคลอดโอรสนามว่าไพนาสุริยวงศ์ซึ่งเป็นลูกทศกัณฐ์ติดท้องมา พิเภกกลับคิดว่าเป็นลูกขอนตน จนเมื่อโตขึ้นไพนาสุริยวงศ์รู้ความจริงจึงคิดก่อกบฏ ลอบไปขอความช่วยเหลือจากท้าวจักรวรรดิสหายทศกัณฐ์ให้มาชิงเมือง พิเภกรบแพ้และถูกจองจำ พระรามส่งพระพรตพระสัตรุดมาปราบกบฏและพิเภกก็ได้ตามไปช่วยในศึกกรุงมลิวันด้วย

ในรามายณะ มีชื่อว่า "วิภีษณะ"

ลักษณะหัวโขน

สีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ปากแสยะ ตาจระเข้ สวมมงกุฎน้ำเต้ากลม

ตระกูลของพิเภก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้าวลัสเตียน
 
 
 
 
 
นางรัชฎา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางมณโฑ
 
 
 
ทศกัณฐ์
 
กุมภกรรณ
 
พิเภก
 
ขร
 
ทูษณ์
 
ตรีเศียร
 
นางสำมนักขา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเบญกาย
 
มังกรกัณฐ์
 
วิรุณจำบัง
 
 
 
 
 
กุมภกาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสีดา
 
อินทรชิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรลัยกัลป์
 
ทศคีรีวัน
 
ทศคีรีธร
 
สุพรรณมัจฉา


แหล่งข้อมูลอื่น

  • โอ้อนิจจาพิเภกเอ๋ย โดย ศาสตราจารย์ จันทร์ฉาย ภัคอธิคม วารสารเสนาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 55 หน้า ๘๙ - ๑๐๑
  • สูจิบัตรการแสดงโขนธรรมศาสตร์ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปีเกิด ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ.เวทีกลางแจ้งบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เขตสาทร กรุงเทพฯ รอบเสด็จพระราชดำเนิน วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๔
  • เยี่ยมยักษ์อยู่ยามกลางกรุงรัตนโกสินทร์
  • หัวโขน-สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ www.culture.go.th
  • สีที่ใช้กับหัวโขน
  • จารีตนาฏศิลป์ไทย โดย นาย ประเมษฐ์ บุณยะชัย นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หน้า ๕ - ๑๙
  • โคลงรามเกียรติ์ รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม www.bloggang.com-praingpayear
  • โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ตู้หนังสือ เรือนไทย
ก่อนหน้า พิเภก ถัดไป
ทศกัณฐ์   กษัตริย์กรุงลงกาในเรื่อง รามเกียรติ์ (ครั้งที่ 1)
  ทศพิน (ไพนาสุริยวงศ์)
ทศพิน (ไพนาสุริยวงศ์)   กษัตริย์กรุงลงกาในเรื่อง รามเกียรติ์ (ครั้งที่ 2)
  เรื่องรามเกียรติ์จบ
ขณะพิเภกอยู่ในราชสมบัติ


พิเภก
เภก, เป, นต, วละครในเร, องรามเก, ยรต, กายส, เข, ยว, เป, นน, องของทศก, ณฐ, และก, มภกรรณ, ความร, ทางโหราศาสตร, อด, ตชาต, เป, นเวสส, ญาณเทพบ, ตร, พระอ, ศวรส, งให, ไปจ, เป, นพ, องร, วมท, องเด, ยวก, นก, บทศก, ณฐ, เพ, อเป, นไส, คอยบอกความล, บต, าง, ให, แก, พระราม, พ. phiephk epntwlakhrineruxngramekiyrti mikaysiekhiyw epnnxngkhxngthsknthaelakumphkrrn mikhwamruthangohrasastr xditchatiepnewssuyanethphbutr phraxiswrsngihipcutiepnphinxngrwmthxngediywknkbthsknthephuxepnissuk khxybxkkhwamlbtang ihaekphraram phrxmprathanaewnwiesstidthidwngtakhwa mxngehnidthngsamolk aemkrathngxditaelaxnakht phiephkodnthsknthkhbxxkcakkrunglngkaephraaipaenaihthsknthkhunnangsidaaekphraram cungekhaswamiphkdikbfayphraram phiephkmiswnchwyinkxngthphphraramepnxnmak epnphubxkklsukaelathanayehtukarntang khxngfaythsknthcnchnaphiephktwlakhrin ramekiyrtiphiephkemuxkhrngepnkstriyaehngkrunglngkakhxmultwlakhrineruxngephaphnthuyksephsphutaaehnngkstriyaehngkrunglngkakhusmrsnangtrichda nangmnoth phrryakhxngthsknth butrnangebykayyatithawlsetiyn bida nangrchda marda thsknth phichay phikhxngkumphkrrn kumphkrrn phichay khr nxngchay thusn nxngchay triesiyr nxngchay nangsamnkkha nxngsaw hnuman lukekhy xsurphd hlan mitrshayphraram phralksmn phraphrt phrastrud hnuman sukhriph xngkht chmphuphan champhuwrach nilphth nangsidastruphraram phralksmn txnthixyukbthsknth thsknth txnepnissukihphraram emuxthsknthikltayephraathuksrphrhmastrkhxngphraram thsknthsanukidcungeriykphiephkekhaipsngsxn pakhnungwaoxphiephkexy ichnelymaaeklngkhaphitwerakcamwychiwi inewlanidwysrphispaksxngwaecaphuepnnxng rwmthxngsubsanolhitcaidphanlngkasmkhid epnxisrphaphaekhmumarpaksamkhxfakmnothdwy chwybarungihepnaeknsarthngxkhkhiklyayuphaphal fungsnmbriwarthngnnpaksiwaecacakhrxngys praktepncxmixswrrycngexndusuriywngsphngsphnthu odythrrmsucritpraewnipakhacngdarngthsphith xyathathucritihehmuxnphitdolphoxbxxmxari aekoythiiphrfaprachakrpakhkwaecacngxdoths sungkriwokrthdawamaaetkxnxyaihepnewraxawrn aekeraphucacripemingfapakecdkhxfaknkhers xnthrwngsphrhemsnathasubmaaetxngkhphraxyka emttaxyaihculaclpakaepdwaeraeliyngthan kpramanhmayicihepnphltwerachwexngcungesiychnm aelwidrxnrnthngaephnphphpakekawaphicalatay nxngchayemttachwyplngsphxyaihkhangratriinsnamrb itrphphcahminninthasibpaksinfaksinsng sinkalngsinkhidyksaphissrrxnrumthngkaya xsuraklingekluxkesuxkip phiephkidrbkarsthapnaepnthawthskhiriwngskhrxngkrunglngkatxcakthsknth dwykhwamthiphiephkepnyksimmivththi phraramcaaephlngsripthamkhaw hakmikhasukprachidemuxngihekhiynsaraekhwntidmakbsr xyangtxnthawmhabalykthphmaaekaekhnthsknth txmanangmnothkhlxdoxrsnamwaiphnasuriywngssungepnlukthsknthtidthxngma phiephkklbkhidwaepnlukkhxntn cnemuxotkhuniphnasuriywngsrukhwamcringcungkhidkxkbt lxbipkhxkhwamchwyehluxcakthawckrwrrdishaythsknthihmachingemuxng phiephkrbaephaelathukcxngca phraramsngphraphrtphrastrudmaprabkbtaelaphiephkkidtamipchwyinsukkrungmliwndwyinramayna michuxwa wiphisna lksnahwokhn aekikhsiekhiyw 1 phktr 2 kr pakaesya tacraekh swmmngkudnaetaklmtrakulkhxngphiephk aekikh thawlsetiyn nangrchda nangmnoth thsknth kumphkrrn phiephk khr thusn triesiyr nangsamnkkha nangebykay mngkrknth wiruncabng kumphkas nangsida xinthrchit brrlyklp thskhiriwn thskhirithr suphrrnmcchaaehlngkhxmulxun aekikhoxxniccaphiephkexy ody sastracary cnthrchay phkhxthikhm warsaresnathipty chbbthi 2 pithi 55 hna 89 101 sucibtrkaraesdngokhnthrrmsastr txnphiephkswamiphkdi enuxnginoxkaskhrbrxb 90 piekid khxng m r w khukvththi praomch n ewthiklangaecngban m r w khukvththi praomch ekhtsathr krungethph rxbesdcphrarachdaenin wnxathitythi 9 thnwakhm 2544 eyiymyksxyuyamklangkrungrtnoksinthr hwokhn sankngankhnakrrmkarwthnthrrmaehngchati www culture go th sithiichkbhwokhn caritnatsilpithy ody nay praemsth bunyachy nitysarsilpakr pithi 50 chbbthi 1 mkrakhm kumphaphnth 2550 hna 5 19 okhlngramekiyrti rxbphraraebiyngwdphrasrirtnsasdaram www bloggang com praingpayear okhlngphaphcitrkrrmfaphnngeruxngramekiyrti tuhnngsux eruxnithykxnhna phiephk thdipthsknth kstriykrunglngkaineruxng ramekiyrti khrngthi 1 thsphin iphnasuriywngs thsphin iphnasuriywngs kstriykrunglngkaineruxng ramekiyrti khrngthi 2 eruxngramekiyrticbkhnaphiephkxyuinrachsmbtiekhathungcak https th wikipedia org w index php title phiephk amp oldid 8984713, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม