fbpx
วิกิพีเดีย

วัดที่โลมี่นโล

วัดที่โลมี่นโล (พม่า: ထီးလိုမင်းလိုဘုရား, ออกเสียง: [tʰílòmɪ́ɴlò pʰəjá]) หรือบางครั้งคนไทยเรียกว่า วัดฉัตรตั้ง เป็นวัดพระเจดีย์ในพุกาม ประเทศพม่า สร้างขึ้นโดยพระเจ้าไชยสิงขะ ในราวปี ค.ศ. 1211-1231[1]:183[2] พระเจดีย์แห่งนี้สูง 3 ชั้น 46 เมตร และสร้างด้วยอิฐ[2] วัดนี้เป็นที่รู้จักสำหรับประติมากรรมปูนพลาสเทอร์ที่โดดเด่นและบนชั้นหนึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป 4 พระองค์ พระเจดีย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวพุกามในปี ค.ศ. 1975[2]

วัดที่โลมี่นโล
วัดฉัตรตั้ง
ထီးလိုမင်းလိုဘုရား
พระเจดีย์ที่โลมี่นโล
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท
ภูมิภาค เขตมัณฑะเลย์
ที่ตั้ง
เทศบาลพุกาม
ประเทศ พม่า
ที่ตั้งในประเทศพม่า
พิกัดภูมิศาสตร์21°10′43″N 94°52′46″E / 21.178531°N 94.879398°E / 21.178531; 94.879398พิกัดภูมิศาสตร์: 21°10′43″N 94°52′46″E / 21.178531°N 94.879398°E / 21.178531; 94.879398
สถาปัตยกรรม
ผู้ก่อตั้งพระเจ้าไชยสิงขะ
เสร็จสมบูรณ์ค.ศ. 1211 (810 ปีที่แล้ว) (1211)

พระเจ้านรปติสี่ตู่ทรงมีราชบุตรหลายพระองค์ ทั้งที่เกิดแต่อัครมเหสีและพระชายา เมื่อทรงตัดสินใจแต่งตั้งกษัตริย์พระองค์ต่อไป ตามธรรมเนียมพระองค์จะต้องตั้งบุตรในอัครมเหสี แต่พระองค์ทรงเคยรับปากพระชายาองค์หนึ่งว่าจะทรงพิจารณาราชบุตรจากชายาองค์นี้ให้ขึ้นครองราชย์ด้วย ดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจใช้ "ฉัตรเสี่ยงทาย" โดยทรงตั้งฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ไว้ตรงกลาง แล้วให้ราชบุตรแต่ละพระองค์มานั่งล้องวงกัน หากฉัตรล้มลงแล้วปลายฉัตรชี้ไปที่ราชบุตรองค์ใดนั้น ก็จะทรงแต่งตั้งเป็นกษัตริย์สืบต่อไปจากพระองค์ ซึ่งปรากฏว่าปลายฉัตรชี้ไปที่เจ้าชายชัยสิงห์ ซึ่งเป็นราชบุตรอันเกิดแต่ชายา ชาวพม่าจึงเรียกพระเจ้าไชยสิงขะว่า “กษัตริย์ฉัตรตั้ง” และเมื่อทรงขึ้นครองราชย์จึงทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ ณ บริเวณที่พระราชบิดาเอาฉัตรเสี่ยงทาย และเรียกว่า “เจดีย์ที่โลมี่นโล”[3]

อ้างอิง

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ วัดที่โลมี่นโล

  1. Coedès, George (1968). Walter F. Vella (บ.ก.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
  2. 2.0 2.1 2.2 Fiala, Robert D. "Htilominlo Temple". Asian Historical Architecture. สืบค้นเมื่อ 10 July 2015.
  3. http://burma-travel.blogspot.com/2014/01/htilominlo-temple.html?m=1

วัดที่โลมี่นโล
ดท, โลม, นโล, พม, မင, ออกเส, ยง, tʰílòmɪ, ɴlò, pʰəjá, หร, อบางคร, งคนไทยเร, ยกว, ดฉ, ตรต, เป, นว, ดพระเจด, ในพ, กาม, ประเทศพม, สร, างข, นโดยพระเจ, าไชยส, งขะ, ในราวป, 1211, 1231, พระเจด, แห, งน, เมตร, และสร, างด, วยอ, ดน, เป, นท, กสำหร, บประต, มากรรมป, นพลาสเท. wdthiolminol phma ထ လ မင လ ဘ ရ xxkesiyng tʰilomɪ ɴlo pʰeja hruxbangkhrngkhnithyeriykwa wdchtrtng epnwdphraecdiyinphukam praethsphma srangkhunodyphraecaichysingkha inrawpi kh s 1211 1231 1 183 2 phraecdiyaehngnisung 3 chn 46 emtr aelasrangdwyxith 2 wdniepnthirucksahrbpratimakrrmpunphlasethxrthioddednaelabnchnhnungpradisthanphraphuththrup 4 phraxngkh phraecdiyidrbkhwamesiyhayenuxngcakehtuaephndinihwphukaminpi kh s 1975 2 wdthiolminolwdchtrtngထ လ မင လ ဘ ရ phraecdiythiolminolsasnasasnaphuththnikayethrwathphumiphakh ekhtmnthaelythitngethsbalphukampraeths phmathitnginpraethsphmaphikdphumisastr21 10 43 N 94 52 46 E 21 178531 N 94 879398 E 21 178531 94 879398 phikdphumisastr 21 10 43 N 94 52 46 E 21 178531 N 94 879398 E 21 178531 94 879398sthaptykrrmphukxtngphraecaichysingkhaesrcsmburnkh s 1211 810 pithiaelw 1211 bthkhwamnimixksrphma hakimmikarsnbsnunkarernedxrthiehmaasm khunxacehnekhruxnghmaykhatham klxnghruxsylksnxunaethnxksrphmaphraecanrptisituthrngmirachbutrhlayphraxngkh thngthiekidaetxkhrmehsiaelaphrachaya emuxthrngtdsinicaetngtngkstriyphraxngkhtxip tamthrrmeniymphraxngkhcatxngtngbutrinxkhrmehsi aetphraxngkhthrngekhyrbpakphrachayaxngkhhnungwacathrngphicarnarachbutrcakchayaxngkhniihkhunkhrxngrachydwy dngnnphraxngkhcungtdsinicich chtresiyngthay odythrngtngchtrxnepnsylksnkhxngkstriyiwtrngklang aelwihrachbutraetlaphraxngkhmannglxngwngkn hakchtrlmlngaelwplaychtrchiipthirachbutrxngkhidnn kcathrngaetngtngepnkstriysubtxipcakphraxngkh sungpraktwaplaychtrchiipthiecachaychysingh sungepnrachbutrxnekidaetchaya chawphmacungeriykphraecaichysingkhawa kstriychtrtng aelaemuxthrngkhunkhrxngrachycungthrngsrangecdiykhunepnxnusrn n briewnthiphrarachbidaexachtresiyngthay aelaeriykwa ecdiythiolminol 3 xangxing aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb wdthiolminol Coedes George 1968 Walter F Vella b k The Indianized States of Southeast Asia trans Susan Brown Cowing University of Hawaii Press ISBN 978 0 8248 0368 1 2 0 2 1 2 2 Fiala Robert D Htilominlo Temple Asian Historical Architecture subkhnemux 10 July 2015 http burma travel blogspot com 2014 01 htilominlo temple html m 1ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthiolminol amp oldid 9245667, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม