fbpx
วิกิพีเดีย

ประเทศพม่า

พม่า หรือ เมียนมา (พม่า: မြန်မာ, [mjəmà], มฺยะหฺม่า) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พม่า: ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌, [pjìdàuɴzṵ θàɴməda̯ mjəmà nàiɴŋàɴdɔ̀] ปหฺยี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มฺยะหฺม่า ไหฺน่หฺงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมะโนของประเทศในปี 2557 เผยว่าประเทศพม่ามีประชากรน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีบันทึกประชากร 51 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง ประเทศพม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌ (พม่า)
เพลงชาติ
ที่ตั้งของ ประเทศพม่า  (สีเขียว)

ในอาเซียน  (สีเทาเข้ม)  —  [คำอธิบายสัญลักษณ์]

เมืองหลวงเนปยีดอ
19°45′N 96°6′E / 19.750°N 96.100°E / 19.750; 96.100
เมืองใหญ่สุดย่างกุ้ง
ภาษาราชการภาษาพม่า
อักษรราชการอักษรพม่า
กลุ่มชาติพันธุ์
(ค.ศ. 2018)
ศาสนา
เดมะนิมชาวพม่า/ชาวเมียนมา
การปกครองรัฐบาลชั่วคราวแบบเป็นอิสระจากสภานิติบัญญัติ (นิตินัย) เผด็จการทหาร โดยคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง (พฤตินัย)
มี่นอองไลง์
• รองประธานสภาบริหารแห่งรัฐ
ซอวี่น
มหยิ่นซเว (รักษาการ)
มี่นอองไลง์
สภานิติบัญญัติคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพ/สภาบริหารแห่งรัฐ (โต้แย้ง)
สภาแห่งชาติ
สภาผู้แทนราษฎรพม่า
การก่อตั้ง
ป. 180 ปีก่อน ค.ศ.
23 ธันวาคม ค.ศ. 849
16 ตุลาคม ค.ศ. 1510
29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1752
1 มกราคม ค.ศ. 1886
4 มกราคม ค.ศ. 1948
2 มีนาคม ค.ศ. 1962
• เปลี่ยนชื่อในภาษาอังกฤษจาก Burma เป็น Myanmar
18 มิถุนายน ค.ศ. 1989
30 มีนาคม ค.ศ. 2011
1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021
พื้นที่
• รวม
676,578 ตารางกิโลเมตร (261,228 ตารางไมล์) (ที่ 39)
3.06
ประชากร
• สำมะโนประชากร 2017
53,582,855 (2017) (ที่ 26)
76 ต่อตารางกิโลเมตร (196.8 ต่อตารางไมล์) (ที่ 125)
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2019 (ประมาณ)
• รวม
355 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่ 51)
6,707 ดอลลาร์สหรัฐ (ที่ 128)
จีดีพี (ราคาตลาด)2019 (ประมาณ)
• รวม
66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่ 72)
1,245 ดอลลาร์สหรัฐ (ที่ 155)
จีนี (2015)38.1
ปานกลาง
HDI (2019) 0.583
ปานกลาง · ที่ 147
สกุลเงินจัต (K) (MMK)
เขตเวลาUTC+06:30 (เวลามาตรฐานพม่า)
ขับรถด้านขวามือ
รหัสโทรศัพท์+95
รหัส ISO 3166MM
โดเมนบนสุด.mm

อารยธรรมช่วงต้นของประเทศพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และช่วงสั้น ๆ เป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่ประเทศพม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ประเทศพม่าได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1948 ช่วงต้นปกครองแบบชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน ค.ศ. 1962 เป็นการปกครองแบบเผด็จการทหาร แม้เผด็จการทหารสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2011 แต่ผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหาร

ประเทศพม่าอยู่ภายใต้การต่อสู้ชาติพันธุ์ที่รุนแรง กลุ่มชาติพันธุ์มากมายของพม่าเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองที่ดำเนินอยู่ยาวที่สุดสงครามหนึ่งของโลก ระหว่างช่วงนี้ สหประชาชาติและอีกหลายองค์การรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ ใน ค.ศ. 2011 มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2010 และมีการตั้งรัฐบาลในนามพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังมีอำนาจภายในประเทศ กองทัพพม่าดำเนินการสละการควบคุมรัฐบาล ร่วมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษทางการเมือง มีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทว่ายังมีการวิจารณ์การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาของรัฐบาลและการสนองต่อการปะทะกันทางศาสนา

นอกจากการเป็นสมาชิกของอาเซียนแล้ว ประเทศพม่ายังเป็นสมาชิกของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก, ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งประชาชาติ ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นประเทศอาณานิคมของสหราชอาณาจักรมาก่อนก็ตาม

ประเทศพม่าอุดมด้วยหยก อัญมณี น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ และทรัพยากรแร่อื่น ๆ ใน พ.ศ. 2556 จีดีพี (ราคาตลาด) อยู่ที่ 56,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีดีพี (อำนาจซื้อ) อยู่ที่ 221,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่องว่างรายได้ของประเทศพม่ากว้างที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เพราะเศรษฐกิจสัดส่วนใหญ่ถูกผู้สนับสนุนอดีตรัฐบาลทหารควบคุม ใน ค.ศ. 2014 จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (เอชดีไอ) ประเทศพม่ามีระดับการพัฒนามนุษย์ต่ำ โดยจัดอยู่อันดับที่ 148 จาก 188 ประเทศ

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่ชาวมอญ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่ามิได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอันได้แก่ จีน, อินเดีย, บังกลาเทศ, ลาว และไทย

มอญ

ดูบทความหลักที่: อาณาจักรมอญ

มนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าเมื่อราว 11,000 ปีมาแล้ว แต่กลุ่มชนแรกที่สามารถสร้างอารยธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ในดินแดนพม่าก็คือชาวมอญ ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว 2,400 ปีก่อนพุทธกาล และได้สถาปนาอาณาจักรสุธรรมวดี อันเป็นอาณาจักรแห่งแรกขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 2 ณ บริเวณเมืองสะเทิม ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธผ่านทางอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่ 2 ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช บันทึกของชาวมอญส่วนใหญ่ถูกทำลายในระหว่างสงคราม วัฒนธรรมของชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนกลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะลูกผสม ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลในดินแดนตอนใต้ของพม่า

ปยู

ดูบทความหลักที่: ปยู

ชาวปยูเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศพม่าตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 และได้สถาปนานครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา (Binnaka) มองกะโม้ (Mongamo) ศรีเกษตร (Sri Ksetra) เบะตะโน่ (Beikthano) และฮะลี่น (Halin) ในช่วงเวลาดังกล่าว ดินแดนพม่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย จากเอกสารของจีนพบว่า มีเมืองอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของชาวปยู 18 เมือง และชาวปยูเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างชนเผ่าปยู ข้อขัดแย้งมักยุติด้วยการคัดเลือกตัวแทนให้เข้าประลองความสามารถกัน ชาวปยูสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทำจากฝ้าย อาชญากรมักถูกลงโทษด้วยการโบยหรือจำขัง เว้นแต่ได้กระทำความผิดอันร้ายแรงจึงต้องโทษประหารชีวิต ชาวปยูนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่วัดตั้งแต่อายุ 7 ขวบจนถึง 20 ปี

นครรัฐของชาวปยูไม่เคยรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่นครรัฐขนาดใหญ่มักมีอิทธิพลเหนือนครรัฐขนาดเล็กซึ่งแสดงออกโดยการส่งเครื่องบรรณาการให้ นครรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ศรีเกษตร ซึ่งมีหลักฐานเชื่อได้ว่า เป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่าอาณาจักรศรีเกษตรถูกสถาปนาขึ้นเมื่อใด แต่มีการกล่าวถึงในพงศาวดารว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 637 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรศรีเกษตรต้องได้รับการสถาปนาขึ้นก่อนหน้านั้น มีความชัดเจนว่า อาณาจักรศรีเกษตรถูกละทิ้งไปในปีพุทธศักราช 1199 เพื่ออพยพย้ายขึ้นไปสถาปนาเมืองหลวงใหม่ทางตอนเหนือ แต่ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเมืองดังกล่าวคือเมืองใด นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเมืองดังกล่าวคือเมืองฮะลี่น อย่างไรก็ตามเมืองดังกล่าวถูกรุกรานจากอาณาจักรน่านเจ้าในราวพุทธศตวรรษที่ 15 จากนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงชาวปยูอีก

อาณาจักรพุกาม

ดูบทความหลักที่: อาณาจักรพุกาม
 
แผนที่ทวีปเอเชียใน พ.ศ. 1743 แสดงถึงขอบเขตอาณาจักรต่าง ๆ (พุกามอยู่ใกล้กับเลขที่ 34 ทางขวา)

ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจากทางตอนเหนือที่ค่อย ๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศพม่าทีละน้อย กระทั่งปีพุทธศักราช 1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอำนาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง "พุกาม" (Pagan) โดยได้เข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอำนาจภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวปยู อาณาจักรของชาวพุกามแต่แรกนั้นมิได้เติบโตขึ้นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ. 1587–1620) พระองค์จึงสามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำเร็จ และเมื่อพระองค์ทรงตีเมืองท่าตอนของชาวมอญได้ในปีพุทธศักราช 1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในดินแดนพม่า อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตา (พ.ศ. 1624–1655) และพระเจ้าอลองสิธู (พ.ศ. 1655–1710) ทำให้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียงสองแห่ง คืออาณาจักรเขมรและอาณาจักรพุกาม

อำนาจของอาณาจักรพุกามค่อย ๆ เสื่อมลง ด้วยเหตุผลหลักสองประการ ส่วนหนึ่งจากการถูกเข้าครอบงำโดยของคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจ และอีกส่วนหนึ่งจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลที่เข้ามาทางตอนเหนือ พระเจ้านรสีหบดี (ครองราชย์ พ.ศ. 1779–1830) ได้ทรงนำทัพสู่ยุนนานเพื่อยับยั้งการขยายอำนาจของมองโกล แต่เมื่อพระองค์แพ้สงครามที่งาซองจาน (Ngasaunggyan) ในปีพุทธศักราช 1820 ทัพของอาณาจักรพุกามก็ระส่ำระสายเกือบทั้งหมด พระเจ้านรสีหบดีถูกพระราชโอรสปลงพระชนม์ในปีพุทธศักราช 1830 กลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้อาณาจักรมองโกลตัดสินใจรุกรานอาณาจักรพุกามในปีเดียวกันนั้น ภายหลังสงครามครั้งนี้ อาณาจักรมองโกลก็สามารถเข้าครอบครองดินแดนของอาณาจักรพุกามได้ทั้งหมด ราชวงศ์พุกามสิ้นสุดลงเมื่อมองโกลได้แต่งตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นบริหารดินแดนพม่าในปีพุทธศักราช 1832

อังวะและหงสาวดี

ดูบทความหลักที่: อาณาจักรอังวะ และ อาณาจักรหงสาวดี

หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม พม่าได้แตกแยกออกจากกันอีกครั้ง ราชวงศ์อังวะซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรพุกามได้ถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะในปีพุทธศักราช 1907 ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามได้ถูกฟื้นฟูจนยุคนี้กลายเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า แต่เนื่องด้วยอาณาเขตที่ยากต่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมืองอังวะจึงถูกชาวไทใหญ่เข้าครอบครองได้ในปีพุทธศักราช 2070

สำหรับดินแดนทางใต้ ชาวมอญได้สถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นใหม่อีกครั้งที่หงสาวดี โดยมะกะโทหรือพระเจ้าฟ้ารั่ว เป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของมอญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา

ราชวงศ์ตองอู

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์ตองอู
 
อาณาเขตของราชวงศ์ตองอู สมัยพระเจ้าบุเรงนอง (สีเขียว)
 
พระเจ้าบุเรงนอง "พระมหากษัตริย์พม่าจากราชวงศ์ตองอู"

พระเจ้าเมงจีโย ได้รวบรวมชาวพม่าที่หลงเหลืออยู่อย่างกระจัดกระจาย โดยสถาปนาเมืองตองอูขึ้นเป็นราชธานี เมืองตองอูเข้มแข็งขึ้นมาในรัชสมัยของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พระโอรสของพระองค์ (ครองราชย์ พ.ศ. 2074–2093) และได้แผ่อาณาเขตของอาณาจักรขยายไปรอบด้าน เช่น แปร, พะสิม อังวะ, ยะไข่ และที่สำคัญที่สุดคือ หงสาวดี อันเป็นอาณาจักรเดิมของชาวมอญ

ในช่วงระยะเวลานี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาค ชาวไทใหญ่มีกำลังเข้มแข็งเป็นอย่างมากทางตอนเหนือ การเมืองภายในอาณาจักรอยุธยาเกิดความไม่มั่นคง ในขณะที่โปรตุเกสได้เริ่มมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถเข้าครอบครองมะละกาได้ การเข้ามาของบรรดาพ่อค้าชาวยุโรป ทำให้พม่ากลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง การที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ตีและย้ายเมืองหลวงจากตองอูมาอยู่ที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเมืองของชาวมอญ เหตุผลส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยทำเลทางการค้าและการกดให้ชาวมอญอยู่ภายใต้อำนาจ พระเจ้าบุเรงนอง (ครองราชย์ พ.ศ. 2094–2124) ซึ่งเป็นพระเทวัน (พี่เขย) ของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมาและสามารถเข้าครอบครองอาณาจักรต่าง ๆ รายรอบได้ อาทิ มณีปุระ (พ.ศ. 2103) อยุธยา (พ.ศ. 2112) ในรัชสมัยของพระองค์พม่ามีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุด อย่างไรก็ตาม ทั้งมณีปุระและอยุธยา ต่างก็ประกาศตนเป็นอิสระภายในเวลาต่อมาไม่นาน

เมื่อต้องเผชิญกับการก่อกบฏจากเมืองขึ้นหลายแห่ง ประกอบกับการรุกรานของโปรตุเกส กษัตริย์แห่งราชวงศ์ตองอูจำเป็นต้องถอนตัวจากการครอบครองดินแดนทางตอนใต้ โดยย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอังวะ พระเจ้าอโนเพตลุน พระนัดดาของพระเจ้าบุเรงนอง สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งในพุทธศักราช 2156 พระองค์ตัดสินใจที่จะใช้กำลังเข้าต่อต้านการรุกรานของโปรตุเกส พระเจ้าทาลุน ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ ได้ฟื้นฟูหลักธรรมศาสตร์ของอาณาจักรพุกามเก่า แต่พระองค์ทรงใช้เวลากับเรื่องศาสนามากเกินไป จนละเลยที่จะใส่ใจต่ออาณาเขตทางตอนใต้ ท้ายที่สุด หงสาวดี ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสซึ่งตั้งมั่นอยู่ในอินเดีย ก็ได้ทำการประกาศเอกราชจากอังวะ จากนั้นอาณาจักรของชาวพม่าก็ค่อย ๆ อ่อนแอลงและล่มสลายไปในปีพุทธศักราช 2295 จากการรุกรานของชาวมอญ

ราชวงศ์โก้นบอง

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์โก้นบอง

ราชวงศ์โก้นบอง หรือ ราชวงศ์อลองพญา ได้รับการสถาปนาขึ้นและสร้างความเข้มแข็งจนถึงขีดสุดได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว พระเจ้าอลองพญาซึ่งเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมจากชาวพม่า ได้ขับไล่ชาวมอญที่เข้ามาครอบครองดินแดนของชาวพม่าได้ในปี พ.ศ. 2296 จากนั้นก็สามารถเข้ายึดครองอาณาจักรมอญทางใต้ได้ในปี พ.ศ. 2302 ทั้งยังสามารถกลับเข้ายึดครองกรุงมณีปุระได้ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากเข้ายึดครองตะนาวศรีพระองค์ได้ยาตราทัพเข้ารุกรานอยุธยา แต่ต้องประสบความล้มเหลวเมื่อพระองค์สวรรคตระหว่างการสู้รบ พระเจ้ามังระ (ครองราชย์ พ.ศ. 2306 – 2319) พระราชโอรส ได้โปรดให้ส่งทัพเข้ารุกรานอาณาจักรอยุธยาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2309 ซึ่งประสบความสำเร็จในปีถัดมา ในรัชสมัยนี้แม้จีนจะพยายามขยายอำนาจเข้าสู่ดินแดนพม่า แต่พระองค์ก็สามารถยับยั้งการรุกรานจากจีนได้ทั้งสี่ครั้ง (ช่วงปี พ.ศ. 2309–2312) ทำให้ความพยายามในการขยายพรมแดนของจีนทางด้านนี้ต้องยุติลง ในรัชสมัยของพระเจ้าปดุง (ครองราชย์ พ.ศ. 2324–2362) พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอลองพญา พม่าต้องสูญเสียอำนาจที่มีเหนืออยุธยาไป แต่ก็สามารถผนวกดินแดนยะไข่ และตะนาวศรีเข้ามาไว้ได้ในปี พ.ศ. 2327 และ 2336 ตามลำดับ ในช่วงเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2366 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าจักกายแมง (ครองราชย์ พ.ศ. 2362–2383) ขุนนางชื่อมหาพันธุละ นำทัพเข้ารุกรานแคว้นมณีปุระและอัสสัมได้สำเร็จ ทำให้พม่าต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับอังกฤษที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้น

สงครามกับอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักร

 
ภาพเจดีย์ชเวดากอง วาดโดยศิลปินชาวอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2368

สืบเนื่องจากการพยายามขยายอำนาจของอังกฤษ กองทัพอังกฤษได้เข้าทำสงครามกับพม่าในปี พ.ศ. 2367 สงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2367–2369) ยุติลงโดยอังกฤษเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ฝ่ายพม่าจำต้องทำสนธิสัญญายันดาโบกับอังกฤษ ทำให้พม่าต้องสูญเสียดินแดนอัสสัม, มณีปุระ, ยะไข่ และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษก็เริ่มต้นตักตวงทรัพยากรต่าง ๆ ของพม่านับแต่นั้นเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวัตถุดิบที่จะป้อนสู่สิงคโปร์ สร้างความแค้นเคืองให้กับทางพม่าเป็นอย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และทำการโจมตีผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษทั้งต่อบุคคลและเรือ เป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษครั้งที่สอง ซึ่งก็จบลงโดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้อังกฤษได้ผนวกดินแดนทางใต้เข้าไว้กับตน โดยเรียกดินแดนดังกล่าวใหม่ว่าพม่าตอนล่าง สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในพม่า เริ่มต้นด้วยการเข้ายึดอำนาจโดยพระเจ้ามินดง (ครองราชย์ พ.ศ. 2396–2421) จากพระเจ้าพุกามแมง (ครองราชย์ พ.ศ. 2389–2396) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนี พระเจ้ามินดงพยายามพัฒนาประเทศพม่าเพื่อต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนามัณฑะเลย์ ซึ่งยากต่อการรุกรานจากภายนอกขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได้

รัชสมัยต่อมา พระเจ้าธีบอ (ครองราชย์ พ.ศ. 2421–2428) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดง ทรงมีบารมีไม่พอที่จะควบคุมราชอาณาจักรได้ จึงทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วในบริเวณชายแดน ในที่สุดพระองค์ได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจ้ามินดงได้ทรงกระทำไว้ และได้ประกาศสงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2428 ผลของสงครามครั้งนี้ทำให้อังกฤษสามารถเข้าครอบครองดินแดนประเทศพม่าส่วนที่เหลือเอาไว้ได้ทั้งหมด

เอกราช

พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 และระยะก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เล็กน้อย ญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ติดต่อกับพวกทะขิ่น ซึ่งเป็นองค์กรของนักชาตินิยมในพม่า มีออง ซาน ผู้นำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า พวกทะขิ่นเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองพม่าได้แล้วกลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้พม่าประกาศเอกราช และได้ส่งอองซานและพวกทะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจากอังกฤษ

เมื่อคณะของอองซานได้เดินทางกลับพม่าใน พ.ศ. 2485 อองซานได้ก่อตั้ง องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ องค์การนี้ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว อองซานและพรรค AFPFL ได้เจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำพม่าช่วยให้คำปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอื่น ๆ ขึ้นแข่งอำนาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ จึงยินยอมให้พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะที่เดินออกจากที่ประชุมสภา ต่อมาตะขิ้นนุหรืออู นุ ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2490 โดยอังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่พม่าแต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 อังกฤษจึงได้มอบเอกราชให้แก่พม่าอย่างสมบูรณ์

เมื่อพม่าได้รับเอกราชแล้ว มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหภาพพม่า โดยมี เจ้าส่วยแต้ก เป็นประธานาธิบดีคนแรก และ มี อู นุ เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก โดยพม่าไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ เครือจักรภพแห่งชาติ เหมือนกับประเทศอดีตอาณานิคมของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ รัฐสภาซึ่งเป็นระบบสองสภาถูกจัดตั้งขึ้น และมีการเลือกตั้งระบบหลายพรรคเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2494, 2495, 2499 และ 2503

ในปี พ.ศ. 2504 นาย อู้ตั่น ซึ่งขณะนั้นดำรวตำแหน่งเป็นผู้แทนถาวรของสหภาพพม่าประจำองค์การสหประชาชาติ ได้รับการรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เป็นคนแรกของเอเชีย โดยดำรงตำแหน่งถึง 10 ปี

ระบอบทหาร

 
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในพม่า พ.ศ. 2550

ใน พ.ศ. 2501 ประเทศพม่าประสบความล้มเหลวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นอกจากนั้น สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ยังแตกแยกออกเป็นสองส่วน กลุ่มหนึ่งนำโดยอู นุและติน อีกกลุ่มนำโดยบะส่วยและจอเย่ง แม้อูนุจะประสบความสำเร็จในการนำประชาธิปไตยเข้าสู่ยะไข่โดยอูเซนดา แต่เกิดปัญหากับชาวปะโอ ชาวมอญ และชาวไทใหญ่ ปัญหาเหล่านี้ทำให้รัฐสภาไม่มีเสถียรภาพ แม้อูนุจะผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจโดยได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมสหชาติ

กองทัพได้เจรจาปัญหาเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์พม่ากับรัฐบาลของอูนุ ทำให้อูนุเชิญเน วิน ผู้บัญชาการทหารเข้ามาจัดตั้งรัฐบาล กลุ่มแนวร่วมสหชาติถูกจับกุม 400 คน และมี 153 คนถูกส่งไปยังหมู่เกาะโกโกในทะเลอันดามัน ในกลุ่มที่ถูกจับกุมมีอองทาน พี่ชายของอองซานด้วย หนังสือพิมพ์ Botahtaung Kyemon Rangoon Daily ถูกสั่งปิด

รัฐบาลของเน วินประสบความสำเร็จในการทำให้สถานการณ์มั่นคงและเกิดการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2503 ซึ่งพรรคสหภาพของอูนุได้เสียงข้างมาก แต่เสถียรภาพไม่ได้เกิดขึ้นนาน เมื่อขบวนการสหพันธ์ฉานนำโดยเจ้าส่วยใต้ เจ้าฟ้าเมืองยองห้วยที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของพม่า ต้องการสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2490 ที่ขอแยกตัวออกไปได้เมื่อรวมตัวเป็นสหภาพครบสิบปี เน วินพยายามลดตำแหน่งเจ้าฟ้าของไทใหญ่โดยแลกกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2502 ในที่สุด เน วินได้ก่อรัฐประหารในวัที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2505 อูนุและอีกหลายคนถูกจับกุม เจ้าส่วยใต้ถูกยิงเสียชีวิต เจ้าจาแสง เจ้าฟ้าเมืองตี่บอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่จุดตรวจใกล้ตองจี

ภายหลังจากการรัฐประหาร พม่าถูกปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร นำโดยคณะปฏิวัติของเน วิน สังคมทั้งหมดถูกควบคุมและอยู่ภายใต้อำนาจรัฐ ผ่านรูปแบบสังคมนิยม ซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดของสหภาพโซเวียต และ การวางแผนจากส่วนกลาง

รัฐธรรมนูญใหม่แห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ได้ถูกประกาศใช้ปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ.1974) ในช่วงเวลานั้นพม่าถูกปกครองโดยระบบพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า นำโดยเน วิน และ อดีตนายทหารหลายนาย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2531 ซึ่งนับว่าในขณะนั้น พม่าได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

มีการปฏิวัติระดับชาติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. 2531 การปฏิวัติเริ่มในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) และจากวันที่นี้ (8-8-88) ทำให้เหตุการณ์นี้มักเป็นที่รู้จักในชื่อ "การก่อการปฏิวัติ 8888" ประเทศพม่าปกครองด้วยพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า ที่มีพรรคการเมืองเดียวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 การปกครองเน้นชาตินิยมและรัฐเข้าควบคุมการวางแผนทุกประการ การลุกฮือเริ่มต้นจากนักศึกษาในเมืองย่างกุ้งเมื่อ 8 สิงหาคม ข่าวการประท้วงของนักศึกษาได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมามีประชาชนเรือนแสนที่เป็นพระภิกษุ เยาวชน นักศึกษา แม่บ้านและหมอ ออกมาประท้วงต่อต้านระบอบการปกครอง รัฐบาลได้มีคำสั่งให้สลายฝูงชนด้วยอาวุธ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ในวันที่ 18 กันยายน เกิดการรัฐประหารและทหารได้กลับมาปกครองประเทศอีกครั้ง มีการจัดตั้งสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรที่เปลี่ยนรูปมาจากพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า หลังจากที่ได้ประกาศกฏอัยการศึก ได้เกิดการประท้วงที่รุนแรงขึ้น นักศึกษา พระสงฆ์และนักเรียนราวพันคนถูกสังหาร และมีประชาชนอีก 500 คนถูกฆ่าในการประท้วงนอกสถานทูตสหรัฐอเมริกา นักศึกษาบางส่วนได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ในขณะที่ในพม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 350 คน ในวันที่ 21 กันยายน รัฐบาลได้เข้ามาปกครองประเทศและขบวนการต่อต้านได้สลายตัวไปในเดือนตุลาคม เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2531 เชื่อว่าผู้เสียชีวิตร่วมหมื่นคนและสูญหายอีกจำนวนมากจากปฏิบัติการทางทหารระหว่างการก่อการปฏิวัติ

การประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าที่นำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักศึกษาและประชาชน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จากการไม่พอใจของประชาชนต่อการประกาศขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเกือบเท่าตัว และขึ้นราคาก๊าซหุงต้มถึง 5 เท่าอย่างฉับพลันโดยมิได้ประกาศแจ้งบอกของรัฐบาลทหารพม่า การประท้วงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยมา จนถึงวันที่ 5 กันยายน มีการชุมนุมประท้วงที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองปะโคะกู ทางตอนกลางของประเทศ เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก รวมทั้งพระสงฆ์จำนวน 3 รูป สื่อมวลชนบางแห่งเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า Saffron Revolution หรือ การปฏิวัติผ้ากาสาวพัสตร์

คณะพระภิกษุ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวพม่า ประกาศ "ปฐม นิคหกรรม" ไม่รับบิณฑบาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารพม่า ทหาร และครอบครัว และเรียกร้องให้ทางการพม่า ขอโทษองค์กรสงฆ์อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 17 กันยายน แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ภิกษุสงฆ์จึงเริ่มเข้าร่วมการประท้วงด้วยตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน เมื่อรวมผู้ประท้วงแล้วมากกว่า 1 แสนคน การประท้วงต่อต้านรัฐบาลเผด็จการครั้งนี้จึงนับว่าเป็นการประท้วงต่อต้านครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วงเมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ในการใช้กำลังทหารเข้าสลายการประท้วง

ภูมิศาสตร์

ประเทศพม่า ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 676,578 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ (หรือคาบสมุทรอินโดจีน) และใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 9° และ 29° เหนือ และลองติจูด 92° และ 102° ตะวันออก

ประเทศพม่ามีพรมแดนติดต่อกับบังกลาเทศยาว 271 กิโลเมตร (168 ไมล์) ติดกับอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือยาว 1,468 กิโลเมตร (912 ไมล์) พรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทิเบตและมณฑลยูนนานของจีนยาว 2,129 กิโลเมตร (1,323 ไมล์) ติดกับลาวยาว 238 กิโลเมตร (148 ไมล์) และติดกับไทยยาว 2,416 กิโลเมตร (1,501 ไมล์) พม่ามีแนวชายฝั่งต่อเนื่องตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉียงใต้และใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของพรมแดนทั้งหมด

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศพม่าแบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็น 7 เขต (တိုင်းဒေသကြီး) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และ 7 รัฐ (ပြည်နယ်) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 1 ดินแดนสหภาพ (ပြည်တောင်စုနယ်မြေ) ได้แก่

 
เขตการปกครองของประเทศพม่า
เขต
ชื่อ เมืองหลวง พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ประชากร (พ.ศ. 2557)
1.  เขตซะไกง์ ซะไกง์ 93,704.8 5,325,347
2.  เขตตะนาวศรี ทวาย 44,344.9 1,408,401
3.  เขตพะโค (หงสาวดี) พะโค (หงสาวดี) 39,402.3 4,867,373
4.  เขตมะกเว มะกเว 44,820.6 3,917,055
5.  เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ 37,945.6 6,165,723
6.  เขตย่างกุ้ง ย่างกุ้ง 10,276.7 7,360,703
7.  เขตอิรวดี พะสิม 35,031.8 6,184,829
รัฐ
ชื่อ เมืองหลวง พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ประชากร (พ.ศ. 2557)
1.  รัฐกะชีน มยิจีนา 89,041.8 1,689,441
2.  รัฐกะยา ลอยกอ 11,731.5 286,627
3.  รัฐกะเหรี่ยง พะอาน 30,383 1,574,079
4.  รัฐชาน ตองจี 155,801.3 5,824,432
5.  รัฐชีน ฮ่าค่า 36,018.8 478,801
6.  รัฐมอญ เมาะลำเลิง 12,296.6 2,054,393
7.  รัฐยะไข่ ซิตเว 36,778.0 3,188,807
ดินแดนสหภาพ
ชื่อ เมืองหลวง พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) ประชากร (พ.ศ. 2557)
1.  ดินแดนสหภาพเนปยีดอ เนปยีดอ 7,054 1,160,242

เมืองใหญ่สุด 10 อันดับแรก

การเมืองการปกครอง

ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืน แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์ และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหารได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ

เศรษฐกิจ

ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า

ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวร้ายที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย ประเทศพม่ามี เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก เขตเกษตรกรรมคือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำทวาย-มะริด ปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่น ๆ ส่วนเขตฉาน อยู่ติดแม่น้ำโขงปลูกพืชผักจำนวนมาก ทำเหมืองแร่ ภาคกลางตอนบนมีน้ำมันปิโตรเลียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแร่ หิน สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำเหมืองดีบุกทางตอนใต้เมืองมะริดมีเพชรและหยกจำนวนมาก การทำป่าไม้ มีการทำป่าไม้สักทางภาคเหนือ ส่งออกขายและล่องมาตามแม่น้ำอิรวดีเข้าสู่ย่างกุ้ง อุตสาหกรรม กำลังพัฒนา อยู่บริเวณตอนล่าง เช่น ย่างกุ้ง และ มะริด และทวาย เป็นอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ของพม่า

สกุลเงิน

สกุลเงินของประเทศพม่า คือ จัต (Kyat) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 43.19 จัตต่อ 1 บาท หรือประมาณ 1,390.91 จัตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ประชากรศาสตร์

ดูบทความหลักที่: ประชากรศาสตร์พม่า

เชื้อชาติ

ดูบทความหลักที่: เชื้อชาติในประเทศพม่า
เชื้อชาติในประเทศพม่า
(ประมาณการคร่าว ๆ)
เชื้อชาติ เปอร์เซ็นต์
พม่า
  
68%
ไทใหญ่
  
10%
กะเหรี่ยง
  
7%
ยะไข่
  
3.5%
จีน
  
3%
มอญ
  
2%
กะชีน
  
1.5%
อินเดีย
  
2%
ชีน
  
1%
กะยา
  
0.8%
เชื้อชาติอื่น ๆ
  
5%

จำนวนประชากรประมาณ 53,582,855 คน มีชาติพันธุ์พม่า 68% ไทใหญ่ 10% กะเหรี่ยง 7% ยะไข่ 3.5% จีน 3% มอญ 2% กะชีน 1.5% อินเดีย 2% ชีน 1% คะยา 0.8% เชื้อชาติอื่น ๆ 5%

ศาสนา

ดูบทความหลักที่: ศาสนาในประเทศพม่า
ศาสนาในประเทศพม่า
พุทธ
  
87.9%
คริสต์
  
6.2%
อิสลาม
  
4.3%
พื้นบ้าน
  
0.8%
ฮินดู
  
0.5%
อื่น ๆ
  
0.2%
ไม่นับถือศาสนา
  
0.1%

ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศพม่ามีประชากรที่นับถือศาสนา แบ่งได้ดังนี้ ศาสนาพุทธ 87.9% ศาสนาคริสต์ 6.2% ศาสนาอิสลาม 4.3% พื้นบ้าน 0.8% ศาสนาฮินดู 0.5% อื่น ๆ 0.2% และไม่นับถือศาสนา 0.1%

ภาษา

นอกจากภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาทางการแล้ว พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา โดยแบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากมอญ จีน อินเดีย มาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกายของพม่าทั้งชายและหญิงนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า โลนจี (longyi) ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลูนตะยาอะเชะ (lun taya acheik)

การคมนาคม

การขนส่งทางบก ได้แก่ ทางถนนและทางรถไฟ ทางถนน ถนนในพม่าส่วนใหญ่ขนานไปกับภูเขาและแม่น้ำ ทอดไปตามความยาวของประเทศ เช่นเดียวกับทางรถไฟ ถนนสายต่าง ๆ ที่สำคัญมีดังนี้ ถนนสายพม่า เป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับเมืองคุนหมิง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน มีความยาวในเขตพม่าถึงเมืองหมูแจ้ ประมาณ 1,160 กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากหมูแจ้ถึงคุนหมิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้ผ่านเมืองต่าง ๆ คือ หงสาวดี-ตองอู-ปยี่นมะน่า-เมะทีลา-มัณฑะเลย์-เมเบียงกอดเต็ก-สี่ป้อ-ล่าเสี้ยว-แสนหวี-หมูแจ้ รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,140 กิโลเมตร ใช้การทุกฤดูกาล ส่วนทางรถไฟของพม่าได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481

การขนส่งทางน้ำ การคมนาคมขนส่งทางน้ำภายในประเทศ นับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศพม่าเป็นอย่างมาก และยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำอิรวดีมีทางน้ำอยู่มากมาย และเป็นเขตที่มีประชาชนพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ประกอบกับเส้นทางถนนและทางรถไฟยังมีจำกัด

อ้างอิง

 1. "Largest Ethnic Groups In Myanmar". Worldatlas.
 2. "Burma". The World Factbook. U.S. Central Intelligence Agency.
 3. (PDF). myanmar.unfpa.org. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 29 March 2018. สืบค้นเมื่อ 3 February 2019.
 4. (PDF). Multicultural Health Policy Unit. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 11 April 2015. สืบค้นเมื่อ 5 August 2018.
 5. "Myanmar Population (2018) – Worldometers". worldometers.info.
 6. "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. International Monetary Fund. สืบค้นเมื่อ 3 January 2020.
 7. "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. World Bank. สืบค้นเมื่อ 5 March 2019.
 8. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF). United Nations Development Programme. 15 December 2020. pp. 343–346. ISBN 978-92-1-126442-5. สืบค้นเมื่อ 16 December 2020. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "HDI" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
 9. "ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (พิเศษ 117 ง): 2. 26 พฤศจิกายน 2544. Check date values in: |date= (help)
 10. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 804. "พม่า ๑ [พะม่า] น. ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
 11. "ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชี้แจงคำ "โรฮีนจา" และ "เมียนมา"" (PDF). สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate= (help)
 12. "The World Factbook – Burma". cia.gov. สืบค้นเมื่อ 4 May 2016.
 13. Lieberman, p. 152
 14. "Burma". Human Rights Watch. สืบค้นเมื่อ 6 July 2013.
 15. "Myanmar Human Rights". Amnesty International USA. สืบค้นเมื่อ 6 July 2013.
 16. "World Report 2012: Burma". Human Rights Watch. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-06-30. สืบค้นเมื่อ 6 July 2013. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 17. Madhani, Aamer (16 November 2012). "Obama administration eases Burma sanctions before visit". USA Today.
 18. Fuller, Thomas; Geitner, Paul (23 April 2012). "European Union Suspends Most Myanmar Sanctions". The New York Times.
 19. Greenwood, Faine (27 May 2013). "The 8 Stages of Genocide Against Burma's Rohingya | UN DispatchUN Dispatch". Undispatch.com. สืบค้นเมื่อ 13 April 2014.
 20. . Retuer. 11 June 2012. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-08-06. สืบค้นเมื่อ 2016-03-29.
 21. "Q&A: Communal violence in Burma". BBC. สืบค้นเมื่อ 14 October 2013.
 22. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ imf2
 23. Eleven Media (4 September 2013). "Income Gap 'world's widest'". The Nation. สืบค้นเมื่อ 15 September 2014.
 24. McCornac, Dennis (22 October 2013). "Income inequality in Burma". Democratic Voice of Burma. สืบค้นเมื่อ 15 September 2014.
 25. https://www.theguardian.com/world/2007/sep/28/burma.uk
 26. Ferrara (2003), pp. 313
 27. Aung-Thwin, Maureen. (1989). Burmese Days 2006-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Foreign Affairs.
 28. Fogarty, Phillipa (7 August 2008). Was Burma's 1988 uprising worth it?. BBC News.
 29. Wintle (2007)
 30. Ottawa Citizen. 24 September 1988. pg. A.16
 31. Associated Press. Chicago Tribune. 26 September 1988.
 32. http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9500000100787 พม่าอ้างขึ้นราคาน้ำมันเพื่อแบ่งเบาภาระประเทศ
 33. "Military junta threatens monks in Burma".
 34. "100,000 Protestors Flood Streets of Rangoon in "Saffron Revolution"".
 35. http://www.voanews.com/thai/2007-09-20-voa2.cfm พระสงฆ์หลายร้อยรูปในพม่า เดินขบวนประท้วงรัฐบาลทหารเป็นครั้งที่ 2
 36. [1], Geography of Myanmar.
 37. The Union Report: Census Report Volume 2. The 2014 Myanmar Population and Housing Census. Nay Pyi Taw: Ministry of Immigration and Population. 2015. p. 12.
 38. https://www.curvert.com/th/thb-mmk/1
 39. https://www.curvert.com/th/mmk-usd/1
 40. Pew Research Center's Religion & Public Life Project: Burma. Pew Research Center. 2010.
 41. [2] Religion in Myanmar
 42. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน). นิทรรศการถาวร กลุ่มชาติพันธุ์ และโบราณคดี (ชั้น 5)

บรรณานุกรม

 • Lieberman, Victor B. (2003). Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830, volume 1, Integration on the Mainland. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-80496-7.
 • Myint-U, Thant (2006). The River of Lost Footsteps—Histories of Burma. Farrar, Straus and Giroux. ISBN 978-0-374-16342-6.

สกุลเงิน

 • Charney, Michael W. (1999). History of Modern Burma. Cambridge University Press.
 • Kemp, Hans (2013). [Burmese Light, Impressions of the Golden Land] (illustrated with text by Tom Vater ed.). Visionary World. ISBN 962856370X.
 • "Burma's Western Border as Reported by the Diplomatic Correspondence(1947–1975)" 2015-05-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน by Aye Chan

แหล่งข้อมูลอื่น

รัฐบาล

 • Republic of the Union of Myanmar – President's Office
 • Myanmar National Portal
 • Chief of State and Cabinet Members from the Central Intelligence Agency (CIA)

ข้อมูลทั่วไป

 •   ประเทศพม่า ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก วิกิท่องเที่ยว
 • General information about Myanmar
 • Burma Myanmar search Engine
 • Burma entry at The World Factbook
 • from UCB Libraries GovPubs
 • ประเทศพม่า ที่เว็บไซต์ Curlie
 • Burma profile from the BBC News
 • Myanmar at Encyclopædia Britannica
 •   Wikimedia Atlas of Myanmar
 • Interactive timeline of turning points in Burmese history
 • Key Development Forecasts for Myanmar from International Futures
 • Online Burma/Myanmar Library: Classified and annotated links to more than 17,000 full-text documents on Burma/Myanmar

เศรษฐกิจ

 • Taipei American Chamber of Commerce; Topics Magazine, Analysis, November 2012. Myanmar: Southeast Asia's Last Frontier for Investment, By David DuByne

การเกษตร

 • Myanmar Business Today; Print Edition, 27 February 2014. A Roadmap to Building Myanmar into the Food Basket of Asia, by David DuByne & Hishamuddin Koh
 • Myanmar Business Today; Print Edition, 19 June 2014. Myanmar's Institutional Infrastructure Constraints and How to Fill the Gaps, by David DuByne & Hishamuddin Koh

การค้า

 • World Bank Summary Trade Statistics Myanmar

สิ่งแวดล้อม

 • Myanmar Marine Biodiversity Atlas Online from the Wildlife Conservation Society and University of Exeter

ประเทศพม, พม, หร, เม, ยนมา, พม, mjəmà, ยะห, อทางการว, สาธารณร, ฐแห, งสหภาพพม, หร, สาธารณร, ฐแห, งสหภาพเม, ยนมา, พม, သမ, မတ, pjìdàuɴzṵ, θàɴməda, mjəmà, nàiɴŋàɴdɔ, ปห, เด, าง, มมะดะ, ยะห, ไห, นด, เป, นร, ฐเอกราชในเอเช, ยตะว, นออกเฉ, ยงใต, พรมแดนต, ดก, บอ, นเด, ง. phma 9 10 hrux emiynma 11 phma မ န မ mjema m yah ma michuxthangkarwa satharnrthaehngshphaphphma hrux satharnrthaehngshphaphemiynma phma ပ ည ထ င စ သမ မတ မ န မ န င င တ pjidauɴzṵ 8aɴmeda mjema naiɴŋaɴdɔ ph yiedangsu tmmada m yah ma ih nh ngndx epnrthexkrachinexechiytawnxxkechiyngit miphrmaedntidkbxinediy bngklaeths cin law aelaithy hnunginsamkhxngphrmaednphmathimikhwamyaw 1 930 kiolemtrepnaenwchayfngtamxawebngkxlaelathaelxndamn dwyphunthi 676 578 tarangkiolemtr praethsphmaepnpraethsthiihyepnxndbthi 40 khxngolk aelaihyepnxndbthi 2 inexechiytawnxxkechiyngit samaonkhxngpraethsinpi 2557 ephywapraethsphmamiprachakrnxykwathikhadkarn odymibnthukprachakr 51 lankhn miemuxnghlwng khux krungenpyidx aelankhrihysud khux yangkung 12 praethsphmaidekharwmepnsmachikkhxngsmakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit xaesiyn tngaetpi ph s 2540satharnrthaehngshphaphphmaပ ည ထ င စ သမ မတ မ န မ န င င တ phma thngchati traaephndinephlngchati kabamaec trabolkaehlkslay source source track track track track aesdnglukolkaesdngaephnthixaesiynthitngkhxng praethsphma siekhiyw inxaesiyn siethaekhm khaxthibaysylksn emuxnghlwngenpyidx19 45 N 96 6 E 19 750 N 96 100 E 19 750 96 100emuxngihysudyangkungphasarachkarphasaphmakachinkayakaehriyngchinmxyyaikhithihyxksrrachkarxksrphmaklumchatiphnthu kh s 2018 1 2 68 phma9 ithihy7 kaehriyng4 yaikh3 cin2 xinediy2 mxy5 xun sasna87 9 phuthth6 2 khrist4 3 xislam1 6 xun 3 edmanimchawphma chawemiynma 4 karpkkhrxngrthbalchwkhrawaebbepnxisracaksphanitibyyti nitiny ephdckarthhar odykhnaphuyudxanackarpkkhrxng phvtiny prathansphabriharaehngrthminxxngilng rxngprathansphabriharaehngrthsxwin prathanathibdimhyinsew rksakar naykrthmntriminxxngilngsphanitibyytikhnakrrmkarphuaethnsmchchaaehngshphaph sphabriharaehngrth otaeyng sphasungsphaaehngchati sphalangsphaphuaethnrasdrphmakarkxtng nkhrrthpyup 180 pikxn kh s xanackrphukam23 thnwakhm kh s 849 rachwngstxngxu16 tulakhm kh s 1510 rachwngsoknbxng29 kumphaphnth kh s 1752 shrachxanackrphnwkdinaedn1 mkrakhm kh s 1886 exkrachcakxngkvs4 mkrakhm kh s 1948 rthprahar2 minakhm kh s 1962 epliynchuxinphasaxngkvscak Burma epn Myanmar18 mithunayn kh s 1989 ruxfuntaaehnngprathanathibdi30 minakhm kh s 2011 rthprahar1 kumphaphnth kh s 2021phunthi rwm676 578 tarangkiolemtr 261 228 tarangiml thi 39 aehlngna 3 06prachakr samaonprachakr 201753 582 855 2017 5 thi 26 khwamhnaaenn76 txtarangkiolemtr 196 8 txtarangiml thi 125 cidiphi xanacsux 2019 praman rwm355 phnlandxllarshrth 6 thi 51 txhw6 707 dxllarshrth 6 thi 128 cidiphi rakhatlad 2019 praman rwm66 phnlandxllarshrth 6 thi 72 txhw1 245 dxllarshrth 6 thi 155 cini 2015 38 1 7 panklangHDI 2019 0 583 8 panklang thi 147skulenginct K MMK ekhtewlaUTC 06 30 ewlamatrthanphma khbrthdankhwamuxrhsothrsphth 95rhs ISO 3166MModemnbnsud mmbthkhwamnimixksrphma hakimmikarsnbsnunkarernedxrthiehmaasm khunxacehnekhruxnghmaykhatham klxnghruxsylksnxunaethnxksrphmaxarythrrmchwngtnkhxngpraethsphmaminkhrrthpyuthiphudphasatrakulthiebt phmainphmatxnbn aelarachxanackrmxyinphmatxnlang inkhriststwrrsthi 9 chawphmaidekhakhrxbkhrxngbriewnlumaemnaxirwditxnbn aelasthapnarachxanackrphukaminchwngkhristthswrrs 1050 phasaaelawthnthrrmphmaphrxmdwysasnaphuththnikayethrwathkhxy khrxbngainpraeths xanackrphukamlmslayephraakarbukkhrxngkhxngmxngoklaelarthhlayrthkaenidkhun inkhriststwrrsthi 16 rachwngstxngxusrangexkphaphxikkhrng aelachwngsn epnckrwrrrdiihysudinprawtisastrexechiytawnxxkechiyngit 13 tnstwrrsthi 19 rachwngsoknbxngidpkkhrxngphunthipraethsphmaaelakhwbkhummnipuraaelaxssminchwngsn dwy britichphichitphmahlngsngkhramxngkvs phmathngsamkhrnginkhriststwrrsthi 19 aelapraethsklayepnxananikhmbritich praethsphmaidrbexkrachin kh s 1948 chwngtnpkkhrxngaebbchatiprachathipity aelahlngrthpraharin kh s 1962 epnkarpkkhrxngaebbephdckarthhar aemephdckarthharsinsudlngxyangepnthangkarin kh s 2011 aetphunaphrrkhkaremuxngswnihyyngepnxditnaythharpraethsphmaxyuphayitkartxsuchatiphnthuthirunaerng klumchatiphnthumakmaykhxngphmaekiywkhxngkbsngkhramklangemuxngthidaeninxyuyawthisudsngkhramhnungkhxngolk rahwangchwngni shprachachatiaelaxikhlayxngkhkarrayngankarlaemidsiththimnusychnxyangtxenuxngphayinpraeths 14 15 16 in kh s 2011 mikaryubkhnathharphuyudxanackarpkkhrxngxyangepnthangkarhlngkareluxktngthwip kh s 2010 aelamikartngrthbalinnamphleruxn aetxditphunathharyngmixanacphayinpraeths kxngthphphmadaeninkarslakarkhwbkhumrthbal rwmthungkarplxytwxxngsansuciaelankothsthangkaremuxng mikarprbprungsiththimnusychnaelakhwamsmphnthrahwangpraeths cnnaipsukarphxnprnkarlngothsthangkarkhaaelaesrsthkicxun 17 18 thwayngmikarwicarnkarptibtitxchnklumnxyorhincakhxngrthbalaelakarsnxngtxkarpathaknthangsasna 19 20 21 nxkcakkarepnsmachikkhxngxaesiynaelw praethsphmayngepnsmachikkhxngkarprachumsudyxdexechiytawnxxk khbwnkarimfkiffayid aelakhwamrierimaehngxawebngkxlsahrbkhwamrwmmuxhlakhlaysakhathangwichakaraelaesrsthkic aetimidepnsmachikkhxngekhruxckrphphaehngprachachati thungaemwacaekhyepnpraethsxananikhmkhxngshrachxanackrmakxnktampraethsphmaxudmdwyhyk xymni namn aeksthrrmchati aelathrphyakraerxun in ph s 2556 cidiphi rakhatlad xyuthi 56 700 landxllarshrth aelacidiphi xanacsux xyuthi 221 500 landxllarshrth 22 chxngwangrayidkhxngpraethsphmakwangthisudpraethshnunginolk ephraaesrsthkicsdswnihythukphusnbsnunxditrthbalthharkhwbkhum 23 24 in kh s 2014 cakdchnikarphthnamnusy exchdiix praethsphmamiradbkarphthnamnusyta odycdxyuxndbthi 148 cak 188 praeths 8 enuxha 1 prawtisastr 1 1 mxy 1 2 pyu 1 3 xanackrphukam 1 4 xngwaaelahngsawdi 1 5 rachwngstxngxu 1 6 rachwngsoknbxng 1 7 sngkhramkbxngkvsaelakarlmslaykhxngrachxanackr 1 8 exkrach 1 9 rabxbthhar 2 phumisastr 2 1 karaebngekhtkarpkkhrxng 2 2 emuxngihysud 10 xndbaerk 3 karemuxngkarpkkhrxng 4 esrsthkic 5 skulengin 6 prachakrsastr 6 1 echuxchati 6 2 sasna 6 3 phasa 7 wthnthrrm 8 karkhmnakhm 9 xangxing 10 brrnanukrm 11 skulengin 12 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhprawtisastrkhxngphmannmikhwamyawnanaelasbsxn miprachachnhlayephaphnthuekhyxasyxyuindinaednaehngni ephaphnthuekaaekthisudthipraktidaekchawmxy txmarawphuththstwrrsthi 13 chawphmaidxphyphlngmacakbriewnphrmaednrahwangcinaelathiebt ekhasuthirablumaemnaxirwdi aelaidklayepnchnephaswnihythipkkhrxngpraethsinewlatxma khwamsbsxnkhxngprawtisastrphmamiidekidkhuncakklumchnthixasyxyuindinaednphmaethann aetekidcakkhwamsmphnthkbephuxnbanxnidaek cin xinediy bngklaeths law aelaithy mxy aekikh dubthkhwamhlkthi xanackrmxy mnusyidekhamaxasyxyuindinaednkhxngpraethsphmaemuxraw 11 000 pimaaelw aetklumchnaerkthisamarthsrangxarythrrmepnexklksnkhxngtnidindinaednphmakkhuxchawmxy chawmxyidxphyphekhamaxasyxyuindinaednaehngniemuxraw 2 400 pikxnphuththkal aelaidsthapnaxanackrsuthrrmwdi xnepnxanackraehngaerkkhuninrawphuththstwrrsthi 2 n briewnemuxngsaethim chawmxyidrbxiththiphlkhxngsasnaphuththphanthangxinediyinrawphuththstwrrsthi 2 sungechuxwamacakkarephyaephrphraphuththsasnainrchsmykhxngphraecaxoskmharach bnthukkhxngchawmxyswnihythukthalayinrahwangsngkhram wthnthrrmkhxngchawmxyekidkhuncakkarphsmexawthnthrrmcakxinediyekhakbwthnthrrmxnepnexklksnkhxngtnexngcnklayepnwthnthrrmlksnalukphsm inrawphuththstwrrsthi 14 chawmxyidekhakhrxbkhrxngaelamixiththiphlindinaedntxnitkhxngphma pyu aekikh dubthkhwamhlkthi pyu chawpyuekhamaxasyxyuindinaednpraethsphmatngaetrawphuththstwrrsthi 4 aelaidsthapnankhrrthkhunhlayaehng echnthi phinnakha Binnaka mxngkaom Mongamo sriekstr Sri Ksetra ebataon Beikthano aelahalin Halin inchwngewladngklaw dinaednphmaepnswnhnungkhxngesnthangkarkharahwangcinkbxinediy cakexksarkhxngcinphbwa miemuxngxyuphayitxanacpkkhrxngkhxngchawpyu 18 emuxng aelachawpyuepnchnephathirksngb impraktwamisngkhramekidkhunrahwangchnephapyu khxkhdaeyngmkyutidwykarkhdeluxktwaethnihekhapralxngkhwamsamarthkn chawpyuswmisekhruxngaetngkaythithacakfay xachyakrmkthuklngothsdwykarobyhruxcakhng ewnaetidkrathakhwamphidxnrayaerngcungtxngothspraharchiwit chawpyunbthuxphraphuththsasnanikayethrwath edk idrbkarsuksathiwdtngaetxayu 7 khwbcnthung 20 pinkhrrthkhxngchawpyuimekhyrwmtwepnxnhnungxnediywkn aetnkhrrthkhnadihymkmixiththiphlehnuxnkhrrthkhnadelksungaesdngxxkodykarsngekhruxngbrrnakarih nkhrrththimixiththiphlmakthisudidaeksriekstr sungmihlkthanechuxidwa epnemuxngobranthimikhnadihythisudinpraethsphma imprakthlkthanwaxanackrsriekstrthuksthapnakhunemuxid aetmikarklawthunginphngsawdarwamikarepliynrachwngsekidkhuninpiphuththskrach 637 sungaesdngihehnwaxanackrsriekstrtxngidrbkarsthapnakhunkxnhnann mikhwamchdecnwa xanackrsriekstrthuklathingipinpiphuththskrach 1199 ephuxxphyphyaykhunipsthapnaemuxnghlwngihmthangtxnehnux aetyngimthrabxyangaenchdwaemuxngdngklawkhuxemuxngid nkprawtisastrbangthanechuxwaemuxngdngklawkhuxemuxnghalin xyangirktamemuxngdngklawthukrukrancakxanackrnanecainrawphuththstwrrsthi 15 caknnkimprakthlkthanklawthungchawpyuxik xanackrphukam aekikh dubthkhwamhlkthi xanackrphukam aephnthithwipexechiyin ph s 1743 aesdngthungkhxbekhtxanackrtang phukamxyuiklkbelkhthi 34 thangkhwa chawphmaepnchnephacakthangtxnehnuxthikhxy xphyphaethrksumekhamasngsmxiththiphlindinaednpraethsphmathilanxy krathngpiphuththskrach 1392 cungmihlkthanthungxanackrxnthrngxanacsungmisunyklangxyuthiemuxng phukam Pagan odyidekhamaaethnthiphawasuyyakasthangxanacphayhlngcakkaresuxmslayipkhxngxanackrchawpyu xanackrkhxngchawphukamaetaerknnmiidetibotkhunxyangepnxnhnungxnediywkn krathnginrchsmykhxngphraecaxonrtha ph s 1587 1620 phraxngkhcungsamarthrwbrwmaephndinphmaihepnxnhnungxnediywknsaerc aelaemuxphraxngkhthrngtiemuxngthatxnkhxngchawmxyidinpiphuththskrach 1600 xanackrphukamkklayepnxanackrthiekhmaekhngthisudindinaednphma xanackrphukammikhwamekhmaekhngephimmakkhuninrchsmykhxngphraecacansita ph s 1624 1655 aelaphraecaxlxngsithu ph s 1655 1710 thaihinchwngplayphuththstwrrsthi 17 dinaedninkhabsmuthrsuwrrnphumiekuxbthnghmdthukkhrxbkhrxngodyxanackrephiyngsxngaehng khuxxanackrekhmraelaxanackrphukamxanackhxngxanackrphukamkhxy esuxmlng dwyehtuphlhlksxngprakar swnhnungcakkarthukekhakhrxbngaodykhxngkhnasngkhphumixanac aelaxikswnhnungcakkarrukrankhxngckrwrrdimxngoklthiekhamathangtxnehnux phraecanrsihbdi khrxngrachy ph s 1779 1830 idthrngnathphsuyunnanephuxybyngkarkhyayxanackhxngmxngokl aetemuxphraxngkhaephsngkhramthingasxngcan Ngasaunggyan inpiphuththskrach 1820 thphkhxngxanackrphukamkrasarasayekuxbthnghmd phraecanrsihbdithukphrarachoxrsplngphrachnminpiphuththskrach 1830 klayepntwerngthithaihxanackrmxngokltdsinicrukranxanackrphukaminpiediywknnn phayhlngsngkhramkhrngni xanackrmxngoklksamarthekhakhrxbkhrxngdinaednkhxngxanackrphukamidthnghmd rachwngsphukamsinsudlngemuxmxngoklidaetngtngrthbalhunkhunbrihardinaednphmainpiphuththskrach 1832 xngwaaelahngsawdi aekikh dubthkhwamhlkthi xanackrxngwa aela xanackrhngsawdi hlngcakkarlmslaykhxngxanackrphukam phmaidaetkaeykxxkcakknxikkhrng rachwngsxngwasungidrbxiththiphlthangwthnthrrmcakxanackrphukamidthuksthapnakhunthiemuxngxngwainpiphuththskrach 1907 silpaaelawrrnkrrmkhxngphukamidthukfunfucnyukhniklayepnyukhthxngaehngwrrnkrrmkhxngphma aetenuxngdwyxanaekhtthiyaktxpxngknkarrukrancakstru emuxngxngwacungthukchawithihyekhakhrxbkhrxngidinpiphuththskrach 2070sahrbdinaednthangit chawmxyidsthapnaxanackrkhxngphwktnkhunihmxikkhrngthihngsawdi odymakaothhruxphraecafarw epncuderimtnyukhthxngkhxngmxy sungepnsunyklangkhxngphuththsasnanikayethrwathaelasunyklangthangkarkhakhnadihyinewlatxma rachwngstxngxu aekikh dubthkhwamhlkthi rachwngstxngxu xanaekhtkhxngrachwngstxngxu smyphraecabuerngnxng siekhiyw phraecabuerngnxng phramhakstriyphmacakrachwngstxngxu phraecaemngcioy idrwbrwmchawphmathihlngehluxxyuxyangkracdkracay odysthapnaemuxngtxngxukhunepnrachthani emuxngtxngxuekhmaekhngkhunmainrchsmykhxng phraecataebngchaewti phraoxrskhxngphraxngkh khrxngrachy ph s 2074 2093 aelaidaephxanaekhtkhxngxanackrkhyayiprxbdan echn aepr phasim xngwa yaikh aelathisakhythisudkhux hngsawdi xnepnxanackredimkhxngchawmxyinchwngrayaewlani idmikarepliynaeplngkhnanihyekidkhuninphumiphakh chawithihymikalngekhmaekhngepnxyangmakthangtxnehnux karemuxngphayinxanackrxyuthyaekidkhwamimmnkhng inkhnathioprtueksiderimmixiththiphlinexechiytawnxxkechiyngitaelasamarthekhakhrxbkhrxngmalakaid karekhamakhxngbrrdaphxkhachawyuorp thaihphmaklayepnsunyklangthangkarkhathisakhyxikkhrnghnung karthiphraecataebngchaewtiidtiaelayayemuxnghlwngcaktxngxumaxyuthiemuxnghngsawdisungepnemuxngkhxngchawmxy ehtuphlswnhnungkenuxngdwythaelthangkarkhaaelakarkdihchawmxyxyuphayitxanac phraecabuerngnxng khrxngrachy ph s 2094 2124 sungepnphraethwn phiekhy khxngphraecataebngchaewti idkhunkhrxngrachysubtxmaaelasamarthekhakhrxbkhrxngxanackrtang rayrxbid xathi mnipura ph s 2103 xyuthya ph s 2112 inrchsmykhxngphraxngkhphmamixanaekhtkwangihyiphsalthisud xyangirktam thngmnipuraaelaxyuthya tangkprakastnepnxisraphayinewlatxmaimnanemuxtxngephchiykbkarkxkbtcakemuxngkhunhlayaehng prakxbkbkarrukrankhxngoprtueks kstriyaehngrachwngstxngxucaepntxngthxntwcakkarkhrxbkhrxngdinaednthangtxnit odyyayemuxnghlwngipxyuthiemuxngxngwa phraecaxonephtlun phranddakhxngphraecabuerngnxng samarthrwbrwmaephndinphmaihepnxnhnungxnediywknxikkhrnginphuththskrach 2156 phraxngkhtdsinicthicaichkalngekhatxtankarrukrankhxngoprtueks phraecathalun phusubthxdrachbllngk idfunfuhlkthrrmsastrkhxngxanackrphukameka aetphraxngkhthrngichewlakberuxngsasnamakekinip cnlaelythicaisictxxanaekhtthangtxnit thaythisud hngsawdi thiidrbkarsnbsnuncakfrngesssungtngmnxyuinxinediy kidthakarprakasexkrachcakxngwa caknnxanackrkhxngchawphmakkhxy xxnaexlngaelalmslayipinpiphuththskrach 2295 cakkarrukrankhxngchawmxy rachwngsoknbxng aekikh dubthkhwamhlkthi rachwngsoknbxng rachwngsoknbxng hrux rachwngsxlxngphya idrbkarsthapnakhunaelasrangkhwamekhmaekhngcnthungkhidsudidphayinewlaxnrwderw phraecaxlxngphyasungepnphunathiidrbkhwamniymcakchawphma idkhbilchawmxythiekhamakhrxbkhrxngdinaednkhxngchawphmaidinpi ph s 2296 caknnksamarthekhayudkhrxngxanackrmxythangitidinpi ph s 2302 thngyngsamarthklbekhayudkhrxngkrungmnipuraidinchwngewlaediywkn hlngcakekhayudkhrxngtanawsriphraxngkhidyatrathphekharukranxyuthya aettxngprasbkhwamlmehlwemuxphraxngkhswrrkhtrahwangkarsurb phraecamngra khrxngrachy ph s 2306 2319 phrarachoxrs idoprdihsngthphekharukranxanackrxyuthyaxikkhrnginpi ph s 2309 sungprasbkhwamsaercinpithdma inrchsmyniaemcincaphyayamkhyayxanacekhasudinaednphma aetphraxngkhksamarthybyngkarrukrancakcinidthngsikhrng chwngpi ph s 2309 2312 thaihkhwamphyayaminkarkhyayphrmaednkhxngcinthangdannitxngyutilng inrchsmykhxngphraecapdung khrxngrachy ph s 2324 2362 phraoxrsxikphraxngkhhnungkhxngphraecaxlxngphya phmatxngsuyesiyxanacthimiehnuxxyuthyaip aetksamarthphnwkdinaednyaikh aelatanawsriekhamaiwidinpi ph s 2327 aela 2336 tamladb inchwngeduxnmkrakhmkhxngpi ph s 2366 sungxyuinrchsmykhxngphraecackkayaemng khrxngrachy ph s 2362 2383 khunnangchuxmhaphnthula nathphekharukranaekhwnmnipuraaelaxssmidsaerc thaihphmatxngephchiyhnaodytrngkbxngkvsthikhrxbkhrxngxinediyxyuinkhnann sngkhramkbxngkvsaelakarlmslaykhxngrachxanackr aekikh dubthkhwamhlkthi sngkhramphma xngkvskhrngthihnung sngkhramphma xngkvskhrngthisxng sngkhramphma xngkvskhrngthisam aela phmaphayitkarpkkhrxngkhxngxngkvs phraecathibx aelaphranangsuphyalt phaphecdiychewdakxng wadodysilpinchawxngkvs emuxpi ph s 2368 subenuxngcakkarphyayamkhyayxanackhxngxngkvs kxngthphxngkvsidekhathasngkhramkbphmainpi ph s 2367 sngkhramrahwangphmaaelaxngkvskhrngthihnung ph s 2367 2369 yutilngodyxngkvsepnfayidrbchychna fayphmacatxngthasnthisyyayndaobkbxngkvs thaihphmatxngsuyesiydinaednxssm mnipura yaikh aelatanawsriip sungxngkvskerimtntktwngthrphyakrtang khxngphmanbaetnnephuxepnhlkpraknsahrbwtthudibthicapxnsusingkhopr srangkhwamaekhnekhuxngihkbthangphmaepnxyangmak kstriyxngkhtxmacungthrngykeliksnthisyyayndaob aelathakarocmtiphlpraoychnkhxngfayxngkvsthngtxbukhkhlaelaerux epntnehtuihekidsngkhramrahwangphmaaelaxngkvskhrngthisxng sungkcblngodychychnaepnkhxngxngkvsxikkhrng hlngsinsudsngkhramkhrngnixngkvsidphnwkdinaednthangitekhaiwkbtn odyeriykdinaedndngklawihmwaphmatxnlang sngkhramkhrngnikxihekidkarptiwtikhrngihyinphma erimtndwykarekhayudxanacodyphraecamindng khrxngrachy ph s 2396 2421 cakphraecaphukamaemng khrxngrachy ph s 2389 2396 sungepnphraechsthatangphrachnni phraecamindngphyayamphthnapraethsphmaephuxtxtankarrukrankhxngxngkvs phraxngkhidsthapnamnthaely sungyaktxkarrukrancakphaynxkkhunepnemuxnghlwngaehngihm aetkyngimephiyngphxthicahyudyngkarrukrancakxngkvsidrchsmytxma phraecathibx khrxngrachy ph s 2421 2428 sungepnphraoxrskhxngphraecamindng thrngmibarmiimphxthicakhwbkhumrachxanackrid cungthaihekidkhwamwunwaykhunipthwinbriewnchayaedn inthisudphraxngkhidtdsinphrathyykeliksnthisyyakbxngkvsthiphraecamindngidthrngkrathaiw aelaidprakassngkhramkbxngkvsepnkhrngthisaminpi ph s 2428 phlkhxngsngkhramkhrngnithaihxngkvssamarthekhakhrxbkhrxngdinaednpraethsphmaswnthiehluxexaiwidthnghmd exkrach aekikh dubthkhwamhlkthi karyudkhrxngphmakhxngyipun phmatkepnxananikhmkhxngxngkvsinpi ph s 2429 aelarayakxnkarekidsngkhramolkkhrngthi 2 elknxy yipunidekhamamibthbathinexechiytawnxxkechiyngit odyidtidtxkbphwkthakhin sungepnxngkhkrkhxngnkchatiniyminphma mixxng san phunakhxngnksuksainmhawithyalyyangkungepnhwhna phwkthakhinekhaicwayipuncasnbsnunkarprakasxisrphaphkhxngphmacakxngkvs aetemuxyipunyudkhrxngphmaidaelwklbphyayamhnwngehniywmiihphmaprakasexkrach aelaidsngxxngsanaelaphwkthakhinpraman 30 khn edinthangipyipunephuxrbkhaaenanainkardaeninkarephuxeriykrxngxisrphaphcakxngkvsemuxkhnakhxngxxngsanidedinthangklbphmain ph s 2485 xxngsanidkxtng xngkhkarsnnibatesriphaphaehngprachachntxtanfassist Anti Fascist Peoples Freedom League AFPFL ephuxtxtanyipunxyanglb xngkhkarniphayhlngidklayepnphrrkhkaremuxng chux phrrkh AFPFL emuxyipunaephsngkhramolkkhrngthi 2 aelw xxngsanaelaphrrkh AFPFL idecrcakbxngkvs odyxngkvsyunynthicaihphmamixisrphaphpkkhrxngtnexngphayitekhruxckrphph aelamikhahlwngihyxngkvspracaphmachwyihkhapruksa aetxxngsanmixudmkarnthitxngkarexkrachxyangsmburn xngkvsidphyayamsnnsnunphrrkhkaremuxngxun khunaekhngxanackbphrrkh AFPFL khxngxxngsanaetimepnphlsaerc cungyinyxmihphrrkh AFPFL khunbriharpraethsodymixxngsanepnhwhna xxngsanminoybaysrangkhwammnkhngthangesrsthkic aelatxngkarecrcakbrthbalxngkvsodysntiwithi cungthaihekidkhwamkhdaeyngkbfayniymkhxmmiwnistinphrrkh AFPFL xxngsanaelakhnarthmntrixik 6 khn cungthuklxbsnghar emuxwnthi 19 krkdakhm ph s 2490 khnathiedinxxkcakthiprachumspha txmatakhinnuhruxxu nu idkhunepnnaykrthmntriaethnaelamikarprakasichrththrrmnuyemuxwnthi 17 tulakhm ph s 2490 odyxngkvsidmxbexkrachihaekphmaaetyngrksasiththithangkarthhariw 4 mkrakhm ph s 2491 xngkvscungidmxbexkrachihaekphmaxyangsmburnemuxphmaidrbexkrachaelw michuxxyangepnthangkarwa shphaphphma odymi ecaswyaetk epnprathanathibdikhnaerk aela mi xu nu epnnaykrthmntrikhnaerk odyphmaimidekharwmepnsmachikkhxng ekhruxckrphphaehngchati ehmuxnkbpraethsxditxananikhmkhxngshrachxanackrswnihy rthsphasungepnrabbsxngsphathukcdtngkhun aelamikareluxktngrabbhlayphrrkhekidkhuninpi ph s 2494 2495 2499 aela 2503inpi ph s 2504 nay xutn sungkhnanndarwtaaehnngepnphuaethnthawrkhxngshphaphphmapracaxngkhkarshprachachati idrbkarrbeluxkihdarngtaaehnngelkhathikarxngkhkarshprachachati epnkhnaerkkhxngexechiy odydarngtaaehnngthung 10 pi rabxbthhar aekikh dubthkhwamhlkthi satharnrthaehngshphaphphma ph s 2491 2505 karkxkarkaerib 8888 aela karprathwngtxtanrthbalinphma ph s 2550 karprathwngtxtanrthbalinphma ph s 2550 in ph s 2501 praethsphmaprasbkhwamlmehlwinkarfunfuesrsthkic nxkcaknn snnibatesriphaphprachachntxtanfassistyngaetkaeykxxkepnsxngswn klumhnungnaodyxu nuaelatin xikklumnaodybaswyaelacxeyng aemxunucaprasbkhwamsaercinkarnaprachathipityekhasuyaikhodyxuesnda aetekidpyhakbchawpaox chawmxy aelachawithihy pyhaehlanithaihrthsphaimmiesthiyrphaph aemxunucaphankarlngmtiimiwwangicodyidrbkarsnbsnuncakaenwrwmshchatikxngthphidecrcapyhaekiywkbphrrkhkhxmmiwnistphmakbrthbalkhxngxunu thaihxunuechiyen win phubychakarthharekhamacdtngrthbal klumaenwrwmshchatithukcbkum 400 khn aelami 153 khnthuksngipynghmuekaaokokinthaelxndamn inklumthithukcbkummixxngthan phichaykhxngxxngsandwy hnngsuxphimph Botahtaung Kyemon Rangoon Daily thuksngpidrthbalkhxngen winprasbkhwamsaercinkarthaihsthankarnmnkhngaelaekidkareluxktngin ph s 2503 sungphrrkhshphaphkhxngxunuidesiyngkhangmak aetesthiyrphaphimidekidkhunnan emuxkhbwnkarshphnthchannaodyecaswyit ecafaemuxngyxnghwythiepnprathanathibdikhnaerkkhxngphma txngkarsiththitamrththrrmnuy ph s 2490 thikhxaeyktwxxkipidemuxrwmtwepnshphaphkhrbsibpi en winphyayamldtaaehnngecafakhxngithihyodyaelkkbsiththipraoychntang in ph s 2502 inthisud en winidkxrthpraharinwthi 2 minakhm ph s 2505 xunuaelaxikhlaykhnthukcbkum ecaswyitthukyingesiychiwit ecacaaesng ecafaemuxngtibxhaytwipxyangirrxngrxythicudtrwcikltxngciphayhlngcakkarrthprahar phmathukpkkhrxngphayitrabxbephdckarthhar naodykhnaptiwtikhxngen win sngkhmthnghmdthukkhwbkhumaelaxyuphayitxanacrth phanrupaebbsngkhmniym sungddaeplngmacakaenwkhidkhxngshphaphosewiyt aela karwangaephncakswnklangrththrrmnuyihmaehng satharnrthsngkhmniymaehngshphaphphma idthukprakasichpi ph s 2517 kh s 1974 inchwngewlannphmathukpkkhrxngodyrabbphrrkhkaremuxngediyw khux phrrkhokhrngkarsngkhmniymphma naodyen win aela xditnaythharhlaynay cnkrathngthungpi ph s 2531 sungnbwainkhnann phmaidklayepnhnunginpraethsthiyakcnthisudinolk 25 mikarptiwtiradbchatiephuxeriykrxngprachathipityinpraethsphma emux ph s 2531 karptiwtieriminwnthi 8 singhakhm ph s 2531 kh s 1988 aelacakwnthini 8 8 88 thaihehtukarnnimkepnthiruckinchux karkxkarptiwti 8888 praethsphmapkkhrxngdwyphrrkhokhrngkarsngkhmniymphma thimiphrrkhkaremuxngediywmatngaet ph s 2505 karpkkhrxngennchatiniymaelarthekhakhwbkhumkarwangaephnthukprakar karlukhuxerimtncaknksuksainemuxngyangkungemux 8 singhakhm khawkarprathwngkhxngnksuksaidaephrkracayipthwpraeths 26 txmamiprachachneruxnaesnthiepnphraphiksu eyawchn nksuksa aembanaelahmx xxkmaprathwngtxtanrabxbkarpkkhrxng rthbalidmikhasngihslayfungchndwyxawuth thaihmiphubadecbaelaesiychiwitcanwnmak 27 inwnthi 18 knyayn ekidkarrthpraharaelathharidklbmapkkhrxngpraethsxikkhrng mikarcdtngsphasntiphaphaelakarphthnaaehngrth sungepnxngkhkrthiepliynrupmacakphrrkhokhrngkarsngkhmniymphma hlngcakthiidprakasktxykarsuk idekidkarprathwngthirunaerngkhun nksuksa phrasngkhaelankeriynrawphnkhnthuksnghar aelamiprachachnxik 500 khnthukkhainkarprathwngnxksthanthutshrthxemrika nksuksabangswnidhlbhniekhamainpraethsithy 26 28 29 inkhnathiinphmaraynganwamiphuesiychiwit 350 khn 30 31 inwnthi 21 knyayn rthbalidekhamapkkhrxngpraethsaelakhbwnkartxtanidslaytwipineduxntulakhm emuxsinpi ph s 2531 echuxwaphuesiychiwitrwmhmunkhnaelasuyhayxikcanwnmakcakptibtikarthangthharrahwangkarkxkarptiwtikarprathwngephuxtxtanrthbalthharphmathinaodykhnaphraphiksusngkh aemchi nksuksaaelaprachachn sungerimtntngaetwnthi 15 singhakhm ph s 2550 cakkarimphxickhxngprachachntxkarprakaskhunrakhanamnechuxephlingekuxbethatw aelakhunrakhakashungtmthung 5 ethaxyangchbphlnodymiidprakasaecngbxkkhxngrthbalthharphma 32 karprathwngerimrunaerngkhuneruxyma cnthungwnthi 5 knyayn mikarchumnumprathwngthiwdaehnghnunginemuxngpaokhaku thangtxnklangkhxngpraeths ecahnathiekhaslaykarchumnumaelamiphubadecbcanwnmak rwmthngphrasngkhcanwn 3 rup suxmwlchnbangaehngeriykehtukarnkhrngniwa Saffron Revolution hrux karptiwtiphakasawphstr 33 34 khnaphraphiksu sungepnsthabnthiidrbkhwamekharphxyangsungcakchawphma prakas pthm nikhhkrrm imrbbinthbatcakphuthiekiywkhxngkbrthbalthharphma thhar aelakhrxbkhrw aelaeriykrxngihthangkarphma khxothsxngkhkrsngkhxyangepnthangkarphayinwnthi 17 knyayn aetimidrbkartxbsnxng phiksusngkhcungerimekharwmkarprathwngdwytngaetwnthi 18 knyayn emuxrwmphuprathwngaelwmakkwa 1 aesnkhn karprathwngtxtanrthbalephdckarkhrngnicungnbwaepnkarprathwngtxtankhrngihythisudtngaetkarprathwngemuxpi ph s 2531 sungmiphuesiychiwitkwa 3 000 khn inkarichkalngthharekhaslaykarprathwng 35 phumisastr aekikhpraethsphma sungmiphunthithnghmd 676 578 tarangkiolemtr epnpraethsihythisudinexechiytawnxxkechiyngitaephndinihy hruxkhabsmuthrxinodcin aelaihyepnxndbthi 40 khxngolk tngxyurahwanglaticud 9 aela 29 ehnux aelalxngticud 92 aela 102 tawnxxkpraethsphmamiphrmaedntidtxkbbngklaethsyaw 271 kiolemtr 168 iml tidkbxinediythangtawntkechiyngehnuxyaw 1 468 kiolemtr 912 iml phrmaednthangehnuxaelatawnxxkechiyngehnuxtidtxkbthiebtaelamnthlyunnankhxngcinyaw 2 129 kiolemtr 1 323 iml tidkblawyaw 238 kiolemtr 148 iml aelatidkbithyyaw 2 416 kiolemtr 1 501 iml phmamiaenwchayfngtxenuxngtamxawebngkxlaelathaelxndamnthangtawntkechiyngitaelait sungepnhnunginsikhxngphrmaednthnghmd 36 karaebngekhtkarpkkhrxng aekikh dubthkhwamhlkthi ekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsphma praethsphmaaebngekhtkarpkkhrxnginradbphumiphakhxxkepn 7 ekht တ င ဒ သက sahrbphunthisungprachakrswnihyepnklumchatiphnthuphma aela 7 rth ပ ည နယ sahrbphunthisungprachakrswnihyepnchnklumnxy aela 1 dinaednshphaph ပ ည တ င စ နယ မ idaek ekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsphma ekhtchux emuxnghlwng phunthi tarangkiolemtr prachakr ph s 2557 1 ekhtsaikng saikng 93 704 8 5 325 347 37 2 ekhttanawsri thway 44 344 9 1 408 401 37 3 ekhtphaokh hngsawdi phaokh hngsawdi 39 402 3 4 867 373 37 4 ekhtmakew makew 44 820 6 3 917 055 37 5 ekhtmnthaely mnthaely 37 945 6 6 165 723 37 6 ekhtyangkung yangkung 10 276 7 7 360 703 37 7 ekhtxirwdi phasim 35 031 8 6 184 829 37 rthchux emuxnghlwng phunthi tarangkiolemtr prachakr ph s 2557 1 rthkachin myicina 89 041 8 1 689 441 37 2 rthkaya lxykx 11 731 5 286 627 37 3 rthkaehriyng phaxan 30 383 1 574 079 37 4 rthchan txngci 155 801 3 5 824 432 37 5 rthchin hakha 36 018 8 478 801 37 6 rthmxy emaalaeling 12 296 6 2 054 393 37 7 rthyaikh sitew 36 778 0 3 188 807 37 dinaednshphaphchux emuxnghlwng phunthi tarangkiolemtr prachakr ph s 2557 1 dinaednshphaphenpyidx enpyidx 7 054 1 160 242 37 emuxngihysud 10 xndbaerk aekikhkaremuxngkarpkkhrxng aekikhpraethsphmaephchiykbhnunginsngkhramklangemuxngthiyudeyuxthisudthamklangklumchatiphnthuthimixyumakmaysungyngaekimtk tngaet ph s 2505 thung 2554 praethsphmaxyuphayitrabxbephdckarthhar khnaphuyudxanackarpkkhrxngthukyubxyangepnthangkarin ph s 2554 hlngkareluxktngthwipin ph s 2553 aelamikartngrthbalphleruxninnamaethn aetthharyngmixiththiphlxyumak shprachachatiaelaxikhlayxngkhkaridrayngankarlaemidsiththimnusychnxyangtxenuxngaelaepnrabbinphma rwmthngkarkhalangephaphnthu karkhmkhun aerngnganedk thas karkhamnusy aelakarkhadesriphaphinkarphud inchwngpihlng phmaaelaphunathharidphxnprntxnkekhluxnihwprachathipityaelakalngphthnakhwamsmphnthxyangcha kbmhaxanacaelashprachachatiesrsthkic aekikh nkhryangkung praethsphmaxudmipdwythrphyakr aetesrsthkicphmaepnhnunginesrsthkicdxyphthnathisudinolk cidiphikhxngphmaxyuthi 42 953 landxllarshrth aelaetibotdwyxtraechliyrxyla 2 9 txpi sungepnxtrakaretibotthangesrsthkictasudinxnuphumiphakhlumnaokhng shphaphyuorp shrthxemrika aekhnadaaelaxikhlaypraethsidkahndkarlngothsthangesrsthkictxphmarabbsatharnsukhkhxngphmaepnhnunginrabbsatharnsukhthielwraythisudinolk xngkhkarxnamyolkcdxndbphmaiwxndbthi 190 sungepnxndbsudthay praethsphmami ekstrkrrm epnxachiphhlk ekhtekstrkrrmkhuxbriewndindxnsamehliympakaemnaxirwdi aemnasaotng aemnathway marid plukkhaweca pxkraeca xxy aelaphuchemuxngrxnxun swnekhtchan xyutidaemnaokhngplukphuchphkcanwnmak thaehmuxngaer phakhklangtxnbnminamnpiotreliym phakhtawnxxkechiyngehnux khudaer hin sngkasi aelaphakhtawnxxkechiyngit thaehmuxngdibukthangtxnitemuxngmaridmiephchraelahykcanwnmak karthapaim mikarthapaimskthangphakhehnux sngxxkkhayaelalxngmatamaemnaxirwdiekhasuyangkung xutsahkrrm kalngphthna xyubriewntxnlang echn yangkung aela marid aelathway epnxutsahkrrmtxeruxedinsmuthrthiihykhxngphmaskulengin aekikhskulenginkhxngpraethsphma khux ct Kyat xtraaelkepliynpraman 43 19 cttx 1 bath 38 hruxpraman 1 390 91 cttx 1 dxllarshrth 39 khxmuleduxnphvsphakhm ph s 2563 prachakrsastr aekikhdubthkhwamhlkthi prachakrsastrphma echuxchati aekikh dubthkhwamhlkthi echuxchatiinpraethsphma echuxchatiinpraethsphma pramankarkhraw echuxchati epxresntphma 68 ithihy 10 kaehriyng 7 yaikh 3 5 cin 3 mxy 2 kachin 1 5 xinediy 2 chin 1 kaya 0 8 echuxchatixun 5 canwnprachakrpraman 53 582 855 khn michatiphnthuphma 68 ithihy 10 kaehriyng 7 yaikh 3 5 cin 3 mxy 2 kachin 1 5 xinediy 2 chin 1 khaya 0 8 echuxchatixun 5 sasna aekikh dubthkhwamhlkthi sasnainpraethsphma sasnainpraethsphma 40 phuthth 87 9 khrist 6 2 xislam 4 3 phunban 0 8 hindu 0 5 xun 0 2 imnbthuxsasna 0 1 inpi kh s 2014 41 praethsphmamiprachakrthinbthuxsasna aebngiddngni sasnaphuthth 87 9 sasnakhrist 6 2 sasnaxislam 4 3 phunban 0 8 sasnahindu 0 5 xun 0 2 aelaimnbthuxsasna 0 1 phasa aekikh nxkcakphasaphma sungepnphasathangkaraelw phmamiphasahlkthiichnganinpraethsthungxik 18 phasa 42 odyaebngtamtrakulphasaiddngni trakulphasaxxsotrexechiytik idaek phasamxy phasapahlxng phasaplng palng phasaparwk saeniyngmatrthankhxngphasawa aelaphasawa trakulphasacin thiebt idaek phasaphma phasathangkar phasakaehriyng phasaxarakn yaikh phasacingephaa kachin aelaphasaxakha trakulphasakhra ith idaek phasaithihy chan phasaithlux phasaithkhun phasaithkhati miphuphudhnaaenninrthchanaelarthkachin swnphasaithythinit phasaithyklang aelaphasaithythinxisan miphuphudinekhttanawsri trakulphasamng emiyn idaek phasamngaelaphasaeya emiyn trakulphasaxxsotrniechiyn idaek phasamxaeknaelaphasamlayu inekhttanawsriwthnthrrm aekikhwthnthrrmkhxngphmaidrbxiththiphlthngcakmxy cin xinediy machanan dngsathxnihehnindanphasa dntri aelaxahar sahrbsilpakhxngphmannidrbxiththiphlcakwrrnkhdiaelaphraphuththsasnanikayethrwathmatngaetkhrngobran inpccubnniwthnthrrmphmayngidrbxiththiphlcaktawntkmakkhun sungehnidchdcakekhtchnbthkhxngpraeths dankaraetngkaykhxngphmathngchayaelahyingniymnungosrng eriykwa olnci longyi swnkaraetngkayaebbobraneriykwa luntayaxaecha lun taya acheik karkhmnakhm aekikh sthanirthifyangkung karkhnsngthangbk idaek thangthnnaelathangrthif thangthnn thnninphmaswnihykhnanipkbphuekhaaelaaemna thxdiptamkhwamyawkhxngpraeths echnediywkbthangrthif thnnsaytang thisakhymidngni thnnsayphma epnthnnsaysakhythiechuxmtxrahwangyangkungkbemuxngkhunhming sungxyuthangtxnitkhxngcin mikhwamyawinekhtphmathungemuxnghmuaec praman 1 160 kiolemtr aelamikhwamyawinekhtcincakhmuaecthungkhunhming praman 90 kiolemtr thnnsayniphanemuxngtang khux hngsawdi txngxu pyinmana emathila mnthaely emebiyngkxdetk sipx laesiyw aesnhwi hmuaec rwmkhwamyawthngsinpraman 2 140 kiolemtr ichkarthukvdukal swnthangrthifkhxngphmaidepiddaeninkartngaetpi ph s 2481karkhnsngthangna karkhmnakhmkhnsngthangnaphayinpraeths nbwamikhwamsakhytxesrsthkickhxngpraethsphmaepnxyangmak aelayngepnesnthangkhmnakhmhlkmatngaetxdit enuxngcakphunthibriewnpakaemnaxirwdimithangnaxyumakmay aelaepnekhtthimiprachachnphlemuxngxasyxyuhnaaennthisud prakxbkbesnthangthnnaelathangrthifyngmicakdxangxing aekikh Largest Ethnic Groups In Myanmar Worldatlas Burma The World Factbook U S Central Intelligence Agency The 2014 Myanmar Population and Housing Census The Union Report Religion PDF myanmar unfpa org Department of Population Ministry of Labour Immigration and Population MYANMAR khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 29 March 2018 subkhnemux 3 February 2019 ACT Health Community Profile pg 1 PDF Multicultural Health Policy Unit khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 11 April 2015 subkhnemux 5 August 2018 Myanmar Population 2018 Worldometers worldometers info 6 0 6 1 6 2 6 3 World Economic Outlook Database October 2019 IMF org International Monetary Fund subkhnemux 3 January 2020 GINI index World Bank estimate data worldbank org World Bank subkhnemux 5 March 2019 8 0 8 1 Human Development Report 2020 The Next Frontier Human Development and the Anthropocene PDF United Nations Development Programme 15 December 2020 pp 343 346 ISBN 978 92 1 126442 5 subkhnemux 16 December 2020 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imsmehtusmphl miniyamchux HDI hlaykhrngdwyenuxhatangkn prakasrachbnthitysthan eruxng kahndchuxpraeths dinaedn ekhtkarpkkhrxng aelaemuxnghlwng PDF rachkiccanuebksa 118 phiess 117 ng 2 26 phvscikayn 2544 Check date values in date help rachbnthitysthan phcnanukrm chbbrachbnthitysthan ph s 2554 echlimphraekiyrtiphrabathsmedcphraecaxyuhw enuxnginoxkasphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 7 rxb 5 thnwakhm 2554 krungethph rachbnthitysthan 2556 hna 804 phma 1 phama n chuxpraethsaelachnchatihnungxyuthangthistawntkaelatawntkechiyngehnuxkhxngpraethsithy khawprachasmphnth sanknganrachbnthitysphachiaecngkha orhinca aela emiynma PDF sanknganrachbnthityspha subkhnemux 1 kumphaphnth 2564 Check date values in accessdate help The World Factbook Burma cia gov subkhnemux 4 May 2016 Lieberman p 152 Burma Human Rights Watch subkhnemux 6 July 2013 Myanmar Human Rights Amnesty International USA subkhnemux 6 July 2013 World Report 2012 Burma Human Rights Watch ekb cakaehlngedimemux 2013 06 30 subkhnemux 6 July 2013 Unknown parameter deadurl ignored help Madhani Aamer 16 November 2012 Obama administration eases Burma sanctions before visit USA Today Fuller Thomas Geitner Paul 23 April 2012 European Union Suspends Most Myanmar Sanctions The New York Times Greenwood Faine 27 May 2013 The 8 Stages of Genocide Against Burma s Rohingya UN DispatchUN Dispatch Undispatch com subkhnemux 13 April 2014 EU welcomes measured Myanmar response to rioting Retuer 11 June 2012 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2012 08 06 subkhnemux 2016 03 29 Q amp A Communal violence in Burma BBC subkhnemux 14 October 2013 xangxingphidphlad payrabu lt ref gt imthuktxng immikarkahndkhxkhwamsahrbxangxingchux imf2 Eleven Media 4 September 2013 Income Gap world s widest The Nation subkhnemux 15 September 2014 McCornac Dennis 22 October 2013 Income inequality in Burma Democratic Voice of Burma subkhnemux 15 September 2014 https www theguardian com world 2007 sep 28 burma uk 26 0 26 1 Ferrara 2003 pp 313 Aung Thwin Maureen 1989 Burmese Days Archived 2006 02 23 thi ewyaebkaemchchin Foreign Affairs Fogarty Phillipa 7 August 2008 Was Burma s 1988 uprising worth it BBC News Wintle 2007 Ottawa Citizen 24 September 1988 pg A 16 Associated Press Chicago Tribune 26 September 1988 http www manager co th IndoChina ViewNews aspx NewsID 9500000100787 phmaxangkhunrakhanamnephuxaebngebapharapraeths Military junta threatens monks in Burma 100 000 Protestors Flood Streets of Rangoon in Saffron Revolution http www voanews com thai 2007 09 20 voa2 cfm phrasngkhhlayrxyrupinphma edinkhbwnprathwngrthbalthharepnkhrngthi 2 1 Geography of Myanmar 37 00 37 01 37 02 37 03 37 04 37 05 37 06 37 07 37 08 37 09 37 10 37 11 37 12 37 13 37 14 The Union Report Census Report Volume 2 The 2014 Myanmar Population and Housing Census Nay Pyi Taw Ministry of Immigration and Population 2015 p 12 https www curvert com th thb mmk 1 https www curvert com th mmk usd 1 Pew Research Center s Religion amp Public Life Project Burma Pew Research Center 2010 2 Religion in Myanmar sunymanusywithyasirinthr xngkhkrmhachn nithrrskarthawr klumchatiphnthu aelaobrankhdi chn 5 brrnanukrm aekikhLieberman Victor B 2003 Strange Parallels Southeast Asia in Global Context c 800 1830 volume 1 Integration on the Mainland Cambridge University Press ISBN 978 0 521 80496 7 Myint U Thant 2006 The River of Lost Footsteps Histories of Burma Farrar Straus and Giroux ISBN 978 0 374 16342 6 skulengin aekikhCharney Michael W 1999 History of Modern Burma Cambridge University Press Kemp Hans 2013 Burmese Light Impressions of the Golden Land illustrated with text by Tom Vater ed Visionary World ISBN 962856370X Burma s Western Border as Reported by the Diplomatic Correspondence 1947 1975 Archived 2015 05 18 thi ewyaebkaemchchin by Aye Chanaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb praethsphmarthbal Republic of the Union of Myanmar President s Office Myanmar National Portal Chief of State and Cabinet Members from the Central Intelligence Agency CIA khxmulthwip praethsphma khxmulkarthxngethiywcak wikithxngethiyw General information about Myanmar Burma Myanmar search Engine Burma entry at The World Factbook Burma from UCB Libraries GovPubs praethsphma thiewbist Curlie Burma profile from the BBC News Myanmar at Encyclopaedia Britannica Wikimedia Atlas of Myanmar Interactive timeline of turning points in Burmese history Key Development Forecasts for Myanmar from International Futures Online Burma Myanmar Library Classified and annotated links to more than 17 000 full text documents on Burma Myanmaresrsthkic Taipei American Chamber of Commerce Topics Magazine Analysis November 2012 Myanmar Southeast Asia s Last Frontier for Investment By David DuBynekarekstr Myanmar Business Today Print Edition 27 February 2014 A Roadmap to Building Myanmar into the Food Basket of Asia by David DuByne amp Hishamuddin Koh Myanmar Business Today Print Edition 19 June 2014 Myanmar s Institutional Infrastructure Constraints and How to Fill the Gaps by David DuByne amp Hishamuddin Kohkarkha World Bank Summary Trade Statistics Myanmarsingaewdlxm Myanmar Marine Biodiversity Atlas Online from the Wildlife Conservation Society and University of Exeterekhathungcak https th wikipedia org w index php title praethsphma amp oldid 9572892, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม