fbpx
วิกิพีเดีย

พระพรหม

พระพรหม (สันสกฤต: ब्रह्मा พฺรหฺมา; อังกฤษ: Brahma; เตลูกู: బ్రహ్మ; )ในพระพุทธศาสนาคือท้าวมหาธาดาปชาบดีพรหม เป็นเทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา เป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล และให้กำเนิดคัมภีร์พระเวท

พระพรหม
การสร้างสรรค์, สติปัญญา และ พระเวท
ส่วนหนึ่งของ ตรีมูรติ
เทวรูปพระพรหมที่แพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งถอดแบบมาจากเทวรูปของศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
ชื่ออื่นเวทนาถ, คยเนศวร, จตุรมุข, สวายัมพู
ชื่อในอักษรเทวนาครีब्रह्म
ชื่อในการทับศัพท์ภาษาสันสกฤตBrahma
ส่วนเกี่ยวข้องปรพรหมัน, ตรีมูรติ, เทวะ,
วิมานพรหมโลก
มนตร์।। ॐ वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमही तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ।। (โอม เวทาตมนายะ วิทมะหิ หิรัญญะครรภายะ ธีมาหิ ตันโน พรหมา ปรโกทยาตะ), โอม พรหมยะ นะมะ
อาวุธBrahmastra, Brahmashirsha astra, Brahmanda astra
สัญลักษณ์พระเวท
พาหนะหงส์ นามว่า หงสกุมาร/หงสราช
เทศกาลKartik Purnima, Srivari Brahmotsavam
ข้อมูลส่วนบุคคล
คู่ครองพระสุรัสวดี (พระอัครมเหสี) และ คยาตรี (ตาม สกันทปุราณะ)
บุตร - ธิดาพระมนู, จตุรกุมาร, Narada, Daksha, Marichi ฯลฯ
พี่น้องพระลักษมี (ตาม สกันทปุราณะ)


พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ มีพาหนะเป็นหงส์หรือห่าน พระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้

ในคัมภีร์มัตสยาปุราณะเล่าว่า พระพรหมเดิมทีมีถึงห้าพักตร์ การที่มีห้าพักตร์เกิดจาก การที่พระพรหมให้ได้กำเนิดผู้หญิงนางหนึ่งชื่อ ศตรูป ขึ้นมา ความงามของศตรูปทำให้พระองค์หลงใหล เมื่อศตรูปนี้เคลื่อนไปทางใด พระพรหมก็จะหันพระพักตร์เพื่อมองตามไปด้วย แต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพรหมไปดูแคลนพระศิวะเข้า ทำให้พระศิวะพิโรธ และใช้ไฟบรรลัยกัลป์จากพระเนตรที่สามที่กลางพระนลาฏเผาพระพักตร์ที่อยู่ด้านบนเศียรของพระพรหม จนเหลือเพียงสี่พักตร์ แต่อีกความเชื่อหนึ่งเล่าว่า เพราะพักตร์ด้านบนของพระพรหมนั้นเจิดจรัสมาก ทำให้พวกสุระและอสุระทนไม่ได้ จึงขอร้องให้พระศิวะเป็นผู้ตัดให้

และยังเชื่อด้วยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่ละส่วน ได้แก่ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์, กษัตริย์เกิดจากอก, แพศย์เกิดจากท้อง และศูทรเกิดจากเท้า

ตามมติของพราหมณาจารย์แต่โบราณกล่าวถึงตำราพรหมชาติ ว่าเป็นตำราที่มาจากพรหม ตำราพุทธลักษณะที่ฤษีแต่งไว้ก็มาจากพรหม เหตุที่รู้เห็นถึงพุทธลักษณะได้เพราะพรหมเป็นผู้มีอายุยืนและได้รู้เห็นเรื่องราวต่าง ๆ อยู่ตลอดกาลนาน เมื่อเวลาพราหมณ์หนุ่มเที่ยวสืบหาที่เรียนและทำความเคารพนบนอบในผู้เฒ่าผู้แก่อยู่นั้น พระพรหมเห็นแก่ความกรุณา พอทราบเรื่อง จึงได้แปลงเพศมาเป็นพราหมณ์ฤษีแล้วบอกวิชา ทั้งเรื่องมนต์ ไสยเวท ตำราพยากรณ์ ตำราดูลักษณะของหมอดู ต่าง ๆนั้นเองพราหมณ์จึงถือว่ามาจากพรหม และจึงได้นับถือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีความงดงาม แม้คัมภีร์ปิงคละดาบส ตำราโตลกจือโหราศาสตร์จีน ถึงตลอดคัมภีร์โหราศาสตร์ในรุ่นหลัง ๆ ก็ได้กล่าวว่าได้มาแต่ฤษีและเทวะบันดาล อาจารย์ผู้ที่เรียนรู้ไว้ต่างกล่าวถึงสิ่งมงคลนี้ในทำนองเดียวกัน

ในคติของชาวไทยที่รับคติความเชื่อจากศาสนาพรหมณ์-ฮินดู เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิต ชะตาชีวิตของบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียกว่า "พรหมลิขิต" และผู้ใดที่บูชาพระพรหมอยู่เป็นนิจ พระองค์จะประทานพรให้สมหวัง เรียกว่า "พรพรหม" หรือ "พรหมพร" และยังเป็นเทพประจำทิศเบื้องบนอีกด้วย

ด้วยเหตุดังนี้ พระพรหมจึงมีพระนามต่าง ๆ อาทิ "พรหมธาดา" หรือ "ประชาบดี" (ผู้สร้าง), "หงสรถ" หรือ "หงสวาหน" (ผู้มีหงส์เป็นพาหนะ), "จตุรพักตร์" (ผู้มีสี่หน้า), "ปรเมษฐ์" (ผู้ประเสริฐ) เป็นต้น ส่วนในลิลิตโองการแช่งน้ำเรียกว่า "ขุนหงส์ทองเกล้าสี่"

โดยความหมายของคำว่า "พรหม" หมายถึง "ความเจริญ, ความกว้างขวาง, ความขยายตัว หรือความเบิกบาน" ดังนั้นตามคติและวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนาจึงมีคำว่า พรหม ประกอบคำศัพท์ เช่น "พรหมจรรย์", "พรหมบุตร" หรือ "พรหมวิหาร 4" เป็นต้น

ในพระพุทธศาสนา

ดูบทความหลักที่: พระพรหม (ศาสนาพุทธ)
 
พรหมในคติพุทธศาสนา: พรหมชั้น "รูปพรหม" ในไตรภูมิพระร่วง ฉบับกรุงธนบุรี

พระพรหม เป็นเทวดาชั้นสูงกว่าเทวดาทั่วไปในฉกามาพจร แต่มีการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจกิเลส (โลภะ โทสะ โมหะ แต่ในภพชาติก่อนจุติและปฏิสนธิเป็นพรหมมีกุศลมาก มีฌาณสมาบัติเป็นอารมณ์ เมื่อตายจึงไปเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้) อยู่ในสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นพรหม (พรหมภูมิ) ในพระพุทธศาสนาพระพรหมนั้นมีหลายองค์ซึ่งต่างจากฮินดูที่มีพระพรหมเพียงพระองค์เดียว

พระพรหมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พรหมที่มีรูป เรียกว่า "รูปพรหม" มีทั้งหมด 16 ชั้น มีอธิบดีพรหมปกครองในเเต่ละชั้นโดยมีท้าวมหาธาดาปชาบดีพรหม เป็นพรหมาธิบดีสูงสุด และพรหมที่ไม่มีรูป เรียกว่า "อรูปพรหม" มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยอรูปพรหมจะสูงกว่ารูปพรหม ไม่มีอธิบดีพรหมเพราะไม่มีรูปมีเเต่วิญญาณ อยู่ในสภาวะจิต

พระพรหมไม่มีเพศ เเต่จะเเสดงรูปลักษณ์เป็นบุรุษเพศ จึงไม่มีสตรีเพศในชั้นพรหม ไม่ต้องกินไม่ต้องบริโภคอาหาร เหมือนสัตวโลกในภูมิอื่น ด้วยว่าแช่มชื่นอิ่มเอิบโดยมีฌานสมาบัติเป็นอาหาร จึงไม่ต้องขับถ่าย

อ้างอิง

 1. พระพรหม
 2. "พระพรหม". ไทยรัฐ. 30 March 2014. สืบค้นเมื่อ 30 March 2014.
 3. ประวัติพระพรหม
 4. คัมภีร์ อสีติธาตุ คำอธิบายท้ายตำราภาคที่สี่ โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ ของ หลวงวิศาลดรุณกร (อ้น สาริกบุตร)
 5. "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง". บ้านจอมยุทธ์. สืบค้นเมื่อ 10 June 2014.
 6. พรหม จากสนุกดอตคอม
 7. สุจิตต์ วงษ์เทศ. "พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน ?. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549, หน้า 104
 • นิตย์ จารุศร (รวบรวม และ เรียบเรียง). สารธรรม. กรุงเทพฯ : เหรียญบุญ การพิมพ์, 2547.
 • พระพานิช ญาณชีโว. ไตรภูมิพระร่วง (ฉบับย่อความ). กรุงเทพฯ : ตรงหัว,, 2539.
 • เสฐียรโกเศศ. ไตรภูมิกถา หรือ ไตรภูมิพระร่วง พระราชนิพนธ์ในพญาลิไทย. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2545.
 • เสฐียรโกเศศ. เล่าเรื่องในไตรภูมิ. ธนบุรี : โรงพิมพ์อักษรเพชรเกษม, 2512.

พระพรหม, นสกฤต, रह, รห, มา, งกฤษ, brahma, เตล, రహ, ในพระพ, ทธศาสนาค, อท, าวมหาธาดาปชาบด, พรหม, เป, นเทพเจ, าส, งส, ตร, รต, ในคต, ของศาสนาฮ, นด, เป, นเทพเจ, าแห, งการสร, างสรรค, ความเมตตา, เป, นพระผ, สร, างโลกและให, กำเน, ดส, งต, าง, ในจ, กรวาล, และให, กำเน, ดค. phraphrhm snskvt ब रह म ph rh ma xngkvs Brahma etluku బ రహ మ inphraphuththsasnakhuxthawmhathadapchabdiphrhm epnethphecasungsud trimurti inkhtikhxngsasnahindu epnethphecaaehngkarsrangsrrkh khwamemtta epnphraphusrangolkaelaihkaenidsingtang inckrwal aelaihkaenidkhmphirphraewth 1 phraphrhmkarsrangsrrkh stipyya aela phraewthswnhnungkhxng trimurtiethwrupphraphrhmthiaephrhlayinpraethsithy sungthxdaebbmacakethwrupkhxngsalthawmhaphrhm orngaermexrawnchuxxunewthnath khyenswr cturmukh swaymphuchuxinxksrethwnakhriब रह मchuxinkarthbsphthphasasnskvtBrahmaswnekiywkhxngprphrhmn trimurti ethwa wimanphrhmolkmntr ॐ व द त मन य व द मह ह रण यगर भ य ध मह तन न ब रह म प रच दय त oxm ewthatmnaya withmahi hiryyakhrrphaya thimahi tnon phrhma prokthyata oxm phrhmya namaxawuthBrahmastra Brahmashirsha astra Brahmanda astrasylksnphraewthphahnahngs namwa hngskumar hngsrachethskalKartik Purnima Srivari Brahmotsavamkhxmulswnbukhkhlkhukhrxngphrasurswdi phraxkhrmehsi aela khyatri tam sknthpurana butr thidaphramnu cturkumar Narada Daksha Marichi lphinxngphralksmi tam sknthpurana phraphrhmmisiphktr phrasxswmlukprakha phrahtthaetlakhangthuxdxkbw khmphir aelahmxna miphahnaepnhngshruxhan phrachayakhuxphrasurswdi ethphiaehngsilpawithyakaraelakhwamrxbruinkhmphirmtsyapuranaelawa phraphrhmedimthimithunghaphktr karthimihaphktrekidcak karthiphraphrhmihidkaenidphuhyingnanghnungchux strup khunma khwamngamkhxngstrupthaihphraxngkhhlngihl emuxstrupniekhluxnipthangid phraphrhmkcahnphraphktrephuxmxngtamipdwy aetwamikhrnghnungthiphraphrhmipduaekhlnphrasiwaekha thaihphrasiwaphiorth aelaichifbrrlyklpcakphraentrthisamthiklangphranlatephaphraphktrthixyudanbnesiyrkhxngphraphrhm cnehluxephiyngsiphktr aetxikkhwamechuxhnungelawa ephraaphktrdanbnkhxngphraphrhmnnecidcrsmak thaihphwksuraaelaxsurathnimid cungkhxrxngihphrasiwaepnphutdih 2 aelayngechuxdwywaphraphrhmepnphusrangbukhkhlinwrrnatang cakxwywaaetlaswn idaek phrahmnekidcakphraoxsth kstriyekidcakxk aephsyekidcakthxng aelasuthrekidcaketha 3 tammtikhxngphrahmnacaryaetobranklawthungtaraphrhmchati waepntarathimacakphrhm 4 taraphuththlksnathivsiaetngiwkmacakphrhm ehtuthiruehnthungphuththlksnaidephraaphrhmepnphumixayuyunaelaidruehneruxngrawtang xyutlxdkalnan emuxewlaphrahmnhnumethiywsubhathieriynaelathakhwamekharphnbnxbinphuethaphuaekxyunn phraphrhmehnaekkhwamkruna phxthraberuxng cungidaeplngephsmaepnphrahmnvsiaelwbxkwicha thngeruxngmnt isyewth taraphyakrn taradulksnakhxnghmxdu tang nnexngphrahmncungthuxwamacakphrhm aelacungidnbthuxknwaepnkhxngskdisiththimikhwamngdngam aemkhmphirpingkhladabs taraotlkcuxohrasastrcin thungtlxdkhmphirohrasastrinrunhlng kidklawwaidmaaetvsiaelaethwabndal xacaryphuthieriynruiwtangklawthungsingmngkhlniinthanxngediywkninkhtikhxngchawithythirbkhtikhwamechuxcaksasnaphrhmn hindu echuxwaphraphrhmepnphulikhit chatachiwitkhxngbukhkhltang tngaetekidcntay eriykwa phrhmlikhit aelaphuidthibuchaphraphrhmxyuepnnic phraxngkhcaprathanphrihsmhwng eriykwa phrphrhm hrux phrhmphr 1 aelayngepnethphpracathisebuxngbnxikdwy 5 dwyehtudngni phraphrhmcungmiphranamtang xathi phrhmthada hrux prachabdi phusrang hngsrth hrux hngswahn phumihngsepnphahna cturphktr phumisihna premsth phupraesrith epntn 6 swninlilitoxngkaraechngnaeriykwa khunhngsthxngeklasi 7 odykhwamhmaykhxngkhawa phrhm hmaythung khwamecriy khwamkwangkhwang khwamkhyaytw hruxkhwamebikban dngnntamkhtiaelawtrptibtitang thnginsasnaphrahmn hindu aelaphuththsasnacungmikhawa phrhm prakxbkhasphth echn phrhmcrry phrhmbutr hrux phrhmwihar 4 epntn 6 inphraphuththsasna aekikhdubthkhwamhlkthi phraphrhm sasnaphuthth phrhminkhtiphuththsasna phrhmchn rupphrhm initrphumiphrarwng chbbkrungthnburi phraphrhm epnethwdachnsungkwaethwdathwipinchkamaphcr aetmikarewiynwaytayekiddwyxanackiels olpha othsa omha aetinphphchatikxncutiaelaptisnthiepnphrhmmikuslmak michansmabtiepnxarmn emuxtaycungipekidthiswrrkhchnni xyuinswrrkhthieriykwachnphrhm phrhmphumi inphraphuththsasnaphraphrhmnnmihlayxngkhsungtangcakhinduthimiphraphrhmephiyngphraxngkhediywphraphrhmaebngxxkepn 2 praephth khux phrhmthimirup eriykwa rupphrhm mithnghmd 16 chn mixthibdiphrhmpkkhrxngineetlachnodymithawmhathadapchabdiphrhm epnphrhmathibdisungsud aelaphrhmthiimmirup eriykwa xrupphrhm mithnghmd 4 chn odyxrupphrhmcasungkwarupphrhm immixthibdiphrhmephraaimmirupmieetwiyyan xyuinsphawacitphraphrhmimmiephs eetcaeesdngruplksnepnburusephs cungimmistriephsinchnphrhm imtxngkinimtxngbriophkhxahar ehmuxnstwolkinphumixun dwywaaechmchunximexibodymichansmabtiepnxahar cungimtxngkhbthayxangxing aekikh 1 0 1 1 phraphrhm phraphrhm ithyrth 30 March 2014 subkhnemux 30 March 2014 prawtiphraphrhm khmphir xsitithatu khaxthibaythaytaraphakhthisi ohrasastrithymatrthanchbbsmburn khxng hlwngwisaldrunkr xn sarikbutr praephnikhunekhaphnmrung bancxmyuthth subkhnemux 10 June 2014 6 0 6 1 phrhm caksnukdxtkhxm sucitt wngseths phlnglaw chawxisan macakihn krungethph mtichn 2549 hna 104 nity carusr rwbrwm aela eriyberiyng sarthrrm krungethph ehriyybuy karphimph 2547 phraphanich yanchiow itrphumiphrarwng chbbyxkhwam krungethph trnghw 2539 esthiyrokess itrphumiktha hrux itrphumiphrarwng phrarachniphnthinphyaliithy krungethph xngkhkarkhakhxngkhuruspha 2545 esthiyrokess elaeruxnginitrphumi thnburi orngphimphxksrephchreksm 2512 khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb phraphrhmekhathungcak https th wikipedia org w index php title phraphrhm amp oldid 9553662, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม