fbpx
วิกิพีเดีย

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: electronics) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็น active component เช่นหลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด และ Integrated Circuit และ ชิ้นส่วน พาสซีฟ (อังกฤษ: passive component) เช่น ตัวนำไฟฟ้า, ตัวต้านทานไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุ และคอยล์ พฤติกรรมไม่เชิงเส้นของ active component และความสามารถในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนทำให้สามารถขยายสัญญาณอ่อนๆให้แรงขึ้นเพื่อการสื่อสารทางภาพและเสียงเช่นโทรเลข, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์ เป็นต้น อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารข้อมูลโทรคมนาคม ความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ปิดเปิดวงจรถูกนำไปใช้ในวงจร ลอจิกเกต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักในระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ยังถูกนำไปใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในการส่งพลังงานไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ การผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมต่างๆอีกมาก

ส่วนประกอบของเทคโนโลยี Surface-mount

อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้า โดยจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง, การกระจาย, การสวิทช์, การจัดเก็บและการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปและมาจากพลังงานรูปแบบอื่น ๆ โดยใช้สายไฟ, มอเตอร์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สวิตช์, รีเลย์, หม้อแปลงไฟฟ้า ตัวต้านทานและส่วนประกอบที่เป็นพาสซีพอื่นๆ ความแตกต่างนี้เริ่มราวปี 1906 เป็นผลจากการประดิษฐ์ไตรโอดโดยลี เดอ ฟอเรสท์ ซึ่งใช้ขยายสัญญาณวิทยุที่อ่อนๆได้ ทำให้เกิดการออกแบบและพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณเสียงและหลอดสูญญากาศ จึงเรียกสาขานี้ว่า "เทคโนโลยีวิทยุ" จนถึงปี 1950

ปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ใช้ชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำเพื่อควบคุมการทำงานของอิเล็กตรอน การศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและเทคโนโลยีโซลิดสเตต ในขณะที่การออกแบบและการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ภายใต้สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่เป็นแอคทีพคือต้องมีกระแสไฟฟ้าป้อนให้ตลอดจึงทำงานได้ เช่น หลอดสูญญากาศ, ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งคือพาสซีพคือการทำงานได้โดยไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าแต่ใช้คุณสมบัติส่วนตัวเช่นตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, หม้อแปลง, สายไฟ, ใยแก้วนำแสง, คอยล์ เป็นต้น ชื้นส่วนเหล่านี้จะเชื่อมต่อกันด้วยการบัดกรีบนแผงวงจรพิมพ์ (PCB) เพื่อสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชันโดยเฉพาะ (เช่นเครื่องขยายเสียงสัญญาณวิทยุหรือ oscillator) ชิ้นส่วนประกอบอาจประกอบโดยลำพังหรือเป็นกลุ่มที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นวงจรรวม

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต้น

หลอดสูญญากาศเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่ที่สุด ใช้เป็นชิ้นส่วนหลักในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงกลางทศวรรษที่ 1980. หลังจากนั้นอุปกรณ์โซลิดสเตตได้เข้ามาแทนที่อย่างสิ้นเชิง หลอดสูญญากาศยังคงถูกใช้ในบางงานที่ต้องการความสามารถพิเศษ เช่นเครื่องขยายสัญญาณวิทยุกำลังสูง, จอภาพ, อุปกรณ์ภาพและเสียงสำหรับมืออาชีพบางชนิด,และอุปกรณ์ไมโครเวฟต่างๆ

ประเภทของวงจร

วงจรและส่วนประกอบสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: แอนะล็อกและดิจิทัล อุปกรณ์เฉพาะอย่างอาจประกอบด้วยทั้งสองประเภท

วงจรอะนาล็อก

เครื่องใช้ไฟฟ้าอะนาล็อกส่วนใหญ่ เช่นเครื่องรับวิทยุ ถูกสร้างขึ้นจากการรวมกันของวงจรพื้นฐานไม่กี่ชนิด วงจรแอนะล็อก ใช้สัญญาณไฟฟ้าที่ติดกันต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสัญญาณที่ไม่ติดกันต่อเนื่องในวงจรดิจิทัล

วงจรแอนะล็อกบางครั้งเรียกว่าวงจรเชิงเส้นแม้ว่าผลกระทบที่ไม่ใช่เชิงเส้นจำนวนมากถูกใช้ในวงจรแอนะล็อกเช่นวงจรผสมสัญญาณ, วงจร modulators ฯลฯ ตัวอย่างของวงจรแอนะล็อกก็คือเครื่องขยายเสียงทั้งแบบหลอดสูญญากาศและแบบทรานซิสเตอร์, เครื่อง Operation Amplifier และ วงจร oscillators แบบที่สร้าง sine wave

ปัจจุบัน ไม่ค่อยพบวงจรสมัยใหม่​​ที่เป็นแอนะล็อกอย่างสิ้นเชิง เพราะวงจรแอนะล็อกอาจใช้วงจรดิจิทัลหรือแม้กระทั่งไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน วงจรประเภทนี้มักถูกเรียกว่า "วงจรผสม" มากกว่าเป็นแอนะล็อกหรือดิจิทัลอย่างใดอย่างหนึ่ง

บางครั้งอาจยากที่จะแยกความแตกต่างระหว่างวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล เช่นวงจรเปรียบเทียบซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้าหลายระดับที่ต่อเนื่องเป็นอินพุท แต่เอ้าท์พุทเป็นหนึ่งในสองระดับแบบดิจิทัล ในทำนองเดียวกันเครื่องขยายทรานซิสเตอร์แบบแรงขับเกินกำลังมีเอ้าท์พุทเป็นรูปคลื่น


วงจรดิจิทัล

วงจรดิจิทัลเป็นวงจรไฟฟ้าที่ทำงานกับสัญญาณที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง วงจรดิจิทัลเป็นตัวแทนทางกายภาพที่พบบ่อยที่สุดของพีชคณิตบูลีนและเป็นพื้นฐานของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด วิศวกรส่วนใหญ่เข้าใจคำว่า "วงจรดิจิทัล", "ระบบดิจิทัล" และ "ลอจิก" สามารถใช้แทนกันได้ วงจรดิจิทัลส่วนใหญ่ใช้ระบบเลขฐานสองที่มีสองระดับแรงดันไฟฟ้าที่มีความหมายเป็น "0" และ "1" โดยที่ "0" มักจะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า ในขณะที่ "1" จะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า แต่บางระบบอาจจะใช้สลับกัน ระบบเทอร์นารี (สามระดับ) อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาเครื่องต้นแบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป, นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมโปรแกรมลอจิก (Programmable Logic Control, PLC)(ใช้ในการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม) ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากวงจรดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ตัวอย่างวงจรดิจิทัล:

อุปกรณ์ผสม:

การกระจายความร้อนและการจัดการความร้อน

ความร้อนที่สร้างโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการระบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวได้และช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือในระยะยาว เทคนิคในการระบายความร้อนประกอบด้วย heat sink และพัดลมระบายอากาศและรูปแบบอื่น ๆ เช่นระบบน้ำเย็น

สัญญาณรบกวน

สัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ถูกนิยามว่าเป็นสิ่งรบกวนที่ไม่พึงประสงค์วางทับอยู่บนสัญญาณที่ดี มีผลทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของข้อมูล สัญญาณรบกวนมีผลกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด อาจถูกสร้างขึ้นจากเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ หรือถ้าเกิดจากความร้อนก็จะสามารถทำให้ลดลงได้โดยการลดอุณหภูมิในการทำงานของวงจร ประเภทอื่น ๆ ของสัญญาณรบกวนเช่นเสียงปืนซึ่งไม่สามารถลบได้เนื่องจากข้อจำกัดในคุณสมบัติทางกายภาพ

ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการทางคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของอิเล็กทรอนิกส์ ในการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ของการวิเคราะห์วงจรอีกด้วย

การวิเคราะห์วงจรคือการศึกษาวิธีการของการแก้ระบบเชิงเส้นทั่วไปสำหรับตัวแปรที่ไม่ทราบเช่นแรงดันที่โหนดบางอย่างหรือกระแสผ่านสาขาหนึ่งของเครือข่าย เครื่องมือวิเคราะห์ทั่วไปสำหรับการนี้คือวงจรจำลอง SPICE

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะศึกษาและเข้าใจอิเล็กทรอนิกส์คือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากธรรมชาติของทฤษฎีเชิงประจักษ์ของอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาของอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองนี้จะใช้ในการพิสูจน์, ตรวจสอบและการบังคับใช้ในทฤษฎีบทเช่นกฎของโอห์ม, กฎของ Kirchhoff ฯลฯ ในอดีต ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จริงทางกายภาพ แต่ในปีที่ผ่านมาแนวโน้มจะใช้ซอฟต์แวร์จำลองเช่น CircuitLogix, Multisim และ PSPICE

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD)

วันนี้วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์สามารถออกแบบวงจรโดยการใช้บล็อกที่ถูกสร้างสำเร็จรูปไว้ก่อนแล้ว เช่น แหล่งจ่ายไฟฟ้า, สารกึ่งตัวนำ (เช่นทรานซิสเตอร์) และวงจรรวม โปรแกรมการออกแบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเช่นโปรแกรมจับภาพแผนผังวงจรและโปรแกรมการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) บริษัทยอดนิยมในโลกของโปรแกรมการออกแบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ได้แก่ NI Multisim, Cadence (ORCAD), EAGLE PCB and Schematic, Mentor (PADS PCB and Logic Schematic), Altium (Protel), LabCentre อิเล็กทรอนิกส์ (Proteus), gEDA, KiCad และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการสร้าง

มีวิธีการที่แตกต่างกันในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงต้นมักจะใช้การเดินสายไฟแบบจุดต่อจุดของแต่ละชิ้นส่วนบนแผ่นไม้เพื่อสร้างวงจร การสร้างวงจรด้วย cordwood และใช้การพันสายแทนบัดกรีก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่ใช้ทันสมัย​​ที่สุดตอนนี้คือใช้แผงวงจรพิมพ์ที่ทำจากวัสดุเช่น FR4 หรือถูกกว่า (อ่อนแต่ทนทาน), กระดาษเรซิ่นสังเคราะห์ (SRBP หรือ Paxoline / Paxolin (เครื่องหมายการค้า) และ FR2) ความกังวลเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ปลายทางที่สหภาพยุโรปมีข้อจำกัด ของสารอันตราย (RoHS) และของเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ซึ่งไปมีผลบังคับใช้ ในกรกฎาคม 2006

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

เล, กทรอน, กส, งกฤษ, electronics, เป, นเทคโนโลย, เก, ยวข, องก, บวงจรไฟฟ, าท, ประกอบด, วยอ, ปกรณ, ไฟฟ, าท, เป, active, component, เช, นหลอดส, ญญากาศ, ทรานซ, สเตอร, ไดโอด, และ, integrated, circuit, และ, นส, วน, พาสซ, งกฤษ, passive, component, เช, วนำไฟฟ, วต, านท. xielkthrxniks xngkvs electronics epnethkhonolyithiekiywkhxngkbwngcriffathiprakxbdwyxupkrniffathiepn active component echnhlxdsuyyakas thransisetxr idoxd aela Integrated Circuit aela chinswn phassif xngkvs passive component echn twnaiffa twtanthaniffa twekbpracu aelakhxyl phvtikrrmimechingesnkhxng active component aelakhwamsamarthinkarkhwbkhumkarihlkhxngxielktrxnthaihsamarthkhyaysyyanxxnihaerngkhunephuxkarsuxsarthangphaphaelaesiyngechnothrelkh othrsphth withyu othrthsn epntn xielkthrxniksthukichknxyangaephrhlayinkarsuxsarkhxmulothrkhmnakhm khwamsamarthkhxngxupkrnxielkthrxniksthithahnathiepnswithchpidepidwngcrthuknaipichinwngcr lxcikekt sungepnswnsakhyhlkinrabbkhxmphiwetxr nxkcaknn wngcrxielkthrxniksyngthuknaipichphlitekhruxngichiffainkhrweruxn inkarsngphlngnganiffaepnrayathangikl karphlitphlngnganthdaethn aelaxutsahkrrmtangxikmakswnprakxbkhxngethkhonolyi Surface mount xielkthrxniksaetktangcakwithyasastriffaaelaethkhonolyiekhruxngkliffa odycaekiywkhxngkbkarsrang karkracay karswithch karcdekbaelakaraeplngphlngnganiffaipaelamacakphlngnganrupaebbxun odyichsayif mxetxr ekhruxngkaenidiffa aebtetxri switch riely hmxaeplngiffa twtanthanaelaswnprakxbthiepnphassiphxun khwamaetktangnierimrawpi 1906 epnphlcakkarpradisthitroxdodyli edx fxersth sungichkhyaysyyanwithyuthixxnid thaihekidkarxxkaebbaelaphthnarabbkarrbsngsyyanesiyngaelahlxdsuyyakas cungeriyksakhaniwa ethkhonolyiwithyu cnthungpi 1950pccubn xupkrnxielkthrxniksswnihy ichchinswnsarkungtwnaephuxkhwbkhumkarthangankhxngxielktrxn karsuksaekiywkbxupkrnsarkungtwnaaelaethkhonolyioslidsett inkhnathikarxxkaebbaelakarsrangwngcrxielkthrxniksinkaraekpyhainthangptibtixyuphayitsakhawiswkrrmxielkthrxniks enuxha 1 xupkrnxielkthrxniksaelaswnprakxb 2 chinswnxielkthrxniksinchwngtn 3 praephthkhxngwngcr 3 1 wngcrdicithl 4 karkracaykhwamrxnaelakarcdkarkhwamrxn 5 syyanrbkwn 6 thvsdixielkthrxniks 7 hxngptibtikarxielkthrxniks 8 khxmphiwetxrchwyxxkaebb CAD 9 withikarsrang 10 duephim 11 xangxingxupkrnxielkthrxniksaelaswnprakxb aekikhchinswnxielkthrxniksaebngxxkepn 2 swnihykhux swnthiepnaexkhthiphkhuxtxngmikraaesiffapxnihtlxdcungthanganid echn hlxdsuyyakas thransisetxr epntn xikswnhnungkhuxphassiphkhuxkarthanganidodyimtxngmikraaesiffaaetichkhunsmbtiswntwechntwtanthan twekbpracu hmxaeplng sayif iyaekwnaaesng khxyl epntn chunswnehlanicaechuxmtxkndwykarbdkribnaephngwngcrphimph PCB ephuxsrangwngcrxielkthrxniksthimifngkchnodyechphaa echnekhruxngkhyayesiyngsyyanwithyuhrux oscillator chinswnprakxbxacprakxbodylaphnghruxepnklumthisbsxnmakkhunepnwngcrrwmchinswnxielkthrxniksinchwngtn aekikhhlxdsuyyakasepnhnunginchinswnxielkthrxniksthiekaaekthisud ichepnchinswnhlkinxupkrnxielkthrxnikscnthungklangthswrrsthi 1980 hlngcaknnxupkrnoslidsettidekhamaaethnthixyangsineching hlxdsuyyakasyngkhngthukichinbangnganthitxngkarkhwamsamarthphiess echnekhruxngkhyaysyyanwithyukalngsung cxphaph xupkrnphaphaelaesiyngsahrbmuxxachiphbangchnid aelaxupkrnimokhrewftangpraephthkhxngwngcr aekikhwngcraelaswnprakxbsamarthaebngxxkepnsxngklum aexnalxkaeladicithl xupkrnechphaaxyangxacprakxbdwythngsxngpraephthwngcrxanalxkekhruxngichiffaxanalxkswnihy echnekhruxngrbwithyu thuksrangkhuncakkarrwmknkhxngwngcrphunthanimkichnid wngcraexnalxk ichsyyaniffathitidkntxenuxngemuxethiybkbsyyanthiimtidkntxenuxnginwngcrdicithlwngcraexnalxkbangkhrngeriykwawngcrechingesnaemwaphlkrathbthiimichechingesncanwnmakthukichinwngcraexnalxkechnwngcrphsmsyyan wngcr modulators l twxyangkhxngwngcraexnalxkkkhuxekhruxngkhyayesiyngthngaebbhlxdsuyyakasaelaaebbthransisetxr ekhruxng Operation Amplifier aela wngcr oscillators aebbthisrang sine wavepccubn imkhxyphbwngcrsmyihm thiepnaexnalxkxyangsineching ephraawngcraexnalxkxacichwngcrdicithlhruxaemkrathngimokhropressesxrephuxprbprungprasiththiphaphkarthangan wngcrpraephthnimkthukeriykwa wngcrphsm makkwaepnaexnalxkhruxdicithlxyangidxyanghnungbangkhrngxacyakthicaaeykkhwamaetktangrahwangwngcraexnalxkaeladicithl echnwngcrepriybethiybsungichaerngdniffahlayradbthitxenuxngepnxinphuth aetexathphuthepnhnunginsxngradbaebbdicithl inthanxngediywknekhruxngkhyaythransisetxraebbaerngkhbekinkalngmiexathphuthepnrupkhlun wngcrdicithl aekikh wngcrdicithlepnwngcriffathithangankbsyyanthimiradbaerngdniffathiimtxenuxng wngcrdicithlepntwaethnthangkayphaphthiphbbxythisudkhxngphichkhnitbulinaelaepnphunthankhxngdicithlkhxmphiwetxrthnghmd wiswkrswnihyekhaickhawa wngcrdicithl rabbdicithl aela lxcik samarthichaethnknid wngcrdicithlswnihyichrabbelkhthansxngthimisxngradbaerngdniffathimikhwamhmayepn 0 aela 1 odythi 0 mkcaepnaerngdniffathitakwa inkhnathi 1 caepnaerngdniffathisungkwa aetbangrabbxaccaichslbkn rabbethxrnari samradb xyuinrahwangkarsuksaaelaphthnaekhruxngtnaebb ekhruxngkhxmphiwetxrthwip nalikaxielkthrxniksaelakhwbkhumopraekrmlxcik Programmable Logic Control PLC ichinkarkhwbkhumkrabwnkarthangxutsahkrrm kthuksrangkhunmacakwngcrdicithl karpramwlphlsyyandicithlepnxiktwxyanghnung twxyangwngcrdicithl lxcikekt hnwykhanwnaelatrrka flipflxp Counter ricisetxr Multiplexers Schmitt triggersxupkrnphsm imokhrophressesxr imokhrkhxnothrlelxr Application specific integrated circuit ASIC karpramwlphlsyyandicithl Field programmable gate array FPGA karkracaykhwamrxnaelakarcdkarkhwamrxn aekikhkhwamrxnthisrangodywngcrxielkthrxnikscatxngmikarrabayephuxpxngknimihekidkhwamlmehlwidaelachwyihekidkhwamnaechuxthuxinrayayaw ethkhnikhinkarrabaykhwamrxnprakxbdwy heat sink aelaphdlmrabayxakasaelarupaebbxun echnrabbnaeynsyyanrbkwn aekikhsyyanrbkwnxielkthrxniksthukniyamwaepnsingrbkwnthiimphungprasngkhwangthbxyubnsyyanthidi miphlthaihekidkhwamphidephiynkhxngkhxmul syyanrbkwnmiphlkbwngcrxielkthrxniksthnghmd xacthuksrangkhuncakehniywnakhxngaemehlkiffasungswnihyimsamarthkacdihhmdipid hruxthaekidcakkhwamrxnkcasamarththaihldlngidodykarldxunhphumiinkarthangankhxngwngcr praephthxun khxngsyyanrbkwnechnesiyngpunsungimsamarthlbidenuxngcakkhxcakdinkhunsmbtithangkayphaphthvsdixielkthrxniks aekikhwithikarthangkhnitsastrepnswnhnungkhxngkarsuksakhxngxielkthrxniks inkarthicaepnphuechiywchayinxutsahkrrmxielkthrxniks caepnthicatxngepnphuechiywchayinwichakhnitsastrkhxngkarwiekhraahwngcrxikdwykarwiekhraahwngcrkhuxkarsuksawithikarkhxngkaraekrabbechingesnthwipsahrbtwaeprthiimthrabechnaerngdnthiohndbangxyanghruxkraaesphansakhahnungkhxngekhruxkhay ekhruxngmuxwiekhraahthwipsahrbkarnikhuxwngcrcalxng SPICEnxkcaknisingsakhythicasuksaaelaekhaicxielkthrxnikskhuxthvsdiaemehlkiffahxngptibtikarxielkthrxniks aekikhenuxngcakthrrmchatikhxngthvsdiechingprackskhxngxielkthrxniks karthdlxnginhxngptibtikarepnswnsakhykhxngkarsuksakhxngxielkthrxniks karthdlxngnicaichinkarphisucn trwcsxbaelakarbngkhbichinthvsdibthechnkdkhxngoxhm kdkhxng Kirchhoff l inxdit hxngptibtikarxielkthrxnikscaprakxbipdwyxupkrnxielkthrxniksaelaxupkrnthitngxyuinphunthicringthangkayphaph aetinpithiphanmaaenwonmcaichsxftaewrcalxngechn CircuitLogix Multisim aela PSPICEkhxmphiwetxrchwyxxkaebb CAD aekikhwnniwiswkrxielkthrxnikssamarthxxkaebbwngcrodykarichblxkthithuksrangsaercrupiwkxnaelw echn aehlngcayiffa sarkungtwna echnthransisetxr aelawngcrrwm opraekrmkarxxkaebbsxftaewrxtonmtiechnopraekrmcbphaphaephnphngwngcraelaopraekrmkarxxkaebbaephnwngcrphimph PCB bristhyxdniyminolkkhxngopraekrmkarxxkaebbsxftaewrxtonmti idaek NI Multisim Cadence ORCAD EAGLE PCB and Schematic Mentor PADS PCB and Logic Schematic Altium Protel LabCentre xielkthrxniks Proteus gEDA KiCad aelaxun xikmakmaywithikarsrang aekikhmiwithikarthiaetktangkninkarprakxbchinswnxielkthrxnikhsinchwnghlaypithiphanma twxyangechnekhruxngichiffainchwngtnmkcaichkaredinsayifaebbcudtxcudkhxngaetlachinswnbnaephnimephuxsrangwngcr karsrangwngcrdwy cordwood aelaichkarphnsayaethnbdkrikepnxikwithikarhnung thiichthnsmy thisudtxnnikhuxichaephngwngcrphimphthithacakwsduechn FR4 hruxthukkwa xxnaetthnthan kradasersinsngekhraah SRBP hrux Paxoline Paxolin ekhruxnghmaykarkha aela FR2 khwamkngwleruxngsukhphaphaelasingaewdlxmthiekiywkhxngkbkarprakxbxupkrnxielkthrxniksidrbkhwamsnicephimkhuninpithiphanmaodyechphaaxyangyingsahrbphlitphnthplaythangthishphaphyuorpmikhxcakd khxngsarxntray RoHS aelakhxngesiykhxngxupkrniffaaelaxielkthrxniks WEEE sungipmiphlbngkhbich inkrkdakhm 2006duephim aekikhAtomtronics wiswkrrmesiyng wiswkrrmkarsngkracaykhlun wiswkrrmkhxmphiwetxr wiswkrrmxielkthrxniks ethkhonolyixielkthrxniks xielkthrxniksthangthael xielkthrxnikskalng hunyntxangxing aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb xielkthrxniks ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xielkthrxniks amp oldid 9414402, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม