fbpx
วิกิพีเดีย

วัดทุ่งผักกูด

วัดทุ่งผักกูด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ตั้งวัด 18 ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ 12 ไร่

วัดทุ่งผักกูด
ชื่อสามัญวัดทุ่งผักกูด, วัดราษฎรปฏิสังขราราม
ที่ตั้งตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปฐมศุภกิตติ์ (บุญเกียรติ จิตสุโภ)
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทุ่งผักกูดเป็นวัดตั้งอยู่ที่ดอน วัดได้ก่อสร้างมาแต่ครั้งใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เท่าที่สืบได้ปรากฏว่าสภาพเดิมของวัดเป็นเนินดิน ไม่คงเหลือโบสถ์หรือวิหาร ส่วนเนินดินนั้นได้ขุดพบพระบูชาเก่า ๆ สมัยทวาราวดีหลายองค์ น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยทวาราวดี[1]

วัดทุ่งผักกูดประกาศตั้งวัดเมื่อก่อน พ.ศ. 2380 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400 สมัยโบราณเป็นทุ่งกว้างใหญ่มีผักกูด ต่อมาได้สร้างวัดในบริเวณนี้ จึงตั้งชื่อว่า "วัดทุ่งผักกูด"[2] บริเวณที่ตั้งวัดเป็นชุมชนลาวครั่ง ซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการกวาดต้อนชาวลาวมาในหัวเมืองชั้นในต่าง ๆ รวมถึงในอำเภอดอนตูมนี้ด้วย วัดนี้เดิมมีชื่อว่า วัดราษฎรปฏิสังขราราม

วัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ อุโบสถหลังเก่า เจดีย์ย่อมุมและเจดีย์ทรงปราสาทยอดจำนวน 5 องค์ และศาลาการเปรียญ เมื่อ พ.ศ. 2561 สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินงานร่วมกับวัดทุ่งผักกูดบูรณะอุโบสถ ฐานเสมา พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ทำให้พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนเนื้อกระเบื้องพิมพ์ลายครามและเขียนสีสมัยสาธารณรัฐ ซึ่งก็สัมพันธ์กับสิ่งก่อสร้างในวัดต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจีน[3]:156

รายนามเจ้าอาวาส

  • พระสมุห์ เทศ เทสโก
  • พระครูพรหมวิสุทธิ์
  • พระครูไพโรจน์ศีลคุณ
  • พระอธิการเสรี ญาณสีโล
  • พระครูปฐมศุภกิตติ์ (บุญเกียรติ จิตสุโภ)

อ้างอิง

  1. "ท่านมีบุญจริง ทำของได้ขลังจริงๆ.. เมื่อ "หลวงพ่อทา" เอ่ยปากชม "หลวงพ่อวงษ์" แม้แต่หน้าแข้ง ท่านยังเอามีดอีโต้คมๆสับๆ..เฉยเลย". ทีนิวส์.
  2. "วัดทุ่งผักกูด". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 26 จังหวัดนครปฐม". กรมศิลปากร. 2563. Check date values in: |date= (help)

วัดทุ่งผักกูด
ดท, งผ, กก, เป, นว, ดราษฎร, งก, ดคณะสงฆ, ายมหาน, กาย, งอย, ในตำบลห, วยด, วน, อำเภอดอนต, งหว, ดนครปฐม, เน, อท, งว, ไร, ธรณ, สงฆ, ไร, อสาม, ดราษฎรปฏ, งขรารามท, งตำบลห, วยด, วน, อำเภอดอนต, งหว, ดนครปฐม, 73150ประเภทว, ดราษฎร, กายมหาน, กายเจ, าอาวาสพระคร, ปฐมศ, ภก,. wdthungphkkud epnwdrasdrsngkdkhnasngkhfaymhanikay tngxyuintablhwydwn xaephxdxntum cnghwdnkhrpthm mienuxthitngwd 18 ir thithrnisngkh 12 irwdthungphkkudchuxsamywdthungphkkud wdrasdrptisngkhraramthitngtablhwydwn xaephxdxntum cnghwdnkhrpthm 73150praephthwdrasdrnikaymhanikayecaxawasphrakhrupthmsuphkitti buyekiyrti citsuoph swnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasnawdthungphkkudepnwdtngxyuthidxn wdidkxsrangmaaetkhrngid imprakthlkthanaenchd ethathisubidpraktwasphaphedimkhxngwdepnenindin imkhngehluxobsthhruxwihar swnenindinnnidkhudphbphrabuchaeka smythwarawdihlayxngkh nacasnnisthanwaepnwdthisranginsmythwarawdi 1 wdthungphkkudprakastngwdemuxkxn ph s 2380 insmyrtnoksinthrtxntn idrbphrarachthanwisungkhamsimaemux ph s 2400 smyobranepnthungkwangihymiphkkud txmaidsrangwdinbriewnni cungtngchuxwa wdthungphkkud 2 briewnthitngwdepnchumchnlawkhrng sunginsmyphrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw mikarkwadtxnchawlawmainhwemuxngchnintang rwmthunginxaephxdxntumnidwy wdniedimmichuxwa wdrasdrptisngkhraramwdmiobransthanthisakhy khux xuobsthhlngeka ecdiyyxmumaelaecdiythrngprasathyxdcanwn 5 xngkh aelasalakarepriyy emux ph s 2561 sanksilpakrthi 2 suphrrnburi daeninnganrwmkbwdthungphkkudburnaxuobsth thanesma phrxmthngprbphumithsn thaihphbhlkthanthangobrankhdi echn chinswnekhruxngthwycinenuxkraebuxngphimphlaykhramaelaekhiynsismysatharnrth sungksmphnthkbsingkxsranginwdtang thiidrbxiththiphlcaksilpkrrmcin 3 156raynamecaxawas aekikhphrasmuh eths ethsok phrakhruphrhmwisuththi phrakhruiphorcnsilkhun phraxthikaresri yansiol phrakhrupthmsuphkitti buyekiyrti citsuoph xangxing aekikh thanmibuycring thakhxngidkhlngcring emux hlwngphxtha exypakchm hlwngphxwngs aemaethnaaekhng thanyngexamidxiotkhmsb echyely thiniws wdthungphkkud sunykhxmulklangthangwthnthrrm pkinksilpwthnthrrm elm 26 cnghwdnkhrpthm krmsilpakr 2563 Check date values in date help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthungphkkud amp oldid 9329799, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม