fbpx
วิกิพีเดีย

อาสนวิหารนิส

อาสนวิหารนิส (ฝรั่งเศส: Cathédrale de Nice) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญเรปาราตาแห่งนิส (ฝรั่งเศส: Cathédrale Sainte-Réparate de Nice; อุตซิตา: Catedrala de Santa Reparata) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกประจำมุขมณฑลนิส ตั้งอยู่ที่ในเขตเมืองเก่าของนิส (Vieux Nice) จังหวัดอาลป์-มารีตีม ในแคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์และนักบุญเรปาราตา[1] ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1906

อาสนวิหารนักบุญเรปาราตาแห่งนิส
Cathédrale Sainte-Réparate
อาสนวิหารนิส
43°41′50″N 7°16′33″E / 43.69722°N 7.27583°E / 43.69722; 7.27583
ที่ตั้งนิส จังหวัดอาลป์-มารีตีม
ประเทศ ประเทศฝรั่งเศส
นิกายโรมันคาทอลิก
จารีตละติน
เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ประวัติ
อุทิศแก่นักบุญเรปาราตา
เสกเมื่อค.ศ. 1650
สถาปัตยกรรม
สถาปนิกฌ็อง-อ็องเดร กีแบร์โต
มาร์ก-อ็องตวน กรีโก
ประเภทสถาปัตย์อาสนวิหาร
รูปแบบสถาปัตย์สถาปัตยกรรมบาโรก
งานฐานรากค.ศ. 1650
แล้วเสร็จค.ศ. 1699
คณะจัดการ
มุขมณฑลมุขมณฑลนิส

อาสนวิหารถูกสร้างขึ้นตอนแรกโดยหันหน้าทางทิศเหนือเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต่อมาได้สร้างใหม่ตามต้นแบบของโบสถ์ซานตาซูซานาที่กรุงโรม เป็นทรงกางเขนหันหน้าทางทิศตะวันออก พร้อมทั้งหอหลังคาโดมที่มุงด้วยกระเบื้องเคลือบแบบเจนัวตั้งอยู่ตรงกลางวิหาร สถาปัตยกรรมของตัววิหารเป็นแบบบาโรก

ภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติม รวมถึงหอระฆังซึ่งสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1731 ถึง ค.ศ. 1757 ซึ่งบดบังทัศนียภาพของโดมในบางส่วน ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1825 ถึง ค.ศ. 1830 ได้มีการตกแต่งหน้าบันฝั่งทิศตะวันตกใหม่เป็นแบบฟื้นฟูบาโรก ต่อมาระหว่างปี ค.ศ. 1900 ถึง ค.ศ. 1903 ได้มีการสร้างต่อเติมมุขโค้งขนาบบริเวณร้องเพลงสวดทั้งสองด้าน

ภายในอาสนวิหารมีการตกแต่งแบบบาโรก ประกอบด้วยโบสถ์น้อยจำนวน 10 หอ ซึ่งแต่ละหอสร้างอุทิศให้นักบุญต่าง ๆ บริเวณแท่นบูชาประกอบด้วยภาพตกแต่งเกี่ยวกับพระนางมารีย์พรหมจารีและนักบุญเรปาราตา ผู้ที่ได้รับการอุทิศถวาย และยังเก็บเรลิกไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1690 เป็นต้นมา

ประวัติ

อาสนวิหารได้สร้างบนโบสถ์นักบุญปงส์ราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 และต่อมาได้กลายเป็นโบสถ์ประจำเขตแพริชในปี ค.ศ. 1246[2]

ในช่วงครึ่งศตวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้มีการย้ายที่ตั้งของบิชอปของมุขมณฑลนิส จากอาสนวิหารซีมีเย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาปราสาท ที่มองลงมาเห็นตัวเมืองนิส โดยทำพิธีย้ายมาที่โบสถ์นักบุญเรปาราตาแห่งนี้ โดยมีผู้ทำพิธีคือบิชอปลุยจี ปัลลาวีชีนี พร้อมทั้งชาร์ล เอมานุแอลที่ 1 ดยุกแห่งซาวอย โดยเรียกชื่ออาสนวิหารนี้ว่า chiesa-cattedrale[3] ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1649 ได้ขยับขยายตัววิหารที่มีขนาดเล็กเกินไป โดยบิชอปดีดีเย ปาเลอตี ได้ว่าจ้างสถาปนิกฌ็อง-อ็องเดร กีแบร์โต เพื่อสร้างให้มีความสง่างามสมฐานะของเมืองนิส

ต่อมาโบสถ์ได้รับการยกฐานะเป็นอาสนวิหารน้อย (basilique-cathedrale) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949[1]

อ้างอิง

  1. 1.0 1.1 "Basilique-Cathédrale Sainte-Marie et Sainte-Réparate". GCatholic. สืบค้นเมื่อ Oct 29, 2020.
  2. Luc Thevenon, "Du château vers le Paillon. Le développement urbain de Nice de la fin de l'Antiquité à l'Empire", Serre éditeur, coll. "Forum d'Urbanisme et d'Architecture", Nice, 1999. p.38. ISBN 2-86410-302-8.
  3. Luc Thevenon, op. cit., p. 110

แหล่งข้อมูลอื่น

  • เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส: อาสนวิหารนิส (ในภาษาฝรั่งเศส)
  • (ในภาษาฝรั่งเศส)
  • Structurae.de: อาสนวิหารนิส (ในภาษาฝรั่งเศส)

อาสนวิหารนิส
อาสนว, หารน, ฝร, งเศส, cathédrale, nice, หร, อช, อเต, มว, อาสนว, หารน, กบ, ญเรปาราตาแห, งน, ฝร, งเศส, cathédrale, sainte, réparate, nice, ตซ, ตา, catedrala, santa, reparata, เป, นอาสนว, หารโรม, นคาทอล, กประจำม, ขมณฑลน, งอย, ในเขตเม, องเก, าของน, vieux, nice, ง. xasnwiharnis frngess Cathedrale de Nice hruxchuxetmwa xasnwiharnkbuyerparataaehngnis frngess Cathedrale Sainte Reparate de Nice xutsita Catedrala de Santa Reparata epnxasnwiharormnkhathxlikpracamukhmnthlnis tngxyuthiinekhtemuxngekakhxngnis Vieux Nice cnghwdxalp maritim inaekhwnphrxwxngsalpoktdasur praethsfrngess srangkhunephuxxuthisaedaemphrarbekiyrtiykkhunswrrkhaelankbuyerparata 1 khunthaebiynepnxnusrnsthanthangprawtisastrkhxngpraethsfrngessemuxpi kh s 1906xasnwiharnkbuyerparataaehngnisCathedrale Sainte Reparatexasnwiharnis43 41 50 N 7 16 33 E 43 69722 N 7 27583 E 43 69722 7 27583thitngnis cnghwdxalp maritimpraethspraethsfrngessnikayormnkhathxlikcaritlatinewbistkrathrwngwthnthrrmfrngessprawtixuthisaeknkbuyerparataeskemuxkh s 1650sthaptykrrmsthapnikchxng xxngedr kiaebrot mark xxngtwn kriokpraephthsthaptyxasnwiharrupaebbsthaptysthaptykrrmbaorknganthanrakkh s 1650aelwesrckh s 1699khnacdkarmukhmnthlmukhmnthlnisxasnwiharthuksrangkhuntxnaerkodyhnhnathangthisehnuxepnthrngsiehliymphunpha txmaidsrangihmtamtnaebbkhxngobsthsantasusanathikrungorm epnthrngkangekhnhnhnathangthistawnxxk phrxmthnghxhlngkhaodmthimungdwykraebuxngekhluxbaebbecnwtngxyutrngklangwihar sthaptykrrmkhxngtwwiharepnaebbbaorkphayhlngmikarprbprungephimetim rwmthunghxrakhngsungsrangrahwangpi kh s 1731 thung kh s 1757 sungbdbngthsniyphaphkhxngodminbangswn txmainrahwangpi kh s 1825 thung kh s 1830 idmikartkaetnghnabnfngthistawntkihmepnaebbfunfubaork txmarahwangpi kh s 1900 thung kh s 1903 idmikarsrangtxetimmukhokhngkhnabbriewnrxngephlngswdthngsxngdanphayinxasnwiharmikartkaetngaebbbaork prakxbdwyobsthnxycanwn 10 hx sungaetlahxsrangxuthisihnkbuytang briewnaethnbuchaprakxbdwyphaphtkaetngekiywkbphranangmariyphrhmcariaelankbuyerparata phuthiidrbkarxuthisthway aelayngekberlikiwtngaetpi kh s 1690 epntnmaprawti aekikhxasnwiharidsrangbnobsthnkbuypngsrawtnkhriststwrrsthi 13 aelatxmaidklayepnobsthpracaekhtaephrichinpi kh s 1246 2 inchwngkhrungstwrrsaerkkhxngkhriststwrrsthi 16 idmikaryaythitngkhxngbichxpkhxngmukhmnthlnis cakxasnwiharsimiey thitngxyubneninekhaprasath thimxnglngmaehntwemuxngnis odythaphithiyaymathiobsthnkbuyerparataaehngni odymiphuthaphithikhuxbichxpluyci pllawichini phrxmthngcharl exmanuaexlthi 1 dyukaehngsawxy odyeriykchuxxasnwiharniwa chiesa cattedrale 3 sungtxmainpi kh s 1649 idkhybkhyaytwwiharthimikhnadelkekinip odybichxpdidiey paelxti idwacangsthapnikchxng xxngedr kiaebrot ephuxsrangihmikhwamsngangamsmthanakhxngemuxngnistxmaobsthidrbkarykthanaepnxasnwiharnxy basilique cathedrale emuxwnthi 27 phvsphakhm kh s 1949 1 xangxing aekikh 1 0 1 1 Basilique Cathedrale Sainte Marie et Sainte Reparate GCatholic subkhnemux Oct 29 2020 Luc Thevenon Du chateau vers le Paillon Le developpement urbain de Nice de la fin de l Antiquite a l Empire Serre editeur coll Forum d Urbanisme et d Architecture Nice 1999 p 38 ISBN 2 86410 302 8 Luc Thevenon op cit p 110aehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb xasnwiharnisewbistkrathrwngwthnthrrmfrngess xasnwiharnis inphasafrngess Monum fr xasnwiharnis inphasafrngess Structurae de xasnwiharnis inphasafrngess ekhathungcak https th wikipedia org w index php title xasnwiharnis amp oldid 9343556, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม