fbpx
วิกิพีเดีย

เมตร

เมตร อักษรย่อ ม. (ฝรั่งเศส: mètreอังกฤษ: metre [บริติช], meter[อเมริกัน], m) เป็นหน่วยฐานเอสไอของความยาวในหน่วยเอสไอ แต่เดิมนิยามว่าหนึ่งเมตรเท่ากับ 1/10,000,000 ของระยะทางจากเส้นศูนย์สูตรของโลกไปยังขั้วโลกเหนือวัดจากเส้นรอบวงที่ผ่านเมืองปารีส แต่เนื่องจากความแม่นยำทางมาตรวิทยา ที่มีมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ความยาวหนึ่งเมตรจึงถูกนิยามไว้ให้เท่ากับความยาวที่แสงเดินทางได้ในสุญญากาศ ในช่วงเวลา 1/299,792,458 วินาที

เมตร
ตราสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (BIPM) - ใช้การวัด (กรีก: ΜΕΤΡΩ ΧΡΩ)
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดหน่วยฐานเอสไอ
เป็นหน่วยของความยาว
สัญลักษณ์ม. 
การแปลงหน่วย
1 ม. ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   ระบบเอสไอ   1000 มม.
0.001 กม.
   ระบบอังกฤษ   ≈ 1.0936 หลา
 ≈ 3.2808 ฟุต
 ≈ 39.370 นิ้ว
   ระบบไทย   39.37 นิ้ว
  3.281 คืบ
  2 ศอก
  0.5 วา
   ระบบเดินเรือ   ≈ 0.00053996 ไมล์ทะเล

ประวัตินิยาม

ในปี ค.ศ. 1668 พระคริสตธรรมคัมภีร์และนักปรัชญาชาวอังกฤษชื่อ จอห์น วิลคินส์ เสนอเรียงความทศนิยมตามหน่วยความยาวมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานตามลูกตุ้มที่มีระยะเวลาสองวินาที การใช้ลูกตุ้มวินาทีเพื่อกำหนดความยาวได้รับการแนะนำให้ Royal Society ใน 1660 โดย Christopher Wren Christiaan Huygens ได้สังเกตเห็นความยาวที่จะเป็น 38 Rijnland นิ้วหรือ 39.26 นิ้วอังกฤษ นั่นคือ 997 มม. ไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำแนะนำเหล่านี้

ในปี ค.ศ. 1670 กาเบรียลมูตูน บิชอปแห่งลียง ยังแนะนำให้ใช้มาตรฐานความยาวที่มีความยาวเป็นสากลพร้อมกับทศนิยมและหน่วยทศนิยมโดยอิงจากมุมหนึ่งลิปดาของเส้นเมริเดียนของโลก (เส้นรอบวงของโลกไม่สามารถวัดได้ง่าย) หรือลูกตุ้มระยะเวลาสองวินาที ในปี ค.ศ. 1675 นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน Tito Livio Burattini ได้ทำงานใน Misura Universale ใช้วลี metro cattolico ("universal measure") มาจากภาษากรีก μέτρονκαθολικόν (métronkatholikón) เพื่อแสดงถึงหน่วยความยาวมาตรฐานที่มาจากลูกตุ้ม จากการปฏิวัติของฝรั่งเศสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสได้เรียกเก็บค่านายหน้าด้วยการกำหนดมาตรการเพียงอย่างเดียวสำหรับมาตรการทั้งหมด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1790 คณะกรรมาธิการแนะนำให้ใช้ระบบทศนิยมและแนะนำให้ใช้คำว่า mètre ("วัด") ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของความยาว นิยามว่าเท่ากับหนึ่งในสิบล้านส่วนของระยะห่างระหว่างขั้วโลกเหนือและเส้นรอบวง ในปี ค.ศ. 1793 อนุสัญญาแห่งชาติฝรั่งเศสได้รับรองข้อเสนอดังกล่าว ; ใช้ metre ในภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1797

นิยามเชิงเมริเดียน

ในปี ค.ศ. 1791 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสได้เลือกคำจำกัดความเชิงเมริเดียนเหนือคำจำกัดความของลูกตุ้ม เพราะแรงโน้มถ่วงแตกต่างกันไปเล็กน้อยเหนือพื้นผิวโลกซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาของลูกตุ้ม

เพื่อสร้างรากฐานที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายสำหรับการกำหนดนิยามของเมตร การวัดความถูกต้องของเส้นเมอริเดียนนี้จำเป็นต้องมีมากขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศสได้รับหน้าที่ให้การเดินทางนำโดย Jean Baptiste Joseph Delambre และ Pierre Méchainซึ่งยั่งยืนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1792 ถึง ค.ศ. 1799 ซึ่งพยายามวัดระยะทางระหว่างหอระฆังในปราสาทดันเคิร์ก และปราสาทMontjuïcในบาร์เซโลนา เพื่อประมาณการณ์ความยาวของส่วนโค้งเมริเดียนผ่านดันเคิร์ก ส่วนนี้ของเส้นเมอริเดียนสันนิษฐานว่าเป็นความยาวเดียวกับเส้นแวงปารีสเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความยาวของเส้นกึ่งกลางครึ่งทางที่เชื่อมต่อกับขั้วโลกเหนือกับเส้นศูนย์สูตร ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางนี้ก็คือรูปทรงที่แน่นอนของโลกไม่ใช่รูปร่างทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายเช่นทรงกลมหรือทรงกลมแป้นในระดับความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับการกำหนดมาตรฐานความยาว รูปร่างที่ผิดปกติและเฉพาะเจาะจงของโลกที่ทำให้ราบเรียบไปถึงระดับน้ำทะเลคือรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า geoid ซึ่งหมายถึง "Earth-shaped" แม้จะมีประเด็นเหล่านี้ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1793 ได้ใช้นิยามของเมตรนี้เป็นหน่วยความยาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งมาจากผลการชั่วคราวจากการเดินทางครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นได้มีการกำหนดว่าไม้เมตรต้นแบบมีระยะสั้นไปประมาณ 200 ไมโครเมตรเนื่องจากมีการคำนวณการแผ่แบนของโลกผิดพลาด ทำให้ไม้เมตรต้นแบบสั้นกว่าคำจำกัดความที่เสนอเดิมของเมตรประมาณ 0.02% แต่ความยาวดังกล่าวได้กลายมาเป็นมาตรฐานของฝรั่งเศสและได้รับการรับรองโดยประเทศอื่นในทวีปยุโรป

คำอุปสรรค

หน่วยเมตรนิยมใช้กันในหลายหน่วยย่อยโดยคำอุปสรรคที่นิยมใช้คู่ได้แก่ กิโลเมตร มิลลิเมตร โดยหน่วยอุปสรรคทั้งหมดแสดงในตารางด้านล่าง

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยเมตร (m)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 m dm เดซิเมตร 101 m dam เดคาเมตร
10–2 m cm เซนติเมตร 102 m hm เฮกโตเมตร
10–3 m mm มิลลิเมตร 103 m km กิโลเมตร
10–6 m µm ไมโครเมตร (ไมครอน) 106 m Mm เมกะเมตร
10–9 m nm นาโนเมตร 109 m Gm จิกะเมตร
10–12 m pm พิโกเมตร 1012 m Tm เทระเมตร
10–15 m fm เฟมโตเมตร (เฟอร์มิ) 1015 m Pm เพตะเมตร
10–18 m am อัตโตเมตร 1018 m Em เอกซะเมตร
10–21 m zm เซปโตเมตร 1021 m Zm เซตตะเมตร
10–24 m ym ยอกโตเมตร 1024 m Ym ยอตตะเมตร
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

การเปรียบเทียบกับหน่วยความยาวอื่น

1 เมตร มีค่าเท่ากับ

มาตราวัดระยะไทย

มาตราวัดระยะอังกฤษ

มาตราวัดระยะเมตริก

อ้างอิง

  1. [http://www1.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8.pdf Le Système international d’unités The International System of Units]
  2. Federal Register / Vol. 73, No. 96 / Friday, May 16, 2008 / Notices The Metric Conversion Act of 1975 gives the Secretary of Commerce of the US the responsibility of interpreting or modifying the SI for use in the US. The Secretary of Commerce delegated this authority to the Director of the National Institute of Standards and Technology (NIST)

เมตร, กษรย, ฝร, งเศส, mètre, งกฤษ, metre, บร, meter, อเมร, เป, นหน, วยฐานเอสไอของความยาวในหน, วยเอสไอ, แต, เด, มน, ยามว, าหน, งเท, าก, ของระยะทางจากเส, นศ, นย, ตรของโลกไปย, งข, วโลกเหน, อว, ดจากเส, นรอบวงท, านเม, องปาร, แต, เน, องจากความแม, นยำทางมาตรว, ทยา, ม. emtr xksryx m frngess metre xngkvs metre britich meter 1 2 xemrikn m epnhnwythanexsixkhxngkhwamyawinhnwyexsix aetedimniyamwahnungemtrethakb 1 10 000 000 khxngrayathangcakesnsunysutrkhxngolkipyngkhwolkehnuxwdcakesnrxbwngthiphanemuxngparis aetenuxngcakkhwamaemnyathangmatrwithya thimimakkhun tngaetpi ph s 2526 khwamyawhnungemtrcungthukniyamiwihethakbkhwamyawthiaesngedinthangidinsuyyakas inchwngewla 1 299 792 458 winathiemtrtrasanknganchngtwngwdrahwangpraeths BIPM ichkarwd krik METRW XRW khxmulthwiprabbkarwdhnwythanexsixepnhnwykhxngkhwamyawsylksnm karaeplnghnwy1 m in mikhaethakb rabbexsix 1000 mm 0 001 km rabbxngkvs 1 0936 hla 3 2808 fut 39 370 niw rabbithy 39 37 niw 3 281 khub 2 sxk 0 5 wa rabbedinerux 0 000539 96 imlthael enuxha 1 prawtiniyam 1 1 niyamechingemriediyn 2 khaxupsrrkh 3 karepriybethiybkbhnwykhwamyawxun 3 1 matrawdrayaithy 3 2 matrawdrayaxngkvs 3 3 matrawdrayaemtrik 4 xangxingprawtiniyam aekikhinpi kh s 1668 phrakhristthrrmkhmphiraelankprchyachawxngkvschux cxhn wilkhins esnxeriyngkhwamthsniymtamhnwykhwamyawmatrthansaklhruxmatrthantamluktumthimirayaewlasxngwinathi karichluktumwinathiephuxkahndkhwamyawidrbkaraenanaih Royal Society in 1660 ody Christopher Wren Christiaan Huygens idsngektehnkhwamyawthicaepn 38 Rijnland niwhrux 39 26 niwxngkvs nnkhux 997 mm immikardaeninkarxyangepnthangkarekiywkbkhaaenanaehlaniinpi kh s 1670 kaebriylmutun bichxpaehngliyng yngaenanaihichmatrthankhwamyawthimikhwamyawepnsaklphrxmkbthsniymaelahnwythsniymodyxingcakmumhnunglipdakhxngesnemriediynkhxngolk esnrxbwngkhxngolkimsamarthwdidngay hruxluktumrayaewlasxngwinathi inpi kh s 1675 nkwithyasastrchawxitaeliyn Tito Livio Burattini idthanganin Misura Universale ichwli metro cattolico universal measure macakphasakrik metronka8olikon metronkatholikon ephuxaesdngthunghnwykhwamyawmatrthanthimacakluktum cakkarptiwtikhxngfrngesssthabnwicywithyasastrfrngessideriykekbkhanayhnadwykarkahndmatrkarephiyngxyangediywsahrbmatrkarthnghmd emuxwnthi 7 tulakhm kh s 1790 khnakrrmathikaraenanaihichrabbthsniymaelaaenanaihichkhawa metre wd sungepnhnwyphunthankhxngkhwamyaw niyamwaethakbhnunginsiblanswnkhxngrayahangrahwangkhwolkehnuxaelaesnrxbwng inpi kh s 1793 xnusyyaaehngchatifrngessidrbrxngkhxesnxdngklaw ich metre inphasaxngkvsinpi kh s 1797 niyamechingemriediyn aekikh inpi kh s 1791 sthabnwicywithyasastraehngfrngessideluxkkhacakdkhwamechingemriediynehnuxkhacakdkhwamkhxngluktum ephraaaerngonmthwngaetktangknipelknxyehnuxphunphiwolksungsngphltxrayaewlakhxngluktumephuxsrangrakthanthiepnthiyxmrbxyangaephrhlaysahrbkarkahndniyamkhxngemtr karwdkhwamthuktxngkhxngesnemxriediynnicaepntxngmimakkhun sthabnwicywithyasastraehngfrngessidrbhnathiihkaredinthangnaody Jean Baptiste Joseph Delambre aela Pierre Mechainsungyngyuntngaetpi kh s 1792 thung kh s 1799 sungphyayamwdrayathangrahwanghxrakhnginprasathdnekhirk aelaprasathMontjuicinbaresolna ephuxpramankarnkhwamyawkhxngswnokhngemriediynphandnekhirk swnnikhxngesnemxriediynsnnisthanwaepnkhwamyawediywkbesnaewngparisephuxepnphunthansahrbkhwamyawkhxngesnkungklangkhrungthangthiechuxmtxkbkhwolkehnuxkbesnsunysutr pyhaekiywkbaenwthangnikkhuxrupthrngthiaennxnkhxngolkimichruprangthangkhnitsastrthieriybngayechnthrngklmhruxthrngklmaepninradbkhwamaemnyathicaepnsahrbkarkahndmatrthankhwamyaw ruprangthiphidpktiaelaechphaaecaacngkhxngolkthithaihraberiybipthungradbnathaelkhuxrupaebbthangkhnitsastrthieriykwa geoid sunghmaythung Earth shaped aemcamipraednehlanifrngessinpi kh s 1793 idichniyamkhxngemtrniepnhnwykhwamyawxyangepnthangkar sungmacakphlkarchwkhrawcakkaredinthangkhrngni xyangirktamhlngcaknnidmikarkahndwaimemtrtnaebbmirayasnippraman 200 imokhremtrenuxngcakmikarkhanwnkaraephaebnkhxngolkphidphlad thaihimemtrtnaebbsnkwakhacakdkhwamthiesnxedimkhxngemtrpraman 0 02 aetkhwamyawdngklawidklaymaepnmatrthankhxngfrngessaelaidrbkarrbrxngodypraethsxuninthwipyuorpkhaxupsrrkh aekikhhnwyemtrniymichkninhlayhnwyyxyodykhaxupsrrkhthiniymichkhuidaek kiolemtr milliemtr odyhnwyxupsrrkhthnghmdaesdngintarangdanlang phhukhunexsixsahrbhnwyemtr m phhukhunyxy phhukhunihykha sylksn chux kha sylksn chux10 1 m dm edsiemtr 101 m dam edkhaemtr10 2 m cm esntiemtr 102 m hm ehkotemtr10 3 m mm milliemtr 103 m km kiolemtr10 6 m µm imokhremtr imkhrxn 106 m Mm emkaemtr10 9 m nm naonemtr 109 m Gm cikaemtr10 12 m pm phiokemtr 1012 m Tm ethraemtr10 15 m fm efmotemtr efxrmi 1015 m Pm ephtaemtr10 18 m am xtotemtr 1018 m Em exksaemtr10 21 m zm espotemtr 1021 m Zm esttaemtr10 24 m ym yxkotemtr 1024 m Ym yxttaemtrhnwythiniymichaesdngepntwhnakarepriybethiybkbhnwykhwamyawxun aekikh1 emtr mikhaethakb matrawdrayaithy aekikh 39 37 niw 3 281 khub 2 sxk 0 5 wa 0 025 esn 0 0000625 oychnmatrawdrayaxngkvs aekikh 39 37 niw 3 281 fut 1 093 hla 0 000621371192237 imlmatrawdrayaemtrik aekikh 0 000000000000000000000001 yxttaemtr 0 000000000000000000001 esttaemtr 0 000000000000000001 exksaemtr 0 000000000000001 ephtaemtr 0 000000000001 ethraemtr 0 000000001 cikaemtr 0 000001 emkaemtr 0 001 kiolemtr 0 01 ehkotemtr 0 1 edkhaemtr 1 emtr 10 edsiemtr 100 esntiemtr 1 000 milliemtr 1 000 000 imokhremtr 1 000 000 000 naonemtr 1 000 000 000 000 phiokemtr 1 000 000 000 000 000 efmotemtr 1 000 000 000 000 000 000 xtotemtr 1 000 000 000 000 000 000 000 espotemtr 1 000 000 000 000 000 000 000 000 yxkotemtrxangxing aekikh http www1 bipm org utils common pdf si brochure 8 pdf Le Systeme international d unites The International System of Units Federal Register Vol 73 No 96 Friday May 16 2008 Notices The Metric Conversion Act of 1975 gives the Secretary of Commerce of the US the responsibility of interpreting or modifying the SI for use in the US The Secretary of Commerce delegated this authority to the Director of the National Institute of Standards and Technology NIST ekhathungcak https th wikipedia org w index php title emtr amp oldid 8896059, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม