fbpx
วิกิพีเดีย

เวลาออมแสง

เวลาออมแสง (daylight saving time - DST) หรือ เวลาฤดูร้อน (summer time) เป็นข้อตกลงในการปรับนาฬิกาไปข้างหน้า เพื่อให้มีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายมากขึ้นและมีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้ามีน้อยลง โดยปกติแล้วจะปรับไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมง ก่อนจะเข้าฤดูใบไม้ผลิ และปรับกลับหลังในฤดูใบไม้ร่วง เวลาออมแสงในยุคสมัยใหม่ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกโดย William Willett นักก่อสร้างชาวอังกฤษ หลายประเทศได้เริ่มใช้เวลาลักษณะนี้นับตั้งแต่นั้น โดยมีรายละเอียดแตกต่างไปตามสถานที่และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งคราว

แม้จะไม่ได้ใช้โดยประชากรส่วนใหญ่ของโลก แต่เวลาออมแสงก็เป็นเรื่องที่พบได้ปกติในบริเวณซีกโลกเหนือ
  บริเวณที่มีการใช้เวลาออมแสง
  บริเวณที่ใช้เวลาออมแสงในอดีต
  บริเวณที่ไม่เคยมีการใช้เวลาออมแสง

การเลื่อนนาฬิกาของเวลาออมแสงนี้ก่อให้เกิดความท้าทายต่าง ๆ เวลาลักษณะนี้ทำให้การรักษาเวลายุ่งยากขึ้น ก่อความวุ่นวายให้การนัดหมาย การเดินทาง การบัญชี การลงบันทึก อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมากสามารถปรับนาฬิกาของตัวได้อัตโนมัติ แต่การปรับนี้ก็อาจทำได้จำกัดและมีความผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อกฎของเวลาออมแสงเปลี่ยน

ระบบเวลาออมแสงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีช่วงแสงสว่างที่ "เหมาะสม" ตามความต้องการของท้องถิ่น โดยปรับนาฬิกาให้เข้ากับการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยนไปตามฤดู ตามความเอียงของแกนโลก

ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เริ่มทำการปรับเวลาออมแสงแตกต่างจากประเทศอื่นโดยการ เริ่มต้น 3 อาทิตย์ก่อนเวลาออมแสงปกติ และสิ้นสุด 1 อาทิตย์หลังเวลาออมแสงปกติ ซึ่งลงชื่อรับรองโดยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2548

ในประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยมี DST ได้แก่มาเลเซียและฟิลิปปินส์

ศัพทวิทยา

ในภาษาอังกฤษ daylight saving time บางครั้งอาจเขียนเชื่อมกันด้วย - เป็น daylight-saving time 'saving' ในที่นี้เป็น adjective เหมือนกับในคำว่า labor saving device (เครื่องทุ่นแรง, เครื่องประหยัดแรง) ส่วนการใช้คำอื่น ๆ เช่น daylight savings time, daylight savings, และ daylight time ก็พบเห็นได้ทั่วไป โดย 'savings' ในที่นี้เป็นการเปรียบเหมือนใน savings account (บัญชีออมทรัพย์) ในข้อเสนอต้นฉบับของ Willett นั้น ใช้ศัพท์ว่า daylight saving แต่ใน ค.ศ. 1911 คำว่า summer time ก็ได้มาแทนที่คำว่า daylight saving time ในร่างกฎหมายในสหราชอาณาจักร

ชื่อเขตเวลานั้นมักจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้เวลาออมแสง ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแทนที่คำว่า standard (มาตรฐาน) ด้วย daylight (ออมแสง): เช่น Pacific Standard Time (PST) กลายเป็น Pacific Daylight Time (PDT) ภาษาอังกฤษแบบบริเตนใช้ summer (ฤดูร้อน): เช่น Greenwich Mean Time (GMT) กลายเป็น British Summer Time (BST) ตัวย่อนั้นไม่ได้เปลี่ยนตามเสมอ เช่น ชาวออสเตรเลียจำนวนมาก (แม้ไม่ทั้งหมด) เรียก Eastern Standard Time (EST) กลายเป็น Eastern Summer Time (ซึ่งย่อว่า EST เช่นกัน)

อ้างอิง

 • Michael Downing (2005). Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time. Shoemaker & Hoard. ISBN 1-59376-053-1.
 • David Prerau (2005). Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time. Thunder’s Mouth Press. ISBN 1-56025-655-9. The British version, focusing on the UK, is Saving the Daylight: Why We Put the Clocks Forward. Granta Books. ISBN 1-86207-796-7.

ดูเพิ่ม

 1. Prerau. Seize the Daylight. p. 3.
 2. Peter G. Neumann (1994). "Computer date and time problems". Computer-Related Risks. Addison-Wesley. ISBN 0-201-55805-X. สืบค้นเมื่อ 2007-05-26.
 3. Stephen Tong (2007). "Are you prepared for daylight saving time in 2007?". IT Professional. IEEE Computer Society. 9 (1): 36–41. doi:10.1109/MITP.2007.2. สืบค้นเมื่อ 2007-05-16. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 4. Daylight saving time and its variants:
  • Richard A. Meade (1978). "Language change in this century". English Journal. 67 (9): 27–30. doi:10.2307/815124.
  • Joseph P. Pickett; และคณะ (บ.ก.). "daylight-saving time". The American Heritage Dictionary of the English Language (4th (2000) ed.). Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-395-82517-2. สืบค้นเมื่อ 2007-05-26. variant forms: or daylight-savings time Explicit use of et al. in: |editor= (help)
  • "daylight saving time". Merriam-Webster's Online Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2009-02-13. called also daylight saving, daylight savings, daylight savings time, daylight time
  • "15 U.S.C. § 260a notes". สืบค้นเมื่อ 2007-05-09. Congressional Findings; Expansion of Daylight Saving Time
 5. Prerau. Seize the Daylight. p. 22.

เวลาออมแสง, บทความน, อาจต, องการตรวจสอบต, นฉบ, ในด, านไวยากรณ, ปแบบการเข, ยน, การเร, ยบเร, ยง, ณภาพ, หร, อการสะกด, ณสามารถช, วยพ, ฒนาบทความได, daylight, saving, time, หร, เวลาฤด, อน, summer, time, เป, นข, อตกลงในการปร, บนาฬ, กาไปข, างหน, เพ, อให, แสงอาท, ตย, ใ. bthkhwamnixactxngkartrwcsxbtnchbb indaniwyakrn rupaebbkarekhiyn kareriyberiyng khunphaph hruxkarsakd khunsamarthchwyphthnabthkhwamidewlaxxmaesng daylight saving time DST hrux ewlavdurxn summer time epnkhxtklnginkarprbnalikaipkhanghna ephuxihmiaesngxathityinchwngewlabaymakkhunaelamiaesngxathityinchwngewlaechaminxylng odypktiaelwcaprbipkhanghnahnungchwomng kxncaekhavduibimphli aelaprbklbhlnginvduibimrwng ewlaxxmaesnginyukhsmyihmthukesnxkhunkhrngaerkody William Willett nkkxsrangchawxngkvs 1 hlaypraethsiderimichewlalksnaninbtngaetnn odymiraylaexiydaetktangiptamsthanthiaelamikarepliynaeplngkhrngkhrawaemcaimidichodyprachakrswnihykhxngolk aetewlaxxmaesngkepneruxngthiphbidpktiinbriewnsikolkehnux briewnthimikarichewlaxxmaesng briewnthiichewlaxxmaesnginxdit briewnthiimekhymikarichewlaxxmaesng kareluxnnalikakhxngewlaxxmaesngnikxihekidkhwamthathaytang ewlalksnanithaihkarrksaewlayungyakkhun kxkhwamwunwayihkarndhmay karedinthang karbychi karlngbnthuk xupkrnkaraephthy aelaekhruxngckrxutsahkrrm 2 rabbthiichkhxmphiwetxrcanwnmaksamarthprbnalikakhxngtwidxtonmti aetkarprbnikxacthaidcakdaelamikhwamphidphlad odyechphaaemuxkdkhxngewlaxxmaesngepliyn 3 rabbewlaxxmaesngmicudmunghmayephuxihmichwngaesngswangthi ehmaasm tamkhwamtxngkarkhxngthxngthin odyprbnalikaihekhakbkarkhunlngkhxngdwngxathity sungepliyniptamvdu tamkhwamexiyngkhxngaeknolkinshrthxemrika tngaetpi ph s 2550 erimthakarprbewlaxxmaesngaetktangcakpraethsxunodykar erimtn 3 xathitykxnewlaxxmaesngpkti aelasinsud 1 xathityhlngewlaxxmaesngpkti sunglngchuxrbrxngodyprathanathibdi cxrc dbebilyu buch inwnthi 8 singhakhm ph s 2548inpraethsephuxnbaninexechiytawnxxkechiyngitthiekhymi DST idaekmaelesiyaelafilippinssphthwithya aekikhinphasaxngkvs daylight saving time bangkhrngxacekhiynechuxmkndwy epn daylight saving time saving inthiniepn adjective ehmuxnkbinkhawa labor saving device ekhruxngthunaerng ekhruxngprahydaerng swnkarichkhaxun echn daylight savings time daylight savings aela daylight time kphbehnidthwip ody savings inthiniepnkarepriybehmuxnin savings account bychixxmthrphy 4 inkhxesnxtnchbbkhxng Willett nn ichsphthwa daylight saving aetin kh s 1911 khawa summer time kidmaaethnthikhawa daylight saving time inrangkdhmayinshrachxanackr 5 chuxekhtewlannmkcaepliynipemuxichewlaxxmaesng phasaxngkvsaebbxemriknaethnthikhawa standard matrthan dwy daylight xxmaesng echn Pacific Standard Time PST klayepn Pacific Daylight Time PDT phasaxngkvsaebbbrietnich summer vdurxn echn Greenwich Mean Time GMT klayepn British Summer Time BST twyxnnimidepliyntamesmx echn chawxxsetreliycanwnmak aemimthnghmd eriyk Eastern Standard Time EST klayepn Eastern Summer Time sungyxwa EST echnkn xangxing aekikhMichael Downing 2005 Spring Forward The Annual Madness of Daylight Saving Time Shoemaker amp Hoard ISBN 1 59376 053 1 David Prerau 2005 Seize the Daylight The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time Thunder s Mouth Press ISBN 1 56025 655 9 The British version focusing on the UK is Saving the Daylight Why We Put the Clocks Forward Granta Books ISBN 1 86207 796 7 duephim aekikhekhtewla ewlaphikdsakl ewlasakl Prerau Seize the Daylight p 3 Peter G Neumann 1994 Computer date and time problems Computer Related Risks Addison Wesley ISBN 0 201 55805 X subkhnemux 2007 05 26 Stephen Tong 2007 Are you prepared for daylight saving time in 2007 IT Professional IEEE Computer Society 9 1 36 41 doi 10 1109 MITP 2007 2 subkhnemux 2007 05 16 Unknown parameter coauthors ignored author suggested help Daylight saving time and its variants Richard A Meade 1978 Language change in this century English Journal 67 9 27 30 doi 10 2307 815124 Joseph P Pickett aelakhna b k daylight saving time The American Heritage Dictionary of the English Language 4th 2000 ed Boston Houghton Mifflin ISBN 0 395 82517 2 subkhnemux 2007 05 26 variant forms or daylight savings time Explicit use of et al in editor help daylight saving time Merriam Webster s Online Dictionary subkhnemux 2009 02 13 called also daylight saving daylight savings daylight savings time daylight time 15 U S C 260a notes subkhnemux 2007 05 09 Congressional Findings Expansion of Daylight Saving Time Prerau Seize the Daylight p 22 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ewlaxxmaesng amp oldid 8415292, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม