fbpx
วิกิพีเดีย

เสน่ห์นางงิ้ว

เสน่ห์นางงิ้ว เป็น ละครโทรทัศน์ แนว พีเรียด-ดราม่า-โรแมนติก จากบทประพันธ์ของ ภราดร ศักดา สร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 3 ครั้ง สร้างเป็นละครครั้งแรกปี 2542 ต่อมาปี 2551 และ 2561 มีเนื้อหาสะท้อนสังคมความความแตกต่างทางสังคมของชาวจีนที่อาศัยในประเทศไทย ผ่าน 2 ครอบครัวคือ ครอบครัวเกียรติกำจรผู้เป็นเจ้าของกิจการโรงน้ำปลา และครอบครัวแซ่โง้วเจ้าของคณะงิ้วไซป้อ

เสน่ห์นางงิ้ว
เสน่ห์นางงิ้ว
สร้างโดยพ.ศ. 2542 :
บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด
พ.ศ. 2551 :
กันตนา
พ.ศ. 2561 :
แอคอาร์ต เจเนเรชั่น
เขียนโดยบทประพันธ์
ภราดร ศักดา
กำกับโดยพ.ศ. 2542
ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
พ.ศ. 2551
ธีรศักดิ์ พรหมเงิน
พ.ศ. 2561
ธนากร โปษยานนท์
แสดงนำพ.ศ. 2542
รวิชญ์ เทิดวงส์
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
พลังธรรม กล่อมทองสุข
ภัคจีรา วรรณสุทธิ์
พ.ศ. 2551
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
ภัครมัย โปรตระนันท์
รพีภัทร เอกพันธ์กุล
พิชชา อาภากาศ
พ.ศ. 2561
ธีรเดช เมธาวรายุทธ
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
พริมา พันธุ์เจริญ
ธีมเปิดพ.ศ. 2542 :
นี่แหล่ะตัวฉัน - ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์
พ.ศ. 2551 :
สุขที่ใจ - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
พ.ศ. 2561 :
ฝันอยู่ไม่ไกล - รวิวรรณ จินดา
ธีมปิดพ.ศ. 2542 :
เพื่อวันของเรา - ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์
สัญญา - บัญชา อาระลา
แค่ฝัน - บิ แองเจิล
พ.ศ. 2551 :
ยังไม่สายใช่ไหม - ภัครมัย โปตระนันท์
พ.ศ. 2561 :
หมดหัวใจ - จิ๊บ ปิยธิดา
(ตอนที่ 1-4,7,9-10)
真情 (เจิน ฉิง) - Susan Foung
(ตอนที่ 5-6,8)
ฝันอยู่ไม่ไกล - รวิวรรณ จินดา
(ตอนที่ 11)
จำนวนตอนพ.ศ. 2542 :
15 ตอน
พ.ศ. 2551 :
14 ตอน
พ.ศ. 2561 :
11 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2542
บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด
พ.ศ. 2551
บอร์ดคณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติผลิตรายการละครช่อง 7
พ.ศ. 2561
ธัญญา วชิรบรรจง
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ความยาวตอนพ.ศ. 2542 :
ประมาณ 2 ชั่วโมง/ตอน
พ.ศ. 2551
ประมาณ 2 ชั่วโมง/ตอน
พ.ศ. 2561
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2542 :
ช่อง 3
พ.ศ. 2551 :
ช่อง 7
พ.ศ. 2561 :
ช่อง 3
ออกอากาศครั้งแรกพ.ศ. 2542
5 เมษายน พ.ศ. 2542 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2551
28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2561
11 มกราคม พ.ศ. 2561 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
แหล่งข้อมูลอื่น
เสน่ห์นางงิ้ว (พ.ศ. 2561) (ช่อง 3)
เสน่ห์นางงิ้ว (พ.ศ. 2561) (ไลน์ทีวี)

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์

ครั้งแรก ในปี 2542 ออกอากาศทาง ช่อง 3 ผลิตโดย บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด บทโทรทัศน์ ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค , รวิชญ์ เทิดวงส์ , พลังธรรม กล่อมทองสุข, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, พรนภา เทพทินกร, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปนัดดา โกมารทัต, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

ครั้งที่สอง ในปี 2551 ออกอากาศทาง ช่อง 7 ผลิตโดย กันตนา บทโทรทัศน์ ตางาม กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน นำแสดงโดย ภัครมัย โปรตระนันท์, รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ,รพีภัทร เอกพันธ์กุล ,พิชชา อาภากาศ, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุภาภร คำนวณศิลป์, กาญจนาพร ปลอดภัย

และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ออกอากาศทาง ช่อง 3 ผลิตโดย บริษัท ดู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บทโทรทัศน์ ยิ่งยศ ปัญญา , กาญจนา โตะยู กำกับการแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์ นำแสดงโดย ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ธีรเดช เมธาวรายุทธ ,ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, พริมา พันธุ์เจริญ, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม, มนตรี เจนอักษร, ปรารถนา บรรจงสร้าง, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล เริ่มตอนแรกวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 256115 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อจากละครเรื่อง เดือนประดับดาว

นักแสดง

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2561
สถานีออกอากาศ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้สร้าง โนพรอบเล็ม กันตนา แอคอาร์ต เจเนเรชั่น
บทโทรทัศน์ ยิ่งยศ ปัญญา ตางาม ยิ่งยศ ปัญญา
กาญจนา โตะยู
ผู้กำกับการแสดง ชูศักดิ์ สุธีรธรรม ธีรศักดิ์ พรหมเงิน ธนากร โปษยานนท์
บทบาท นักแสดงหลัก
ชยุติ เกียรติกำจร (ติ) รวิชญ์ เทิดวงส์ รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ธีรเดช เมธาวรายุทธ
บงกช แซ่โซ้ว (บัว) ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ภัครมัย โปตระนันท์ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
ดำเกิง แซ่โซ้ว (เกิ่ง) พลังธรรม กล่อมทองสุข รพีภัทร เอกพันธ์กุล ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
กนกวิภา เกียรติกำจร (หนก) ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ พิชชา อาภากาศ พริมา พันธุ์เจริญ
ยิ่งจันทร์ (จันทร์) พรนภา เทพทินกร มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรม
บทบาท นักแสดงสมทบ
เจียง แซ่โซ้ว มนตรี เจนอักษร เกรียงไกร อุณหะนันทน์ มนตรี เจนอักษร
มาลัย มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา กาญจนาพร ปลอดภัย ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ไหมฟ้า ยุวดี เรืองฉาย ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
ตรึงจิต แพ็ตตี้เซีย แลมน์ไวแมนส์ ภัทรวดี ปิ่นทอง
นกขมิ้น น้อย โพธิ์งาม อรนภา กฤษฎี เบญจวรรณ เทิดทูนกุล
วลี เกียรติกำจร พิศมัย วิไลศักดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์ ปรารถนา บรรจงสร้าง
ไชโย เกียรติกำจร สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ทนงศักดิ์ ศุภการ
วลัย เกียรติกำจร ปนัดดา โกมารทัต สุภาภร คำนวณศิลป์ ปาริฉัตร สัชฌุกร
ล้วน วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ สุเทพ ประยูรพิทักษ์
แสงเดือน (พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2561)
ลำเพ็ญ (พ.ศ. 2551)
อรสา พรหมประทาน กรองทอง รัชตะวรรณ
ซินแส วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ เด่น ดอกประดู่ ญาณี ตราโมท
ธานี สมจินต์ ธรรมทัต พีระพันธ์ อารียาพันธ์ เอนก อินทะจันทร์
จี๊ด จันทนา ศิริผล รตวรรณ ออมไธสง
จ๊าด ธัญญา รัตนมาลากุล
ชู กัณฑรัชต์ สายสุดใจ ต๋อง ชวนชื่น
ขวด อรรถพล เทศทะวงศ์
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
เจียง (วัยหนุ่ม) ศาโรจน์ ศักดิ์อุดมขจร
เหมยหลิน (วัยสาว) ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ
กุลฉัตร เชยทอง
เกิ่ง (วัยเด็ก) ด.ช.จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพรกุล
บัว (วัยเด็ก) ด.ญ.ปัณณรัตน์ ลาสุทธิ
ติ (วัยเด็ก) ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ

อ้างอิง

  1. "เสน่ห์นางงิ้ว 2561 ถึงเวลานางงิ้ว นิชา ออกโรง". โอเคแมกกาซีน. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. Check date values in: |access-date= (help)
  2. "ข้อคิดที่ได้จากละครน้ำดี "เสน่ห์นางงิ้ว" ละครไทยยุคดิจิทัลสำหรับทุกคนในครอบครัว". 4 กุมภาพันธ์ 2561. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. เรื่องย่อละคร เสน่ห์นางงิ้ว (พ.ศ. 2551) (1)
  4. เรื่องย่อละคร เสน่ห์นางงิ้ว (พ.ศ. 2551) (2)

แหล่งข้อมูลอื่น

  • เสน่ห์นางงิ้ว (2008) ที่สยามโซน
  • เสน่ห์นางงิ้ว (2018) ที่สยามโซน
  • เรื่องย่อละครเสน่ห์นางงิ้ว 2561 : mgronline.com
  • บทละครรายตอน เสน่ห์นางงิ้ว 2561 : TrueID Dara

เสน, นางง, เป, ละครโทรท, ศน, แนว, เร, ยด, ดราม, โรแมนต, จากบทประพ, นธ, ของ, ภราดร, กดา, สร, างเป, นละครโทรท, ศน, มาแล, คร, สร, างเป, นละครคร, งแรกป, 2542, อมาป, 2551, และ, 2561, เน, อหาสะท, อนส, งคมความความแตกต, างทางส, งคมของชาวจ, นท, อาศ, ยในประเทศไทย, าน, ค. esnhnangngiw epn lakhrothrthsn aenw phieriyd drama oraemntik cakbthpraphnthkhxng phradr skda srangepnlakhrothrthsnmaaelw 3 khrng srangepnlakhrkhrngaerkpi 2542 txmapi 2551 aela 2561 1 mienuxhasathxnsngkhmkhwamkhwamaetktangthangsngkhmkhxngchawcinthixasyinpraethsithy phan 2 khrxbkhrwkhux khrxbkhrwekiyrtikacrphuepnecakhxngkickarorngnapla aelakhrxbkhrwaesongwecakhxngkhnangiwispx 2 esnhnangngiwesnhnangngiwsrangodyph s 2542 bristh onphrxbelm cakd ph s 2551 kntna ph s 2561 aexkhxart ecenerchnekhiynodybthpraphnth phradr skdakakbodyph s 2542 chuskdi suthirthrrm ph s 2551 thirskdi phrhmengin ph s 2561 thnakr opsyannthaesdngnaph s 2542 rwichy ethidwngs sirilksn phxngochkh phlngthrrm klxmthxngsukh phkhcira wrrnsuththi ph s 2551 rthphumi otkhngthrphy phkhrmy oprtrannth rphiphthr exkphnthkul phichcha xaphakas ph s 2561 thiredch emthawrayuthth ntthnicha dngwthnawnichy chyphl cueliyn phuphart phrima phnthuecriythimepidph s 2542 niaehlatwchn thiphyxapha chunpradisthph s 2551 sukhthiic suththiphngs wthncngph s 2561 fnxyuimikl rwiwrrn cindathimpidph s 2542 ephuxwnkhxngera thiphyxapha chunpradisthsyya bycha xaralaaekhfn bi aexngecilph s 2551 yngimsayichihm phkhrmy optrannthph s 2561 hmdhwic cib piythida txnthi 1 4 7 9 10 真情 ecin ching Susan Foung txnthi 5 6 8 fnxyuimikl rwiwrrn cinda txnthi 11 canwntxnph s 2542 15 txn ph s 2551 14 txn ph s 2561 11 txnkarphlitphuxanwykarsrangph s 2542 bristh onphrxbelm cakd ph s 2551 bxrdkhnakrrmkarphicarnakarxnumtiphlitraykarlakhrchxng 7 ph s 2561 thyya wchirbrrcng phngsphthn wchirbrrcngkhwamyawtxnph s 2542 praman 2 chwomng txn ph s 2551 praman 2 chwomng txn ph s 2561 praman 2 chwomngkhrung txnxxkxakasekhruxkhayph s 2542 chxng 3 ph s 2551 chxng 7 ph s 2561 chxng 3xxkxakaskhrngaerkph s 2542 5 emsayn ph s 2542 24 phvsphakhm ph s 2542 ph s 2551 28 tulakhm ph s 2551 15 thnwakhm ph s 2551 ph s 2561 11 mkrakhm ph s 2561 15 kumphaphnth ph s 2561aehlngkhxmulxunesnhnangngiw ph s 2561 chxng 3 esnhnangngiw ph s 2561 ilnthiwi enuxha 1 karsrangepnlakhrothrthsn 2 nkaesdng 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunkarsrangepnlakhrothrthsn aekikhkhrngaerk inpi 2542 xxkxakasthang chxng 3 phlitody bristh onphrxbelm cakd bthothrthsn yingys pyya kakbkaraesdngody chuskdi suthirthrrm naaesdngody sirilksn phxngochkh rwichy ethidwngs phlngthrrm klxmthxngsukh phkhcira wrrnsuththi phrnpha ethphthinkr mntri ecnxksr phismy wiilskdi pndda okmartht saxad epiymphngssantkhrngthisxng inpi 2551 xxkxakasthang chxng 7 phlitody kntna bthothrthsn tangam kakbkaraesdngody thiraskdi phrhmengin naaesdngody phkhrmy oprtrannth rthphumi otkhngthrphy rphiphthr exkphnthkul phichcha xaphakas matika xrrthkrsiriophthi ekriyngikr xunhannthn xphirdi phwphutannth suphaphr khanwnsilp kaycnaphr plxdphy 3 4 aelakhrnglasudinpi ph s 2561 xxkxakasthang chxng 3 phlitody bristh du exnetxrethnemnth cakd bthothrthsn yingys pyya kaycna otayu kakbkaraesdngody thnakr opsyannth naaesdngody ntthnicha dngwthnawnichy thiredch emthawrayuthth chyphl cueliyn phuphart phrima phnthuecriy chtrthrika siththiphrm mntri ecnxksr prarthna brrcngsrang parichtr iphrhiry thnngskdi suphkar thsnwrrn esniywngs n xyuthya ochmchay chtrwiil erimtxnaerkwnthi 11 mkrakhm ph s 2561 15 kumphaphnth ph s 2561 txcaklakhreruxng eduxnpradbdawnkaesdng aekikhlakhrothrthsn ph s 2542 ph s 2551 ph s 2561sthanixxkxakas chxng 3 chxng 7 chxng 3phusrang onphrxbelm kntna aexkhxart ecenerchnbthothrthsn yingys pyya tangam yingys pyya kaycna otayuphukakbkaraesdng chuskdi suthirthrrm thirskdi phrhmengin thnakr opsyannthbthbath nkaesdnghlkchyuti ekiyrtikacr ti rwichy ethidwngs rthphumi otkhngthrphy thiredch emthawrayuththbngkch aesosw bw sirilksn phxngochkh phkhrmy optrannth ntthnicha dngwthnawnichydaeking aesosw eking phlngthrrm klxmthxngsukh rphiphthr exkphnthkul chyphl cueliyn phuphartknkwipha ekiyrtikacr hnk phkhcira wrrnsuththi phichcha xaphakas phrima phnthuecriyyingcnthr cnthr phrnpha ethphthinkr matika xrrthkrsiriophthi chtrthrika siththiphrmbthbath nkaesdngsmthbeciyng aesosw mntri ecnxksr ekriyngikr xunhannthn mntri ecnxksrmaly marsri xisrangkur n xyuthya kaycnaphr plxdphy thsnwrrn esniywngs n xyuthyaihmfa yuwdi eruxngchay skuntla ethiyniphorcntrungcit aephttiesiy aelmniwaemns phthrwdi pinthxngnkkhmin nxy ophthingam xrnpha kvsdi ebycwrrn ethidthunkulwli ekiyrtikacr phismy wiilskdi xphirdi phwphutannth prarthna brrcngsrangichoy ekiyrtikacr saxad epiymphngssant thnngskdi suphkarwly ekiyrtikacr pndda okmartht suphaphr khanwnsilp parichtr schchukrlwn wisrrkh chtrrngsikul niewsn knithyrasdr suethph prayurphithksaesngeduxn ph s 2542 ph s 2561 laephy ph s 2551 xrsa phrhmprathan krxngthxng rchtawrrnsinaes wiorcn tngwanichy edn dxkpradu yani traomththani smcint thrrmtht phiraphnth xariyaphnth exnk xinthacnthrcid cnthna siriphl rtwrrn xxmithsngcad thyya rtnmalakulchu knthrcht saysudic txng chwnchunkhwd xrrthphl ethsthawngsbthbath nkaesdngrbechiyeciyng wyhnum saorcn skdixudmkhcrehmyhlin wysaw lththkml pinorcnkirtikulchtr echythxngeking wyedk d ch cxmyuthth ehlaecriyphrkulbw wyedk d y pnnrtn lasuththiti wyedk d ch xiththiphthth elkxuthywrrnxangxing aekikh esnhnangngiw 2561 thungewlanangngiw nicha xxkorng oxekhaemkkasin subkhnemux 16 singhakhm 2562 Check date values in access date help khxkhidthiidcaklakhrnadi esnhnangngiw lakhrithyyukhdicithlsahrbthukkhninkhrxbkhrw 4 kumphaphnth 2561 subkhnemux 16 singhakhm 2562 Check date values in access date date help eruxngyxlakhr esnhnangngiw ph s 2551 1 eruxngyxlakhr esnhnangngiw ph s 2551 2 aehlngkhxmulxun aekikhesnhnangngiw 2008 thisyamosn esnhnangngiw 2018 thisyamosn eruxngyxlakhresnhnangngiw 2561 mgronline com bthlakhrraytxn esnhnangngiw 2561 TrueID Daraswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidekhathungcak https th wikipedia org w index php title esnhnangngiw amp oldid 9496901, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม