fbpx
วิกิพีเดีย

โอเบินอัมยุงเงินไรน์

"โอเบินอัมยุงเงินไรน์" (เยอรมัน: Oben am jungen Rhein; แปลว่า "เหนือแม่น้ำไรน์อันเยาว์วัย") เป็นเพลงชาติของประเทศลิกเตนสไตน์ตั้งแต่ ค.ศ. 1920 มีทำนองเดียวกันกับ "ก็อดเซฟเดอะควีน" เพลงชาติของสหราชอาณาจักร และ "คองเงอซังเงิน" เพลงสรรเสริญพระบารมีของนอร์เวย์ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการละเว้นเพิ่มเติมในตอนท้ายของเพลง

โอเบินอัมยุงเงินไรน์

เพลงชาติของ ลิกเตนสไตน์
เนื้อร้องยาค็อพ โยเซ็ฟ เยาค์, ค.ศ. 1850
ทำนองไม่ทราบ (ใช้ทำนองเพลง "ก็อดเซฟเดอะควีน")
รับไปใช้ค.ศ. 1920 (แก้ไข ค.ศ. 1963)
ตัวอย่างเสียง
"โอเบินอัมยุงเงินไรน์" (บรรเลง)

ประวัติ

เนื้อเพลงต้นฉบับเขียนขึ้นใน ค.ศ. 1850 โดยยาค็อพ โยเซ็ฟ เยาค์ (ค.ศ. 1802–1859) บาทหลวงชาวสวิส ในช่วงที่อาณาเขตของลิกเตนสไตน์ (ซึ่งถือเป็นดินแดนแห่งสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชาติเยอรมัน) เป็นสมาชิกของสมาพันธรัฐเยอรมัน ประมาณหนึ่งทศวรรษก่อนหน้านี้ การอ้างกรรมสิทธิ์ของฝรั่งเศสเหนือฝั่งซ้ายของแม่น้ำไรน์ (วิกฤตการณ์ไรน์ใน ค.ศ. 1840) ได้จุดประกายให้เกิดชุด "เพลงแม่น้ำไรน์" ของเยอรมนี "โอเบินอัมยุงเงินไรน์" เป็นเพลงชาติแรกที่มีทำนองเดียวกับ "ก็อดเซฟเดอะควีน" แต่เป็นเพลงเดียวที่ยังคงใช้เพลง ใน ค.ศ. 1963 เนื้อเพลงถูกตัดให้สั้นลง (รวมถึงข้อความคริสเตียนอย่างชัดเจน) และเนื้อหาที่อ้างอิงถึงเยอรมนีก็ถูกตัดออก

เนื้อเพลง

เยอรมัน

Oben am jungen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh'n.
Dies liebe Heimatland,
Das teure Vaterland
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh'n.

เหนือแม่น้ำไรน์ อันเยาว์วัย
ชาวลิกเตนสไตน์เอนลงซึ่งพัก
บนเทือกเขาแอลป์ที่สูงสุด
ถื่นฐานอันเป็นที่รักแห่งนี้
ปิตุภูิมอันเป็นที่รักแห่งนี้
ด้วยมีอที่ปราดเรื่องของพระเจ้า
ได้รับเลือกให้แก่เรา

Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am jungen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb' der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Bruderliebe Band
Vereint und frei.

ลิกเตนสไตน์ยิ่งยืนนาน
ดอกไม้กำลังผลิดอกในแม่น้ำไรน์
ความโชคดีและซื่อสัตย์
เจ้าชายแผ่นดิน ทรงพระเจริญ
ปิตุภูมของเรายิ่งยืนนาน
ผ่านพันธะสัญญาแห่งความรักฉันญาตินี่น้อง
ความผูกพันและอิสรภาพ!

เนื้อเพลงต้นฉนับ จนถึง ค.ศ. 1963

เยอรมัน

1. Oben am deutschen Rhein
Lehnet sich Liechtenstein
An Alpenhöh'n.
Dies liebe Heimatland
Im deutschen Vaterland
Hat Gottes weise Hand
Für uns erseh'n.

High on the German Rhine
Lies Liechtenstein, resting
On Alpine heights.
This beloved homeland
Within the German fatherland
Was chosen for us
By God's wise hand.

2. Wo einst St. Lucien
Frieden nach Rhätien
Hineingebracht.
Dort an dem Grenzenstein
Und längs dem jungen Rhein
Steht furchtlos Liechtenstein
Auf Deutschlands Wacht.

Where once St. Lucius
Peace to Raetia
Brought,
There by the border stone
And along the young Rhine
Liechtenstein stands fearless
On guard for Germany.

3. Lieblich zur Sommerzeit
Auf hoher Alpen Weid
Schwebt Himmelsruh'.
Wo frei die Gämse springt,
Kühn sich der Adler schwingt,
Der Senn das Ave singt
Der Heimat zu.

Lovely in the summer
On the high Alps' meadows
Floats heavenly quietude.
Where the chamois leaps freely,
The eagle soars boldly,
The herdsman sings the Ave
For the native land.

4. Von grünen Felsenhöh'n
Freundlich ist es zu seh'n
Mit einem Blick:
Wie des Rheins Silberband
Säumet das schöne Land,
Ein kleines Vaterland,
Vom stillen Glück.

From green rocky heights
It is lovely to look at
With one gaze:
How the Rhine's silver band
Hems the beautiful land
A small fatherland
Of silent bliss.

5. Hoch lebe Liechtenstein,
Blühend am deutschen Rhein,
Glücklich und treu.
Hoch leb' der Fürst vom Land,
Hoch unser Vaterland,
Durch Bruderliebe Band
Vereint und frei.

Long live Liechtenstein,
Blossoming on the German Rhine,
Fortunate and faithful!
Long live the Prince of the Land,
Long live our fatherland,
Through bonds of brotherly love
United and free!

ดูเพิ่ม

  • "Bevare Gud vår kung"
  • "Heil dir im Siegerkranz"
  • "Kongesangen"
  • "My Country, 'Tis of Thee"
  • "Rufst du, mein Vaterland"
  • "The Prayer of Russians"

อ้างอิง

  1. "Up above the young Rhine (Oben am jungen Rhein)". Cantorian. สืบค้นเมื่อ 26 January 2015.
  2. Pound, Jeremy (16 February 2016). "Five intriguing national anthems". ClassicalMusic.com. สืบค้นเมื่อ 15 September 2016.
  3. "How many national anthems are plagiarised?". BBC News. 26 August 2015. สืบค้นเมื่อ 15 September 2016.
  4. "Liechtenstein". nationalanthems.info. สืบค้นเมื่อ 26 January 2015.

โอเบ, นอ, มย, งเง, นไรน, เยอรม, oben, jungen, rhein, แปลว, เหน, อแม, ำไรน, นเยาว, เป, นเพลงชาต, ของประเทศล, กเตนสไตน, งแต, 1920, ทำนองเด, ยวก, นก, อดเซฟเดอะคว, เพลงชาต, ของสหราชอาณาจ, กร, และ, คองเงอซ, งเง, เพลงสรรเสร, ญพระบารม, ของนอร, เวย, ความแตกต, างเพ, ยง. oxebinxmyungenginirn eyxrmn Oben am jungen Rhein aeplwa ehnuxaemnairnxneyawwy epnephlngchatikhxngpraethsliketnsitntngaet kh s 1920 mithanxngediywknkb kxdesfedxakhwin ephlngchatikhxngshrachxanackr aela khxngengxsngengin ephlngsrresriyphrabarmikhxngnxrewy khwamaetktangephiyngxyangediywkhuxkarlaewnephimetimintxnthaykhxngephlngoxebinxmyungenginirnephlngchatikhxng liketnsitnenuxrxngyakhxph oyesf eyakh kh s 1850thanxngimthrab ichthanxngephlng kxdesfedxakhwin rbipichkh s 1920 aekikh kh s 1963 twxyangesiyng source source track track oxebinxmyungenginirn brrelng iflchwyehlux enuxha 1 prawti 2 enuxephlng 3 duephim 4 xangxingprawti aekikhenuxephlngtnchbbekhiynkhunin kh s 1850 odyyakhxph oyesf eyakh kh s 1802 1859 bathhlwngchawswis 1 inchwngthixanaekhtkhxngliketnsitn sungthuxepndinaednaehngsudthaykhxngckrwrrdiormnxnskdisiththiaehngchatieyxrmn epnsmachikkhxngsmaphnthrtheyxrmn pramanhnungthswrrskxnhnani karxangkrrmsiththikhxngfrngessehnuxfngsaykhxngaemnairn wikvtkarnirnin kh s 1840 idcudprakayihekidchud ephlngaemnairn khxngeyxrmni oxebinxmyungenginirn epnephlngchatiaerkthimithanxngediywkb kxdesfedxakhwin aetepnephlngediywthiyngkhngichephlng 2 3 in kh s 1963 enuxephlngthuktdihsnlng rwmthungkhxkhwamkhrisetiynxyangchdecn aelaenuxhathixangxingthungeyxrmnikthuktdxxk 4 enuxephlng aekikheyxrmnOben am jungen Rhein Lehnet sich Liechtenstein An Alpenhoh n Dies liebe Heimatland Das teure Vaterland Hat Gottes weise Hand Fur uns erseh n ehnuxaemnairn xneyawwy chawliketnsitnexnlngsungphk bnethuxkekhaaexlpthisungsud thunthanxnepnthirkaehngni pituphuimxnepnthirkaehngni dwymixthipraderuxngkhxngphraeca idrbeluxkihaekeraHoch lebe Liechtenstein Bluhend am jungen Rhein Glucklich und treu Hoch leb der Furst vom Land Hoch unser Vaterland Durch Bruderliebe Band Vereint und frei liketnsitnyingyunnan dxkimkalngphlidxkinaemnairn khwamochkhdiaelasuxsty ecachayaephndin thrngphraecriy pituphumkhxngerayingyunnan phanphnthasyyaaehngkhwamrkchnyatininxng khwamphukphnaelaxisrphaph enuxephlngtnchnb cnthung kh s 1963 eyxrmn1 Oben am deutschen Rhein Lehnet sich Liechtenstein An Alpenhoh n Dies liebe Heimatland Im deutschen Vaterland Hat Gottes weise Hand Fur uns erseh n High on the German Rhine Lies Liechtenstein resting On Alpine heights This beloved homeland Within the German fatherland Was chosen for us By God s wise hand 2 Wo einst St Lucien Frieden nach Rhatien Hineingebracht Dort an dem Grenzenstein Und langs dem jungen Rhein Steht furchtlos Liechtenstein Auf Deutschlands Wacht Where once St Lucius Peace to Raetia Brought There by the border stone And along the young Rhine Liechtenstein stands fearless On guard for Germany 3 Lieblich zur Sommerzeit Auf hoher Alpen Weid Schwebt Himmelsruh Wo frei die Gamse springt Kuhn sich der Adler schwingt Der Senn das Ave singt Der Heimat zu Lovely in the summer On the high Alps meadows Floats heavenly quietude Where the chamois leaps freely The eagle soars boldly The herdsman sings the Ave For the native land 4 Von grunen Felsenhoh n Freundlich ist es zu seh n Mit einem Blick Wie des Rheins Silberband Saumet das schone Land Ein kleines Vaterland Vom stillen Gluck From green rocky heights It is lovely to look at With one gaze How the Rhine s silver band Hems the beautiful land A small fatherland Of silent bliss 5 Hoch lebe Liechtenstein Bluhend am deutschen Rhein Glucklich und treu Hoch leb der Furst vom Land Hoch unser Vaterland Durch Bruderliebe Band Vereint und frei Long live Liechtenstein Blossoming on the German Rhine Fortunate and faithful Long live the Prince of the Land Long live our fatherland Through bonds of brotherly love United and free duephim aekikh Bevare Gud var kung Heil dir im Siegerkranz Kongesangen My Country Tis of Thee Rufst du mein Vaterland The Prayer of Russians xangxing aekikh Up above the young Rhine Oben am jungen Rhein Cantorian subkhnemux 26 January 2015 Pound Jeremy 16 February 2016 Five intriguing national anthems ClassicalMusic com subkhnemux 15 September 2016 How many national anthems are plagiarised BBC News 26 August 2015 subkhnemux 15 September 2016 Liechtenstein nationalanthems info subkhnemux 26 January 2015 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title oxebinxmyungenginirn amp oldid 8187395, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม