fbpx
วิกิพีเดีย

ไทรทัน (ดาวบริวาร)

ระวังสับสนกับ ไททัน (ดาวบริวาร)

ไทรทัน (อังกฤษ: Triton)[1] เป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูน เป็นสถานที่เพียงหนึ่งในสี่แห่งในระบบสุริยะ ที่มีก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศ นอกเหนือจากโลก ,ดาวบริวารไททัน (Titan Moon) ของดาวเสาร์ และ ดาวพลูโต

ไทรทัน

ไทรทันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,707 ก.ม. มีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ -235 องศาเซลเซียส (35 เคลวิน) สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเหวและร่องลึกมากมาย เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำทำให้เกิดน้ำแข็ง และน้ำแข็งละลายกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า นอกจากนั้นยังมีภูเขาไฟน้ำแข็ง (cryovolcanos) ที่พ่นน้ำพุแรงดันสูง ประกอบด้วยไนโตรเจนเหลว มีเทนแข็ง และฝุ่นที่เย็นจัดขึ้นไปกว่า 8 กิโลเมตร เหนือพื้นผิวของดาวบริวาร

ลักษณะพื้นผิวดาวบริวารจะแวววาวจากหินแข็ง โดยมีส่วนผสมด้วยละอองอนุภาคสีดำขนาดเล็ก ถูกหุ้มด้วยผลึกน้ำแข็ง (เกิดจาก Ice carbonaceous) มีส่วนประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และก๊าซมีเทน ฟุ้งกระจายเป็นหมอกบางๆ เหนือพื้น โดยมีน้ำแข็งทั้งหมดประมาณ 25%

ไทรทันเป็นวัตถุแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt Object) มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณขอบของระบบสุริยะ เลยวงโคจรของดาวพลูโต ออกไปและถูกดาวเนปจูนดูดจับเข้ามาเป็นบริวาร รูปทรงสัณฐานของไทรทันที่สังเกตเห็น จะมีแนวเฉดฟ้าอ่อนจาก Nitrogen ice เช่นเดียวกับไอของน้ำแข็งแห้ง

อ้างอิง

  1. ไทรทัน

แหล่งข้อมูลอื่น

ไทรทัน (ดาวบริวาร)
ไทรท, ดาวบร, วาร, ระว, งส, บสนก, ไทท, ดาวบร, วาร, ไทรท, งกฤษ, triton, เป, นดาวบร, วารท, ใหญ, ดของดาวเนปจ, เป, นสถานท, เพ, ยงหน, งในส, แห, งในระบบส, ยะ, าซไนโตรเจนในบรรยากาศ, นอกเหน, อจากโลก, ดาวบร, วารไทท, titan, moon, ของดาวเสาร, และ, ดาวพล, โตไทรท, ไทรท, นม,. rawngsbsnkb iththn dawbriwar ithrthn xngkvs Triton 1 epndawbriwarthiihythisudkhxngdawenpcun epnsthanthiephiynghnunginsiaehnginrabbsuriya thimikasinotrecninbrryakas nxkehnuxcakolk dawbriwariththn Titan Moon khxngdawesar aela dawphluotithrthn ithrthnmikhnadesnphasunyklang 2 707 k m mixunhphumiphunphiwpraman 235 xngsaeslesiys 35 ekhlwin sphaphphumipraethsepnhubehwaelarxnglukmakmay enuxngcakxunhphumithitathaihekidnaaekhng aelanaaekhnglalayklbipklbmasaaelwsaela nxkcaknnyngmiphuekhaifnaaekhng cryovolcanos thiphnnaphuaerngdnsung prakxbdwyinotrecnehlw miethnaekhng aelafunthieyncdkhunipkwa 8 kiolemtr ehnuxphunphiwkhxngdawbriwarlksnaphunphiwdawbriwarcaaewwwawcakhinaekhng odymiswnphsmdwylaxxngxnuphakhsidakhnadelk thukhumdwyphluknaaekhng ekidcak Ice carbonaceous miswnprakxbkhxngkaskharbxnidxxkisd inotrecn aelakasmiethn fungkracayepnhmxkbang ehnuxphun odyminaaekhngthnghmdpraman 25 ithrthnepnwtthuaethbikhepxr Kuiper Belt Object mithinkaenidxyubriewnkhxbkhxngrabbsuriya elywngokhcrkhxngdawphluot xxkipaelathukdawenpcundudcbekhamaepnbriwar rupthrngsnthankhxngithrthnthisngektehn camiaenwechdfaxxncak Nitrogen ice echnediywkbixkhxngnaaekhngaehngxangxing aekikh ithrthnaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ithrthn dawbriwar ithrthn Archived 2011 02 19 thi ewyaebkaemchchin cak okhrngkarsarwcrabbsuriyakhxngxngkhkarnasa bthkhwamekiywkbdarasastrhruxckrwalwithyaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy darasastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title ithrthn dawbriwar amp oldid 9556307, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม