fbpx
วิกิพีเดีย

Aranyaprathet to Bangkok (12225077853)

ดูภาพที่มีความละเอียดสูงกว่า(4,325 × 2,433 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 2.73 เมกะไบต์, ชนิดไมม์: image/jpeg)

รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์
คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้

ความย่อ

คำอธิบาย

Aranyaprathet Railway Station

This station is 10 minute tuk-tuk ride from the border and costs only $3.00. The train fare is 48baht or about $1.60.
วันที่
แหล่งที่มา Aranyaprathet to Bangkok
ผู้สร้างสรรค์ Clay Gilliland
ตำแหน่งที่ตั้งกล้อง13° 41′ 34.25″ เหนือ, 102° 30′ 17.45″ ตะวันออก ภาพนี้และภาพอื่น ๆ ณ สถานที่เดียวกันที่ OpenStreetMap

การอนุญาตใช้สิทธิ


ไฟล์นี้อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 2.0 ทั่วไป
คุณสามารถ:
  • ที่จะแบ่งปัน – ที่จะทำสำเนา แจกจ่าย และส่งงานดังกล่าวต่อไป
  • ที่จะเรียบเรียงใหม่ – ที่จะดัดแปลงงานดังกล่าว
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แสดงที่มา – คุณต้องให้เกียรติเจ้าของงานอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มลิงก์ไปยังสัญญาอนุญาต และระบุหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจทำเช่นนี้ได้ในรูปแบบใดก็ได้ตามควร แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะที่แนะว่าผู้ให้อนุญาตสนับสนุนคุณหรือการใช้งานของคุณ
  • อนุญาตแบบเดียวกัน – หากคุณดัดแปลง เปลี่ยนรูป หรือต่อเติมงานนี้ คุณต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดียวกันหรือแบบที่เหมือนกับสัญญาอนุญาตที่ใช้กับงานนี้เท่านั้น
ภาพนี้ซึ่งเดิมถูกอัพโหลดไว้ที่ ฟลิคเกอร์ ได้รับการตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดย File Upload Bot (Magnus Manske) ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์ ผลการตรวจสอบพบว่าในวันที่อัพโหลด ภาพดังกล่าวที่ฟลิคเกอร์มีสัญญาอนุญาตตามที่ระบุไว้ข้างต้น

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

ผู้สร้าง

บางค่าที่ไม่มีไอเทมวิกิสนเทศ

ชื่อผู้สร้างสรรค์: Clay Gilliland
ยูอาร์แอล: https://www.flickr.com/people/26781577@N07
Flickr user ID อังกฤษ: 26781577@N07

สถานะลิขสิทธิ์

มีลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาต

Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic อังกฤษ

coordinates of the point of view อังกฤษ

13°41'34.246"N, 102°30'17.446"E

บันทึกภาพด้วย

Olympus OM-D E-M5 อังกฤษ

ที่มาของไฟล์

file available on the internet อังกฤษ

ผู้ดำเนินการ: ฟลิคเกอร์

วันที่สร้าง/วันก่อตั้ง

28 ตุลาคม 2013

exposure time อังกฤษ

0.004 วินาที

f-number อังกฤษ

7.1

focal length อังกฤษ

15 มิลลิเมตร

ISO speed อังกฤษ

200

เป็น

ภาพถ่าย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน19:04, 17 มีนาคม 25574,325 × 2,433 (2.73 เมกะไบต์)RussaviaTransferred from Flickr

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

ไฟล, aranyaprathet, bangkok, 12225077853, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, อม, ลเก, ยวก, บภาพขนาดของต, วอย, างน, กเซล, ความละเอ, ยดอ, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, กเซล, ภาพท, ความละเอ, ยดส, งกว, 8206, กเซล, ขนาดไฟล, เมกะไบต, ชน, ดไมม, image, jpeg, ปภาพหร, อไฟล, . ifl prawtiifl hnathimiphaphni khxmulekiywkbphaphkhnadkhxngtwxyangni 800 450 phikesl khwamlaexiydxun 320 180 phikesl 640 360 phikesl 1 024 576 phikesl 1 280 720 phikesl 2 560 1 440 phikesl 4 325 2 433 phikesl duphaphthimikhwamlaexiydsungkwa 8206 4 325 2 433 phikesl khnadifl 2 73 emkaibt chnidimm image jpeg rupphaphhruxiflesiyngni tnchbbxyuthi khxmmxns raylaexiyddanlang epnkhxkhwamthiaesdngphlcak ifltnchbbinkhxmmxns khxmmxnsepnewbistinokhrngkarsahrbekbrwbrwmsuxesri thi khunsamarthchwyid khwamyx khaxthibayAranyaprathet to Bangkok 12225077853 jpg Aranyaprathet Railway Station This station is 10 minute tuk tuk ride from the border and costs only 3 00 The train fare is 48baht or about 1 60 wnthi 28 tulakhm ph s 2556 10 06aehlngthima Aranyaprathet to Bangkokphusrangsrrkh Clay Gilliland taaehnngthitngklxng13 41 34 25 ehnux 102 30 17 45 tawnxxk phaphniaelaphaphxun n sthanthiediywknthi OpenStreetMap13 692846 102 504846karxnuyatichsiththi iflnixyuphayitsyyaxnuyat khriexthifkhxmmxns aebbaesdngthima xnuyataebbediywkn 2 0 thwipkhunsamarth thicaaebngpn thicathasaena aeckcay aelasngngandngklawtxip thicaeriyberiyngihm thicaddaeplngngandngklaw phayitenguxnikhtxipni aesdngthima khuntxngihekiyrtiecakhxngnganxyangehmaasm odyephimlingkipyngsyyaxnuyat aelarabuhakmikarepliynaeplng khunxacthaechnniidinrupaebbidkidtamkhwr aettxngimichinlksnathiaenawaphuihxnuyatsnbsnunkhunhruxkarichngankhxngkhun xnuyataebbediywkn hakkhunddaeplng epliynrup hruxtxetimnganni khuntxngichsyyaxnuyataebbediywknhruxaebbthiehmuxnkbsyyaxnuyatthiichkbnganniethannhttps creativecommons org licenses by sa 2 0 CC BY SA 2 0 Creative Commons Attribution Share Alike 2 0 true true phaphnisungedimthukxphohldiwthi flikhekxr idrbkartrwcsxbsthanalikhsiththiaelwemuxwnthi 17 minakhm ph s 2557 ody File Upload Bot Magnus Manske sungepnphuduaelrabbhruxphutrwcsxbsthanalikhsiththi phlkartrwcsxbphbwainwnthixphohld phaphdngklawthiflikhekxrmisyyaxnuyattamthirabuiwkhangtnkhabrryayodyyxithyephimkhabrryaythrrthdediywephuxkhyaykhwamwaiflnimixairixethmthiaesdngxyuiniflniprakxbdwyphusrangbangkhathiimmiixethmwikisnethschuxphusrangsrrkh Clay Gillilandyuxaraexl https www flickr com people 26781577 N07Flickr user ID xngkvs 26781577 N07sthanalikhsiththimilikhsiththisyyaxnuyatCreative Commons Attribution ShareAlike 2 0 Generic xngkvscoordinates of the point of view xngkvs13 41 34 246 N 102 30 17 446 EbnthukphaphdwyOlympus OM D E M5 xngkvsthimakhxngiflfile available on the internet xngkvsphudaeninkar flikhekxrxthibayin URL https www flickr com photos 26781577 N07 12225077853 wnthisrang wnkxtng28 tulakhm 2013exposure time xngkvs0 004 winathif number xngkvs7 1focal length xngkvs15 milliemtrISO speed xngkvs200epnphaphthay prawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn19 04 17 minakhm 25574 325 2 433 2 73 emkaibt RussaviaTransferred from Flickr hnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni sthanirthifxrypraeths khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnchuxphaphOLYMPUS DIGITAL CAMERAphuphlitklxngOLYMPUS IMAGING CORP runkhxngklxngE M5ewlaepidhnaklxng1 250 winathi 0 004 khaexff 7 1xtrakhwamerw ISO200ewlathibnthukphaph10 06 28 tulakhm 2556khwamyawofkselns15 mm karcdwangphaphpktikhwamlaexiydaenwnxn72 dpikhwamlaexiydaenwtng72 dpisxftaewrthiichAperture 3 5 1aekikhphaphlasud10 06 28 tulakhm 2556opraekrmexksophechxropraekrmpktirunexksif Exif 2 3ewlathiaeplngepndicithl10 06 28 tulakhm 2556khwamhmaykhxngaetlakhxmophenntY Cb Cr immikhakarchdechyaesng 0 3rurbaesngkwangsud3 61328125 APEX f 3 5 ohmdkarwdaesngesnetxraesngimthrabaeflchimichaeflch ohmdxtonmtirunaeflchphiksthirxngrb1sepssisRGBtnchbbiflklxngthayphaphningdicithlkarpramwlphaphophlessspktiohmdexksophechxrexksophechxrtngkhaexngiwtbalansiwtbalansxtonmtidicithlsum1chnidsinaekhpecxrpktisinkhxnothrlimmikhwamepribbtangsxftkhwamximsikhwamekhmsisungkhwamkhmpktielnsthiichOLYMPUS M 12 50mm F3 5 6 3hmayelkhsieriylkhxngklxngBEJ509557 ekhathungcak https th wikipedia org wiki ifl Aranyaprathet to Bangkok 12225077853 jpg, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม