fbpx
วิกิพีเดีย

ไผ่

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไผ่ (แก้ความกำกวม)
ไผ่
ป่าไผ่ ในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Liliopsida
อันดับ: Poales
วงศ์: Poaceae
วงศ์ย่อย: Bambusoideae
เผ่าใหญ่: Bambusodae
เผ่า: Bambuseae
Kunth ex Dumort.

ไผ่ เป็นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า (วงศ์ Poaceae; เดิมคือวงศ์ Gramineae) วงศ์ย่อย Bambusoideae เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้องๆ เช่น ไผ่จีน (Arundinaria suberecta Munro) ไผ่ป่า (Bambusa arundinacea Willd.) ไผ่สีสุก (B. flexuosa Munro และ B. blumeana Schult.) ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata Munro) ไผ่ดำ (Phyllostachys nigra Munro)

ผลผลิตจากไผ่ที่สำคัญคือ หน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของคนไทย นิยมทานกันมากในเกือบทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษทั้งด้านความแข็งแรงและยืดรหยุ่นที่เหนือกว่าวัสดุสังเคราะห์หลายชนิด ดังนั้นจึงยังได้รับความนิยมในการทำเครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภท ใช้ชะลอน้ำที่เข้าป่าชายเลน นั่งร้านก่อสร้างและบันได เป็นต้น

สกุล

ไผ่ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 90 สกุล และ 1,000 ชนิด. ที่รู้จักกันแพร่หลาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในสกุล ต่อไปนี้

 • Arundinaria
 • Bambusa
 • Chimonobambusa
 • Chusquea
 • Dendrocalamus
 • Drepanostachyum
 • Guadua angustifolia
 • Hibanobambusa
 • Indocalamus
 • Otatea
 • Phyllostachys
 • Pleioblastus
 • Pseudosasa
 • Sasa
 • Sasaella
 • Sasamorpha
 • Semiarundinaria
 • Shibataea
 • Sinarundinaria
 • Sinobambusa
 • Thamnocalamus

รายชื่อไผ่ของไทย

ในประเทศไทยนั้น พบไผ่อยู่ 30 ชนิด ดังนี้

อ้างอิง

 1. ไผ่ ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ไผ, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออกสำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, ในเก, ยวโต, ประเทศญ, นการจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร. bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxksahrbkhwamhmayxun duthi iph aekkhwamkakwm iphpaiph inekiywot praethsyipunkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaehmwd Magnoliophytachn Liliopsidaxndb Poaleswngs Poaceaewngsyxy Bambusoideaeephaihy Bambusodaeepha Bambuseae Kunth ex Dumort iph epnimphumhlaychnidaelahlayskulin wngshya wngs Poaceae edimkhuxwngs Gramineae wngsyxy Bambusoideae epnimimphldibin khunepnkx latnepnplxng echn iphcin Arundinaria suberecta Munro iphpa Bambusa arundinacea Willd iphsisuk B flexuosa Munro aela B blumeana Schult iphir Gigantochloa albociliata Munro iphda Phyllostachys nigra Munro phlphlitcakiphthisakhykhux hnxim sungepnxaharsakhykhxngkhnithy niymthanknmakinekuxbthukphakhkhxngpraethsithy odyechphaaphakhehnuxaelaxisan nxkcakniimiphyngmikhunsmbtiphiessthngdankhwamaekhngaerngaelayudrhyunthiehnuxkwawsdusngekhraahhlaychnid dngnncungyngidrbkhwamniyminkarthaekhruxngmuxekhruxngichhlaypraephth ichchalxnathiekhapachayeln nngrankxsrangaelabnid epntnskul aekikhiphthwolkmixyupraman 90 skul aela 1 000 chnid thiruckknaephrhlay swnihycaxyuinskul txipni Arundinaria Bambusa Chimonobambusa Chusquea Dendrocalamus Drepanostachyum Guadua angustifolia Hibanobambusa Indocalamus Otatea Phyllostachys Pleioblastus Pseudosasa Sasa Sasaella Sasamorpha Semiarundinaria Shibataea Sinarundinaria Sinobambusa Thamnocalamusraychuxiphkhxngithy aekikhinpraethsithynn phbiphxyu 30 chnid dngni 1 iphkhawhlam chuxwithyasastr Cephalostachyum pergracile iphkhayda chuxwithyasastr Gigantochloa compressa iphocd chuxwithyasastr Arundinaria cililta iphsang chuxwithyasastr Dendrocalamus strictus iphsangkha chuxwithyasastr Dendrocalamus latiflorus iphsangnwl chuxwithyasastr Dendrocalamus membranaceus iphsanghmn chuxwithyasastr Dendrocalamus sericeus iphtng chuxwithyasastr Dendrocalamus aspe iphtakwang chuxwithyasastr Gigantochloa kurzii iphbng chuxwithyasastr Bambusa nutans iphbngkhay chuxwithyasastr Gigantochloa hosseusii iphbngda chuxwithyasastr Bambusa tulda iphbngpa chuxwithyasastr Bambusa longispatha iphbnghnam chuxwithyasastr Bambusa burmanica iphpa chuxwithyasastr Bambusa bambos iphepaa chuxwithyasastr Dendrocalamus giganteus iphphak chuxwithyasastr Gigantochloa densa iphephk chuxwithyasastr Vietnamosasa pusilla iphrwk chuxwithyasastr Thyrsostachys siamensis iphrwkda chuxwithyasastr Thyrsostachys oliveri iphir chuxwithyasastr Gigantochloa albociliata iphlamalxk chuxwithyasastr Bambusa longispiculatar ipheliyng chuxwithyasastr Bambusa mulfiplex iphhwan chuxwithyasastr Bambusa sp iphsisuk chuxwithyasastr Bambusa blumeana iphhk chuxwithyasastr Dendrocalamus hamiltonii iphhlxd chuxwithyasastr Neohouzeaua mekongensis iphhxm chuxwithyasastr Bambusa polymorpha iphehluxng chuxwithyasastr Bambusa vulgaris iphehiya chuxwithyasastr Cephalostachyum virgatum ibiphxangxing aekikh iph sunyptibtikarphuchesrsthkic krmxuthyanaehngchati stwpa aelaphnthuphuch khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb iph bthkhwamekiywkbphuchniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phrrnphvksa ekhathungcak https th wikipedia org w index php title iph amp oldid 9305914, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม