fbpx
วิกิพีเดีย

มวยไทยเลิศฤทธิ์

มวยไทยเลิศฤทธิ์[2] หรือ มวยไทยแบบทหาร (อักษรย่อ: MMT) หรือ ไฮไฟติงคิกบ็อกซิง เป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ถูกคิดค้นโดยอาจารย์วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์ มีการเรียนการสอนและใช้ในกองทัพบกไทย โดยเป็นรูปแบบการต่อสู้ซึ่งได้มาจากศิลปะมวยไทยโบราณ[1] ที่เลือกเทคนิครูปแบบต่าง ๆ จำนวนมากมาปรับใช้กับการต่อสู้ในระยะประชิด หลายเทคนิคได้มาจากแม่ไม้ (เทคนิคขั้นพื้นฐาน) และลูกไม้มวยไทย (เทคนิคขั้นสูง) เช่นเดียวกับเทคนิคการทหาร ที่มุ่งเน้นอานุภาพความรุนแรง[4]

มวยไทยเลิศฤทธิ์
การฝึกป้องกันตัวของเหล่าทหารในคอบร้าโกลด์ 1997[1]
ยังเป็นที่รู้จักในชื่อมวยไทยแบบทหาร (MMT),
ไฮไฟติงคิกบ็อกซิง
มุ่งเน้นการปะทะ
ประเทศต้นกำเนิด ไทย
ผู้ให้กำเนิดอาจารย์วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์[2]
ผู้มีชื่อเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกพิเศษชูชาติ พิทักษากร[2],
พลโทสุภโชค สัมปัตตะวนิช,
พันเอกนพเก้า ศรีบุญเรือง,
อาจารย์มาร์โก เด เชซาริส,
พลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์[3]
ต้นตำรับหลัก:
มวยไทยโบราณ
(สายโคราช)[1]
เสริม:
ศิลปะการต่อสู้แบบผสม
คาราเต้
ไอคิโด
กีฬาโอลิมปิกไม่บรรจุ
การกอดคอตีเข่าตามแบบฉบับมวยไทย

และเช่นเดียวกับศิลปะการต่อสู้ทั้งหมด ที่มีการใช้ร่างกายเป็นอาวุธอยู่หลายเทคนิค โดยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้กระบวนหัตถ์เข้าปะทะ เช่น การใช้หมัดกับร่างกาย, การใช้ฝ่ามือโจมตีเข้าที่ศีรษะ, การใช้มือถือมีด และการตบเข้าบ้องหู ส่วนการเตะยังเป็นการใช้โจมตีเข้าที่หน้าขา, ซี่โครง และขาทั้งสองของศัตรู นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการกอดรัดที่ไม่ได้มาจากมวยไทยแบบดั้งเดิม หากแต่ดัดแปลงมาจากสมรภูมิการต่อสู้แบบผสม เช่น การเข้าจับขาทั้งสองของอีกฝ่ายให้นอนหงาย (Double Leg Scoop) และการทุ่มด้วยการขัดขาด้านหลังของอีกฝ่าย (Outside Leg Trip) สำหรับการป้องกันตัวจากอาวุธด้วยมือเปล่าจะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของคราฟมากา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันแบบ 360 องศาจากมีด, กระบอง และอื่น ๆ ซึ่งมวยไทยเลิศฤทธิ์ยังมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการฝึกสอนให้แก่กองกำลังทหารของประเทศอื่น ๆ[1]

ปัจจุบันมวยไทยเลิศฤทธิ์จะมีการสอนกันอย่างเต็มรูปแบบภายในโรงเรียนเตรียมทหาร และที่สมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก (World Muay Thai Alliance Association) มีพลเอกธันวาคม ทิพยจันทร์ หนึ่งในลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยตรงจากอาจารย์วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการสอน[3]

นอกจากประเทศไทย มวยไทยเลิศฤทธิ์ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในทวีปยุโรป จากการตระเวนนำเสนอโดยภาคบุคคล เช่น อาจารย์มาร์โก เด เชซาริส จากประเทศอิตาลี[1]

มีการกล่าวกันว่า ตัวละครเกมต่อสู้สตรีทไฟเตอร์ อย่างเวก้า (เอ็ม.ไบสัน ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ) เป็นผู้นำวิชามวยไทยเลิศฤทธิ์มาใช้ในการต่อสู้เช่นกัน[5]

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Muay Lerdrit – Supreme Power - Martial Arts Thailand (อังกฤษ)
  2. 2.0 2.1 2.2 Mix Magazine : ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร
  3. 3.0 3.1 คอลัมน์บันเทิง - ถึงเวลาแล้ว... ฝรั่งสอนมวยไทย!! - แนวหน้า
  4. 8 Deadly Martial Arts That You've Never Heard Of (อังกฤษ)
  5. Street Fighter: Megapost de personajes 2 (De la G a la P) (สเปน)

หนังสืออ่านเพิ่ม

  • อาจารย์ วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์. ไฮไฟติ้งคิคบ๊อกซิ่ง คาราเต้ ไอคิโด การเดินกำลังภายใน วิชาเบาตัว. แพร่พิทยา. พระนคร. พ.ศ. 2510.
  • อาจารย์ วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์. การฝึกวิชาตัวเบา และอำนาจกำลังภายใน. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบรรณกิจ. โรงพิมพ์ กรุงธน. ธนบุรี. พ.ศ. 2510.
  • อาจารย์ วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์. หลักการต่อสู้แบบคาราเต้ ไอคิโด ไฮไฟ้ติ้งคิ้กบ๊อกซิ้ง การเดินลมปราณ และอำนาจกำลังภายใน. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบรรณกิจ. โรงพิมพ์ กรุงธน. ธนบุรี. ม.ป.ป.
  • อาจารย์ วิสิทธิ์ เลิศฤทธิ์. กลเม็ดการต่อสู้แบบคาราเต้ ไอคิโด ไฮไฟ้ติ้งคิ้กบ๊อกซิ้ง การเดินลมปราณ และอำนาจกำลังภายใน. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบรรณกิจ. โรงพิมพ์ กรุงธน. ธนบุรี. พ.ศ. 2511.

มวยไทยเลิศฤทธิ์
มวยไทยเล, ศฤทธ, หร, มวยไทยแบบทหาร, กษรย, หร, ไฮไฟต, งค, กบ, อกซ, เป, นศ, ลปะการต, อส, ของไทยท, กค, ดค, นโดยอาจารย, ทธ, เล, ศฤทธ, การเร, ยนการสอนและใช, ในกองท, พบกไทย, โดยเป, นร, ปแบบการต, อส, งได, มาจากศ, ลปะมวยไทยโบราณ, เล, อกเทคน, คร, ปแบบต, าง, จำนวนมากมาปร. mwyithyelisvththi 2 hrux mwyithyaebbthhar xksryx MMT hrux ihiftingkhikbxksing epnsilpakartxsukhxngithythithukkhidkhnodyxacarywisiththi elisvththi mikareriynkarsxnaelaichinkxngthphbkithy odyepnrupaebbkartxsusungidmacaksilpamwyithyobran 1 thieluxkethkhnikhrupaebbtang canwnmakmaprbichkbkartxsuinrayaprachid hlayethkhnikhidmacakaemim ethkhnikhkhnphunthan aelalukimmwyithy ethkhnikhkhnsung echnediywkbethkhnikhkarthhar thimungennxanuphaphkhwamrunaerng 4 mwyithyelisvththikarfukpxngkntwkhxngehlathharinkhxbraokld 1997 1 yngepnthiruckinchuxmwyithyaebbthhar MMT ihiftingkhikbxksingmungennkarpathapraethstnkaenid ithyphuihkaenidxacarywisiththi elisvththi 2 phumichuxesiyngphuchwysastracaryphnexkphiesschuchati phithksakr 2 phlothsuphochkh smpttawnich phnexknpheka sribuyeruxng xacarymarok ed echsaris phlexkthnwakhm thiphycnthr 3 tntarbhlk mwyithyobran sayokhrach 1 esrim silpakartxsuaebbphsmkharaetixkhiodkilaoxlimpikimbrrcukarkxdkhxtiekhatamaebbchbbmwyithy aelaechnediywkbsilpakartxsuthnghmd thimikarichrangkayepnxawuthxyuhlayethkhnikh odyepnsilpakartxsuthiichkrabwnhtthekhapatha echn karichhmdkbrangkay karichfamuxocmtiekhathisirsa karichmuxthuxmid aelakartbekhabxnghu swnkaretayngepnkarichocmtiekhathihnakha siokhrng aelakhathngsxngkhxngstru nxkcakni yngmiethkhnikhkarkxdrdthiimidmacakmwyithyaebbdngedim hakaetddaeplngmacaksmrphumikartxsuaebbphsm echn karekhacbkhathngsxngkhxngxikfayihnxnhngay Double Leg Scoop aelakarthumdwykarkhdkhadanhlngkhxngxikfay Outside Leg Trip sahrbkarpxngkntwcakxawuthdwymuxeplacamikhwamkhlaykhlungkbrupaebbkhxngkhrafmaka odyechphaaxyangyingkarpxngknaebb 360 xngsacakmid krabxng aelaxun sungmwyithyelisvththiyngmiwiwthnakarxyangtxenuxnginkarfuksxnihaekkxngkalngthharkhxngpraethsxun 1 pccubnmwyithyelisvththicamikarsxnknxyangetmrupaebbphayinorngeriynetriymthhar aelathismakhmphnthmitrmwyithyolk World Muay Thai Alliance Association miphlexkthnwakhm thiphycnthr hnunginluksisyrunsudthayephiyngimkikhnthiidrbkarthaythxdwichaodytrngcakxacarywisiththi elisvththi epnphudaeninkarsxn 3 nxkcakpraethsithy mwyithyelisvththiyngepnthiniymxyangmakinthwipyuorp cakkartraewnnaesnxodyphakhbukhkhl echn xacarymarok ed echsaris cakpraethsxitali 1 mikarklawknwa twlakhrekmtxsustrithifetxr xyangewka exm ibsn inewxrchnphasaxngkvs epnphunawichamwyithyelisvththimaichinkartxsuechnkn 5 duephim aekikhkrabikrabxng mwykhadechuxk mwyithyxangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Muay Lerdrit Supreme Power Martial Arts Thailand xngkvs 2 0 2 1 2 2 Mix Magazine phs ph x chuchati phithksakr 3 0 3 1 khxlmnbnething thungewlaaelw frngsxnmwyithy aenwhna 8 Deadly Martial Arts That You ve Never Heard Of xngkvs Street Fighter Megapost de personajes 2 De la G a la P sepn hnngsuxxanephim aekikhxacary wisiththi elisvththi ihiftingkhikhbxksing kharaet ixkhiod karedinkalngphayin wichaebatw aephrphithya phrankhr ph s 2510 xacary wisiththi elisvththi karfukwichatweba aelaxanackalngphayin hanghunswncakd eksmbrrnkic orngphimph krungthn thnburi ph s 2510 xacary wisiththi elisvththi hlkkartxsuaebbkharaet ixkhiod ihiftingkhikbxksing karedinlmpran aelaxanackalngphayin hanghunswncakd eksmbrrnkic orngphimph krungthn thnburi m p p xacary wisiththi elisvththi klemdkartxsuaebbkharaet ixkhiod ihiftingkhikbxksing karedinlmpran aelaxanackalngphayin hanghunswncakd eksmbrrnkic orngphimph krungthn thnburi ph s 2511 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title mwyithyelisvththi amp oldid 9513059, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม