fbpx
วิกิพีเดีย

พทรินาถมนเทียร

พทรินาถมนเทียร หรือ พทรินารายัณมนเทียร เป็นมนเทียรบูชาพระวิษณุที่ตั้งอยู่ในเมืองพทรินาถในรัฐอุตตราขัณฑ์ ประเทศอินเดีย มนเทียรและเมืองนี้เป็นหนึ่งในแหล่งจาริกแสวงบุญของชาวฮินดู ทั้งจารธาม และ โจตจารธาม และเป็นหนึ่งใน 108 ทิพยเทสามแห่งพระวิษณุซึ่งเคารพบูชาในหมู่ชาวไวษณว ในแต่ละปีนั้นมนเทียรจะเปิดเพียงหกเดือน (ปลายเมษายนถึงต้นพฤศจิกายน) เนื่องด้วยสภาภูมิอากาศที่ร้ายแรงของภูมิภาคหิมาลัย มนเทียรนั้นตั้งอยู่บนเขาครหวัลในอำเภอจาโมลี ริมแม่น้ำอลกานันท์ ที่ความสูง 3,133 m (10,279 ft) จากระดับน้ำทะเล และเป็นมนเทียรที่มีผู้เดินทางมามากที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย ด้วยอยดผู้เดินทางมาอยู่ที่ 1,060,000 คนต่อปี

พทรินาถมนเทียร
ศาสนา
ศาสนาศาสนาฮินดู
เขตอำเภอจาโมลี
เทพพทรินาถ (พระวิษณุ)
ที่ตั้ง
ที่ตั้งพทรินาถ
รัฐรัฐอุตตราขัณฑ์
ประเทศอินเดีย
ที่ตั้งในรัฐอุตตราขัณฑ์
พิกัดภูมิศาสตร์30°44′41″N 79°29′28″E / 30.744695°N 79.491175°E / 30.744695; 79.491175พิกัดภูมิศาสตร์: 30°44′41″N 79°29′28″E / 30.744695°N 79.491175°E / 30.744695; 79.491175
สถาปัตยกรรม
ผู้สร้างอทิศังการ
เสร็จสมบูรณ์ศตวรรษที่เจ็ด

เทวรูปพระวิษณุองค์ประธานของมนเทียรนั้นสร้างขึ้นจากหินแกรนิตสีดำขนาด 1 ft (0.30 m) ในปางพทริรารายัณ (Badrinarayan) ชาวฮินดูจำนวนมากเชื่อว่าเป็นปาวหนึ่งของ สวยัมวยกตาเกษตร (swayam vyakta kshetras)

มนเทียรนี้มีปรากฏในเอกสารโบราณต่าง ๆ เช่น วิษณุปุราณะ และ สกันทปุราณะ รวมถึงงานเขียนทมิฬ ทิพยประพันธ์ จากศตวรรษที่ 6-9

อ้างอิง

บรรณานุกรม

 • Bansal, Sunita Pant (June 2005). Hindu Gods and Goddesses. SPB Enterprises Pvt Ltd. ISBN 978-81-87967-72-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • แม่แบบ:Cite EB9
 • Bhalla, Prem P. (2006). Hindu Rites, Rituals, Customs and Traditions: A to Z on the Hindu Way of Life. Pustak Mahal. p. 190. ISBN 978-81-223-0902-7.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Brockman, Norbert C. (2011). Encyclopedia of Sacred Places. California: ABC-CLIO, LLC. ISBN 978-1-59884-655-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Chakravarti, Mahadev (1994). The Concept of Rudra-Śiva Through The Ages (Second Revised ed.). Delhi: Motilal Banarsidass. ISBN 81-208-0053-2.CS1 maint: ref=harv (link)
 •   Chisholm, Hugh, บ.ก. (1911). "Badrinath" . สารานุกรมบริตานิกา ค.ศ. 1911. 3 (11 ed.). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. p. 190.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Davidson, Linda Kay; Gitlitz, David Martin (2002). Pilgrimage: From the Ganges to Graceland : an Encyclopedia. 1. ABC-CLIO. ISBN 978-1-57607-004-8.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Eck, Diana L (2012). India: A Sacred Geography. Crown Publishing Group. ISBN 9780385531917.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Guha, Ramachandra (2000). The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya. University of California Press. pp. 64–66. ISBN 978-0-520-22235-9.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Gwynne, Paul (2009). World Religions in Practice: A Comparative Introduction. Oxford: Blackwell Publication. ISBN 978-1-4051-6702-4.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Lochtefeld, James G. (2002). The Illustrated Encyclopedia of Hinduism: A-M. The Rosen Publishing Group. p. 78. ISBN 978-0-8239-3179-8. badrinath + buddhist shrine.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Melton, J. Gordon; Baumann, Martin (2010). Religions of the World, Second Edition: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-204-3.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Mittal, Sushil (2004). The Hindu World. New York: Routledge. ISBN 0-203-64470-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Nair, Shantha N. (2007). The Holy Himalayas: An Abode of Hindu Gods : a Journey Through the Mighty Himalayas. New Delhi: Pustak Mahal. ISBN 978-81-223-0967-6.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Nautiyal, Govind Prasad (1962). Call of Badrinath. Shri Badrinath-Kedarnath Temples Committee.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sadasivan, S.N. (2000). A Social History of India. APH Publishing. ISBN 978-81-7648-170-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Sen Gupta, Subhadra (2002). Badrinath and Kedarnath - The Dhaams in the Himalayas. Rupa & Company. ISBN 81-7167-617-0.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Swami, Parmeshwaranand (2004). Encyclopaedia of the Śaivism. New Delhi: Sarup & Sons. p. 102. ISBN 81-7625-427-4. badrinath temple.CS1 maint: ref=harv (link)
 • Tyagi, Nutan (1991). Hill Resorts of U.P. Himalaya,: A Geographical Study. Indus Publishing. p. 70. ISBN 978-81-85182-62-9. badrinath + buddhist shrine.CS1 maint: ref=harv (link)

พทร, นาถมนเท, ยร, หร, พทร, นาราย, ณมนเท, ยร, เป, นมนเท, ยรบ, ชาพระว, ษณ, งอย, ในเม, องพทร, นาถในร, ฐอ, ตตราข, ณฑ, ประเทศอ, นเด, มนเท, ยรและเม, องน, เป, นหน, งในแหล, งจาร, กแสวงบ, ญของชาวฮ, นด, งจารธาม, และ, โจตจารธาม, และเป, นหน, งใน, พยเทสามแห, งพระว, ษณ, งเค. phthrinathmnethiyr hrux phthrinaraynmnethiyr epnmnethiyrbuchaphrawisnuthitngxyuinemuxngphthrinathinrthxuttrakhnth praethsxinediy mnethiyraelaemuxngniepnhnunginaehlngcarikaeswngbuykhxngchawhindu thngcartham aela octcartham aelaepnhnungin 108 thiphyethsamaehngphrawisnusungekharphbuchainhmuchawiwsnw inaetlapinnmnethiyrcaepidephiynghkeduxn playemsaynthungtnphvscikayn enuxngdwysphaphumixakasthirayaerngkhxngphumiphakhhimaly mnethiyrnntngxyubnekhakhrhwlinxaephxcaomli rimaemnaxlkannth 1 thikhwamsung 3 133 m 10 279 ft cakradbnathael aelaepnmnethiyrthimiphuedinthangmamakthisudaehnghnunginxinediy dwyxydphuedinthangmaxyuthi 1 060 000 khntxpiphthrinathmnethiyrsasnasasnasasnahinduekhtxaephxcaomliethphphthrinath phrawisnu thitngthitngphthrinathrthrthxuttrakhnthpraethsxinediythitnginrthxuttrakhnthphikdphumisastr30 44 41 N 79 29 28 E 30 744695 N 79 491175 E 30 744695 79 491175 phikdphumisastr 30 44 41 N 79 29 28 E 30 744695 N 79 491175 E 30 744695 79 491175sthaptykrrmphusrangxthisngkaresrcsmburnstwrrsthiecdethwrupphrawisnuxngkhprathankhxngmnethiyrnnsrangkhuncakhinaekrnitsidakhnad 1 ft 0 30 m inpangphthrirarayn Badrinarayan chawhinducanwnmakechuxwaepnpawhnungkhxng swymwyktaekstr swayam vyakta kshetras 2 mnethiyrnimipraktinexksarobrantang echn wisnupurana aela sknthpurana rwmthungnganekhiynthmil thiphypraphnth cakstwrrsthi 6 9xangxing aekikh Baynes 1878 Sen Gupta 2002 p 32 brrnanukrm aekikh Bansal Sunita Pant June 2005 Hindu Gods and Goddesses SPB Enterprises Pvt Ltd ISBN 978 81 87967 72 9 CS1 maint ref harv link aemaebb Cite EB9 Bhalla Prem P 2006 Hindu Rites Rituals Customs and Traditions A to Z on the Hindu Way of Life Pustak Mahal p 190 ISBN 978 81 223 0902 7 CS1 maint ref harv link Brockman Norbert C 2011 Encyclopedia of Sacred Places California ABC CLIO LLC ISBN 978 1 59884 655 3 CS1 maint ref harv link Chakravarti Mahadev 1994 The Concept of Rudra Siva Through The Ages Second Revised ed Delhi Motilal Banarsidass ISBN 81 208 0053 2 CS1 maint ref harv link Chisholm Hugh b k 1911 Badrinath saranukrmbritanika kh s 1911 3 11 ed sankphimphmhawithyalyekhmbridc p 190 CS1 maint ref harv link Davidson Linda Kay Gitlitz David Martin 2002 Pilgrimage From the Ganges to Graceland an Encyclopedia 1 ABC CLIO ISBN 978 1 57607 004 8 CS1 maint ref harv link Eck Diana L 2012 India A Sacred Geography Crown Publishing Group ISBN 9780385531917 CS1 maint ref harv link Guha Ramachandra 2000 The Unquiet Woods Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya University of California Press pp 64 66 ISBN 978 0 520 22235 9 CS1 maint ref harv link Gwynne Paul 2009 World Religions in Practice A Comparative Introduction Oxford Blackwell Publication ISBN 978 1 4051 6702 4 CS1 maint ref harv link Lochtefeld James G 2002 The Illustrated Encyclopedia of Hinduism A M The Rosen Publishing Group p 78 ISBN 978 0 8239 3179 8 badrinath buddhist shrine CS1 maint ref harv link Melton J Gordon Baumann Martin 2010 Religions of the World Second Edition A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices ABC CLIO ISBN 978 1 59884 204 3 CS1 maint ref harv link Mittal Sushil 2004 The Hindu World New York Routledge ISBN 0 203 64470 0 CS1 maint ref harv link Nair Shantha N 2007 The Holy Himalayas An Abode of Hindu Gods a Journey Through the Mighty Himalayas New Delhi Pustak Mahal ISBN 978 81 223 0967 6 CS1 maint ref harv link Nautiyal Govind Prasad 1962 Call of Badrinath Shri Badrinath Kedarnath Temples Committee CS1 maint ref harv link Sadasivan S N 2000 A Social History of India APH Publishing ISBN 978 81 7648 170 0 CS1 maint ref harv link Sen Gupta Subhadra 2002 Badrinath and Kedarnath The Dhaams in the Himalayas Rupa amp Company ISBN 81 7167 617 0 CS1 maint ref harv link Swami Parmeshwaranand 2004 Encyclopaedia of the Saivism New Delhi Sarup amp Sons p 102 ISBN 81 7625 427 4 badrinath temple CS1 maint ref harv link Tyagi Nutan 1991 Hill Resorts of U P Himalaya A Geographical Study Indus Publishing p 70 ISBN 978 81 85182 62 9 badrinath buddhist shrine CS1 maint ref harv link ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phthrinathmnethiyr amp oldid 9129054, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม