fbpx
วิกิพีเดีย

ซากูระ

ซากูระ (ญี่ปุ่น: 桜, 櫻) เป็นชื่อสามัญของพืชหลายชนิดจำพวกเชอร์รีในสกุล Prunus อาทิ P. jamasakura, P. serrulata เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้, เกาะไต้หวัน, หมู่เกาะโอกินาวะ และหมู่เกาะญี่ปุ่น มีดอกสีขาว กลีบแต่ละกลีบมีจำนวนแตกต่างกันไปตามชนิด ลักษณะเด่นของซากูระก็คือ เมื่อร่วง จะร่วงพร้อมกันหมด ซากูระจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นทหารและวิถีความเป็นบูชิโดของญี่ปุ่น

ซากูระ

ดอกซากูระมีในเกาหลี, สหรัฐ, แคนาดา, จีน หรือที่อื่น ๆ แต่ไม่มีกลิ่น ขณะที่ในญี่ปุ่นนั้นผู้คนจำนวนมากยกย่องชื่นชมกลิ่นซากูระ และมักจะกล่าวฝากไว้ในบทกวี โดยซากูระจะบานในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นจากฤดูหนาวที่หมดไป

คำว่า "ซากูระ" ในภาษาญี่ปุ่นนั้นเชื่อกันว่ากร่อนมาจากคำว่า "ซากูยะ" (咲耶; หมายถึง ผลิบาน) อันเป็นชื่อของเทพธิดา "โคโนฮานาซากูยาฮิเม" (木花之開耶姫) ในเทพปกรณัมของญี่ปุ่น มีศาลบูชาของพระองค์อยู่บนยอดเขาฟูจิด้วย สำหรับพระนามของเทพธิดาองค์ดังกล่าวนั้น มีความหมายว่า "เจ้าหญิงดอกไม้บาน" และเนื่องจากซากูระเป็นดอกไม้ที่นิยมกันมากในญี่ปุ่นสมัยนั้น คำว่าดอกไม้ดังกล่าวจึงหมายถึงดอกซากูระนั่นเอง เทพธิดาองค์ดังกล่าวได้รับพระนามเช่นนั้น ก็เพราะมีเรื่องเล่ามาว่าทรงตกจากสวรรค์มาบนต้นซากูระ ดังนั้น ดอกซากูระจึงถือเป็นตัวแทนของดอกไม้ญี่ปุ่น ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ดอกเก๊กฮวย (ดอกเบญจมาศ) เป็นดอกไม้ประจำชาติ

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. ซากุระนานาพันธุ์ จาก JapanKIKU.com
  2. ซากุระสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

ซาก, ระ, เป, นช, อสาม, ญของพ, ชหลายชน, ดจำพวกเชอร, ในสก, prunus, อาท, jamasakura, serrulata, เป, นต, นกำเน, ดในจ, นตอนใต, เกาะไต, หว, หม, เกาะโอก, นาวะ, และหม, เกาะญ, ดอกส, ขาว, กล, บแต, ละกล, บม, จำนวนแตกต, างก, นไปตามชน, กษณะเด, นของก, เม, อร, วง, จะร, วงพร,. sakura yipun 桜 櫻 epnchuxsamykhxngphuchhlaychnidcaphwkechxrriinskul Prunus xathi P jamasakura P serrulata epntn mithinkaenidincintxnit ekaaithwn hmuekaaoxkinawa aelahmuekaayipun midxksikhaw klibaetlaklibmicanwnaetktangkniptamchnid 1 lksnaednkhxngsakurakkhux emuxrwng carwngphrxmknhmd sakuracungepnsylksnkhxngkhwamepnthharaelawithikhwamepnbuchiodkhxngyipunsakura dxksakuramiinekahli shrth aekhnada cin hruxthixun aetimmiklin khnathiinyipunnnphukhncanwnmakykyxngchunchmklinsakura aelamkcaklawfakiwinbthkwi odysakuracabaninchwngplayeduxnminakhmthungtneduxnemsayn sungepnchwngerimtnvduibimphli xunhphumierimxunkhuncakvduhnawthihmdipkhawa sakura inphasayipunnnechuxknwakrxnmacakkhawa sakuya 咲耶 hmaythung phliban xnepnchuxkhxngethphthida okhonhanasakuyahiem 木花之開耶姫 inethphpkrnmkhxngyipun misalbuchakhxngphraxngkhxyubnyxdekhafucidwy sahrbphranamkhxngethphthidaxngkhdngklawnn mikhwamhmaywa ecahyingdxkimban aelaenuxngcaksakuraepndxkimthiniymknmakinyipunsmynn khawadxkimdngklawcunghmaythungdxksakurannexng ethphthidaxngkhdngklawidrbphranamechnnn kephraamieruxngelamawathrngtkcakswrrkhmabntnsakura dngnn dxksakuracungthuxepntwaethnkhxngdxkimyipun khnathirthbalyipunprakasihdxkekkhwy dxkebycmas epndxkimpracachati 1 2 duephim aekikhhanamixangxing aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb sakura 1 0 1 1 sakurananaphnthu cak JapanKIKU com sakurasylksnkhxngpraethsyipun bthkhwamekiywkbphuchniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phrrnphvksaekhathungcak https th wikipedia org w index php title sakura amp oldid 8992334, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม