fbpx
วิกิพีเดีย

Jendrassik maneuver

Jendrassik maneuver เป็นอุบายทางการแพทย์ที่ให้คนไข้กัดฟัน งอนิ้วมือของมือทั้งสองข้างเป็นตะขอเอามาเกี่ยวกัน แล้วแพทย์ก็จะเคาะใต้เข่าคนไข้ด้วยค้อนรีเฟล็กซ์เพื่อให้เกิดรีเฟล็กซ์เข่า (patellar reflex) ซึ่งใช้เทียบกับปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ที่ได้เมื่อไม่ทำเช่นนี้ บ่อยครั้ง เมื่อคนไข้ทำอย่างนี้ รีเฟล็กซ์จะแรงกว่า คือ "รีเฟล็กซ์ที่อ่อนหรือไม่มี อาจทำให้เกิดโดยกระแสประสาทนำเข้า[A] ที่เกิดจากการเกร็งกล้ามเนื้อเช่นนี้ นี่เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องของอุบายนี้ เพราะไม่ได้เกิดเพราะการเบนความใส่ใจของคนไข้ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่ก็ยังมีจนถึงทุกวันนี้"[1] แพทย์ชาวฮังการี Ernő Jendrassik ได้สังเกตเห็นผลเช่นนี้เป็นคนแรกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงได้ตั้งชื่ออุบายนี้ตามเขา

แพทย์ให้คนไข้ทำ Jendrassik maneuver เพื่อเพิ่มรีเฟล็กซ์เข่า

อุบายนี้มีประโยชน์แม้คนไข้จะรู้ว่าให้ทำอย่างนี้เพื่ออะไร เพราะก็ยังให้ผลเหมือนกัน[2]

อุบายนี้ยังสามารถใช้เบนความสนใจของคนไข้เมื่อตรวจหรือทำหัตถการอย่างอื่น ๆ ที่ต้องเบนความสนใจโดยทำอย่างไรก็ได้ อย่างเช่น เมื่อตรวจประสาทโดยการหา Romberg's sign[3]

เชิงอรรถ

  1. กระแสประสาทนำเข้า (afferent activity) คือกระแสประสาทที่นำข้อมูลทางประสาทสัมผัสรวมทั้งจากตัวรับความรู้สึกที่หนัง ตัวรับความรู้สึกเจ็บปวด ตัวรับรู้อากัปกิริยาอื่น ๆ (เช่น muscle spindle, Golgi tendon organ) เข้าไปยังระบบประสาทกลางคือไขสันหลังและสมอง

อ้างอิง

  1. Pásztor, E. (2004-03-01). "Erno Jendrassik (1858?1921)". Journal of Neurology. 251 (3): 366–367. doi:10.1007/s00415-004-0394-3. ISSN 0340-5354. A weak or apparently missing reflex could be triggered by afferent activity resulting from such muscle tension. This is the true explanation for the maneuver, not a diversion of the patient’s attention - a misconception that can be heard even today.
  2. Koehler, Peter J.; Bruyn, George W.; Pearce, John M. S. (2000). Neurological Eponyms (ภาษาอังกฤษ). Oxford University Press. p. 146. ISBN 9780198030591. สืบค้นเมื่อ 2017-11-11.
  3. Vereeck, L; Truijen, S; Wuyts, FL; Van de Heyning, PH (January 2007). "The dizziness handicap inventory and its relationship with functional balance performance". Otology & Neurotology. 28 (1): 87–93. doi:10.1097/01.mao.0000247821.98398.0d. PMID 17195749.CS1 maint: uses authors parameter (link)

แหล่งข้อมูลอื่น

  • Niechwiej-Szwedo, E; González, E; Bega, S; Verrier, M; Wong, A; Steinbach, M (2006). "Proprioceptive role for palisade endings in extraocular muscles: evidence from the Jendrassik Maneuver". Vision Res. 46 (14): 2268–79. doi:10.1016/j.visres.2005.12.006. PMID 16445961.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  • Tsuruike, M; Koceja, D; Yabe, K; Shima, N (2003). "Age comparison of H-reflex modulation with the Jendrássik maneuver and postural complexity". Clin Neurophysiol. 114 (5): 945–53. doi:10.1016/S1388-2457(03)00039-7. PMID 12738442.CS1 maint: uses authors parameter (link)
  • Zehr, E; Stein, R (1999). "Interaction of the Jendrássik maneuver with segmental presynaptic inhibition". Exp Brain Res. 124 (4): 474–80. doi:10.1007/s002210050643. PMID 10090659.CS1 maint: uses authors parameter (link)

แหล่งข้อมูลอื่น

  • Diagram

Jendrassik maneuver
jendrassik, maneuver, บทความน, อเป, นภาษาอ, งกฤษ, เน, องจากย, งไม, อภาษาไทยท, กระช, เหมาะสม, ไม, ปรากฏคำอ, านท, แน, หร, อไม, ปรากฏคำแปลท, ใช, ในทางว, ชาการ, เป, นอ, บายทางการแพทย, ให, คนไข, ดฟ, งอน, วม, อของม, อท, งสองข, างเป, นตะขอเอามาเก, ยวก, แล, วแพทย, จะเ. bthkhwamnimichuxepnphasaxngkvs enuxngcakyngimmichuxphasaithythikrachb ehmaasm impraktkhaxanthiaenchd hruximpraktkhaaeplthiichinthangwichakarJendrassik maneuver epnxubaythangkaraephthythiihkhnikhkdfn ngxniwmuxkhxngmuxthngsxngkhangepntakhxexamaekiywkn aelwaephthykcaekhaaitekhakhnikhdwykhxnrieflksephuxihekidrieflksekha patellar reflex sungichethiybkbptikiriyarieflksthiidemuximthaechnni bxykhrng emuxkhnikhthaxyangni rieflkscaaerngkwa khux rieflksthixxnhruximmi xacthaihekidodykraaesprasathnaekha A thiekidcakkarekrngklamenuxechnni niepnkhaxthibaythithuktxngkhxngxubayni ephraaimidekidephraakarebnkhwamisickhxngkhnikh sungepnkhwamekhaicphidthikyngmicnthungthukwnni 1 aephthychawhngkari Erno Jendrassik idsngektehnphlechnniepnkhnaerkinplaykhriststwrrsthi 19 cungidtngchuxxubaynitamekhaaephthyihkhnikhtha Jendrassik maneuver ephuxephimrieflksekha xubaynimipraoychnaemkhnikhcaruwaihthaxyangniephuxxair ephraakyngihphlehmuxnkn 2 xubayniyngsamarthichebnkhwamsnickhxngkhnikhemuxtrwchruxthahtthkarxyangxun thitxngebnkhwamsnicodythaxyangirkid xyangechn emuxtrwcprasathodykarha Romberg s sign 3 enuxha 1 echingxrrth 2 xangxing 2 1 aehlngkhxmulxun 3 aehlngkhxmulxunechingxrrth aekikh kraaesprasathnaekha afferent activity khuxkraaesprasaththinakhxmulthangprasathsmphsrwmthngcaktwrbkhwamrusukthihnng twrbkhwamrusukecbpwd twrbruxakpkiriyaxun echn muscle spindle Golgi tendon organ ekhaipyngrabbprasathklangkhuxikhsnhlngaelasmxngxangxing aekikh Pasztor E 2004 03 01 Erno Jendrassik 1858 1921 Journal of Neurology 251 3 366 367 doi 10 1007 s00415 004 0394 3 ISSN 0340 5354 A weak or apparently missing reflex could be triggered by afferent activity resulting from such muscle tension This is the true explanation for the maneuver not a diversion of the patient s attention a misconception that can be heard even today Koehler Peter J Bruyn George W Pearce John M S 2000 Neurological Eponyms phasaxngkvs Oxford University Press p 146 ISBN 9780198030591 subkhnemux 2017 11 11 Vereeck L Truijen S Wuyts FL Van de Heyning PH January 2007 The dizziness handicap inventory and its relationship with functional balance performance Otology amp Neurotology 28 1 87 93 doi 10 1097 01 mao 0000247821 98398 0d PMID 17195749 CS1 maint uses authors parameter link aehlngkhxmulxun aekikh Niechwiej Szwedo E Gonzalez E Bega S Verrier M Wong A Steinbach M 2006 Proprioceptive role for palisade endings in extraocular muscles evidence from the Jendrassik Maneuver Vision Res 46 14 2268 79 doi 10 1016 j visres 2005 12 006 PMID 16445961 CS1 maint uses authors parameter link Tsuruike M Koceja D Yabe K Shima N 2003 Age comparison of H reflex modulation with the Jendrassik maneuver and postural complexity Clin Neurophysiol 114 5 945 53 doi 10 1016 S1388 2457 03 00039 7 PMID 12738442 CS1 maint uses authors parameter link Zehr E Stein R 1999 Interaction of the Jendrassik maneuver with segmental presynaptic inhibition Exp Brain Res 124 4 474 80 doi 10 1007 s002210050643 PMID 10090659 CS1 maint uses authors parameter link aehlngkhxmulxun aekikhDiagram bthkhwamekiywkbaephthysastrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy aephthysastrekhathungcak https th wikipedia org w index php title Jendrassik maneuver amp oldid 8530904, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม