fbpx
วิกิพีเดีย

วงศ์เครย์ฟิชออสเตรเลีย

วงศ์เครย์ฟิชออสเตรเลีย
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: อัลเบียน–ปัจจุบัน
กุ้งอิเลคทริคบลู (Cherax tenuimanus)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Arthropoda
ไฟลัมย่อย: Crustacea
ชั้น: Malacostraca
อันดับ: Decapoda
อันดับฐาน: Astacidea
วงศ์ใหญ่: Parastacoidea
Huxley, 1879
วงศ์: Parastacidae
Huxley, 1879 
สกุล
 • Aenigmastacus
 • Astacoides
 • Astacopsis
 • Cherax
 • Engaeus
 • Engaewa
 • Euastacus
 • Geocherax
 • Gramastacus
 • Palaeoechinastacus
 • Paranephrops
 • Parastacoides
 • Parastacus
 • Samastacus
 • Tenuibranchiurus
 • Virilastacus
แผนที่แสดงการกระจายพันธุ์
ชื่อพ้อง
 • Austroastacidae Clark, 1936

วงศ์เครย์ฟิชออสเตรเลีย (อังกฤษ: Australian crayfish, Yabby) เป็นวงศ์ของครัสเตเชียนวงศ์หนึ่ง ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Parastacidae จัดเป็นกุ้งที่พบได้เฉพาะในแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ, ลำธาร, บึง

มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับเครย์ฟิชในวงศ์ Astacoidea mี่พบในทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีเปลือกแข็งสีทึบหุ้มลำตัวทั้งหมด ไม่มีกรี ลักษณะที่แตกต่างกันคือ ก้ามจะไม่มีหนาม และลักษณะของก้ามจะป่องออกต่างไปจากวงศ์ Astacoidea แต่มีที่หนีบสั้นและเล็กกว่า อีกทั้ง ตัวผู้จะมีอวัยวะเป็นรูปวงรีบริเวณโคนขาคู่ที่ 3 ซึ่งตัวเมียไม่มี ใช้สำหรับผสมพันธุ์และส่งผ่านสเปิร์มไปยังตัวเมีย ใช้ระยะเวลาในการผสมพันธุ์เพียง 1-2 นาที เท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว ไข่จะฟักเป็นตัวในเวลาราว 3-4 สัปดาห์ โดยตัวเมียจะอุ้มไข่ไว้ในช่องท้อง ไข่มีลักษณะวงกลมสีดำคล้ายเมล็ดพริกไทยดำ ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งอาจได้ลูกกุ้งมากถึง 300 ตัว ซึ่งลูกกุ้งในวัยเล็กจะยังอาศัยอยู่กับแม่ โดยกินเศษอาหารที่แม่กินเหลือ เมื่อโตขึ้นจึงค่อยแยกจากไป

เป็นเครย์ฟิชที่แพร่กระจายพันธุ์เฉพาะซีกโลกทางใต้ เช่น ทวีปอเมริกาใต้ เช่น อุรุกวัย, บราซิล, ชิลี, เกาะมาดากัสการ์, ทวีปออสเตรเลีย และอิเรียนจายา เป็นต้น

โดยสมาชิกที่สำคัญของวงศ์นี้ชนิดหนึ่ง คือ (En:Astacopsis gouldi) จัดเป็นกุ้งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พบทางตอนเหนือของเกาะแทสมาเนีย มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยบักทึกไว้ยาว 80 เซนติเมตร น้ำหนักกว่า 5 กิโลกรัม มีอายุยืนยาวถึง 40 ปี แต่ปัจจุบันตัวที่มีน้ำหนักกว่า 2 กิโลกรัมหาได้ยาก

อ้างอิง

 1. T. H. Huxley (1879). The Crayfish: an Introduction to the Study of Zoology. London: C. Kegan Paul & Co.
 2. จาก itis.gov
 3. Australian Parastacidae
 4. J. W. Fetzner, Jr (2005). . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 27 March 2006.
 5. Astacopsis gouldi — Tasmanian Giant Freshwater Lobster, Giant Lobster, Giant Freshwater Crayfish

แหล่งข้อมูลอื่น

 • Parastacoidea

วงศ, เครย, ชออสเตรเล, วงเวลาท, ตอย, ลเบ, ยน, จจ, นก, งอ, เลคทร, คบล, cherax, tenuimanus, การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, animaliaไฟล, arthropodaไฟล, มย, อย, crustaceaช, malacostracaอ, นด, decapodaอ, นด, บฐาน, astacideaวงศ, ใหญ, parastacoidea, huxley, 18. wngsekhryfichxxsetreliychwngewlathimichiwitxyu xlebiyn pccubnkungxielkhthrikhblu Cherax tenuimanus karcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Animaliaiflm Arthropodaiflmyxy Crustaceachn Malacostracaxndb Decapodaxndbthan Astacideawngsihy Parastacoidea Huxley 1879wngs Parastacidae Huxley 1879 1 skulAenigmastacus Astacoides Astacopsis Cherax Engaeus Engaewa Euastacus Geocherax Gramastacus Palaeoechinastacus Paranephrops Parastacoides Parastacus Samastacus Tenuibranchiurus Virilastacusaephnthiaesdngkarkracayphnthuchuxphxng 2 Austroastacidae Clark 1936 wngsekhryfichxxsetreliy xngkvs Australian crayfish 3 Yabby epnwngskhxngkhrsetechiynwngshnung ichchuxwithyasastrwa Parastacidae cdepnkungthiphbidechphaainaehlngnacud echn aemna lathar bungmilksnathwipkhlaykbekhryfichinwngs Astacoidea miphbinthwipxemrikaehnux khux miepluxkaekhngsithubhumlatwthnghmd immikri lksnathiaetktangknkhux kamcaimmihnam aelalksnakhxngkamcapxngxxktangipcakwngs Astacoidea aetmithihnibsnaelaelkkwa xikthng twphucamixwywaepnrupwngribriewnokhnkhakhuthi 3 sungtwemiyimmi ichsahrbphsmphnthuaelasngphansepirmipyngtwemiy ichrayaewlainkarphsmphnthuephiyng 1 2 nathi ethann hlngcaknnemuxikhidrbkarptisnthiaelw ikhcafkepntwinewlaraw 3 4 spdah odytwemiycaxumikhiwinchxngthxng ikhmilksnawngklmsidakhlayemldphrikithyda inkarphsmphnthuaetlakhrngxacidlukkungmakthung 300 tw sunglukkunginwyelkcayngxasyxyukbaem odykinessxaharthiaemkinehlux emuxotkhuncungkhxyaeykcakipepnekhryfichthiaephrkracayphnthuechphaasikolkthangit echn thwipxemrikait echn xurukwy brasil chili ekaamadakskar thwipxxsetreliy aelaxieriyncaya epntn 4 odysmachikthisakhykhxngwngsnichnidhnung khux En Astacopsis gouldi cdepnkungnacudthimikhnadihythisudinolk phbthangtxnehnuxkhxngekaaaethsmaeniy mikhnadihythisudthiekhybkthukiwyaw 80 esntiemtr nahnkkwa 5 kiolkrm mixayuyunyawthung 40 pi aetpccubntwthiminahnkkwa 2 kiolkrmhaidyak 5 xangxing aekikh T H Huxley 1879 The Crayfish an Introduction to the Study of Zoology London C Kegan Paul amp Co cak itis gov Australian Parastacidae J W Fetzner Jr 2005 The crayfish and lobster taxonomy browser a global taxonomic resource for freshwater crayfish and their closest relatives khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 2016 03 03 subkhnemux 27 March 2006 Astacopsis gouldi Tasmanian Giant Freshwater Lobster Giant Lobster Giant Freshwater Crayfish khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb wngsekhryfichxxsetreliyaehlngkhxmulxun aekikhParastacoideawikispichismikhxmulphasaxngkvsekiywkb Parastacoideaekhathungcak https th wikipedia org w index php title wngsekhryfichxxsetreliy amp oldid 9592768, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม